Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 września 2020
95-lecie powstania Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”
29 września w Sali Balowej Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich odbyło się seminarium pod hasłem „Tradycja - Wychowanie- Obronność” z okazji 95. rocznicy powstania Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Uroczystość objęła patronatem honorowym Pierwsza Dama RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Jednym z patronów medialnych wydarzenia był dwutygodnik „Nasza Służba” .

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” (SWR)  tworzą żony, matki oraz córki zawodowych żołnierzy, którym zależy na podtrzymywaniu trwałości rodziny wojskowej, kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich oraz integracji lokalnych społeczności wojskowych z cywilnymi. Członkinie stowarzyszenia kontynuują tradycję swoich poprzedniczek, które rozpoczęły działalność 95 lat temu. 3 lutego 1925 r. Marszałek Józef Piłsudskiego na zebraniu w Warszawie w obecności trzystu przedstawicielek środowiska wojskowego powołał do życia Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”. Honorową członkinią Stowarzyszenia z legitymacją oznaczoną numerem 1 była Marszałkowa Aleksandra Piłsudska.

Na uroczystość z okazji z okazji 95-lecia powstania Stowarzyszenia przybyli przedstawiciele: Wojska Polskiego, organizacji pozarządowych, duchowieństwa, Sejmu RP oraz Kół Terenowych Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Obecna także była prawnuczka Aleksandry i Józefa Piłsudskich Wanda Aleksandra Onyszkiewicz-Gnap wraz z ojcem Januszem Onyszkiewiczem, byłym dwukrotnym ministrem obrony narodowej.

Witając wszystkich zgromadzonych, Przewodnicząca Rady Naczelnej Stowarzyszenia Barbara Mroczkowska dziękowała za wparcie dowódcom i sympatykom Stowarzyszenia. – To wy pomagacie i tworzycie klimat serdeczności i zrozumienia w codziennej ciężkiej pracy społecznej – mówiła.  Dziękowała także koleżankom ze Stowarzyszenia. – Jesteśmy w różnym wieku, reprezentujemy różne zawody, mieszkamy w różnych miejscach w Polsce, ale łączy nas jedno – wszystkie działamy na rzecz środowiska wojskowego i pracujemy na pozytywny wizerunek armii – mówiła.

Podczas uroczystości przyznano medale i wręczono statuetki, tym, którzy wspierali i wspierają Stowarzyszenie: przedstawicielom MON-u, przyjaciołom i sponsorom organizacji. Wśród wyróżnionych znalazł się Ordynariat Polowy, medal odebrał ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz parafii katedralnej.  W imieniu biskupa polowego Józefa Guzdka przekazał Stowarzyszeniu wyrazy uznania i medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. – Ksiądz biskup nie może dziś z nami być ze względu na obowiązki, które wypełnia poza Warszawą, ale rozumiem, dlaczego przysłał mnie. Odpowiadam w Ordynariacie Polowym za duszpasterstwo rodzin. Troska o rodzinę jest w samym środku naszych serc. Dążymy do niego różnymi drogami, ale cel jest ten sam.

Kolejnym punktem seminarium był wykład dr. Mariusza Kolmasiaka z Muzeum Łazienki Królewskie zatytułowany „Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa w latach 1925–1939”. Prelegent skupił się na działalności oświatowej stowarzyszenia, które prowadziło przedszkola i szkoły dla dzieci z rodzin wojskowych. Wśród zaproszonych gości była m.in. pani Alicja Lutostańska, która chodziła do przedszkola przy Belwederze prowadzonego przez stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, do którego uczęszczały również córki Józefa i Aleksandry Piłsudskich.

Podczas spotkania uhonorowano także okolicznościową odznaką 95-lecia SRW wyróżnione Koła Terenowe Stowarzyszenia. Uroczystość zakończyły jubileuszowy toast, koncert Haliny Frąckowiak oraz wspólna fotografia uczestników spotkania.

Po zakończeniu uroczystości członkinie Stowarzyszenia udały się do Belwederu na spotkanie z Pierwszą Damą RP,  Agatą Kornhauser-Dudą.

***

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” zostało powołane 3 lutego 1925 r. w Warszawie na zebraniu około 300 przedstawicielek środowiska wojskowego, z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego. Postanowiono wtedy, że zasadniczym celem Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” będzie integracja żon i rodzin – inicjowanie i udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy ekonomicznej rodzinom wojskowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie łączności ideowej, towarzyskiej i kulturalnej środowiska.

Działalnością stowarzyszenia kierowała Rada Naczelna, której przewodniczyły kolejno żony generałów:

  • Wincenta Konarzewska,
  • Hanna Hubicka,
  • Jadwiga Fabrycowa,
  • ostatnią przewodniczącą była - Wanda Norwid-Neugebauerowa.

Lata dwudzieste XX w.

W pierwszym okresie, tworzono podwaliny stowarzyszenia. Koła zakładano przede wszystkim w dużych garnizonach. Jako pierwsze powstało koło w Warszawie, wszystkie były rejestrowane w starostwach, na których terenie działały.

O głównych kierunkach działania Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” decydowały coroczne Walne Zjazdy delegatek. Za najważniejszy uznano wychowanie obywatelskie dzieci i młodzieży. Łączono je z działalnością na rzecz umacniania polskości na terenach przygranicznych. Organizowano przedstawienia teatralne, występy artystyczne, zakładano ochronki i świetlice, do których przekazywano polskie książki.

Drugim ważnym nurtem pracy społecznej była działalność kulturalno-oświatowa: organizowano kursy umiejętnościowe i zawodowe, uczono racjonalnego gospodarowania, zasad zdrowego żywienia i higieny, organizowano zebrania towarzyskie oraz zajęcia z wychowania fizycznego, udzielano bezpłatnych porad prawnych, tworzono kluby, biblioteki i czytelnie.

Lata trzydzieste XX w.

Drugi okres działania stowarzyszenia charakteryzował się powstawaniem sieci nowych kół, placówek oświatowych, kulturalnych i zdrowotnych, prowadzonych przez stowarzyszenie bądź pozostających pod jego patronatem. Działania stowarzyszenia wspierał korpus oficerski i podoficerski, a także dowództwa jednostek wojskowych.

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” cieszyło się uznaniem własnego środowiska i środowiska cywilnego. Pielęgnowało więzi i poczucie tożsamości rodzin wojskowych, tworzyło korzystną atmosferę wokół wojska i spraw obronności kraju.

Przezwyciężenie trudności ekonomicznych kraju, dotykających również rodziny wojskowe stanowiło ważne pole działania organizacji. Decyzją Zjazdu Delegatek w 1927 roku nasze poprzedniczki pomagały w poszukiwaniu pracy zarobkowej, troszczyły się o podwyższenie praktycznych, zawodowych umiejętności kobiet. W tym celu organizowano kursy pisania na maszynie, biurowości, kroju i szycia, robót ręcznych, popularyzowano pracę w ogródkach przydomowych i działkach.

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” jako organizacja o celach proobronnych posiadała swój program, uzgodniony z Departamentem Intendentury Wojskowej oraz z Państwowym Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, przygotowania kobiet do obrony kraju. Na specjalnych kursach i pogadankach informowano o szkoleniu paramilitarnym kobiet w innych krajach, zapoznawano członkinie ze służbą w Wojsku Polskim i przepisami regulującymi tę służbę w czasie pokoju oraz wojny. Szkolono je w zakresie łączności, obrony przeciwlotniczej, przeciwgazowej, pomocy sanitarnej, uczono strzelania, służby wartowniczej i ratownictwa. Ogółem w latach 1936 – 1937 na 195 kursach dotyczących obrony kraju przeszkolono około 7300 członkiń stowarzyszenia.

Zawirowania wojenne nie ominęły Stowarzyszenia, kobiety wykazały się niezwykłym hartem, uporem, patriotyzmem, nie był to jednak czas na działalność zorganizowaną.

PRL

Od końca wojny działała w środowisku wojskowym, ogólnopolska organizacja kobieca - Liga Kobiet. Najpierw pod nazwą Liga Kobiet Rodzin Wojskowych, później, po 1959 roku, jako Organizacja Rodzin Wojskowych. Mimo silnego zabarwienia ideologicznego, spełniała użyteczną funkcję kontynuując wiele form pracy socjalnej swojej poprzedniczki.

III Rzeczpospolita

Powołane w 1991 roku Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” nawiązuje do programu przedwojennej poprzedniczki.  Cele Stowarzyszenia to:

  • ugruntowanie trwałości rodziny wojskowej i podnoszenie jej społecznego prestiżu,
  • kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw rodzin wojskowych,
  • integrowanie społeczności lokalnych –  wojskowych z cywilnymi.

Małgorzata Muszańska, www.rodzinawojskowa.pl/Łukasz Czekała (background historyczny)

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.