Ordynariat Polowy - Szkolenie kapelanów i duszpasterzy harcerstwa na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym

Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30.11.2017
Szkolenie kapelanów i duszpasterzy harcerstwa na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym
Fot. Krzysztof Stępkowski
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193