Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 stycznia 2019
Bibliografia publikacji nt. duszpasterstwa wojskowego według roku wydania (wybór z okresu 1916-2018))
Bibliografia selektywna obejmująca pozycje zgromadzone w Archiwum Ordynariatu Polowego.

Rok 1916
„Modlitwa żołnierza”. Zbiorek modlitw na czas wojenny. Poznań 1916, nakładem i czcionkami drukarni księgarni św. Wojciecha

Rok 1921
Ks. Tadeusz Joachimowski, „Żołnierz Chrystusowy”, Wydanie drugie, Warszawa Kurja Biskupia Wojsk Polskich 1921 (odnaleziony w kościele garnizonowym w Katowicach przez ks. płk. Zbigniewa Kępę).

Rok 1922
Ks. Tadeusz Joachimowski, „Żołnierz Chrystusowy”, Wydanie trzecie, Warszawa Kurja Biskupia W.P. 1922 (podarowany przez ppłk. Mariusza Tołwińskiego, proboszcza katedry polowej WP w I/2018).

Rok 1928

Praca zbiorowa, „Lotnictwo sanitarne, album pamiątkowy dla uczczenia 10-cio lecia biskupstwa Pierwszego Biskupa Polowego JE Ks. D-ra Stanisława Galla”, Warszawa 1928

Rok 1932
ks. Edmund Nowak, "Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968-1831", słowem wstępnem opatrzył J. E. Ks. Biskup Dr Władysław Bandurski, Warszawa 1932, Wojskowy Instytut Wydawniczy.

Rok 1934
Ks. Dominik Ściskała, „Pamiętnik kapelana wojskowego”, Wydanie drugie, Cieszyn 1934.

Rok 1937
Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, rok 1937, Nr 6 (XXVII), artykuł:
- „Z okazji złotych godów kapłańskich J.E. ks. abp. Galla”, s. 253-255, redakcja.
- ks. dr A. Fajęcki „Pół wieku w duszpasterstwie” s. 256/257.
- ks. St. Mystkowski „Wychowawca młodzieży duchownej”, s. 257-263.
- ks. dr Tadeusz Jachimowski „Pierwszy biskup polowy Wojsk Polskich”, s. 263-287.

Rok 1941
„Śpiewniczek kościelny żołnierza polskiego” ułożył mjr W. Święcicki, szef duszpasterstwa Dywizji Strzelców Pieszych, wyd. nakł. Szwajcarskiej Akcji Katolickiej 1941

Rok 1942
„Panie, pozostań z nami”, modlitewnik i śpiewnik opr. polskie duszpasterstwo polowe
WP na Środkowym Wschodzie, nakł. Sióstr Elżbietanek w Jerozolimie, rok 1942, drukarnia O. Franciszkanów Jerozolima, reprint wyd. II, wydawca Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.Rok

Rok 1943
„Z teki sowieckiej biskupa polowego”, nakł. Dom Polski Jerozolima

Rok 1944

„Nowenna do Matki Boskiej Zwycięskiej”, Jerozolima 1944, ośr. wydawniczy ks. bp. polowego

Rok 1945
„Modlitewnik żołnierski”, Rzym 1945

1952

Biskup Józef Gawlina, „Z wojny i wygnania. Listy i orędzia pasterskie. Kazania. Przemówienia, Hosianum – Rzym, 1952.

1984
„Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej”, red. ks. ppłk. dr. Julian Humański, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1984.

1987
Janusz Odziemkowski, ks. Bolesław Spychała, „Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej”, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1987.

Rok 1994
Andrzej Czesław Żak, „Pierwszy Biskup Polowy Wojska Polskiego. Arcybiskup Stanisław Gall 1865-1942. Jubileusz 75-lecia Ordynariatu Polowego”, Nakładem Wydawnictwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1994,

„Modlitewnik żołnierski”, oprac. gen. bryg. Kazimierz Tomaszewski, Warszawa 1994.

Rok 1995
bp Sławoj Leszek Głódź, „Walczę dla Chrystusa. Z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego”, red. Jędrzej Łukawy, Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 1995, ISBN 83-904221-0-7.

ks. Tadeusz Płoski, „Z kościelnej praktyki sądowej Trybunału Warmińskiego”, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1995, ISBN 83-86503-23-8.

„Prayers and litanies”, konferencja kapelanów wojskowych Europy i Ameryki Pn., Warszawa 1995.
 
Rok 1996
Janusz Odziemkowski, „Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945”, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998, ISBN 83-11-08814-4.

Janusz Odziemkowski, Sławomir Frątczak, „Polskie duszpasterstwo wojskowe”, Oficyna wydawnicza RYTM, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1996, ISBN 83-86678-25-9; 83-11-08589-7.

„Piesza Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego”, Jasna Góra, sierpień 1996, Warszawa 1996.

„Modlitewnik i śpiewnik żołnierski nadwiślańczyka”, oprac. ks. mjr Tadeusz Płoski, na podstawie „Modlitewnik żołnierski”, Warszawa 1994, Apostolicum Ząbki 1996.

Rok 1998
o. mgr płk hm. Adam Studziński – dominikanin, Wspomnienia kapelana 4 Pułku Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino, Kraków 1998, ISBN 83-86171-04-9.

Rok 1999
„Biskup Sławoj Leszek Głodź, Drogami Narodu i Kościoła, z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1994-1998)”, red. Jędrzej Łukawy, Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1999, ISBN 83-87893-06-4.

ks. Zbigniew Jaworski, Dariusz Nawrot, „Błogosławiony ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń pierwszy kapelan Marynarki Wojennej II RP”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1999, ISBN 83-87893-22-6.

„Polsko-angielski modlitewnik żołnierza”, opracowanie ks. ppłk dr Tadeusz Płoski, ks. mjr dr Zbigniew J. Kępa, Warszawa 1999.

Stanisław Krasucki, „Duszpasterstwo w powstaniu warszawskim 1944. Na tle narodowej służby Kościoła w przekazie pokoleń”, Bydgoszcz 1999, ISBN 83-902357-6-5.

Rok 2000
„Schematyzm Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2000”, Kuria Polowa Wojska Polskiego.

ks. Alfred Franciszek Cybula, „Posługa Słowa w Kaplicy Prezydenta Rzeczypospolitej”, t. III, Warszawa 2000.

„Modlitewnik żołnierza pielgrzyma”, Warszawa 2000.

Rok 2001
ks. Stanisław Czapiewski SJ, „Szlakiem życia. Część 1: Ciosanie osobowości”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ISBN 83-7097-829-0.

ks. Stanisław Czapiewski SJ, „Szlakiem życia. Część 2: Na przełęczy”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ISBN 83-7097-877-0.

„Śpiewnik Żołnierski Pieśni Religijnej”, opracowanie ks. ppłk Sławomir Żarski, s. Adrianna Iwona Świokła, Warszawa 2001.

Rok 2002
„Józef Feliks Gawlina. Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, słowem wstępnym opatrzył Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, przedmową poprzedził Jego Ekscelencja Arcybiskup Szczepan Wesoły, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa & Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa 2002, ISBN 83-86100-60-5.

Rok 2003
bp Sławoj Leszek Głodź, „Ojczyzna jest darem Boga, z nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1999-2002)”, tom III, red. Jędrzej Łukawy, Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2003, ISBN 83-918798-0-1.

bp Sławoj Leszek Głódź, „Nie tylko z ambony. Audycje w Programie I Polskiego Radia”, red. Jędrzej Łukawy, Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2003, ISBN 83-904221-9-0.

„Obrzędy, modlitwy, pieśni”, modlitewnik policjanta, Apostolicum, Ząbki 2003

Rok 2004
bp Sławoj Leszek Głódź, „Nie tylko z ambony. Audycje w Programie I Polskiego Radia - 2003”, red. Jędrzej Łukawy, Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2004, ISBN 83-918798-1-X.

Arcybiskup Józef Gawlina, „Wspomnienia”, wstęp: abp Szczepan Wesoły, opracował i przypisami opatrzył ks. Jerzy Myszor, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ISBN 83-7030-404-4.

„Historia Duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, pod red. Jana Ziółka i in., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, ISBN 83-7306-185-1.

„Śpiewnik żołnierski”, wybór i opracowanie ks. płk Sławomir Żarski (przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Wrocław 2004).

Rok 2005
„Mane nobiscum, Domine”, redakcja Krzysztof Burek, ks. mjr Zbigniew Kępa, Warszawa 2005.

„Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie. The Military Cathedral of the Polish Army”, red. ppłk Adam Buszko, tekst Elżbieta Tekla Szmigielska – Jezierska, Dom Wydawniczy i Handlowy ElIPSA, Warszawa b.r.w., ISBN 83-913910-6-X.

„Żołnierskie serca w hołdzie Janowi Pawłowi II, wiersze i wspomnienia oficerów, podoficerów, żołnierzy, pracowników wojska i rodzin wojskowych”, red. ks. mjr Paweł Piontek, Warszawa 2005.

Rok 2006
Tadeusz Płoski, „Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.

bp Tadeusz Płoski, „Zostań z nami, Panie. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30 X 2004 – 4 VI 2006”, red. ks. ppłk Zbigniew Kępa, INVEST-DRUK, Warszawa 2006, ISBN 83-924837-0-7; 978-83-924837-0-0.

„Skrócony Informator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, stan na dzień 10 września 2006 roku”, ks. mjr Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Warszawa 2006.

„Śpiewnik żołnierza pielgrzyma”, Warszawa 2006.

„Modlitewnik żołnierza polskiego”, wyd. Ordynariatu Polowego, Warszawa 2006.

„Modlitewnik Straży Granicznej, The Border Guard Prayer Book”, Warszawa 2006.

„Stajemy jak Ojce”, oprac. biskup gen. bryg. Tadeusz Płoski, Warszawa 2006.

Ryszard Sztychmiler, „Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego”, Olsztyn 2006.

Paweł Piontek, Marek Wesołowski, Generalny Dziekanat Wojska Polskiego w latach 1945-1989, Warszawa 2006, ISBN 83-89423-39-1; ISBN 978-83-89423-39-9.

Rok 2007
bp Tadeusz Płoski, „Trwajcie mocni w wierze. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4 VI 2006 – 22 IV 2007”, red. ks. ppłk Zbigniew Kępa, INVEST-DRUK, Warszawa 2007, ISBN 978-83-924837-1-7.

„Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w latach 1945-1991. Część pierwsza 1945-1956”, wybór i opracowanie Tomasz Kośmider i ks. Marek Wesołowski, Oficyna Wydawnicza RYTM, Fundacja „Historia i Kultura, Warszawa 2007, ISBN 978-8307399-258-0.

„Informator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego”, oprac. ks. ppłk Zbigniew J. Kępa (red.), Danuta Berezowska, Anna Kamionka, Warszawa 2007.

„Duszpasterstwo wojskowe wobec działań zbrojnych II wojny światowej w świetle dokumentów i rozporządzeń Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zebrał i opracował ks. płk dr Marek Wesołowski, Akademia Obrony Narodowej – Wydział Wydawniczy, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7523-019-2.

„Vademecum liturgiczne kapelana”, oprac. ks. płk dr Zbigniew Kępa, Warszawa 2007.

Rok 2008
bp Tadeusz Płoski, „Miłosierdzie Boże trwa na wieki. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 22 IV 2007 – 31 XII 2007”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7401-028-3.

bp Tadeusz Płoski, „Miłość żąda ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I – 31 VIII 2008”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblios, Warszawa 2008, ISBN 978-83-733266-2-0.

„Słowo Boże ostrzejsze niż miecz obosieczny. Wybór nauczania pasterskiego biskupów polowy Wojska Polskiego Abp Stanisław Gall, Abp Józef Gawlina, Abp Sławoj Leszek Głódź, bp Tadeusz Płoski w 90. rocznicę utworzenia biskupstwa polowego w Polsce”, wybór i opracowanie ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Warszawa 2008, ISBN 978-83-733252-2-7.

„Na żołnierskich drogach, misje święte o Bożym Miłosierdziu w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego 4.VI.2006-9.XII.2007”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, K. Burek i inni, Hi-Endpol, Warszawa 2008.

ks. Marek Kwieciński, „Zostań z nami, Panie!, 45 biblijnych adoracji eucharystycznych”, Tarnów 2008.

„Vademecum żołnierza pielgrzyma”, Warszawa 2008.

„Etyka żołnierska, Etyka w służbie Ojczyźnie”, red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gałkowski, Mirosław Kalinowski, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61398-00-4.

Rok 2009
bp Tadeusz Płoski, „Moc w słabości się doskonali. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 IX 2008 – 3 V 2009”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblios, Warszawa 2009, ISBN 978-83-733274-9-8.

bp Tadeusz Płoski, „Pamiętaj o nich, Polsko. Pomordowanym i poległym na Wschodzie”, wybór i opracowanie ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblios”, Warszawa 2009, ISBN 978-83-733278-8-7.

ks. płk Zbigniew Kępa, Elżbieta Szmigielska-Jezierska, „Wsłuchany w Niepokalane Serce Maryi, Henryk Płoski tato Bp. Polowego Wojska Polskiego”, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Warszawa 2009, ISBN 978-83-733276-7-2.

„Ku etycznym zasadom służb mundurowych” (materiały pokonferencyjne), red. nauk. Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp z o.o., Płock 2009, ISBN 978-83-60662-94-6.

Sławomir Szelągowski, „Świętość żołnierza. Studium na podstawie nauczania Biskupa Polowego Wojska Polskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia (1991-2004)”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7232-859-5.

ks. Paweł Biel, „«Nie rzucim ziemi skąd nasz ród». Ks. pułkownik Antoni Matejkiewicz kapłan – żołnierz - szczyrzyczanin”, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Szczyrzyc 2009, ISBN 978-83-7631-074-9.

Komitet redakcyjny: ks. płk Robert Mokrzycki, Mateusz Lewandowski, Andrzej Przewoźnik, ks. kmdr Leon Szot, ks. płk Marek Wesołowski, ks. płk Sławomir Żarski, „Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich Rok 1938”, Warszawa, 2009.

ks. Marek Wesołowski, „Duszpasterstwo Wojskowe w świetle dokumentów archiwalnych aparatu polityczno-wychowawczego w latach 1943-1990”, Warszawa 2009.

Rok 2010
bp Tadeusz Płoski, „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8 V – 31 XII 2009, opracowanie i redakcja naukowa ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-743-0.

bp Tadeusz Płoski, „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I-10 IV 2010, opracowanie i redakcja naukowa ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-893-2.
Biskup Polowy WP gen. broni Tadeusz Płoski, „Grunwald, sprawiedliwe zwycięstwo, 15 lipca 1410-2010”, Warszawa 2010.

„Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej”, red. naukowa ks. Leon Szot, Warszawa 2010.

„Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”, zespół redakcyjny ppłk (rez.) Adam Buszko, ks. płk dr Robert Mokrzycki, Agata Eratowska, Warszawa 2010.

„Formy duszpasterstwa w Wojsku Polskim”, red. naukowa ks. Leon Szot, Warszawa 2010.

„Informator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2010, stan na 31 grudnia 2009 r.”, red. i opracowanie ks. Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Warszawa 2010.

„Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych, red. nauk. Andrzej Szerauc, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp z o.o., Płock 2010, ISBN 978-83-60662-24-3.

„Ingres Biskupa Polowego Józefa Guzdka do Katedry Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie”, oprac. Katedra Polowa WP, Warszawa 2010.

Rok 2011
„Liturgia w służbach mundurowych sacrum profanum, red. naukowa ks. Leon Szot, Warszawa 2011.

„Spotkanie byłych alumnów – żołnierzy. Warszawa 17-18 października 2011”, oprac. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, b.m.w.

„Polsko-angielski modlitewnik żołnierza, Polish-English Prayer Book for Soldiers”, opr. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Michalineum, Marki Poland 2011.

„Umiejętność pokonywania stresu wyznacznikiem dojrzałej osobowości żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych”, red. nauk. Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp z o.o., Płock 2011, ISBN 978-83-62709-14-4.

„Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego 2012”, oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Warszawa 2011.

Rok 2012
„Pismo Święte Nowego Testamentu”, edycja specjalna dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, oprac. zespół biblistów polskich, Apostolicum Ząbki, Pallottinum, Poznań 2012.

„Vademecum Żołnierza Pielgrzyma. W drogę z nami wyrusz, Panie”, Warszawa 2012.
„Rodzina-Mundur-Służba” red. nauk. Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc, Remigiusz Wiśniewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp z o.o., Płock 2012, ISBN 978-83-62709-39-7.

„Śpiewnik żołnierski pieśni religijnej”, wyd. trzecie, oprac. ks. prał. płk Sławomir Żarski, Warszawa 2012.

„Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego 2013”, oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Warszawa 2011.

„Panie, pozostań z nami”, modlitewnik i śpiewnik, opr. polskie duszpasterstwo polowe WP na Środkowym Wschodzie, nakł. Sióstr Elżbietanek w Jerozolimie, rok 1942, drukarnia O. Franciszkanów Jerozolima, reprint wyd. II, wydawca Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, wyd. 2012.

Rok 2013
„Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim”. Edycja dokumentów i wprowadzenie Jerzy Myszor, Wydawnictwo DiG Sp.j., Warszawa 2013, ISBN 978-83-7181-820-2.

Józef Gawlina, „Wspomnienia”, opracował i przypisami opatrzył ks. Jerzy Myszor, wstęp: abp Wiktor Skworc, Księgarnia św. Jacka, Katowice [2013], ISBN 978-83-7030-928-2.

„Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie 1940-1941”, red. Barbara Tarkowska, Warszawa – Mińsk Mazowiecki 2013, ISBN 978-83-63164-40-9.

Elżbieta Szybowska, „Ojciec Stanisław Czapiewski SJ. W labiryncie posłuszeństwa”, Kartury 2013, ISBN 978-83-937558-2-0.

ks. Marek Kwieciński „Zostań z nami Panie!”, „50 biblijnych adoracji eucharystycznych”, t II, Tarnów 2013.

ks. Marek Gilski, ks. Marcin Cholewa, „Wiara Chrystusowego żołnierza”, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2013

„Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego 2014”, opr. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, plut. Jerzy Włodarczyk, Warszawa 2013.

„Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego 2014”, oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Warszawa 2012.

„Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego 2014”, opr. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, plut. Jerzy Włodarczyk, Warszawa 2013.

Rok 2014
„Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego”, red. naukowa dr hab. Aleksandra Skrabacz, ks. dr Jan Dohnalik, wyd. MON, Ordynariat Polowy WP, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014 (egz. 2).

„Katedra Polowa Wojska Polskiego, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”, red. ks. płk dr Robert Mokrzycki, Warszawa 2014.

„Katedra Polowa Wojska Polskiego, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”, koncepcja albumu, (Polish Army Field Cathedral of the blessed Virgin Mary Queen of Poland), Adrian Bojczuk, ks. płk SG dr Zbigniew Kępa, dr hab. Aleksandra Skrabacz, Warszawa 2014.

„Duchowni na drogach ku Niepodległości 1914-1918”, Wiktor Krzysztof Cyga, Zbigniew Kępa, Wiesław Jan Wysocki, Mińsk Mazowiecki – Warszawa 2014, ISBN 978-83-63164-52-2.

„Polsko-angielski modlitewnik żołnierza. Polish-english prayer book for soldiers”, Apostolicum, Ząbki 2014.
„Vademecum Żołnierza Pielgrzyma”, w drogę z nami wyrusz, Panie, wyd. trzecie poprawione, Warszawa 2014.

„Skrócony Informator Ordynariatu Polowego, stan na 15 września 2014 roku”, red. i oprac. Danuta Berezowska, ks. dr Jan Dohnalik, ks. dr Zbigniew Kępa, Warszawa 2014.

„Kalendarz Ordynariatu Polowego 2015”, oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, plut. Jerzy Włodarczyk.

„Wojskowe nieruchomości zabytkowe. Znane i nieznane”, red. płk Tomasz Kalina, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63-755-53-9.

ks. Grzegorz Kalbarczyk, „Przewodnik po Parafiach i Kościołach Archidiecezji Warszawskiej:, t. I i II, Oficyna Wydawniczo-poligraficzna: Adam”, Warszawa 2014.

Rok 2015
„Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów”. Redakcja naukowa Jerzy Myszor przy współudziale Damiana Bednarskiego, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2015, ISBN 978-83-63757-89-2.

Adam Buszko, „Święty Jan Paweł II z Wojskiem Polskim. Saint John Paul II with the Polish Army”, Warszawa 2015.

„Arcybiskup Józef Gawlina w oczach historyków i duszpasterzy, w 50. rocznicę śmierci Biskupa Polowego”, red. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Warszawa-Mińsk Mazowiecki 2015, ISBN 978-83-63164-92-8.

„Arcybiskup Józef Gawlina Biskupa Polowy Wojska Polskiego”, red. Alina Siomkajło, Wydawnictwo TEST Bernard Nowak, Londyn 2015, ISBN

„Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w wojskowych materiałach archiwalnych”, red. nauk. Andrzej Czesław Żak, Drukarnia Wydawnictw Specjalnych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64475-22-1.

Barbara Tarkowska, „Ks. ppłk Jan Leon Ziółkowski (1889-1940). Kapelani Katyńczycy 1940”, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63164-56-0.

„Zostań z nami. Rok 2015-rokiem Jana Pawła II”, koncepcja autorska i realizacja stylistyczna Adam Buszko, Warszawa 2015.

„Vademecum żołnierza-pielgrzyma. W drogę z nami wyrusz Panie”, wyd. czwarte poprawione, oprac.: ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. kpt. Tomasz Krawczyk, ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, ks. płk Zenon Surma, Warszawa 2015.

ks. dr Ireneusz Biruś, „Ordynariat Polowy w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej”, praca doktorska napisana w Instytucie Politologii UKSW pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Helmuta Jurosa; Warszawa 2015.

„Informator Ordynariatu Polowego 2015, stan na 15 września 2015 roku”, red. i oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska.

„Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego 2016” (kieszonkowy) – szt. 16, oprac. ks. płk dr Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Warszawa 2015.

”Religijny Kalendarz Żołnierza Polskiego” 2016 („ścienny”), oprac. ks. płk Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Warszawa 2015.

Rok 2016
„Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”, wyd. MON, Ordynariat Polowy WP, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2016.

red. naukowa dr hab. Aleksandra Skrabacz, ks. dr Jan Dohnalik, „Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2016 , wyd. II poszerzone, (egz. 2).

opr. zespół pod red. Beaty Perkowskiej, „Z ziemi włoskiej do Polski …, papieskie spotkania z żołnierzami”, , CO MON, Warszawa 2016.

„Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie 1940-1941. Suplement”, O.W. Zbroja, Warszawa – Mińsk Mazowiecki 2016, ISBN 978-83-63164-96-6.

„Kalendarium. 25. rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce 1991-2016” (broszura).

Jubileusz 25 lat posługi biskupiej ks. abp. S.L. Głódzia Metropolity gdańskiego. Copy Right by S.L. Głódź.

Jerzy Raczek „BOERNEROWO 2016”, 80 lat rzymskokatolickiej wspólnoty pw. M.B. Ostrobramskiej w Bernerowie (1936-2016). Wyd. Ordynariat Polowy WP Warszawa 2016.

„Służba wojskowa w garnizonach jarosławskim i przemyskim, „wczoraj i dziś””, red. naukowa ks. Grzegorz Bechta, ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Tomasz Skupień, Rzeszów 2016.

„Na chwałę Bożą” – rys historyczny kościoła garnizonowego w Skierniewicach, Andrzej Krysiak, wyd. Parafia Wojskowa pw. Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach, 2016.

Dariusz Nawrot, Roman Rychter, „Duszpasterstwo spod białoczerwonej bandery, rzecz o gdyńskiej parafii wojskowej 1926-2016, wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2016.

„Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”, red.: Krzysztof Burek, ks. Jan Dohnalik, Krzysztof Stępkowski, Warszawa 2016.

„Służba wojskowa w garnizonach jarosławskim i przemyskim, „wczoraj i dziś””, red. naukowa ks. Grzegorz Bechta, ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Tomasz Skupień, Rzeszów 2016.

„Informator Ordynariatu Polowego 2016, stan na 20 września 2016 roku”, red. i oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska.

„Polsko-angielski modlitewnik żołnierza. Polish-english prayer book for soldiers”, oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Apostolicum Ząbki 2016.

„Kalendarz Liturgiczny Ordynariatu Polowego na rok 2017”, oprac. ks. mjr Maciej Śliwa, Radosław Gosiewski, Warszawa 2016.

„Kalendarz Żołnierza Wojska Polskiego 2017” (kieszonkowy), oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska.

„Kalendarz Żołnierza Wojska Polskiego 2017”, oprac. ks. płk Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Warszawa 2016.

Rok 2017
ks. Sławomir Bylina, „System bezpieczeństwa narodowego, aksjonormatywne studium w kontekście teoretycznym i praktycznym”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Siedlce, Drohiczyn 2017.

ks. Sławomir Bylina, „Podstawy społeczno-religijne kapelanów parafii garnizonowej św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej w latach 1992-2017”, z serii Rocznika Bialskopodlaskiego Nr 9, Biała Podlaska 2017.

„Informator Ordynariatu Polowego 2017, stan na 25 września 2017 roku”, red. i oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska.

„Polskie symbole narodowe”, Szkoła polskiego patriotyzmu, red. A. Buszko, Anna Martin, Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2017, ISBN 078-83-927328-5-3.

„Pieśni Polskie”, Szkolny śpiewnik patriotyczny, Szkoła polskiego patriotyzmu, red. A. Buszko, Anna Martin, Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-927328-6-0.

„Polsko-angielski modlitewnik żołnierza. Polish-english prayer book for soldiers”, ks. płk SG Zbigniew Kępa, Apostolicum Ząbki 2017.

ks. Piotr Majka, „Generał Józef Gawlina Biskup Polowy”, Bellona, Warszawa 2017, ISBN 978-83-11-15227-4.

„Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i księdza Kazimierza Kwaśnego w latach 1939-1963”, edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice – Trans en Provence 2017, ISBN 978-83-7593-335-2.

„Elementy etyki wojskowej” z rozkazu wewnętrznego Biskupa Polowego Wojsk Polskich z lat 1936-1939, pod redakcją naukową ks. dr. Jana Dohnalika, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65409-57-7.

„Jasnogórskie spotkania środowiska policyjnego”, Częstochowa 26 września 2017.

Adam Buszko, „Bernard Ładysz artysta żołnierz”, Caritas Ordynariatu Polowego WP, Warszawa 2017

Nocna Droga Krzyżowa, parafia M.B. Ostrobramskiej, A.D. 2017 Warszawa-Stare Babice-Lipków-Hornówek-Laski-Warszawa, 24-25 marca 2017 rok

Jacek Woroniecki OP, „Raport Niebieski, Gawęda żołnierska”, Lublin 2017.

„Kalendarz Żołnierza Wojska Polskiego 2018 (ścienny), projekt graficzny i tekst ks. kpt. Łukasz Józef Hubacz, konsultacje ks. płk SG Zbigniew Kępa, kalendarium Danuta Berezowska, Apostolicum Warszawa 2017.

„Kalendarz Żołnierza Wojska Polskiego 2018”, oprac. ks. płk Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Warszawa 2017.

Rok 2018
Jerzy Prochwicz „Arcybiskup Stanisław Gall (1865-1942) Biskup Polowy Wojsk Polskich, Warszawa 2018

Ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki „Świat pragnie pokoju. Afganistan w fotografii kapelana PKW ISAF”, Caritas Ordynariatu Polowego Warszawa 2018

„Hej Orle Biały!”, Pieśni dla Niepodległej, Kancelaria Senatu, współpraca Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (album z tekstami pieśni oraz płytami), album mały i album duży), Warszawa 2018

„Vademecum żołnierza – pielgrzyma, W drogę z nami wyrusz, Panie”, opr. ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. kmdr Zbigniew Rećko, ks. por. Maksymilian Jezierski, wyd. Ordynariat Polowy, Warszawa 2018

„Rycerze i pielgrzymi w tradycji europejskiej”, red. naukowa Łukasz Stefaniak, Międzynarodowa konferencja naukowa 14 kwietnia 2018 roku, wyd. Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej WP w Warszawie, Warszawa 2018.

ks. płk Mariusz Tołwiński, Adam Buszko, „Polish army field kathedral”, Warszawa 2018.

Album „100 rocznica odzyskania niepodległości” - „Dla – Delegat KEP ds. duszpasterstwa Policji, gen. bryg. dr Józef Guzdek”, Rzeszów 2018.

„Modlitwy przy powitaniu i ostatnim pożegnaniu doczesnych szczątków abp. Stanisława Galla, Katedra Polowa, Warszawa, 14 marca 2018 roku.

Ks. Zygmunt Lipski „Jeden z wielu ksiądz mjr Stanisław Kontek 1904-1940”, Lublin, 2018

25-lecie parafii Ordynariatu Polowego (Biała Podlaska), materiały drukowane.

Setna rocznica ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce (1919-2019) – teczka pamiątkowa, wersja polsko-angielska, OP Warszawa 2018.

Ks. płk Zbigniew Rećko, „Bóg okazał nam wielkie miłosierdzie” „Pamiętnik kapelana XI zmiany PKW Afganistan”, Warszawa 2018

red. kmdr mgr inż. Krzysztof Rychlewski „Zabytkowe obiekty sakralne w Wojsku Polskim”, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk dypl. Mariana Porwita, Warszawa 1918

oprac. Barbara Tarkowska „Ks. ppłk Jan Leon Ziółkowski (1889-1940) Starszy Kapelan Wojska Polskiego i Korpusu ochrony Pogranicza”, Warszawa 2018

Informator Ordynariatu Polowego 2018, stan na 15 września 2018 roku, red. i oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Ordynariat Polowy 2018

Kalendarz Żołnierza Wojska Polskiego 2019 „W stulecie powołania Biskupstwa Polowego” (ścienny), oprac. kpt. Łukasz Hubacz, kalendarium: Danuta Berezowska; konsultacja ks. płk SG Zbigniew Kępa, płk rez. Jacek Macyszyn.

Kalendarz żołnierza Wojska Polskiego 2019 (kieszonkowy), oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa.

red. ks. mjr Grzegorz Bechta „Wczoraj i dziś – w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecie powstania wielkopolskiego i 20 lat kościoła garnizonowego w Śremie, Rzeszów 2018.

Wydawnictwa zarchiwizowane jako całość (wydawnictwa ciągłe):

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2005, red. płk rez. dr hab. Krzysztof Komorowski, ppłk Wojciech Hanus, Elżbieta Michalak, wyd. Fundacja Polonia Militaria, współwyd. Wojskowe Biuro Badań Historycznych, Warszawa 2006.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 1939, zespół pracowników Wojskowe Biuro Badań Historycznych pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Komorowskiego, wyd. MON – Biuro Badań Historycznych, Warszawa 2009.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2009, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2010, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku 2003-2008, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2011, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2012, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2013, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO Polski Kontyngent Wojskowy w Czadzie 2008-2009, red. dr Grzegorz Jasiński, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2016, red. płk Artur Gałecki, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2017.

KRONIKA WOJSKA POLSKIEGO 2017, red. płk Artur Gałecki, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2018.

Bp Tadeusz Płoski „Nauczanie pasterskie”, T I-VII:
bp Tadeusz Płoski, „Zostań z nami, Panie. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30 X 2004–4 VI 2006”, red. ks. ppłk Zbigniew Kępa, INVEST-DRUK, Warszawa 2006, ISBN 83-924837-0-7; 978-83-924837-0-0. T 1.

bp Tadeusz Płoski, „Trwajcie mocni w wierze. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4 VI 2006–22 IV 2007”, red. ks. ppłk Zbigniew Kępa, INVEST-DRUK, Warszawa 2007, ISBN 978-83-924837-1-7. T II.

bp Tadeusz Płoski, „Miłosierdzie Boże trwa na wieki. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 22 IV 2007–31 XII 2007”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7401-028-3. T III.

bp Tadeusz Płoski, „Miłość żąda ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I 2008–31 VIII 2008”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Warszawa 2008, ISBN 978-83-733266-2-0. T IV.

bp Tadeusz Płoski, „Moc w słabości się doskonali. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 IX 2008–3 V 2009”, red. ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Warszawa 2009, ISBN 978-83-733274-9-8. T V.

bp Tadeusz Płoski, „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8 V 2009–31 XII 2009, opracowanie i redakcja naukowa ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-743-0. T VI.

bp Tadeusz Płoski, „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I 2010-10 IV 2010, opracowanie i redakcja naukowa ks. płk Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-893-2. T VII.

CZASOPISMA:
„Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego”, wychodzi od lutego 1992 roku, ISSN 1231-6911.

oprac. ks. płk dr Zbigniew Kępa, Danuta Berezowska, Maria Koziarska

aktualizacja: 2019-01-19

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.