Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 stycznia 2021
Inauguracja Roku Świętego Compostelańskiego w katedrze polowej Wojska Polskiego
11 stycznia 2021 roku uroczysta Msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego, która zgromadziła członków Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego oraz parafian, rozpoczęła w Warszawie Rok Święty Compostelański.

Jakubowy rok jubileuszowy, obchodzony od czasów średniowiecza jako rok łaski i przebaczenia, to rok, gdy 25 lipca – dzień, w którym Kościół wspomina św. Jakuba – przypada w niedzielę. Pielgrzymi, którzy w Roku Świętym Jakubowym nawiedzą grób Apostoła w katedrze w Santiago de Compostela (lub inny kościół, w którym znajdują się relikwie św. Jakuba), są w stanie łaski uświęcającej, przejdą przez specjalne drzwi jubileuszowe – Drzwi Przebaczenia – mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego.

Pierwszym Rokiem Świętym Jakubowym był rok 1126. Ustanowił go papież Kalikst II. Ze względu na światową pandemię koronawirusa, Papież Franciszek wyraził zgodę na przedłużenie obecnego Roku Świętego Compostelańskiego do końca roku 2022. „Prosimy Apostoła, aby z tego miejsca popłynęła nadzieja, której tak potrzebujemy, by podziękować za przeszłość, odpowiedzialnie przeżywać teraźniejszość i zaufać przyszłości. Przyszłość jest bowiem w rękach Boga. Szczęśliwego Roku Świętego dla wszystkich!” – napisał Ojciec Święty w liście, który został odczytany podczas ceremonii inauguracji Roku Świętego Jakubowego w Santiago de Compostela 31 grudnia 2020 roku.  

Eucharystii w warszawskiej katedrze wojskowej przewodniczył bp gen. bryg. Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego. Zwracając się do konfratrów Ordynariusz Polowy wskazał na znaczenie wspólnej drogi, która otwiera na dialog i wspólnotę.” Świat potrzebuje takiej wędrówki, bo jest obecnie bardzo podzielony. Święci – mówił Ksiądz Biskup – zostawili nam znaki wierności Bogu i człowiekowi”. Główny celebrans przypomniał słowa św. Jana Pawła II z Aktu Europejskiego, który papież wygłosił w Santiago de Compostela 9 listopada 1982 roku. „Kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości. Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. (….)  Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi: „Mogę”. W drodze – mówił bp Guzdek – można wiele przemyśleć idąc jeden za drugim, można realizować jedność. W drodze wiele może się wydarzyć, wiele można odkryć, zrozumieć.” Biskup apelował, aby nie zniechęcać się trudnościami, lecz wyruszyć na pielgrzymi szlak, bowiem ”idąc, możemy być latarnią oświecającą świat.” Apel Ordynariusza Polowego nawiązuje do hasła tegorocznego Roku Compostelańskiego, które skierował do wiernych abp Santiago de Compostela Julian Barrio Barrio: „Wyjdź z twojej ziemi!”.

W czasie Mszy konfratrzy modlili się w intencjach związanych z rozpoczynającym się Rokiem Świętym Jakubowym. Biskup Polowy modlił się za członków Konfraterni Świętego Jakuba. Prosił Boga, aby apostolat pełniony przez Konfraternię był coraz prężniejszy i aby wspólne wędrowanie do Santiago de Compostela umacniało wspólnotę.

Homilię wygłosił ks. płk SG Zbigniew Kępa, asystent kościelny warszawskiej Konfraterni Jakubowej. 

31 grudnia 2020 roku rozpoczął się Rok Compostelański poświęcony św. Jakubowi Starszemu. Został zainicjowany w Santiago de Compostela – największym i najbardziej znanym sanktuarium Świętego, gdzie znajdują się relikwie Apostoła. W wielu diecezjach inauguracja Roku Compostelańskiego odbyła się na początku obecnego roku. A dzisiaj, z udziałem ks. bp. Józefa Guzdka Biskupa Polowego, inauguracja tego niezwykłego wydarzenia ma miejsce w Ordynariacie Polowym.
Dzieje się tak nie bez przyczyny. Na to europejskie i światowe wydarzenie zwracamy uwagę ze względu na Konfraternię św. Apostoła Jakuba Starszego działającą przy katedrze polowej Wojska Polskiego. To dzięki wam – drodzy pielgrzymi Jakubowi zgromadzeni na tej Mszy świętej oraz łączący się z nami podczas transmisji online – Ordynariat Polowy włącza się w te obchody, spodziewając się duchowych, nadprzyrodzonych owoców tego Świętego Czasu.
Dzięki Konfraterni katedra polowa znalazła się na Drodze Jakubowej. W tym miejscu dla niektórych rozpoczyna się camino. Inni nawiedzają tę świątynię wojskową, aby zebrać tu siły duchowe i fizyczne.
Inauguracja Roku Jakubowego w ramach Ordynariatu ma miejsce po okresie Bożego Narodzenia, w pierwszym dniu okresu zwanego zwykłym czasem liturgicznym. Możemy widzieć w tym pewną symbolikę. Od świętowania musimy przejść do codziennego życia. Rok Jakubowy powinien wpłynąć na nasze przeżywanie codzienności. Jeżeli tak się stanie, będzie to najlepszy znak, że dobrze przeżyliśmy ten Święty Czas.
I jeszcze jedna, niezwykła zbieżność dzisiejszej inauguracji z tekstem Ewangelii. Jak słyszeliśmy, Ewangelista św. Marek pisze o powołaniu pierwszych uczniów, a wśród nich Jakuba. Jezus powołał Szymona – czyli św. Piotra – i brata Szymonowego Andrzeja. Następnie Jakuba – syna Zebedeusza – i brata jego Jana.
Ci pierwsi powołani zajmowali się swoimi codziennymi obowiązkami – połowem ryb, naprawianiem sieci, remontem łodzi. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Wykonywali te czynności każdego dnia, oprócz szabatu i innych świąt żydowskich.
Chrystus wszedł w ich codzienne życie. Zaprosił ich, aby poszli za Nim, by nadal byli rybakami, ale w innym sensie – by zapuszczali sieci królestwa Bożego.
Powołani byli ludźmi pobożnymi, zachowywali przepisy religijne. Chrystus zaprosił ich do większej przyjaźni z Bogiem, aniżeli pozwalała na to religia starożytnych Izraelitów. Powołani mieli możliwość słuchania i patrzenia na Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Mogli słuchać o tajemnicach królestwa Bożego, które Chrystus im wyjaśniał, a dla innych były jeszcze zakryte. Pamiętamy, jak apostołowie prosili, aby wyjaśnił im przypowieść o ziarnach wrzuconych w ziemię, które wydały różny plon. Chrystus odsłonił przed nimi tajemnicę wyjaśniając, kogo symbolizują poszczególne ziarna.
Święty Jakub należał do grona trzech, których Jezus uczynił świadkami wielkich tajemnic. Tylko oni widzieli jedną z nich – Przemienienie Pańskie na Górze Tabor. Tam dowiedzieli się, że „Mesjasz będzie cierpiał, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.” 
Z powołanych: Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana i ośmiu innych, Chrystus uczynił wspólnotę apostołów. Nie była to bezkonfliktowa wspólnota. Ilu apostołów, tyle charakterów. Dla Jakuba i Jana matka prosiła o szczególne miejsca przy Chrystusie w Jego królestwie, co wywołało niezadowolenie wśród innych. W tej wspólnocie rodziła się zazdrość o względy Chrystusa, o znaczenie w tym gronie. Szymon Piotr musiał przejść przez upokorzenie wyparcia się Chrystusa, zanim zrozumiał, jak jest słaby bez łaski Bożej.
Jeszcze jedno spostrzeżenie – powołani bez wahania poszli za Chrystusem. Wydaje się, że nie było to ich pierwsze spotkanie z Nauczycielem z Nazaretu. Jan przecież należał do grona uczniów św. Jana Chrzciciela i słyszał, co jego nauczyciel mówił o przychodzącym Mesjaszu, widział Jego chrzest nad rzeką Jordan.
Jakie wskazania dla nas płyną z tego tekstu biblijnego w kontekście Roku Jakubowego? Jako chrześcijanie zostaliśmy zaproszeni by pójść za Chrystusem.
Jako członkowie Konfraterni św. Jakuba zostaliśmy zaproszeni do jeszcze większej przyjaźni i zażyłości
z Chrystusem. Camino ma być właśnie czasem przebywania z Chrystusem sam na sam. Droga Jakubowa ma być poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, do czego wzywa mnie Chrystus, do jakich zadań. To, co czynimy, czym się zajmujemy, Chrystus chce podnieść na wyższy, nadprzyrodzony poziom. Przez wierność codzienności, przez realizowanie naszego powołania, kierując się miłością mamy zmieniać świat wokół siebie.
Być we wspólnocie Konfraterni – to zaszczyt, ale też i zobowiązanie. Inni – z tej racji, że jesteście blisko Boga, znajdujecie Go na pielgrzymich drogach – będą od was więcej wymagać. Być może będą także próbować waszej wiary, waszej cierpliwości, waszego zaufania Chrystusowi.
Trwanie we wspólnocie Konfraterni wymaga daru z siebie, ze swoich upodobań; wymaga rezygnacji z cząstki swojej wolności, ale wspólnota wiary daje też korzyść, leczy bowiem z nadmiaru indywidualizmu i szukania tylko siebie.
Wkraczamy w Rok Święty Jakubowy w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Realizację wielu celów Konfraterni musimy dostosować do tych okoliczności. Nie wiemy jak długo będą trwały przeciwwskazania do grupowego pielgrzymowania po Drogach Jakubowych; nie wiemy, w jaki sposób będziemy mogli realizować życie wspólnotowe, aby nie narazić innych konfratrów na niebezpieczeństwo groźnej choroby; ale możemy pogłębiać naszą pobożność Jakubową. Możemy podtrzymywać więzi za pomocą różnych środków społecznego komunikowania. Takim sposobem jest dzisiejsza transmisja online. Możemy sobie nawzajem pomagać w dźwiganiu ciężarów codzienności. Ileż znaczy telefon od znajomej osoby i życzliwa rozmowa! Nie dajmy się pokonać lękowi, poczuciu bezradności wobec niewidzialnego wroga, jakim jest koronawirus. Jako ludzie nadziei, zakorzenieni w Chrystusie, bądźmy dla innych promykiem światła.
Julián Barrio Barrio, arcybiskup Santiago de Compostela w liście na Rok Święty Compostelański skierował do pielgrzymów Jakubowych swoje oczekiwanie, które jest także oczekiwaniem Biskupa Polowego i moim: „Chciałbym, drodzy pielgrzymi, abyście dzięki waszemu pielgrzymowaniu stali się znakiem i pytaniem dla tych, którzy będą na was patrzeć na drodze do Santiago czy w innych formach pielgrzymowania. Niech zauważą, że jeśli wyszliście z waszej ziemi, to po to, aby wrócić z większym wobec niej zobowiązaniem. Niech Duch Święty, Duch Zmartwychwstałego, zachęci wasze umysły i serca do rozpalenia żaru współczucia i człowieczeństwa w naszych społeczeństwach.”


Członkowie Konfraterni św. Jakuba uczestniczyli w Eucharystii modląc się także poprzez udział w czytaniach liturgicznych, w śpiewie, w modlitwie powszechnej. Fragment z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian odczytał Szczepan Grzesiuk.  Psalm responsoryjny i aklamację przed Ewangelią zaśpiewała Danuta Niedbałka. Modlitwę Wiernych przeczytała Teresa Przybył.

Za przyczyną św. Jakuba konfratrzy modlili się do dobrego Ojca:
1. Za Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem świętości i nieustannie pogłębiał swą jedność z Chrystusem.
2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby naśladując wierność i gorliwość świętych wyznawców i męczenników, nie wahali się głosić w porę i nie w porę Dobrej Nowiny o zbawieniu.
3. Za Europę, aby odkryła na nowo swoje początki, tchnęła życie w swe korzenie i realizowała autentyczne wartości w klimacie szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód.
4. Za pielgrzymów, którzy będą wędrować Drogami Jakubowymi, aby trud drogi otwierał ich serca na pełne miłości przylgnięcie do Jezusa, na autentyczne braterstwo i dawanie pierwszeństwa ludziom ubogim i najsłabszym.
5.  Za zmarłych pielgrzymów, aby dostąpili radości przebywania wśród świętych, z miłującym Bogiem.
6.  Za konfratrów, aby odważnie bronili prawdy wiary katolickiej i apostolskiej, czerpiąc wzór męstwa i gorliwości z życia i śmierci Świętego Jakuba Starszego, Apostoła Pańskiego.
Niech Bóg wysłucha tej modlitwy Kościoła i napełnia go swymi darami.
 Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Biskup odmówił specjalną modlitwę na Rok Święty Jakubowy – „Błogosławieństwo pielgrzymów”

Błogosławieństwo pielgrzyma
Boże - który wyprowadziłeś Swojego sługę Abrahama z miasta Ur chaldejskiego, strzegąc go podczas całej wędrówki i który przeprowadziłeś naród izraelski przez pustynię – prosimy, racz wejrzeć na Twojego sługę, który przez miłość do Twojego imienia, pielgrzymuje do Composteli. Bądź dla niego towarzyszem w podróży, przewodnikiem na rozstajach dróg, wytchnieniem w utrudzeniu, obroną w niebezpieczeństwie, schronieniem w drodze, cieniem w dzień gorący, światłem w ciemnościach, pociechą w chwilach zniechęcenia i fundamentem jego zamierzeń tak, aby za Twoim przewodnictwem dotarł cały i zdrów do końca swojej drogi oraz aby ubogacony łaskami i cnotami, napełniony zbawienną i nieustanną radością powrócił bezpiecznie do swojego domu. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niech Pan zezwoli i kieruje twoimi krokami i niech będzie twoim nieodłącznym towarzyszem na całej drodze. Amen.
Niech Najświętsza Maryja Panna z Roncesvalles otoczy cię Swoją macierzyńską opieką, niech cię broni przed zagrożeniami duszy i ciała, abyś chroniony Jej płaszczem mógł dotrzeć cały i zdrów do końca Twojego pielgrzymowania.
Niech Archanioł Rafał towarzyszy ci przez całą drogę tak, jak towarzyszył Tobiaszowi i by oddalił od ciebie niewygody oraz przeciwności. Amen.
Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego zstąpi na ciebie. Amen.
Maszeruj w imię Chrystusa, który jest Drogą i módl się za nami
w Composteli. Amen.

Ewa Wasiak/Konfraternia św. Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej Wojska Polskiego

zdjęcia: Piotr Szarko

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.