Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 kwietnia 2018
KALENDARZ LITURGICZNY ORDYNARIATU POLOWEGO - MAJ 2018
Wersja internetowa Kalendarza Liturgicznego 2018 Ordynariatu Polowego na miesiąc maj.

Papieska intencja apostolstwa modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Rozpoczyna się nabożeństwo majowe zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

1   WTOREK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 217), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 425: Dz 14, 19-28; Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 21 (R.: por. 12); Por. Łk 24, 46b. 26b; J 14, 27-31a
ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW.  JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wł (MR, s. 52’-53’), Pf wł nr 65
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 111: Kol 3, 14-15. 17. 23-24; Ps 90 (89), 1-2. 3-4. 12-13. 14. 16 (R.: por. 17c); Ps 68 (67), 20; Mt 13, 54-58


2   ŚRODA. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wł (MR, s. 53’-54’), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Św nr 70-71, 73
Czytania: LM II, s. 427: Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc); J 15, 4a. 5b; J 15, 1-8; albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 114: 1 J 5, 1-5; Ps 37(36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Mt 5, 10; Mt 10, 22-25a


3  CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, HETMANKI ŻOŁNIERZA POLSKIEGO, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI I ORDYNARIATU POLOWEGO. BIAŁY.
Of: z urocz
Msza: wł (MR, s. 54’), Chwała, Wierzę, Pf wł nr 62, ME I-III, urocz błog nr 15
Czytania: LM VI, s. 116:
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab Wielki znak ukazał się na niebie
Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d) Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Kol 1, 12-16 Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna
J 19, 27
J 19, 25-27 Oto Matka twoja

Odpust: Parafia Katedralna pw. NMP Królowej Polski w Warszawie, Parafia Wojskowa pw. NMP Królowej Polski w Gnieźnie, Parafia Wojskowo-Cywilna pw. NMP Królowej Polski w Kielcach, Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu, Parafia Wojskowo-Cywilna pw. NMP Królowej Polski w Rzeszowie, Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu

I czwartek miesiąca: nie można odprawić mszy wotywnych i okolicznościowych; nabożeństwo pierwszoczwartkowe zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

4   PIĄTEK. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA. CZERWONY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Męczen (MR, s. 23’’), kol wł (MR 56’), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Św nr 70-72
Czytania: LM II, s. 432: Dz 15, 22-31; Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a); J 15, 15b; J 15, 12-17; albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 118: 2 Tm 2, 1-13; Ps 18(17), 7. 13-14. 17-18 (R.: por. 1); Jk 1, 12; Mt 10, 28-33
I piątek miesiąca: można odprawić jedną Mszę wotywną o Najśw. Sercu Pana Jezusa: szaty białe, formularz mszalny wotywny (MR, s. 186’’) albo z uroczystości Najśw. Serca (MR, s. 279), Pf nr 48, czytania z dnia albo dla dobra duchowego wiernych: LM VII, s. 492-511. Należy pamiętać, że w okresie wielkanocnym nie wybiera się czytań ze Starego Testamentu. Jeśli prawdziwa potrzeba duszpasterska tego wymaga, można oprawić wotywę więcej razy, według uznania rektora kościoła.

Odpust: Parafia Wojskowa pw. św. Floriana w Świętoszowie

5   SOBOTA. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 221), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 435: Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b); Kol 3, 1; J 15, 18-21
ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA, PREZBITERA. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Past (MR, s. 31’’), kol wł (MR, s. 56’), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Św. nr 70-71,73
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 121: LM VI, s. 132* nr 110: 1 Kor 4, 1-5; Ps 89(88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); LM VI, s. 148* nr 123: Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12

I sobota miesiąca: można odprawić jedną Mszę wotywną o Niepokalanym Sercu NMP: szaty białe, formularz ze wspomnienia (MR, s. 118’), 1-4 Pf o NMP nr 55-58 (w 55: oddając cześć); albo ze Zbioru Mszy o NMPz własną prefacją; można także używać formularzy mszalnych wspólnych (MR, s. 5’’-9’’), Czytania z dnia albo dla dobra duchowego wiernych: LM VI, s. 55*-75*, albo z Lekcjonarza do Mszy o NMP, s. 215-235. Należy pamiętać, że w okresie wielkanocnym nie wybiera się czytań ze Starego Testamentu. Jeśli prawdziwa potrzeba duszpasterska tego wymaga, można wotywę odprawić więcej razy, według uznania rektora kościoła.

6   SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY. BIAŁY.
Of: z niedz, psałt II tyg
Msza: wł (MR, s. 222), Chwała, Wierzę, 1-5 Pf Wielkan nr 20-24, ME I-III, wspom tajemn dnia niedz, urocz błog nr 7
Czytania: LM II, s. 442:
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 Powołanie pogan do Kościoła
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a) Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
1 J 4, 7-10 Bóg jest miłością
J 14, 23
J 15, 9-17 Przykazanie miłości
Albo drugie czytanie i Ewangelia: LM II, s. 486:
1 J 4, 11-16 Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
Por. J 14, 18
J 17, 11b-19 Aby tak jak My stanowili jedno
Dyrektorium homiletyczne: KKK 2746-2751: modlitwa Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy; KKK 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577: Bóg jest miłością ; KKK 1789, 1822-1829, 2067, 2069: miłość Boga i bliźniego jest wypełnieniem przykazań; KKK 2347, 2709: przyjaźń z Chrystusem

7   PONIEDZIAŁEK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 223), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 448: Dz 16, 11-15; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b  (R.: por. 4a); Por. J 15, 26b. 27a; J 15, 26 – 16, 4a

Od dzisiaj do środy przypadają Dni modlitw o urodzaje – należy o nich pamiętać także w parafiach miejskich. Wypada odprawić specjalną Mszę o urodzaje albo o uświęcenie pracy ludzkiej (MR, s. 155’’-158’’), Pf wł nr 32, czytania z dnia lub wyjątkowo dla dobra duchowego wiernych: LM VII, s. 327: 2 Kor 9, 8-11; Ps 104 (103), 1-2a. 14-15. 24. 27-28 (R.: 24c); Ps 126(125), 5; Mt 13, 1-9 albo 2 Kor 9, 6; Mk 4, 26-29

8   WTOREK. UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI. CZERWONY.
Of: z urocz
Msza: wł (MR, s. 60’), Chwała, Wierzę, Pf wł nr 76, ME I-III, wł modlitwa nad ludem (MR 61’)
Czytania: LM VI, s. 126:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36 Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c) My ludem Pana i Jego owcami.
Rz 8, 31b-39 Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
J 10, 14
J 10, 11-16 Dobry pasterz daje życie za owce

Odpust: Parafia Wojskowa pw. Św. Stanisława Biskupa w Radomiu


9   ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 225), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 453: Dz 17, 15. 22 – 18, 1; Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c; J 14, 16; J 16, 12-15


10   CZWARTEK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 227), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 473: Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a); Por. J 14, 18; J 16, 16-20


11   PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 228), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 475: Dz 18, 9-18; Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Por. Łk 24, 46b. 26b; J 16, 20-23a
Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego. Właściwą „nowennę” stanowią teksty liturgiczne przeznaczone na te dni w Mszale i lekcjonarzu oraz w Liturgii Godzin.  Można wykorzystać materiały zawarte w VLK, s. 137-141.

12   SOBOTA. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 229), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24
Czytania: LM II, s. 478: Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a); Por. J 16, 28; J 16, 23b-28

ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW NEREUSZA I ACHILLESA. CZERWONY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Męczen (MR, s. 20’’-22’’), kol wł (MR, s. 61’), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Św nr 70-72
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 129: LM VI, s. 90* nr 76: Ap 7, 9-17; Ps 124(123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); LM VI, s. 108* nr 89: Mt 5, 10; Mt 10, 17-22
ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. PANKRACEGO, MĘCZENNIKA. CZERWONY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Męczen (MR, s. 23’’), kol wł (MR, s. 62’), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Św nr 70-72
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 129: LM VI, s. 217* nr 181: Ap 19, 1. 5-9a; Ps 103(102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por 1a); LM VI, s. 248* nr 204: Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30

Nowenna do Ducha Świętego

13   SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. BIAŁY.
Of: z urocz, psałt III tyg
Msza: wł (MR, s. 226), Chwała, Wierzę, 1-2 Pf o Wnieb nr 25-26, ME I-III, wspom tajemn dnia z urocz, urocz błog nr 8
Czytania: LM, s. 464:
Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Ef 4, 1-13 albo Ef 4, 1-7. 11-13Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa
Mt 28, 19a. 20b
Mk 16, 15-20 Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
Dyrektorium homiletyczne: KKK 659-672, 697, 792, 965, 2795: wniebowstąpienie
Nowenna do Ducha Świętego

Odpust: Parafia Wojskowa pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Świdwinie

14   PONIEDZIAŁEK. ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA. CZERWONY.
Of: ze święta
Msza: wł (MR, s. 64’), Chwała, 1-2 Pf o Apost nr 67-68, ME I-III
Czytania: LM VI, s. 132: Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8); J 15, 16; J 15, 9-17
Nowenna do Ducha Świętego

Odpust: Parafia Wojskowa pw. św. Macieja Apostoła w Kołobrzegu

15   WTOREK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 233), 1-5 Pf Wielkan albo o Wnieb nr 20-26
Czytania: LM II, s. 494: Dz 20, 17-27; Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a); J 14, 16; J 17, 1-11a
Nowenna do Ducha Świętego

16   ŚRODA. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI. CZERWONY.
Of: ze święta
Msza: wł (MR, s. 65’), Chwała, Pf o Męczen nr 72, ME I-III
Czytania: LM VI, s. 135: Ap 12, 10-12a albo 1 Kor 1, 10-13. 17-18; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); J 17, 19; J 17, 20-26  
Nowenna do Ducha Świętego

Odpust: Parafia Wojskowa pw. św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej

17   CZWARTEK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 235), 1-5 Pf Wielkan albo o Wnieb nr 20-26
Czytania: LM II, s. 500: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); J 17, 21; J 17, 20-26
Nowenna do Ducha Świętego

18   PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 236), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Wnieb nr 20-26
Czytania: LM II, s. 503: Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b (R.: por. 19a); Por. J 14, 26; J 21, 15-19

albo
wspomnienie DOWOLNE św. Jana I, papieża i męczennika. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Męczen (MR s. 23”), albo o Pap (MR s. 27”-28), kol wł (MR, s. 66’), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Pf o Św nr 70-72
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 139: LM VI, s. 215* nr 180: Ap 3, 14b. 20-22; Ps 23(22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); LM VI, s. 153* nr 129: J 15, 15b; Łk 22, 24-30

Nowenna do Ducha Świętego

19   SOBOTA. DZIEŃ POWSZEDNI. BIAŁY.
Of: z dnia
Msza: wł (MR, s. 237), 1-5 Pf Wielkan nr 20-24 albo o Wnieb nr 20-26
Czytania: LM II, s. 506: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11(10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b); Por. J 16, 7.13; J 21, 20-25
Nowenna do Ducha Świętego


20   NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. CZERWONY.
Of: z urocz
Msza wigilijna: wł (MR 238-239), Chwała, Wierzę, Pf wł nr 27, ME I-III, wspom tajemn dnia z urocz, urocz błog nr 9
Czytania wigilijne: LM II, s. 509:
Rdz 11, 1-9  Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel
Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12) Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
albo: Wj 19, 3-8a. 16-20b Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu
Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b) Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
albo: Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c) Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
albo: Ez 37, 1-14 Duch daje życie
Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1) Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
albo: Jl 3,1-5 Wyleję Ducha mojego
Ps 104 (103), 1-2a. 24 i 35b. 27-28. 29b-30 (R.: por. 30) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Rz 8, 22-27 Duch przychodzi z pomocą naszej słabości
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
J 7, 37-39 Strumienie wody żywej
Uwaga: spośród wskazanych czytań ze Starego Testamentu i należy wybrać jedno czytanie z odpowiadającym mu psalmem. Rubryki wskazane w Lekcjonarzu (t. II, s. 509 i 516), mówiące o celebrowaniu Mszy wigilijnej w formie dłuższej nie obowiązują do czasu wejścia w życie polskiego tłumaczenia trzeciej edycji typicznej Mszału rzymskiego (z 2008 r.).

Msza w dzień: wł (MR, s. 239-240), Chwała, Sekwencja, Wierzę, Pf wł nr 27, ME I-III, wspom tajemn dnia z urocz, urocz błog nr 9, Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja
Czytania: LM II, s. 527:
Dz 2, 1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Ga 5, 16-25 Owoce Ducha
Sekwencja
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
J 15, 26-27; 16, 12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Dyrektorium homiletyczne: KKK 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Pięćdziesiątnica; KKK 599, 597, 674, 715: świadectwo apostolskie w dniu Pięćdziesiątnicy; KKK 1152, 1226, 1302, 1556: tajemnica Pięćdziesiątnicy trwa w Kościele; KKK 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: Kościół komunią w Duchu
Po ostatniej Mszy św. z krzyża usuwa się czerwoną stułę, a paschał umieszcza się przy chrzcielnicy.
Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w kościele lub kaplicy pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji: 1º hymnu Veni, Creator (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź) w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Wykaz odpustów, nadanie nr 26, § 1, 1º).

Odpust: Parafia Wojskowa pw. Ducha Świętego w Międzyrzeczu, Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, Parafia Wojskowa pw. Ducha Świętego w Olesznie

OKRES ZWYKŁY
Lekcjonarz mszalny, tom III     Liturgia godzin, tom III

21   PONIEDZIAŁEK. ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. BIAŁY.
Of: ze święta
Msza: wł (MR s. 77’), Chwała, Pf o NMP nr 57
Czytania: LM VI, s.148: Rdz 3, 9-15. 20; albo:  Dz 1, 12-14; Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1: por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 9d); Łk 1, 28; J 2, 1-11 albo J 19, 25-27 albo Łk 1, 26-38


22   WTOREK. DZIEŃ POWSZEDNI. ZIELONY.
Of: powsz okr zwykł, (LG III, s. 192), psałt III tyg
Msza: 7 niedz zwykł (MR, s. 248), Pf zwykł nr 36-41
Czytania: LM III, s. 262: Jk 4, 1-10; Ps 55 (54), 7-9. 10- 11. 23 (R.: por. 23a); Ga 6, 14; Mk 9, 30-37
albo
wspomnienie DOWOLNE św. rity z cascii, zakonnicy. Biały.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Zakon (MR, s. 55’’-56’’); kol wł (MR, s. 69’), Pf zwykł nr 36-41 albo o Św nr 70-71, 74
Czytania: z dnia albo ze wyjątkowo ze wspom LM VI, s. 141: LM VI, s. 232* nr 192: Flp 4, 4-6; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); LM VI, s. 263* nr 218: Mt 23, 11. 12b; Łk 6, 27-38

† ks. płk w st. spocz. Józef Mroczek (2010).

23   ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI. ZIELONY.
Of: powsz okr zwykł
Msza: 7 niedz zwykł (MR, s. 248), Pf zwykł nr 36-41
Czytania: LM III, s. 266: Jk 4, 13-17; Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3); J 14, 6; Mk 9, 38-40

24   CZWARTEK. ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA. BIAŁY.
Of: ze święta
Msza: wł (MR s. 276), Chwała, Pf na Mszę krzyżma nr 78
Czytania: LM III, s. 447: Jr 31, 31-34 albo Hbr 10, 11-18; Ps 110 (109), 1bcde. 2-3 (R.: por. 4b); Hbr 5, 8-9; Mk 14, 22-25


25   PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI. ZIELONY.
Of: powsz okr zwykł
Msza: 7 niedz zwykł (MR, s. 248), Pf zwykł nr 36-41
Czytania: LM III, s. 275: Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a); Por. J 17, 17ba; Mk 10, 1-12
albo
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. BEDY CZCIGODNEGO, PREZBITERA i Doktora kościoła. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wspólna o Dokt Kośc (MR s. 41”-42”), albo o Zakon (MR s. 55”-56”) kol wł (MR, s. 71’), Pf zwykł nr 36-41  albo o Św nr 70-71, 73
Czytania: z dnia, wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 142: LM VI, s. 167* nr 141: 1 Kor 2, 10b-16; Ps 119(118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); LM VI, s. 174* nr 147: J 6, 63b. 68b albo 1 Kor 2, 7; Mt 7, 21-29  
ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. Grzegorza VII, papieża. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Pap (MR s. 27”-28”), kol wł (MR, s. 72’), Pf zwykł nr 36-41 albo o Św nr 70-71, 73
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 142: LM VI, s. 127* nr 106: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 110(109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); LM VI, s. 147* nr 122: Mk 1, 17; Mt 16, 13-19
albo
WSPOMNIENIE DOWOLNE św. marii magdaleny de pazzi, dziewicy. BIAŁY.
Of:  ze wspom
Msza: wspóln o Dziew (MR s. 44”-46”), albo o Zakon (MR s. 55”-56”), kol wł (MR, s. 72’), Pf zwykł nr 36-41 albo o Św nr 70-71, 74
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 143: LM VI, s. 185* nr 156: 1 Kor 7, 25-35; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 15-17 (R.: por. Mt 25, 6); LM VI, s. 258* nr 214: J 8, 31b-32; Mk 3, 31-35

26   SOBOTA. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. FILIPA NERI, PREZBITERA. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wł (MR, s. 72’-73’), Pf zwykł nr 36-41 albo o Św nr 70-71, 73
Czytania: LM III, s. 279: Jk 5, 13-20; Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8 (R.: por. 2a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16; albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s.143: LM VI, s. 232* nr 192: Flp 4, 4-6; Ps 19(18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); LM VI, s. 270* nr 226: J 17, 21; J 17, 20-26


27   Niedziela (VIII), Uroczystość Najświętszej Trójcy. BIAŁY.
Of: z urocz, (LG III, s. 479)
Msza: wł (MR s. 277), Chwała, Wierzę, Pf wł nr 42, urocz błog nr 10-14
Czytania: LM III, s. 457:
Pwt 4, 32-34. 39-40 Bóg jest jeden
 Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12) Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Rz 8, 14-17 Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Por. Ap 1, 8
Mt 28, 16-20 Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Dyrektorium homiletyczne: KKK 202, 232-260, 684, 732: tajemnica Trójcy Świętej; KKK 249, 813, 950, 1077-1109, 2845: Trójca Święta w Kościele i jego liturgii; KKK 2655, 2664-2672: Trójca Święta a modlitwa; KKK 2205: rodzina obrazem Trójcy Świętej

28   PONIEDZIAŁEK. DZIEŃ POWSZEDNI. ZIELONY.
Of: powsz okr zwykł, psałt IV tyg
Msza: 8 niedz zwykł (MR, s. 249), Pf zwykł nr 36-41
Czytania: LM III, s. 293: 1 P 1, 3-9;  Ps 111 (110), 1b-2. 5-6. 9 i 10c (R.: 5b); Por. 2 Kor 8, 9;  Mk 10, 17-27

29   WTOREK. WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY. BIAŁY.
Of: ze wspom
Msza: wspól o Wychow (MR, s. 58’’) albo o Dziew (MR, s. 44’’-46’’), kol wł (MR, s. 74’), Pf zwykł nr 36-41  albo o Św nr 70-71, 74
Czytania: LM III, s. 298: 1 P 1, 10-16;  Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a); Por. Mt 11, 25;  Mk 10, 28-31; albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 144: LM VI, s. 191* nr 161: Rdz 12, 1-4a; Ps 16(15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a); LM VI, s. 263* nr 218: Mt 23, 11. 12b; Łk 6, 27-38

30   ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI. ZIELONY.
Of: powsz okr zwykł
Msza: 8 niedz zwykł (MR, s. 249), Pf zwykł nr 36-41
Czytania: LM III, s. 302: 1 P 1, 18-25;  Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. Mk 10, 45; Mk 10, 32-45

ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. JANA SARKANDRA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA. CZERWONY.
Of: ze wspomn
Msza: wspól o Misjon (MR, s. 37’’-38’’) albo o Bp (MR s, 27’’-30’’), kol wł (MR, s. 75’), Pf zwykł nr 36-41  albo o Św nr 70-73
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s.144: LM VI, s. 97* nr 81: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B(115), 10-11. 12-13.15-16ab. 16c-18 (R.: por. 15); LM VI, s. 112* nr 94: Por. 2 Kor 1, 3b-4a; J 15, 18-21
ALBO
WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. ZDZISŁAWY. BIAŁY.
Of: ze wspomn
Msza: wspól o Św Kob (MR, s. 59’’-61’’), kol wł (MR, s. 75’), Pf zwykł nr 36-41 albo o Św nr 70-71
Czytania: z dnia albo wyjątkowo ze wspom: LM VI, s. 144: LM VI, s. 241* nr 198: 1 J 3, 14-18; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); LM VI, s. 252* nr 210: J 13, 34; Mt 22, 34-44 albo LM VI, s. 258* nr 214: J 8, 31b-32; Mk 3, 31-35

31   CZWARTEK. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. BIAŁY.
Of:  z urocz, (LG III, s. 494)
Msza:  wł (MR s. 278), Chwała, Wierzę, Pf 1 lub 2 o Najśw Eucharystii nr 46-47
Czytania:  LM III, s. 470:
Wj 24, 3-8 Zawarcie przymierza przez krew
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13) Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Hbr 9, 11-15 Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia
J 6, 51ab
Mk 14, 12-16. 22-26 Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza
Dyrektorium homiletyczne: KKK 790, 1003, 1322-1419: Święta Eucharystia; KKK 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845: Eucharystia a wspólnota wierzących; KKK 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharystia pokarmem duchowym
Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystej procesji eucharystycznej, która ma szczególne znaczenie w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, niezależnie od tego czy odbywa się w budynkach sakralnych, czy poza nimi (WO, nadanie nr 7, § 1, 3°), a także temu wiernemu, który nawiedzi Najświętszy Sakrament przynajmniej pół godziny w celu adoracji (WO, nadanie nr 7, § 1, 1°).

Opracowanie pochodzi z:
KALENDARZ LITURGICZNY ORDYNARIATU POLOWEGO NA ROK 2018
Kalendarz został wydany z polecenia Biskupa Polowego Wojska Polskiego dr. Józefa Guzdka, w opracowaniu ks. mjr. Macieja Śliwy oraz Radosława Gosiewskiego; druk i oprawa: Drukarnia APOSTOLICUM, Ząbki, ISBN 978-83-7919-045-4.

opracowanie internetowe: ks. płk SG Zbigniew Kępa

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.