Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 stycznia 2020
Berlin: 31. Międzynarodowe Spotkanie Naczelnych Kapelanów Wojskowych

W dniach od 27 do 31 stycznia w Berlinie odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych. Uczestnicy z 36 krajów z Europy, Afryki, Azji oraz USA wzięli udział w wykładach i dyskusjach na temat koncepcji wojny sprawiedliwej w jej tradycyjnym oraz współczesnym ujęciu („Just War Tradition – Just Peace Concept in Modern Times”). Codziennie kapelani różnych wyznań i religii mieli możliwość modlitwy według własnych tradycji religijnych. Odbyło się także jedno spotkanie modlitewne o wymiarze międzyreligijnym w ewangelickim kościele Cesarza Wilhelma, zwanym popularnie Kościołem Pamięci.

31. Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych odbyła się w dniach od 27 do 31 stycznia w Berlinie. Uczestniczyło w niej 110 kapelanów i osób zaangażowanych w duszpasterstwo wojskowe różnych wyznań chrześcijańskich i religii. Wśród uczestników z 36 krajów z całego świata, Polskę reprezentowali bp gen. bryg. Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, bp płk Mirosław Wola, ewangelicki biskup polowy WP oraz ks. płk Jerzy Mokrauz reprezentujący abp. Jerzego Pańkowskiego, prawosławnego biskupa polowego. Reprezentantom z Polski towarzyszyli: ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej z Ordynariatu Polowego, p. Anna Wola oraz ks. kpt. Tomasz Paszko z Prawosławnego Ordynariatu Polowego.

We wtorek, 28 stycznia prof. dr Michael Haspel wygłosił referat zatytułowany „Teoria wojny sprawiedliwej w wielobiegunowym świecie” („Just War Theory in a Multipolar World”) zaś prof. dr Heinz-Gerhard Hustenhoven mówił na temat koncepcji sprawiedliwego pokoju w optyce ekumenicznej („Just Peace Concept in Ecumenical Dimension”). Uczestnicy mogli zapoznać się z koncepcją wojny sprawiedliwej św. Tomasza z Akwinu oraz jej recepcją w średniowieczu i w czasach współczesnych. Prof. Haspel ukazał wpływ tej teorii na współczesne regulacja międzynarodowe dotyczące międzynarodowych interwencji zbrojnych. Zwrócił szczególną uwagę na nowe ujęcie teoretyczne „The Responsibility to Protect” (R2P) („Odpowiedzialność za Ochronę”), które pojawiło się po wydarzeniach w Rwandzie (1994 r.) oraz w Srebrenicy (1995 r.).

Prof. Hustenhoven zwrócił uwagę, że obecnie nie ma innej alternatywy, jak ta, by tworzyć system prawa międzynarodowego, który da prawną podstawę do rozstrzygania lokalnych czy międzynarodowych konfliktów. Regulacje prawne muszą być poparte autorytetem międzynarodowych instytucji. Słabością ONZ jest blokowanie, ze strony niektórych państw członkowskich, międzynarodowych interwencji w wypadku naruszenia praw człowieka. Prelegent podkreślił, że z punktu widzenia chrześcijaństwa (i nie tylko), punktem wyjścia do obrony praw człowieka jest koncepcja człowieka jako istoty stworzonej przez Boga i z tego tytułu posiadającej niezbywalne prawa.

Wykład prof. Erica Germaina ukazał konieczność refleksji etycznej przez kapelanów wojskowych nad zagadnieniem uzbrojonych dronów oraz innych wojskowych technologii. Kapelani powinni być pomostem pomiędzy wojskiem a społeczeństwem w debacie nad etycznymi implikacjami dotyczącymi tych zagadnień. Punktem wyjścia w tej dyskusji powinna być godność osoby ludzkiej.

W środę, 29 stycznia wykłady wygłosili: prof. dr Friedrich Lohmann oraz dr Veronika Bock. Prof. Lohmann ukazał relacje pomiędzy tzw. etyką pokoju i prawem międzynarodowym, zwracając szczególną uwagę na koncepcję R2P („The Responsibility to Protect”). Stwierdził on, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla etyki pokoju w ogólności, a szczególnie dla chrześcijańskiej etyki pokoju jest konflikt pomiędzy zasadą ograniczenia przemocy, zasadą nie interweniowania w sprawy pomiędzy państwami i obowiązkiem wspierania ludzi, których życie jest w niebezpieczeństwie. To są trzy ważne normy, ale czasami nie jest możliwe, aby stosować się do nich w tym samym czasie. To, co wydarzyło się w Rwandzie oraz w Srebrenicy, kiedy to międzynarodowa wspólnota nie pospieszyła z interwencją na czas, sprawiło, że Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ (1997-2006), dał impuls by poszukiwać takich koncepcji, który pozwoliłyby na umocowanie prawne interwencji Narodów Zjednoczonych w podobnych sytuacjach. Jedną z nich jest koncepcja R2P. Prelegent przedstawił historię tej koncepcji i jej współczesne zastosowanie w teorii i w praktyce.

Po zakończonych wykładach, w ewangelickim Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma odbyło się nabożeństwo mające wymiar ekumeniczny i międzywyznaniowy. Dr Sigurd Rink, niemiecki protestancki biskup polowy, powitał uczestników nabożeństwa i przedstawił symboliczne znaczenie przyniesionego w procesji Krzyża z Gwoździ. Ten krzyż wykonany ze średniowiecznych gwoździ odnalezionych w ruinach zbombardowanego ewangelickiego Kościoła Pamięci, stał się inspiracją do powstania protestanckiej Wspólnoty Krzyża z Gwoździ (Community of Cross of Nails). Po odczytaniu tekstów biblijnych kazanie wygłosił bp Franz-Josef Overbeck, niemiecki katolicki biskup polowy. Podczas nabożeństwa mjr Menachem Sebbag, rabin, kapelan wojskowy z Królestwa Niderlandów odśpiewał psalm w języku hebrajskim, zaś Houssaïen Azmani Matar, kapelan duchowny muzułmański z Belgii wyrecytował fragment Koranu. Nabożeństwo zakończyło się odmówieniem Ojcze nasz w narodowych językach oraz błogosławieństwem biskupa katolickiego i ewangelickiego.

W czwartek, 30 stycznia, uczestnicy w czterech grupach zwiedzili historyczne miejsca w Berlinie. Do wyboru był szlak świętych miejsc w Berlinie, zwiedzanie miejsc związanych z upamiętnieniem ofiar nazizmu, pobyt w miejscach związanych z działalnością protestanckiego teologa Dietricha Bonhoeffera, działacza antynazistowskiego. Biskup polowy Józef Guzdek wybrał szlak świątyń nawiedzając z innymi kapelanami muzułmański meczet, kościół baptystów oraz żydowską synagogę.

Dzień zakończył uroczysty obiad w messie oficerskiej w Julius Leber Barracks.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji zakończyli oficjalny pobyt 31 stycznia, po porannych modlitwach zorganizowanych dla poszczególnych grup wyznaniowych i religijnych. Katoliccy kapelani codziennie sprawowali Mszę św. w kaplicy Szpitala św. Franciszka prowadzonego przez katolickie siostry zakonne.

31. Międzynarodowe Spotkanie Naczelnych Kapelanów Wojskowych zorganizowało Niemieckie Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe przy wsparciu Katolickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
Następne spotkanie odbędzie się w styczniu 2021 r. w Bukareszcie w Rumunii. Organizatorem będzie duszpasterstwo prawosławne.

ks. płk SG Zbigniew Kępa

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.