Ordynariat Polowy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Zadania Ordynariatu Polowy w Polsce według Statutu Ordynariatu Wojskowego czyli Polowego w Polsce

I. Ordynariat Polowy

1. Ordynariat Polowy Ordynariat Wojskowy, zwany dalej Ordynariatem Polowym, jest okręgiem kościelnym zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym własnego Biskupa Polowego, któremu powierzona jest troska pasterska o część Ludu Bożego z różnych tytułów związanego ze służbą w wojsku polskim.

2. Ordynariat Polowy rządzi się:
            a) Konstytucją apostolską Spirituali militum curae z dnia 21 kwietnia 1986 r. (AAS 78/1986, s. 481-486);
            b) przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego;
            c) niniejszym Statutem nadanym przez Stolicę Świętą.

3. Do Ordynariatu Polowego należą katolicy:
            a) żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz rodzice i krewni zamieszkujący razem z nimi;
            b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
            c) pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
            d) uczniowie szkół wojskowych;
            e) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;
            f) członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą.

4. Siedzibą Ordynariatu Polowego w Polsce jest Warszawa.


II. Biskup (Ordynariusz) Polowy

5. Biskupa Polowego w Polsce mianuje w sposób nieskrępowany Ojciec Święty.

6. Kandydatów na ten urząd przedstawia Ojcu Świętemu Nuncjusz Apostolski po uprzedniej konsultacji kompetentnych władz kościelnych i rządowych.

7. Biskup Polowy, stojąc na czele Kościoła partykularnego, cieszy się prawami biskupa diecezjalnego i wchodzi w skład Konferencji Biskupów.

8. Biskup Polowy posiada własną władzę zwyczajną, forum wewnętrznego i zewnętrznego, ustawodawczą i sądowniczą, ale personalną, czyli odnoszącą się do określonej kategorii osób, wykonywaną zarazem kumulatywnie z biskupami miejscowymi.

9. Jeśli jest przeszkoda w działaniu lub wakans stolicy biskupiej (sedes impedita aut vacans), wtedy Ordynariatem Polowym zarządza Wikariusz Generalny, który w takim wypadku posiada te same prawa i obowiązki co Administrator Diecezji (kan. 409-430 KPK). Wikariusz Generalny jest wspomagany przez Kolegium Konsultorów zgodnie z przepisami kan. 502 KPK. Gdyby zabrakło Wikariusza Generalnego lub "był przeszkodzony w działaniu", wtedy obowiązki Administratora Diecezji, wyłącznie co do jurysdykcji kościelnej, pełni kapelan wybrany przez Kolegium Konsultorów zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, chyba że Stolica Święta postanowi inaczej.


III. Prezbiterium Ordynariatu Polowego

10. Prezbiterium Ordynariatu Polowego tworzą duchowni diecezjalni i zakonni inkardynowani do Ordynariatu lub wykonujący dla dobra tegoż jakiś stały obowiązek (por. kan. 498 §1, n.2).

11. Biskup Polowy sprawuje duszpasterstwo wspomagany przez Dziekanów, których sam mianuje zgodnie z potrzebami pastoralnymi oraz przez Kapelanów spełniających swe funkcje we własnych kościołach garnizonowych albo korzystających, na zasadzie umowy, z kościołów i pomieszczeń wynajętych, lub na terenach wojskowych, jak koszary, poligony itp.

12. Kapelanów wojskowych mianuje i odwołuje Biskup Polowy zgodnie z przepisami prawa kościelnego.

13. Kapelani wojskowi - proboszczowie posiadają prawa i obowiązki na równi z Proboszczami.

14. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu małżeństwa, winno się odbywać według wskazań Episkopatu Polski. Każdy Kapelan wojskowy - proboszcz zobowiązany jest prowadzić księgę ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych.

15. Biskup i Kapelani wojskowi mogą przyjmować wojskowe stopnie, honory, uposażenie i emeryturę, po uprzednim uzgodnieniu tego wespół z kompetentnymi władzami rządowymi.


IV. Kuria Ordynariatu Polowego

16. Pomocą Biskupowi Polowemu służą: Kuria Biskupia złożona z Wikariusza Generalnego i Kanclerza oraz Rad: kapłańskiej, duszpasterskiej i do spraw ekonomicznych, a także z kolegium konsultorów.


V. Sąd Ordynariatu Polowego

17. Gdy chodzi o sprawy sądowe wiernych Ordynariatu Polowego w Polsce, kompetentnym trybunałem pierwszej instancji jest Trybunał Metropolitalny w Warszawie, zaś apelacyjnym - Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie.


Zarządzenie końcowe
18. Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie miesiąca od zatwierdzenia i nadania go przez Stolicę Apostolską.

19. Biskup Polowy, po uprzednim wysłuchaniu Rady Kapłańskiej i za zgodą Konferencji Episkopatu, może przedłożyć do zatwierdzenia tejże Stolicy Apostolskiej ewentualne propozycje koniecznych zmian w Statucie.

21 stycznia 1991 roku

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.