Ordynariat Polowy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 września 2020
KRONIKA PROBOSTWA GARNIZONU GNIEZNO t. III (od 1 stycznia 1985 – 9 grudnia 1991)
T. III obejmuje okres od 1 stycznia 1985 r. do 9 grudnia 1991 r. Po tym okresie dołączono jeszcze informację z 21 czerwca 1992 r. oraz z 20 czerwca 1993 r. z liczenia wiernych podczas Mszy św. Autorem tekstu jest ks. ppłk Stanisław Kaźmierczak, poza dwoma, ostatnimi wpisami.

W Archiwum Parafii Wojskowej w Gnieźnie zachowały się trzy kroniki. Kroniki: t. I, z lat 1950-1977, t. II z lat 1078-1984 zostały opracowane w formie elektronicznej i zamieszczone na portalu Ordynariatu Polowego. Kronikę, t. III, z lat 1978-1984 zamieszczamy poniżej. W związku z zakończeniem przez Ordynariat Polowy korzystania z kościoła garnizonowego w Gnieźnie, kroniki znajdują się w kancelarii parafii wojskowej w Witkowie. Fotokopie kroniki udostępnił proboszcz, ks. mjr Marek Drabik.

Kronika Probostwa Garnizonu Gniezno, t. III obejmuje okres od 1 stycznia 1985 r. do 9 grudnia 1991 r. Po tym okresie dołączono jeszcze informację z 21 czerwca 1992 r. oraz z 20 czerwca 1993 r. z liczenia wiernych podczas Mszy św.
Autorem tekstu jest ks. ppłk Stanisław Kaźmierczak, poza dwoma, ostatnimi wpisami.
Kronika posiada paginację w prawym, górnym rogu.

Kronika w wersji internetowej została opracowana przez Zespół Redakcyjny w składzie: ks. płk SG dr Zbigniew Kępa (red.), Jolanta Szczerek i Danuta Berezowska.

W wersji internetowej Kroniki w nawiasach kwadratowych zamieszczono wyjaśnienia i uzupełnienia Zespołu Redakcyjnego „[Red.]”. Nie ingerowano w tekst Kroniki.

[s. 1]

KRONIKA PROBOSTWA GARNIZONU GNIEZNO (od 1 stycznia 1985 – 9 grudnia 1991)

[s. 2]


+ ROK PAŃSKI 1985 +

1 stycznia 1985 – Pierwszy dzień Roku Pańskiego 1985 przypadł we wtorek. Wszystkie jednak Msze św. były odprawiane wg. porządku niedzielnego tj. o godz. 9:00, 10:00, 11:00 dla młodzieży całego miasta GNIEZNA i ostatnia o godz. 12:00.
Obecność na Mszach św. była bardzo słaba, jedynie o godz. 12:00 była zadowalająca. Uzasadnieniem tej „miernoty” – wyłącznie zabawy SYLWESTROWE.

11 stycznia 1985 – Ksiądz Kapelan na zaproszenie Ks. Dr Tadeusza Piekarskiego proboszcza parafii Czerniejewo k. Gniezna brał udział w pogrzebie żołnierza śp. Tomasza Siwiaka z J.W. 1496, który jadąc na poligon wraz ze swoim kolegą się zaczadził w samochodzie.
Na pogrzebie było wielu parafian, ale żołnierzy zaledwie kilku.

24 stycznia 1985 - Dzisiaj zakończył się „okropny bałagan” na plebanii kościoła garnizonowego spowodowany przeróbką instalacji gazowej. W roku 1981 kładziono tzw. „nową nitkę” gazową

[s. 3]

na ul. Chrobrego. W związku z tym do każdej posesji doprowadzono nowe łącza. Plebania garnizonu nie była od tego wolna.
Rozdzielnia Gazu mając takie przygotowanie, po prostu zamknęła starą instalację podając jednocześnie gaz nowymi przewodami. Z tego powodu praktycznie cała ul. Chrobrego była odcięta od gazu. Plebania również. Przygotowanie posiłków było ograniczone do „minimum” – wszystko działo się przy pomocy grzałek i piecyków elektrycznych. Wprost warunki obozowe tym bardziej, iż na zewnątrz była temperatura minusowa do około 240 C. W takich warunkach „lodownianych” wykonawcy, a była to firma p. Mirosława NOWACKIEGO z Gniezna – postanowili jednocześnie przerobić centralne ogrzewanie – czyli podłączyć gazowy kocioł ogrzewczy. Rzecz jasna wszystkie formalności, jak pozwolenie, sam kościół był dawno przygotowany. Dziś, kiedy już wszystko poza nami, przedstawiciele Gazowni, J.[ednostki] Wojskowej i sami wykonawcy podłączyli gaz z nowego „przyłącza”, uruchamiając jednocześnie nowy kocioł do centralnego ogrzewania i kuchnię.
Rozpoczęło się nowe życie.

[s. 4]

Chcę jeszcze dodać kilka szczegółów. Nowe łącze z ulicy doprowadzono od strony zachodniej posesji, aż do tzw. przybudówki. Stamtąd na korytarz do licznika. Od licznika do piwnicy gdzie zlokalizowano gazowy piec ogrzewczy. Wykonano też nową instalację do łazienki i dalej do kuchni. W ten sposób dokonały się wszystkie kłopoty z nowym łączem gazowym.

7 marca 1985 – Ten dzień był oczekiwany od dawna. Zameldował się bowiem wykonawca historycznego dzieła mianowicie Pan Andrzej PRAIS główny wykonawca elektryfikacji dzwonów na wieży kościelnej. Przyjechał z całym gotowym oprzyrządowaniem i przystąpił natychmiast do dzieła. Przedmiotem zainteresowania były dwa dzwony: największy i najmniejszy. Zamontowano - uprzednio przygotowane koła, łańcuchy, silniki elektryczne i tzw. łączki sterujące. Prace mimo, że wykonano błyskawicznie trwały od godz. 8:00 do północy. Z tego powodu nie było możliwości włączyć wszystkich naraz. Dopiero nazajutrz 8 marca w DZIEŃ KOBIET Ks. Rektor kościoła osobiście wszystkie uruchomił. Moment naprawdę historyczny.

[s. 5]

Warto tu przedstawić schemat takiej elektryfikacji, której właścicielem patentu jest już wspomniany sam wykonawca: P. Andrzej Prais Zakład Elektroinstalacyjny ul. Ziemowita 41 POZNAŃ – ANTONINEK.

[Poniżej odręczny rysunek schematu dzwonnicy]
[Podpisano;] SCHEMAT ELEKTR. DZWONÓW NA WIEŻY.

8 marca 1985 – znacznymi indywidualnymi ofiarodawcami na elektryfikację dzwonów są Państwo Wincenty i Cecylia BUDZYŃSCY zamieszkali w Gnieźnie ul. Pustachowska 21. Na ten cel ofiarowali 11 tysięcy złotych. Są to ludzie ubodzy i chorzy, poza tym wspierają MISJE KATOLICKIE z całym oddaniem, dlatego zasługują na tę wzmiankę w KRONICE.

[s. 6]

28 marca 1985 – W dniach od 26-28. 03. br. przeprowadzono rekolekcje wielkopostne dla młodzieży całego miasta GNIEZNA. Nauki głosił O. Zdzisław Bobrowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy, zawsze podczas Mszy św., które na przemian sprawowali księża Prefekci gnieźnieńscy o godz. 8:00, 14:00, 15:00 i 19:00.
Na zakończenie tych dni skupienia Mszę św. koncelebrowaną sprawowali wszyscy księża Prefekci, Rekolekcjonista, Ks. kan. Dr Józef Nowaczyk, przewodniczący Wydziału Katechetycznego przy tut. KURII METROPOLITALNEJ z celebransem głównym, Ks. BISKUPEM JANEM NOWAKIEM, odpowiedzialnym za sprawy katechetyczne diecezji. Ks. Biskup przemawiając na wstępie ograniczył się tylko do kilku słów wprowadzenia do liturgii dnia.
Na Mszy św. zgromadziła się najliczniejsza grupa uczniów, około 900 osób.
Spowiedzi słuchano przy każdej okazji, zawsze czterech księży, a w ostatnim dniu zaproszono jeszcze sześciu dodatkowo. Komunii św. ogółem wydano ponad 2100.
Na uwagę zasługują słowa podziękowania ks. Nadprefekta Edw. Lajtlocha

[s. 7]

który podkreślając szczególne zasługi księdza kapelana, zawsze dobrą współpracę i oddanie sprawie młodzieży, życzył też szczególnych darów w przyszłości i takiego ośrodka w każdym miejscu (!). Te słowa trzeba szczególnie podkreślić, gdyż od dłuższego już czasu wszyscy księża proboszczowie m. GNIEZNA niedwuznacznie występują przeciwko zbieraniu się młodzieży przy kościele garnizonowym. Twierdząc, że duszpasterstwo młodzieżowe powinno być prowadzone przy każdej parafii, a nie w kościele garnizonowym, gdyż to rozbija jej jedność.
Ks. BISKUP i KURIA METROPOLITARNA jest jednak innego zdania, czyli „podtrzymać status quo”.
Na zakończenie wszyscy księża wraz z Ks. BISKUPEM, razem 15-stu, byli przyjęci na wspólnym posiłku w plebanii garnizonowej.


30 marca 1985 – NIEDZIELA PALMOWA  zakończono tegoroczne GORZKIE ŻALE z kazaniami pasyjnymi, które głosili klerycy z Prymasowskiego Seminarium Duchownego:
Kl. Jarosław Kulpiński, Eugeniusz Bednarek, Henryk Kaczmarek, Jurek Poznań, Witold Dusiński i Czesław Uliński.

[s. 8]

2 kwietnia 1985 – przygotowano dla uroczystych obchodów WIELKIEGO Tygodnia: ołtarz wystawienia i dekoracje GROBU BOŻEGO z hasłem „ŹRÓDŁO ŻYCIA”.

8 kwietnia 1985 – zarówno TRIDUUM SACRUM jak i uroczystości WIELKANOCNE celebrował sam Ks. ppłk Kaźmierczak. Na samej Rezurekcji wydano około 1100 Komunii św. Frekwencja w czasie świąt była zadowalająca, choć na święta wielkanocne mogłaby być większa.

28 kwietnia 1985 – W sobotę i w niedzielę odbyły się w Gnieźnie główne uroczystości ku czci św. WOJCIECHA, głównego Patrona Polski.
W sobotę po nieszporach w bazylice prymasowskiej przeszła ulicami: Kancl. Jana Łaskiego, Tumską, Rynkiem, Bol. Chrobrego, Mieszka I, Dąbrówki i Kard. Stefana W. – przy wtórze pięknych dzwonów kościoła garnizonowego – z relikwiami świętych polskich do kościoła św. Michała na całonocną adorację – procesja, którą prowadzili: Kard. Józef Glemp i Kard. Franciszek Macharski. W niedzielę po przeniesieniu relikwii tymi samymi ulicami na Wzgórze Lecha odprawiono

[s. 9]

przed archikatedrą uroczystą Mszę św. Głównym celebransem był ks. Kard. Franciszek Macharski w obecności Episkopatu Polski, duchowieństwa i licznych pielgrzymów z całej Polski, a także niektórych pątników zagranicznych. Kazanie wygłosił kardynał – nominat Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.
Z tego powodu w kościele garnizonowym na Mszach św. – sprawowanych z konieczności przyjętych intencji było b. mało wiernych.
Tegoroczne uroczystości zakłóciła pogoda. Było zimno 20C i pochmurno nawet obficie padał śnieg, tak że wczesnym rankiem dachy były pokryte białym puchem (!).

3 maja 1985 – Dzień patronalny kościoła garnizonowego obchodzono skromnie ale nabożnie. Mszę św. rano sprawował gospodarz kościoła. Mszę św. uroczystą wieczorem Ks. Zb. Kapturczak prob. par. św. Michała – swoją obecnością zaszczycił Ks. Dr Jerzy Skórcz prob. parafii św. Wawrzyńca. Po liturgii odpustowej, nastąpiło spotkanie na plebanii.

[s. 10]

1 czerwca 1985 – W Bazylice Prymasowskiej odbyły się święcenia kapłańskie 33 diakonów pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa. Nie byłoby tu nic szczególnego, gdyby nie fakt, że wśród tej grupy nie było długoletniego ministranta kościoła garnizonowego Ryszarda Patera. [tekst jak w oryginale, przekreślone wyrazy jak i litery, są sygnowane podpisem: popr. Ks. K…- podpis nieczytelny; Red.]
Był on ministrantem od 1971 do 1979 tj. do chwili wstąpienia do Seminarium Duchownego. Przez osiem lat nie miałem do niego zastrzeżeń. Ze spokojnym sumieniem wydałem jedną opinię o kandydacie do Seminarium Duchownego i osobiście przekazałem jego osobę przełożonym duchownej uczelni. Pragnę tu zaznaczyć, że to był mój ostatni kontakt z Ryszardem. Przez długie 6 lat studiów już mi się nie pokazał na oczy ani prywatnie, ani w kościele. Rzekomo, na tego rodzaju zachowanie, wpłynęły wymogi „żywych kontaktów” z własną parafią. Z takimi wymogami wychowawców Seminarium Duchownego trudno się zgodzić, bowiem jakąś cząstkę w powołaniu ma z całą pewnością kapłan, z którym się kandydat stykał na co dzień i swoim przykładem formował jego duszę do stanu kapłańskiego.

[Wpis z wizytacji dziekańskiej]
[Podpisano:] Widziałem 20.06.1985
[Pieczęć i podpis:] Generalny Dziekan WP; płk ks. Julian Humeński

[s. 11]

1 września 1985 – wieczorem o godz. 19:00 zainaugurowano nowy rok szkolno-katechetyczny. Msze św. celebrował nowy Ks. Prefekt z parafii katedralnej Ks. Romuald Drążkowski, który też wygłosił homilię zachęcając młodzież do bardziej żywego uczestnictwa w katechizacji.
We Mszy św. wzięli też udział pozostali prefekci: Ks. Edward Lajtloch, Ks. Marek Kostecki, Ks. Zygmunt Zaborowski, nowy prefekt parafii św. Michała, oraz O. Janusz Wejman OFM.

18 września 1985 - przed uroczystością PATRONA MŁODZIEŻY św. Stanisława Kostki odbyły się w k-le garnizonowym trzy dni skupienia dla młodzieży całego miasta Gniezna pod przewodnictwem Ks. Dr Lecha Bilickiego z Bydgoszczy - Frekwencja młodzieży nie była zadowalająca. Wydano około 1600 KOMUNII ŚW. Na zakończenie przybył Ks. bp JAN NOWAK, który też był przyjęty w plebanii garnizonowej z wszystkimi księżmi prefektami i zaproszonymi spowiednikami – razem było 16 księży przy plebanijnym stole.

[s. 12]

1 października 1985 – o godz. 18:00 wznowiono wieczorne Msze św. – przerwane okresem wakacyjnym. Porządek nabożeństwa jest następujący:
    a) Wystawienie Najśw. Sakramentu w monstrancji
    b) Odmawianie Różańca
    c) Czytanie przewidzianych „CZYTANEK”
    d) Błogosławieństwo N.S. i repozycja.
Po nabożeństwie  Różańcowym następuje Msza św. zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Taki porządek zachowa się przez cały mies. październik. Frekwencja na pierwszym nabożeństwie październikowym – zadowalająca - w sumie ok 200 osób.

2 listopada 1985 – w DZIEŃ ZADUSZNY JEDNĄ Mszę św. sprawowano za poległych: księży, oficerów i żołnierzy polskich poległych w obronie naszej ojczyzny.

24 listopada 1985 – PRAKTYKI RELIGIJNE W K-LE GARNIZONOWYM:
Godz. 9:00 we Mszy św. uczestniczyło; 66 mężczyzn i 164 kobiety; Komunię św. przyjęło 7 mężczyzn i 40 kobiet
Godz. 10:00 we Mszy św. uczestniczyło; 91 mężczyzn i 163 kobiety; Komunię św. przyjęło 5 mężczyzn i 42 kobiet
Młodzież:
Godz. 11:00 we Mszy św. uczestniczyło; 265 mężczyzn i 352 kobiety; Komunię św. przyjęło 35 mężczyzn i 86 kobiet
Godz. 12:00 we Mszy św. uczestniczyło; 119 mężczyzn i 217 kobiety; Komunię św. przyjęło 7 mężczyzn i 31 kobiet.
Razem we Mszy św. uczestniczyło; 1437 wiernych, Komunię św. przyjęło 253 osób.

[s. 13]

23 grudnia 1985 – Kościół i ołtarz gł. przygotowano do uroczystości Bożego Narodzenia – we wigilię o godz. 24:00 odprawiona będzie tradycyjna pasterka.

24 grudnia 1985 – o godz. 24:00 Ks. ppłk St. Kaźmierczak odprawił Mszę św. z homilią przy współudziale 8-osobowej orkiestry i bardzo licznie zebranymi miłośnikami i sympatykami k-ła garnizonowego.
Msza św. trwała bardzo długo - prawie dwie godziny – przedłużenie było spowodowane gremialnym przystąpieniem do KOMUNII ŚW. – czas komunikowania trwał 32 minuty – dobrze, że ten czas wypełniono kolędami i orkiestrą.
Przy tej sposobności muszę zaznaczyć jak trudno na pasterkę otrzymać „kogokolwiek” do komunikowania. Chciałoby się powiedzieć, że jest to wielki „onus” ale z drugiej strony jakże „słodki”. Jakże podkreślana tu jest jedność wszystkich zebranych. Prawdziwie wszyscy z jednego kielicha spożywają i można by powiedzieć „wszyscy z jednego kielicha piją” tym bardziej następnie radosny jest śpiew „Podnieś rękę Boże Dziecię”.

[s. 14]

31 grudnia 1985 – uroczystą Mszą św. o godz. 18:00 zakończono Rok Pański 1985 celebrował i homilię wygłosił Ks. Pułkownik.

+ ROK PAŃSKI 1986 +

1 stycznia 1986 - na rozpoczęcie nowego roku Mszę św. odprawiono jak w każdą niedzielę tj. o godz. 9:00, 10:00. 11:00 i 12:00.
Frekwencja wiernych - widocznie po hucznym Sylwestrze - była znikoma.

6 stycznia 1986 - ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO obchodzono rano o godz. 7:30 i wieczorem o godz. 18:00 obecność wiernych była b. mała.

2 lutego 1986 - tegoroczne święto M.B. Gromnicznej przypadło w niedzielę, to też wierni - więcej niż zwykle - zdążali do k-ła ze świecami - uroczyste poświęcenie gromnic na Mszy św. o godz. 12:00 - poświęcono też kadzidło i kredę - w przygotowanych torebkach, które każdy - jeśli miał ochotę ze sobą mógł zabrać. Okazało się, że pomysł ten był bardzo dobrze przyjęty przez uczestników nabożeństwa.

[s. 15]

12 lutego 1986 – w tym roku krótko trwał karnawał. W środę POPIELCOWĄ więcej niż kiedykolwiek ludzie przychodzą do kościoła. Powodem tego zjawiska jest na pewno „posypywanie głów popiołem” – być może nie tylko zwyczaj, ale i potrzeba serca jest powodem tego.

15 lutego 1986 - Dziś pierwsza tegoroczna DROGA KRZYŻOWA, którą odprawił Ks. Kapelan przy dość dużej liczbie wiernych.

16 lutego 1986 - Na GORZKICH ŻALACH kazania pasyjne głoszą alumni z Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Jest to wspaniały dowód łączności i jedności k-ła garnizonowego z tut. seminarium. Tak będzie przez cały WIELKI POST.

4 marca 1986 - Odbył się pogrzeb śp. Ks. Stanisława Szulca proboszcza w Modliszewku osobistego przyjaciela Ks. Kapelana.

17 marca 1986 - Rozpoczęły się trzydniowe REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla młodzieży całego miasta GNIEZNA. Nauki głosi Ks. mgr Lech Bilicki z Bydgoszczy o godz. 8:00, 14:00, 15:00 i 19:00.

[s. 16]

19 marca 1986 - Dzień patronalny Pasterza Archidiecezji - Ks. Kardynała Józefa Glempa. W godzinach porannych - pierwszy raz po piętnastu latach - zaproszono na tę uroczystość Ks. Kapelana, który przewodniczył delegacji k-ła garnizonowego.
 - o godz. 19:00 odbyło się uroczyste zakończenie REKOLEKCJI MŁODZIEŻOWYCH Msza św. którą celebrował rekolekcjonista i dwu [dwóch; Red.] prefektów. Owocem rekolekcji było rozdanie około 2400 KOMUNII ŚW. Ogólnie trzeba powiedzieć, że były udane.

24 marca 1986 - rozpoczęto przygotowania do obchodów ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, czyli CIEMNI i GROBU PAŃSKIEGO głównym wykonawcą – jak zwykle – swego projektu był Ks. ppłk St. Kaźmierczak.

30 marca 1986 – Po uroczystym TRIDUUM PASCHALNYM, które celebrował Redaktor Kościoła dziś odprawiono Mszę rezurekcyjną o godz. 6:00 rano - mimo, że przypadła zmiana czasu z zimowego na letni, czyli praktycznie o godz. 5:00 – wierni nie zawiedli. Na Mszy św. było około 800 osób, którzy też gremialnie przystąpili do Komunii św. Taka postawa raduje serce.

[s. 17]

13 kwietnia 1986 - Niedziela – dzisiaj obowiązywał specjalny program podyktowany przez Ks. Prymasa z okazji przypadającej rocznicy uroczystych obchodów „20-lecia uroczystego milenium”. Po sumie odśpiewano „Ciebie Boga wysławiamy”.

23 kwietnia 1986 – UROCZ. ŚW. WOJCIECHA Ks. Kapelan brał udział z całym prezbiterium Kościoła Gnieźnieńskiego w uroczystej Mszy koncelebrowanej w tut. Bazylice.
Smutna była to rzeczywistość z uwagi na „skandalicznie” ograbiony przed miesiącem SARKOFAG ŚW. WOJCIECHA – u każdego można było usłyszeć „jak można było czegoś takiego dokonać”. Nie zniszczyli okupanci, a dokonali tego rodzimi „młokosi” z chęci zysku, którzy nie liczyli się z żadnym prawem moralnym.

27 kwietnia 1986 - Odbyła się zewnętrzna uroczystość św. Wojciecha przy współudziale całego EPISKOPATU POLSKIEGO; Tej pięknej uroczystości szczególny ton nadają wspaniałe dzwony k-ła garnizonowego, podnosząc tym samym rangę dni Wojciechowych, zwłaszcza podczas wieczornej i rannej procesji z relikwiami św. Wojciecha.

[s. 18]

3 maja 1986 – UROCZ. KRÓLOWEJ POLSKI tym samym dzień patronalny naszego kościoła. O godz. 7:30 Ks. Rektor odprawił sam Mszę św. a wieczorem uroczystą sumę odpustową NOWY KS. DZIEKAN dek. gnieźnieńskiego Ks. prał. Zenon WILLA proboszcz katedralny przy współudziale ks. proboszczów miasta Gniezna: jak Ks. prał. Sojka, Ks. Dr J. Skórcz, Ks. Dr St. Sobczak, Ks. Dr J. Kubicki, Ks. St. Pietrzak, Ks. R. Balik, Ks. Mgr Zb. Kapturczak, który też wraz z kaznodzieją Ks. Romualdem Drążkowskim był koncelebransem; O. Tarcycjusz Rusiński, Ks. Profesor R. Figiel z seminarium duchownego, Ks. ppłk H. Pietrewicz z Inowrocławia i Gospodarz kościoła. Po uroczystych modłach w kościele wszyscy księża brali udział w wieczerzy w plebanii garnizonowej.

9 maja 1986 – DZIEŃ ZWYCIĘSTWA uroczystą Mszę św. rano celebrował Ks. ppłk Kaźmierczak z okolicznościowym kazaniem - wieczorną zaś Ks. prof. Figiel, na której również kazanie wygłosił Ks. Pułkownik. Rano wiernych było b. mało, nieco więcej wieczorem, ale wyłącznie na nabożeństwo MAJOWE!

[s. 19]

29 maja 1986 – UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ frekwencja wiernych ze względu na specyfikę tego święta w k-le garnizonowym jest niewielka, tym bardziej, że nie ma tego dnia Mszy młodzieżowej, która ma obowiązek uczestniczenia w procesji Bożego Ciała przy Katedrze.

29 maja 1986 – zakupiono w INSTYTUCIE MARYJNYM W CZĘSTOCHOWIE duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej dla k-ła garnizonowego. Obraz ten jest wspaniałą kopią Matki Boskiej Wędrującej za 52 000, - zł.

1 czerwca 1986 – Stało się już zwyczajem, że przy byle jakiej okazji władze miejskie zezwalały na stawianie „bud” handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła garnizonowego. Dlatego gospodarz terenu skierował publiczny protest przeciwko tej samowoli niektórych urzędników URZĘDU MIASTA. Protest był mile przyjęty przez wiernych, którzy też szemrali na przykościelny handel. Od tego czasu nie postawiono żadnej budy.

28 czerwca 1986 – Na wzgórzu LECHA sprawowana była uroczysta Msza św. przez Ks. Prymasa z całym EPISKOPATEM POLSKI z okazji 20-lecia „MILLENIUM”.

[s. 20]

29 czerwca 1986 – ostatnia niedziela przed wakacjami szkolnymi. Tym samym nie będzie w czasie wakacji Mszy młodzieżowej tj. w mies. lipcu i sierpniu.

22 lipca 1986 – w głównym ołtarzu postawiono kolumnową ramę do Obrazu Matki Bożej Królowej Polski wykonaną przez pana Jacka Bogajewskiego – stolarza według projektu Ks. ppłk Stan. Kaźmierczaka. Tego samego dnia Ks. Pułkownik obraz ten poświęcił i oddał do publicznej adoracji wiernych. Ktoś z sympatyków K-ła garnizonowego zaraz powiedział: „to jest to, czego temu kościołowi brakowało”. Tym samym utwierdziłem się o słuszności tego dzieła. Ogólny koszt tej inwestycji stanowi przeszło 110 tysięcy. To jednak się nie liczy. Najistotniejsze jest to, że wzrasta miłość Boża i szczególny Kult do Bogarodzicy.

1 września 1986 – rano Ks. Pułkownik odprawił Mszę św. za poległych w obronie naszej Ojczyzny z okazji 47 rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na nasz kraj. Wieczorem o godz. 19:00 odbyła się uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 1986/87.

[s. 21]

7 września 86 – po wakacyjnej przerwie dziś wznowiono Mszę św. o godz. 11:00 dla
MŁODZIEŻY całego miasta Gniezna.

18 września 86 – w dniach od 16 - 18.09.86 odbyły się w k-le garnizonowym trzydniowe dni skupienia dla Młodzieży całego miasta Gniezna w związku z uroczystością św. STANISŁAWA Kostki, Patrona młodzieży Polskiej. Nauki głoszone były o godz. 8:00, 14:00, 15:00 i 19:00 – prowadził je Ks. prefekt Leszek Kaczmarek, nowo-mianowany „prefekt” przy tut. KATEDRZE.
 - W samą uroczystość Mszę św. odprawił Ks. kan. Dr. Józef NOWACZYK.
Po Mszy św. i Komunii św., której udzielono około 1350 osobom, wszyscy Księża, a było ich 12 – przyjęci byli w plebanii k-ła Garnizonowego przy ul. Chrobrego 13 – na wspólnym posiłku.

2 października 86 – o godz. 19:00 wyświetlono filmy „NIEMY KRZYK”; „PRZERYWANIE CIĄŻY DECYZJĄ KOBIETY” i „PIERWSZE DNI ŻYCIA” - kościół był wypełniony po brzegi – słowem wielkie zainteresowanie tę tematyką.

[s. 22]

4 października – o godz. 16:30 odbył się ślub PAWŁA TRZASKAWKI z HANNĄ ORŁOWSKĄ na podstawie „LICENCJI” z parafii św. Trójcy - szafarzem tej ceremonii był Ks. pułkownik St. Kaźmierczak.

12 października 86 – z polecenia KURII METROPOLITARNEJ przeprowadzona była „AKCJA” na rzecz KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO”. Prelekcje na wszystkich Mszach św. głosił Ks. Michał JÓŹWIAK przewodniczący tut. ośrodka KUL.
 - Dziś też ks. Kapelan brał udział w uroczystościach odpustowych w parafii św. RADZIMA – GAUDETEGO [GAUDENTEGO – red.].

1 listopada 86 – w miesiącu listopadzie po Mszach św. wieczornych praktykujemy nabożeństwa za zmarłych z wymieniankami [wypominki: Red]– trzeba powiedzieć, że to nabożeństwo spotyka się z dużą obojętnością wiernych – przynajmniej u nas!

5 listopada 86 - zakończył swoje urzędowanie Ks. Generalny Dziekan WP. Ks. płk Dr Julian Humeński, który swoją władzę przekazał Ks. płk mgr FLORIANOWI KLEWIADO.

[s. 23]

23 listopada 86 - Urocz. CHRYSTUSA KRÓLA – liczono obecnych na Mszach św. wszystkich wiernych wg. polecenia KURII METROPOLITARNEJ:

Godz. 9:00 liczba wiernych na Mszy św. - mężczyźni 104, kobiety 176; Komunię św. przyjęło 8 mężczyzn i 47 kobiet.
Godz. 10:00 liczba wiernych na Mszy św. - mężczyźni 82, kobiety 140; Komunię św. przyjęło 2 mężczyzn i 35 kobiet.
Godz.11:00 MŁODZIEŻ; liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 184, kobiety 312; Komunię św. przyjęło 19 mężczyzn i 60 kobiet.
Godz. 12:00 liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 111, kobiety 160; Komunię św. przyjęło 9 mężczyzn i 42 kobiety.
Razem liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 481, kobiety 788; Komunię św. przyjęło 38 mężczyzn i 184 kobiety.
Ogółem we Mszy św. uczestniczyło 1269 wiernych; Komunię św. przyjęło 222 osoby.

14 grudnia 86 - III NIEDZIELA ADWENTU – o godz. 16:00 w naszym kościele odbył się koncert muzyki religijnej w wykonaniu alumnów PRYMASOWSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w GNIEŹNIE – spotkał się z b. słabą frekwencją wiernych – nie była bowiem diskoteka! [dyskoteka; Red] Dlatego młodzieży w ogóle nie było!

24 grudnia 86 - W godzinach przedpołudniowych przygotowano ŻŁOBEK, a o północy odprawiono tradycyjną PASTERKĘ – była to wyjątkowa Msza św. gdyż wierni wypełnili naszą świątynię po brzegi. Grała orkiestra. Komunii św. udzielono około 1300 osobom.

[s. 24]

    + ROK PAŃSKI 1987 +

1 stycznia 87 - na każdej Mszy św. po KOMUNII ŚW. na rozpoczęcie roku Pańskiego 1987 odśpiewano hymn do DUCHA ŚWIĘTEGO dla uproszenia JEGO darów na cały ROK PAŃSKI.

25 stycznia 87 - na Mszy św. o godz. 12:00 wystąpił w naszym kościele GNEŹNIEŃSKI KATEDRALNY CHÓR CHŁOPIĘCY.

2 lutego 87 - Na Mszy św. o godz. 18:00 poświęcono GROMNICE, przy udziale sporej liczby wiernych. Nazajutrz Mszę św. ze wsp. św. Błażeja bpa i męcz. z błogosławieństwem przeciw chorobom gardła.

28 lutego 87 - w naszym kościele odbyło się spotkanie członków i sympatyków ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO prowadzone przez Księży Pallotynów z Ołtarzewa k. W-wy. Na to spotkanie złożyła się konferencja ascetyczna spowiedź i Msza św. z homilią – udział wzięło 76 członków Zjednoczenia przybyłych z Gniezna i Regionu.

[s. 25]

3 marca 87 – ŚRODA POPIELCOWA – rozpoczęliśmy WIELKI POST. Rano o godz. 7:30 Msza św. z posypaniem głów popiołem, także wieczorem o godz. 18:00. Udział wiernych był daleko większy niż codzienne. Również w KOMUNII ŚW. była znaczna liczba wiernych.

8 marca 87 – pierwsze tegoroczne GORZKIE ŻALE. Kazania pasyjne będą również głosić ALUMNI Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Jest to żywy znak łączności Ks. Kapelana z Seminarium Duchownym.

8 kwietnia 87 – zakończono rekolekcje dla młodzieży uczącej się w średnich szkołach w Gnieźnie. Prowadził je Ks. Maciej Kuczyński z parafii św. STANISŁAWA BPA z Bydgoszczy. Nauki były głoszone od 6-8 kwietnia o godz. 8:00, 14:00, 15:00 i 19:00. W dzień zakończenia Mszę św. celebrował, Przewodniczący Wydziału Katechetycznego przy tut. KURII METROPOLITERNEJ Ks. kan. Dr Józef NOWACZYK. Po czym wszyscy księża prefekci i spowiednicy w sumie 13 księży byli przyjęci w plebanii kościoła garnizonowego na posiłek . Komunii św. wydano około 1800 czyli mniej niż zwykle.

[s. 26]

12 kwietnia 87 - KAZANIA PASYJNE podczas GORZKICH ŻALI w tym roku głosili następujący diakonii z Prymasowskiego Seminarium Duchownego:
    1. D. Zbigniew Gadecki
    2. D. Jarosław Zimny
    3. D. Roman Płaczek
    4. D. Marek Stajkowski
    5. D. Jan Korygacz
    6. D. Piotr Wencel
 - frekwencja wiernych na GORZKICH ŻALACH była mierna – około 300 osób.

26 kwietnia 87 - dzisiaj zakończenie tzw. DNI WOJCIECHOWYCH – u nas nie było Mszy św. – młodzieżowej, gdyż młodzież brała udział w centralnych uroczystościach przy KATREDRZE.

3 maja 87 – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA naszego kościoła. Mszę św. o godz. 18:00 celebrował Ks. Zenon WILLA, dziekan Dekanatu Gnieźnieńskiego, kazanie głosił Ks. Leszek Kaczmarek, prefekt katedralny. Udział wzięli księża proboszczowie Dekanatu Gnieźnieńskiego po czym byli przyjęci na posiłku w plebanii.

[s. 27]

8 czerwca 87 - OJCIEC św. JAN PAWEŁ II rozpoczyna swoją trzecią pielgrzymkę do OJCZYZNY – w związku z II KONGRESEM EUCHARYSTYCZNYM.

27 czerwca 87 - jakiś „WANDAL” ukradł wota z głównego ołtarza i od św. Judy Tad. nie były to wielkie wartości, liczy się jednak fakt grasowania takich wandali w biały dzień przy otwartym kościele, gdzie zawsze ktoś przebywa.

5 lipca 87 - od dzisiaj do końca wakacji szkolnych w niedziele będą tylko trzy Msze św. tj. o godz. 9:00, 10:00 i ostatnia o godz. 11:00. We wszystkie zaś dni powszednie jedna Msza św. rano o godz. 7:30.

2 sierpnia 87 - dzisiaj w godzinach rannych wyruszyła PIESZA PIELGRZYMKA na JASNĄ GÓRĘ – Wychodzącym pielgrzymom przez całą godzinę towarzyszyły wszystkie dzwony k-ła garnizonowego. Było to dobrze przyjęte przez mieszkańców GNIEZNA.

[s. 28]

15 sierpnia 87 - W uroczystość WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. o godz. 17:00 pobłogosławiony był związek małżeński między Krzysztofem Furtakiem a Katarzyną Imbierowicz na podstawie „LICENCJI” z par. św. Trójcy. Szafarzem sakramentu był Ks. Pułkownik Stanisław Kaźmierczak, który też wygłosił stosownąa homilię.

1 września 87 - o godz. 19:00 sprawowana była uroczysta Msza św. przez Księży prefektów na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego. Mszę św. celebrował nadprefekt Ks. Leszek Kaczmarek, który objął to stanowisko decyzją KURII METROPOLITARNEJ.
 - Ks. Kapelan zaś brał udział w uroczystościach tzw. „KRWAWEJ NIEDZIELI” w Bydgoszczy na podstawie zarządzenia GENERALNEGO DZIEKANA WP.

23 września 87 – W dniach od 20- 23. 09. odbyły się w naszym kościele dni skupienia dla młodzieży pod przewodnictwem Ks. Mirosława Stawickiego notariusza Tr. Prym. w związku z urocz. św. Stanisława Kostki. Ostatnią Mszę św. odprawił Ks. kan. Józef NOWACZYK, przewodn. Wydziału Katechetycznego. Potem było przyjęcie na plebanii.

[s. 29]

24 września 1987 - W samo południe złapano na „gorącym uczynku” złodzieja z Warszawy, który ukradł z ołtarza głównego jeden lichtarz mosiężny, 1 świecę i naczynko do „Lawabo”. Przedmioty te za pośrednictwem MILICJI OBYWAT. wróciły na swoje miejsce.

25 września 1987 - W kościele o godz. 13:00 było spotkanie ascetyczne współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pod przewodnictwem Księży Pallotynów z OŁTARZEWA k. W-wy.

5 października 1987 - zwieszono w kościele 9 kinkietów wykonanych systemem gospodarczym z metaloplastyki. Instalację elektryczną kinkietów wykonał osobiście ks. ppłk St. Kaźmierczak, a metaloplastykę p. Adam Ościak.

8 października 1987 - Ks. Kapelan brał udział w uroczystości z okazji DNIA WOJSKA POLSKIEGO w WARSZAWIE podczas której, otrzymał krzyż KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI. To wielkie odznaczenie otrzymał za prace duszpasterskie w k-le garnizonowym i jego kapitalny remont.

[s. 30]

14 października 1987 - udział w uroczystości odpustowej ku czci bł. Radzyma – Gaudentego w Gnieźnie i poświeceniu nowych sal katechetycznych, którego dokonał bp. JAN CZERNIAK.

26-28 października 1987 – REKOLEKCJE KAPELANÓW WOJSKOWYCH u Księży Werbistów w LASKOWICACH k. ŚWIECIA

22 listopada 1987 – UR. CHRYSTUSA KRÓLA – Dokonano liczenia wiernych praktykujących w kościele garnizonowym.

Godz. 9:00 liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 61, kobiety 186; Komunię św. przyjęło mężczyźni 13, kobiety 31
Godz. 10:00 liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 96, kobiety 212; Komunię św. przyjęło mężczyźni 8, kobiety 47
Godz. 11:00 MŁODZIEŻ, liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 124, kobiety 314; Komunię św. przyjęło mężczyźni 28, kobiety 93
Godz. 12:00 liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 102, kobiety 193; Komunię św. przyjęło mężczyźni 4, kobiety 33
Razem liczba wiernych na Mszy św. mężczyźni 383, kobiety 905; Komunię św. przyjęło mężczyźni 53, kobiety 204
Ogółem liczba osób na Mszy św. 1288 wiernych.

[s. 31]

29 listopada 1987 – I NIED. ADWENTU. Od pierwszej niedzieli Adwentu na polecenie władzy DUCHOWNEJ ostatnią Mszę św. w niedzielę i święta sprawuje się o 15 minut później tj. o godz. 12.15 – a to dla dobra Mszy św. MŁODZIEŻOWEJ. W dni powszednie Mszę św. RORATNIĄ sprawuje się rano o godz. 7.30.

24 grudnia 1987 - w godzinach rannych przygotowano żłobek pod głównym ołtarzem, a o północy tj. o godz. 00:00 odprawiono UROCZYSTĄ PASTERKĘ, którą celebrował Ks. ppłk Kaźmierczak wraz z KAZANIEM. W czasie tej uroczystości występowała 8 osobowa orkiestra. Wiernych – mimo PASTERKI PAPIESKIEJ w TELEWIZJI – zgromadziło się niespodziewanie dużo, o czym świadczył fakt 37 minut komunikowania przez księdza kapelana, który na tę okoliczność nigdy nie może dostać żadnej pomocy. Ogółem wydano około 1300 KOMUNII ŚW.

31 GRUDNIA 1987 – O GODZ. 18:00 UROCZYSTĄ Mszą św. zakończono ROK PAŃSKI 1987.

[s. 32]

+ ROK PAŃSKI 1988 +

1 stycznia 1988 - Nowy Rok rozpoczęto Mszami świętymi według porządku niedzielnego tj. o godz. 9:00, 10:00, 11:00 DLA MŁODZIEŻY i o godz. 12.15 – trzeba tu powiedzieć, że „młodzieżowcy” czyli Księża prefekci nie przyszli spełnić swego obowiązku. Widocznie „SYLWESTER” był udany. Z tego powodu Ks. Kapelan musiał tę Mszę św. sprawować.

9 stycznia 88 - Dzisiaj w naszym k-le odbyło się spotkanie współpracowników misyjnych ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, które prowadzili księża Pallotyni z Ołtarzewa k. W-wy.

24 stycznia 88 - Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10:00, którą sprawował Ksiądz Kapelan wystąpił tutejszy CHÓR KATEDRALNY pod dyrekcją księdza profesora Ryszarda FIGLA wielkiego przyjaciela księdza kapelana i zarazem współpracownika przy kościele garnizonowym od lat 17-stu.

[s. 33]

3 lutego 88 – na Mszach św. udzielono błogosławieństwa za wstawiennictwem św. Błażeja przeciwko chorobom gardła.

17 lutego 88 – Dziś na Mszach św. z posypywaniem głów popiołem rozpoczęto tegoroczny WIELKI POST. Udział wiernych był znaczny zwłaszcza na Mszy św. wieczornej.

21 lutego 88 – Tegoroczne kazania pasyjne na GORZKICH ŻALACH wzorem lat ubiegłych głosić będą Klerycy tut. Prymasowskiego Seminarium Duchownego, według następującego składu:
    1. Kl. Sławomir Rydz
    2. Kl. Sławomir Szwagrzyk
    3. Kl. Czesław Pest
    4. Kl. Wojciech Polak
    5. Kl. Marek Szewczyński
    6. Kl. Henryk Lemke.

23 marca 88 – odbyły się w dniach od 20 – 23.03 rekolekcje dla młodzieży w naszym kościele pod przewodnictwem Ks. Hieronima Krawczyńskiego prefekta parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

[s. 34]

18 marca 88 – na zaproszenie Księdza Dziekana brałem udział w uroczystościach imieninowych tut. Ordynariusza Ks. Kardynała Józefa Glempa, wspólnie ze wszystkimi proboszczami miasta Gniezna – trwało to około 10 minut.

2 kwietnia 88 – Tegoroczne TRIDUUM SACRUM celebrował Ks. prof. R. Figiel.

7 kwietnia 88 – Zarówno I jak i II ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO celebrował Ks. Kapelan.

14 kwietnia 88 – zebranie Księży proboszczów dekanatu gnieźnieńskiego z udziałem Księdza Kapelana przed uroczystością ŚW. WOJCIECHA, które odbędą się w dniach 23-24.04.88.

20 kwietnia 88 – W dniach od 20-21.04 odbyła się odprawa szkoleniowa Księży Kapelanów W.P. w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim.

24 kwietnia 88 – W dniach od 23-2.04 odbyły się w Gnieźnie tzw. DNI WOJCIECHOWE, w których brał udział Ks. Kapelan.

[s. 35]

3 maja 1988 – UROCZYSTOŚĆ N.M.P. Królowej Polski – jest to dzień patronalny kościoła garnizonowego. Mszę św. poranną celebrował Ks. ppłk. Kaźmierczak.
Wieczorem o godz. 18:00 odprawiono Mszę św. uroczystą, której przewodniczył Ks. Zenon Willa, Dziekan Dekanatu gnieźnieńskiego. Płomienne kazanie wygłosił Ks. mjr Marian Sternik z Poznania. We  Mszy św. wzięli udział Księża proboszczowie z dekanatu, jak: Ks. Kazimierz Sojka, Ks. J. Kubicki, O. Rusiński, Ks. St. Sobczak, Ks. St. Pietrzak, Ks. Z. Kapturczak, Ks. R. Balik, Ks. H. Sobierejski, Ks. Z. Guban, Ks. Sz. Pieszczoch, Ks. J. Szerment, Ks. J. Krzyślak z Mielżyna i Ks. prof. R. Figiel z Prym. Seminarium Duchownego.

8 maja 1988 – Dziś przypadła UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
Mszę św. celebrowano tak, jak w każdą niedzielę tj. o godz. 9:00, 10:00, 11:00 - dla młodzieży i o godz. 12:15
Był to jednocześnie dzień patronalny Ks. kapelana Stanisława Kaźmierczaka.

[s. 36]

26 czerwca 1988 – Dziś w Katedrze o godz. 12:00 obchodził swoje 25-lecie kapłaństwa Ks. prof. Ryszard Figiel – wierny pomocnik kościoła garnizonowego, który już 18 lat jemu wiernie służy. Niech za tę wierność dobry Bóg go wspomaga po najdłuższe lata!
 - Była to jednocześnie niedziela zakończenia roku katechetycznego dla młodzieży, po której następuje przerwa wakacyjna, aż do września.

10 lipca 1988 – W dniach od 10-21 lipca z grupą kapelanów wojskowych przebywał w Związku Radzieckim Ks. ppłk St. Kaźmierczak.
- odwiedzając takie miasta jak Brześć, Baranowicze, Mińsk, Mochylew [Mohylew; Red], Smoleńsk, Katyń, Witebsk, Wilno, Kowno i Grodno. Trzeba tu podkreślić, że to nie była prywatna wycieczka, ale oficjalna delegacja księży kapelanów wojskowych, której punktem centralnym była Msza św. na wzgórzach Lenino, z których wyszła do boju I Dywizja im. Tad. Kościuszki, u boku Wojsk Radzieckich dla rozgromienia hitlerowskiego faszyzmu.

[s. 37]

2 sierpnia 1988 – Dzisiaj o godz. 8:00 rano spod Katedry wyruszyła Piesza Archidiecezjalna Pielgrzymka do Częstochowy na Jasna Górę. Uroczyście żegnały ją dzwony kościoła garnizonowego.

1 września 1988 – Wieczorem o godz. 19:00 sprawowano Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 1988/89, którą odprawił nowy „szef” Księży Prefektów Ks. Mirosław Pstrągowski – okazja do spowiedzi była od godz. 18:00. Powstał też nowy zespół Księży Prefektów, do którego należą: Ks. Marek Koniuk, Ks. Zygmunt Zaborowski, O. Michał Markiewicz, Ks. Andrzej Ruta.

6 września 1988 – Ksiądz Kapelan brał udział w odprawie wszystkich Księży Kapelanów WP w Bydgoszczy.

13 września 1988 – Spowiedź w par. Kędzierzyn przed bierzmowaniem i wizytacją, którą przeprowadzał Ks. kardynał Józef Glemp PRYMAS POLSKI.

[s. 38]

18 września 1988 – Dzisiaj o godz. 11:00 rozpoczęły się dni skupienia dla młodzieży całego miasta GNIEZNA z okazji uroczystości św. Stanisława KOSTKI, Patrona Młodzieży Polskiej. Przewodniczył im. Ks. prefekt Mirosław Pstrągowski. Nauki głosił w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8:00, 14:00, 15:00 i 19:00 na Mszy św.
W środę 21.09 o godz. 19:00 Mszę świętą sprawował J.E. Ks. bp Jan Czerniak, który uczestniczył też na przyjęciu w plebanii garnizonowej podejmowany serdecznie z wszystkimi prefektami i kilku dodatkowymi spowiednikami. Młodzieży brało udział około 2200 osób. Można powiedzieć, że były udane!

25 września 1988 – Ojciec św. Jan Paweł II podniósł do godności biskupiej Ks. Bogdana Wojtusia, rektora Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie – czyniąc go tym samym biskupem pomocniczym PRYMASA POLSKI w Gnieźnie.

29 września 1988 – Na rozpoczęcie Ks. J. Kubickiego prob. par. św. Michała Ks. kapelan brał udział w uroczystości odpustowej.

[s. 39]

8 września 1988 – W KATEDRZE odbyła się konsekracja bpa Bogdana Wojtusia, w której brał udział Ks. kapelan.

10 – 11 października 1988 – Uroczysta odprawa Księży kapelanów WP z okazji dnia Wojska Polskiego w Lublinie.

14 października 1988 – Brałem udział w uroczystościach odpustowych ku czci bł. Radzyma- Gaudentego gdzie głównym celebransem był nowy biskup B. Wojtuś.

13 listopada 1988 – o godz. 18:00 (NIEDZIELA) odprawiono uroczystą Mszę św. w intencji OJCZYZNY z okazji 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Zgromadziła ona niespodziewanie wielu, którym leży na sercu niepodległość. Uroczystości przewodniczył Ks. dr. Marian Aleksandrowicz, historyk i Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Dla podniesienia rangi tego wydarzenia zaprosiłem kilku Księży, widocznie jednak zaproszeni „nie byli godni” bo nie przyszli!

[s. 40]

20 listopada 1988 – Jak każdego roku liczono wiernych w kościele garnizonowym:
Godz. 9:00 we Mszy św. uczestniczyło: mężczyzn 62, kobiet 112; Komunię św. przyjęło mężczyzn 14, kobiet 37.
Godz. 10:00 we Mszy św. uczestniczyło: mężczyzn 94, kobiet 121; Komunię św. przyjęło mężczyzn 12, kobiet 41.
Godz. 11:00 we Mszy św. MŁODZ. uczestniczyło: mężczyzn 215, kobiet 370; Komunię św. przyjęło mężczyzn 26, kobiet 93.
Godz. 12:15 we Mszy św. uczestniczyło: mężczyzn 94, kobiet 142; Komunię św. przyjęło mężczyzn 18, kobiet 36.

Razem we Mszy św. uczestniczyło: mężczyzn 465, kobiet 745; Komunię św. przyjęło mężczyzn 70, kobiet 207.
Ogółem we Mszy św. uczestniczyło: 1210 wiernych; Komunię św. Przyjęło 277 osób.

Dzisiaj o godz. 11:00 na Mszy św. młodzieżowej i popołudniu o godz. 15:00 wystąpili studenci z Warszawy ze swoim programem słowo – muzycznym inaczej EWANGELIA W PIOSENCE.
 - po południu zainteresowanie było b. słabe – bo to nie była „dyskoteka”.

26 listopada 1988 – Przybyli do naszego kościoła Księża Pallotyni. Na Mszy św. o godz. 13:00 wygłosili konferencję i homilię do członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, których było około 80 osób.

[s. 41]

1 grudnia 1988 – W dniach od 28.11–1.12.88 Ks. kapelan brał udział w rekolekcjach kapłańskich. Tym razem udział w TARCHOMINIE k. W-wy w DOMU REKOLEKCYJNYM diecezji Warszawskiej.

RORATY sprawowane są o godz. 7:30 – rano.

24 grudnia 1988 – Poczyniono przygotowania  do Uroczystości BOŻEGO NARODZENIA. Żłobek ustawiono pod mensą ołtarza głównego. O północy odprawiono PASTERKĘ, którą celebrował Ks. ppłk St. Kaźmierczak. Nazajutrz pierwszą Mszę św. sprawowano o godz. 10:00 o 11:00 dla młodzieży całego m. GNIEZNA. I ostatnią o godz. 12:15.

W święto św. SZCZEPANA Msze św. jak w każdą niedzielę.

31 grudnia 1988 – Zakończenie Roku Pańskiego zamknięto Mszą św. o godz. 18:00. Po Mszy św. wystawienie N. SAKRAMENTU i Hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Wiernych nie było wiele!

[s. 42]

+ ROK PAŃSKI 1989 +

1 STYCZNIA 1989 – Nowy Rok rozpoczęto Mszami św. wg. obrządku niedzielnego, tj. o godz. 9:00, 10:00, 11:00 dla młodzieży i o godz. 12:15. – Przedstawili się w komplecie nowi Księża Prefekci. W skład których wchodzą:
   Ks. Mirosław Pstrągowski
   Ks. Zygmunt Zaborowski
   Ks. Andrzej Ruta
   Ks. Marek Koniuk
   O. Michał Markiewicz

8 lutego 1989 – Już się skończył „KARNAWAŁ” sprawowaliśmy Msze św. z posypywaniem głów popiołem – rano o godz. 7:30 i wieczorem o godz. 18:00. – Trzeba było podkreślić wielka liczbę wiernych zarówno rano jak i wieczorem. Był to prawdziwy znak dobrej woli.
 - W piątek DROGA KRZYŻOWA, a w niedzielę GORZKIE ŻALE, na których kazanie pasyjne zapoczątkował kleryk Prymasowskiego Seminarium Duchownego JAROSŁAW KUBIAK.

[s. 43]

15 marca 1989 – W dniach od 12–15 marca odbyły się rekolekcje młodzieżowe dla MŁODZIEŻY całego m. GNIEZNA pod przewodnictwem Ojca franciszkanina Kazimierza Trzcińskiego.
Nauki były głoszone o godz. 8:00, 14:00, 15:00 i na Mszy św. o godz. 19:00.
W dzień zakończenia nauki były głoszone w czasie Mszy św. o godz. 19:00 Mszę św. sprawował Ks. Dr kan. Józef NOWACZYK Przewodniczący Wydziału Katechetycznego przy tut. Kurii Metropolitarnej.
Na zakończenie rekolekcji WSZYSCY Księża byli przyjęci w plebanii garnizonowej – liczbie 13-stu.
Wydaje się że rekolekcje były udane sądząc po wydanej Komunii św. 2300.

22 marca 1989 – W dniach od 19–22 marca 89 - odbyły się po raz pierwszy w KOŚCIELE GARNIZONOWYM rekolekcje dla INTELIGENCJI KATOLICKIEJ Z GNIEZNA i okolic. Organizatorem był Ks. prof. dr Kazimierz Śmigiel, dyr. Prymasowskiego Instytutu Teologicznego Nauki GŁOSIŁ Ks. prof. dr Józef Tischner z Krakowa. Frekwencja nadspodziewana zadowolenie ogromne, co potwierdziły oklaski.

[s. 44]

23 marzec 1989 – WIELKI CZWARTEK – Dzień Kapłański - Mszę św. WIECZERZY PAŃSKIEJ sprawował osobiście i homilię wygłosił Ks. Pułkownik St. Kaźmierczak o godz. 18:00.

24 marzec 1989 – WIELKI PIĄTEK – ostatnia DROGA KRZYŻOWA o godz. 17:30 następnie liturgia Wielkopiątkowa wraz z adoracją KRZYŻA ŚW. i przeniesienie Najśw. Sakram. do Bożego Grobu z adoracją do godz. 22:00. Dodam, że w ostatnią niedzielę 19.03.89 odprawiono ostatnie GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym, które w tym roku głosili klerycy z Prymasowskiego Seminarium Duchownego i tak:
   I głosił Kl. Jarosław Kubiak
   II głosił kl. Grzegorz Iwiński
   III głosił kl. Krzysztof Rutkowski
   IV głosił kl. Waldemar Szczerbiński
   V głosił kl. Dariusz Walkowiak
   VI głosił kl. Mirosław Krupiński.

26 marca 1989 – Rezurekcję sprawowano o godz. 6:00 rano - mimo zmiany czasu z zimowego na letni – następnie Msze św. BYŁY O GODZ. 10:00, 11:00 DLA MŁODZIEŻY CAŁEGO MIASTA Gniezna i ostatnia o godz. 12:15.

[s. 45]

25 kwietnia 1989 – W k-le garnizonowym o godz. 13:00 mieli spotkanie Księża Pallotyni, ze swoimi współpracownikami ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W spotkaniu wzięło udział 89 współpracowników i sympatyków.
 - Tego dnia ks. Pułkownik był na odpuście w Strzyżewie Kościelnym ku Zwiastowania NMP. o godz. 10:30.

19 kwietnia 1989 – W dniach od 18–19.04. Ks. Pułkownik brał udział w dorocznych szkoleniach wojskowych w Ryni k. Warszawy.

23 kwietnia 1989 – Odbyły się tzw. DNI WOJCIECHOWE – W k-le garnizonowym Msze św. były jak w każdą niedzielę z wyjątkiem Mszy młodzieżowej, którzy są zobowiązani brać czynny udział w tych dniach w Katedrze. Udział wiernych w k-le garnizonowym był znikomy. Gdyby nie przyjęte intencje nie byłoby celu odprawiać.

3 maja 1989 – UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA naszego kościoła - rano była Msza św. o godz. 7:30, a wieczorem uroczysta suma odpustowa  z udziałem księży proboszczów, Kurialistów i profesorów suma odpustowa z udziałem księży proboszczów, kurialistów i profesorów sem.

[s. 46]

Głównym celebransem był: Ks. Dr Józef Nowaczyk, słowo Boże głosił Ks. prob. Mgr Zbigniew Kapturczak i obecni byli Ks. kan. Fimiak Stanisław, Ks. Dr Andrzej Białczyk, Ks. prob. Lewicz, Ks. prał. Kazimierz Sojka, Ks. Dr Jan Szrejter, Ks. Dr kan. Jan Kubicki, O. T. Rusiński, Ks. Dr kan. Stanisław Sobczak, Ks. St. Pietrzak, Ks. prob. R. Balik, Ks. prob. H. Sobiereński, Ks. Zenon Guban, Ks. Dr Szczepan Pieszczoch oraz Ks. prob. Grzegorz Rosiński.

9 maja 1989 – Odbyła się konferencja dekanalna dek. gnieźnieńskiego w parafii św. WAWRZYŃCA.

13 maja 1989 – Święcenia kapłańskie w Katedrze o godz. 10:00.

30 maja 1989 – Konferencja DEKANATU Gnieźnieńskiego w św. Radzyma – Gaudentego na Winiarach, której gospodarzem był Ks. mgr Zb. Kapturczak, proboszcz tej parafii.

9 czerwca 1989 – Ks. kapelan na zaproszenie Dziekana Jarocińskiego brał udział w uroczystości 10–lecia „Peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej” – czyli swojej rodzinnej parafii.

[s. 47]

12 czerwca 1989 - Ks. kapelan brał udział w pogrzebie Gen. OLIWY, głównego Kwatermistrza WP w Warszawie. Mszę św. koncelebrowali wszyscy księża kapelani WP w K-le Garnizonowym przy ul. Długiej 15.

22 czerwca 1989 - W Jednostce Wojskowej 1496 DOWÓDCA GARNIZONU przy współudziale Ks. ppłk St. Kaźmierczaka i oficerów Jednostki uroczyście pożegnał p. Wiktora Ławickiego organistę i kościelnego przy k-le garnizonowym w Gnieźnie od roku 1952, który przeszedł na emeryturę. Jednocześnie przyjmując go, na tzw. „półetatu” na to samo stanowisko.

25 czerwca 1989 – O godz. 11:00 na Mszy młodzieżowej zakończono rok katechetyczny dla młodzieży, tym samym zapowiedziano przerwę wakacyjną.
 - Od przyszłej niedzieli – czyli 2.07. Msze św. będą o godz. 9:00, 10:00 i ostatnia o godz. 11:00 nie będzie Mszy o godz. 12:15 i tak będzie w mies. lipcu i sierpniu – Mszę św. młodzieżową wznowimy po wakacjach.

[s. 48]

25 czerwca 1989 – Uroczystość patriotyczna – religijna z udziałem wszystkich księży kapelanów WP w Osuchach – woj. Lubelskie – gdzie sprawowano Mszę św. – koncelebrowaną za poległych w ostatniej wojnie, szczególnie poległych partyzantów w lasach „janowskich”.

10 sierpnia 1989 – uroczystości odpustowe w parafii św. Wawrzyńca.

13 sierpnia 1989 – Odpust w Kędzierzynie Ku czci św. Rocha – patrona parafii.

15 sierpnia 1989 – Władze państwowe przywróciły święto. Msze św. odbywały się tak jak w każdą niedzielę.

28 sierpnia 1989 – W katedrze i na cmentarzu św. Piotra odbyły się ceremonie pogrzebowe śp. biskupa JANA MICHALSKIEGO.

31 sierpnia 1989 – Ksiądz kapelan brał udział w uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej Ku czci Ks. majora Mateusza Zabłockiego na ul. Farnej – a następnie celebrował Mszę św. w kościele par. św. Trójcy w jego intencji.

[s. 49]

1 września 1989 – O godz. 7:30 odprawiono uroczystą Mszę św. w intencji OJCZYZNY – w godz. popołudniowych Ks. kapelan udał się na spowiedź do Kędzierzyna.

2 września 1989 – O godz. 17:00 odbył się chrzest w k-le garnizonowym Huberta Furtaka z Gniezna.

4 września 1989 – O godz. 19:00, celebrowano Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego – prowadził ją Ksiądz Andrzej Panasiuk z par. św. Michała, który od nowego roku szkolnego jest odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieżowe w kościele garnizonowym – przyznam, że to szczególny „omen”.

5 września 1989 – uroczysta odprawa Księzy Kapelanów w Bydgoszczy i Bukowcu koło Świecia.

10 września 1989 – odbyła się uroczystość poświęcenia KRZYŻA w parafii św. Tad.-Judy w Jankowie – przewodniczył bp. Bogdan Wojtuś przy współudziale Księży z dekanatu gnieźnieńskiego i Księdza Kapelana WP.

[s. 50]

17 września 1989 – Od 14 - 17 września odbyły się w kościele garnizonowym rekolekcje przed uroczystością św. Stanisława Kostki dla młodzieży całego miasta GNIEZNA – przewodniczył Ks. Andrzej Panasiuk. Zakończenie rekolekcji odbyło się w samą uroczystość 18 września w KATEDRZE gdzie przewodniczy ks. bp. Bogdan Wojtuś, tym samym została przerwana tradycja uroczystego zakończenia w kościele garnizonowym. Z tego też powodu nie było żadnego przyjęcia w plebanii k- ła garnizonowego.

22 września 1989 – O godz. 11:00 odbył się pogrzeb Pułkownika Śliwockiego byłego dowódcy tut. Jednostki 1496.

23 września 1989 – Ks. prob. St. Pietrzak, zaprosił Ks. Kapelana na wizytację tej parafii przez Ks. bpa B. Wojtusia. Wszyscy zaproszeni goście najpierw brali udział we Mszy św. Biskupiej, a następnie byli podejmowani uroczystym przyjęciem na plebanii.

27 września 1989 – Konferencja dekanalna przy ul. Kwiatowej 7

[s. 51]

29 września 1989 - odpust w parafii św. Michała Archanioła.

8 października 1989 - W dniach od 7-8 października odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna w Kocku i Woli Gułowskiej przy współudziale wszystkich Księży kapelanów.

11 października 1989 – z okazji DNIA WOJSKA POLSKIEGO w Generalnym Dziekanacie WP, odbyła się uroczystość dla uczczenia tego dnia.

14 października 1989 – uroczystość odpustowa o godz. 11:00 w parafii bł. RADZYMA-GAUDENTEGO na WINIARACH.

28 października 1989 – Odpust w Jankowie Dolnym o godz. 18:00.

30 października 1989 – konferencja dekanalna w nowej parafii bł. Bpa. Michała Kozala o godz. 10:00.

[s. 52]

11 listopada 1989 – W Katedrze obyła się urocz. Msza św. z okazji 71 rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem kompanii honorowej wojska z tut. Jednostki 1496 wraz z kapelanem. Mszę św. sprawował ks. prał. Zenon Willa.

12 listopada 1989 – Ks. kapelan brał udział w uroczystości odpustowej w Pawłowie, ku czci św. Marcina.

17 listopada 1989 – Zakończyły się rekolekcje dla Księży kapelanów na JASNEJ GÓRZE.

18 listopada 1989 – Ksiądz kapelan był wezwany do KURII w sprawie tzw. „użyczenia” kościoła garnizonowego parafii św. Trójcy. Ponieważ to nie było w jego gestii, polecił się zwrócić do Generalnego Dziekana WP.

20 listopada 1989 – odbyła się konferencja rejonowa w tut. seminarium duchownym.

2 grudnia 1989 – całodzienna spowiedź w Kętrzynie przed tamtejszym odpustem, a 3 grudnia uroczystość odpustowa, na którą zaproszony był również ks. kapelan.

26 listopada 1989 – Tego dnia ogólnopolskie liczenie wiernych w kościołach – również w k-le garnizonowym w GNIEŹNIE.
[Zapisano w formie szablonu; Red]
Godz. 9:00 we Mszy św. uczestniczyło: Mężczyźni 73, kobiety 95; Komunię św. przyjęło: Mężczyźni 11, Kobiety 42.
Godz.10:00 we Mszy św. uczestniczyło: Mężczyźni 87, kobiety 123; Komunię św. przyjęło: Mężczyźni 13, Kobiety 36.
Godz. 11:00 we Mszy św. uczestniczyło: Mężczyźni 206, kobiety 328; Komunię św. przyjęło: Mężczyźni 31, Kobiety 59.
Godz.12:15 we Mszy św. uczestniczyło: Mężczyźni 61, kobiety 114; Komunię św. przyjęło: Mężczyźni 9, Kobiety 17.
Razem we Mszy św. uczestniczyło: Mężczyźni 427, kobiety 660; Komunię św. przyjęło: Mężczyźni 64, Kobiety 154.
Ogólnie na Mszy św. było 1087 wiernych; Komunię św. przyjęło 218 osób.

[s. 53]

11 grudnia 1989 – o godz. 11:00 w parafii pw. bł. Radzyma-Gaudentego ostatnia konferencja dekanalna przed podziałem. Projektuje się bowiem stworzyć dwa dekanaty dla miasta GNIEZNA.

14 grudnia 1989 – odprawa gospodarcza dla księży kapelanów w Warszawie w Generalnym Dziekanacie.

15 grudnia 1989 – Pierwszy po wojnie pogrzeb z udziałem Księdza kapelana wojskowego we Witkowie. Pożegnanie liturgiczne śp. Bronisława Kowalskiego najpierw w KLUBIE GARNIZONU – następnie kondukt do kościoła parafialnego i po Mszy św. na cmentarz. Była to prawdziwa manifestacja. Całe WITKOWO „mówiło” tego u nas jeszcze nie było.

20 grudnia 1989 – spowiedź adwentowa u FARY od godz. 14:30 do 18:00.

22 grudnia 1989 – całodzienna spowiedź adwentowa w Kędzierzynie.

24 grudnia 1989 – Ksiądz kapelan odprawił ostatnią samodzielną PASTERKĘ – następna bowiem ma już być wspólna z FARĄ.

[s. 54]

+ Rok Pański 1990 +

1 stycznia 1990 - NOWY ROK – Dzień ten zapisał się szczególnie w dziejach kościoła garnizonowego w Gnieźnie. Powodem tego było tzw. „użyczenie” kościoła – oczywiście, za zgodą GENERALNEGO DZIEKANA WP, Ks. płk mgr Floriana Klewiado i potwierdzeniem GŁÓWNEGO KWATERMISTRZOSTWA WP na dobro parafii św. TRÓJCY w GNIEŹNIE. W skutek tej decyzji parafia św. Trójcy przyjęła dwie najliczniejsze osobowo Msze św. we wszystkie niedziele i święta tj. o godz. 11:00 tzw. „młodzieżową” i o godz. 12:15 „ostatnią”, wprowadzając jeszcze wieczorną o godz. 18:00. Tym samym ograniczono działalność duszpasterską Księdzu Kapelanowi, któremu pozostawiono tylko dwie Msze św. – mianowicie: o godz. 9:00 i 10:00 liczbowo najsłabsze.
Ponadto „zabrano” wszystkie Msze św. wieczorne w dni robocze o godz. 18:00, do których przywiązane były, wprowadzone przez księdza kapelana, dodatkowe nabożeństwa jak: GORZKIE ŻALE, Różaniec, nabożeństwa Majowe i CZERWCOWE, a także: NOWENNY do św. Judy Tadeusza i M.B.N. Pomocy uzasadniając, że Ks.

[s. 55]

kapelan „rozbija” życie parafialne przez zbytnie angażowanie się w pracę duszpasterską. W związku z tym pozostawiono Księdzu Kapelanowi tylko jedną Mszę św. poranną o godz. 7:30. Tę sprawę potwierdza zawarta umowa między „stronami” i potwierdzona przez KURIĘ METROPOLITARNĄ w GNIEŹNIE, A TAKŻE PRZEZ GENERALNEGO DZIEKANA WP. Dodatkowym „ograniczeniem” pracy duszpasterskiej w kościele było wprowadzenie przez Ks. bpa Bogdana Wojtusia, wcześniejszych godzin sprawowania Mszy św. mianowicie o godz. 8:30 i 9:30 w każdą niedzielę i święto. Skutek takiej decyzji był jednoznaczny – „nie będzie miał ludzi”. Tak też się stało. W pierwszy dzień NOWEGO ROKU PAŃSKIEGO 1990 ludzi uczestniczących na pierwszych Mszach św. można było „na palcach policzyć”.

25 stycznia 1990 – Ks. Kapelan udał się na odprawę gospodarczą do W-wy.

2 lutego 1990 – o godz. 18:00 Ksiądz kapelan brał udział w uroczystej Mszy pontyfikalnej sprawowanej przez Ks. PRYMASA w Bazylice Katedralnej.

[s. 56]

7 lutego 1990 - Spotkanie w URZĘDZIE MIASTA z prezydentem Marianem Górnym.

10 lutego 1990 – Pierwszy raz w czasie swego dziewiętnastoletniego urzędowania jako proboszcza garnizonu poproszono Ks. kapelana do udziału w przysiędze młodego rocznika wojskowego w Jednostce Lotniczej w Powidzu, która odbyła się tam o godz. 10:00.

13 luty 1990 – konferencja dekanalna o godz. 10:00 u Księdza Dziekana I Dek.

21 lutego 1990 – Na zaproszenie Dowódcy SOW gen. bryg. Tadeusza WILECKIEGO spotkanie wszystkich Księży Kapelanów SOW we Wrocławiu – dot. współpracy w sferze działalności wychowawczej z żołnierzami SOW.

28 lutego 1990 – POPIELEC – tylko rano o godz. 7:30 podczas Mszy św. Ks. Kapelan posypywał „nielicznym” głowy popiołem.

3 marca 1990 – Spowiedź wielkopostna w Kędzierzynie.

[s. 57]

5 marca 1990 – Konferencja rejonowa w tut. Prymasowskim Seminarium Duchownym o godz. 10:00.

6 marca 1990 – Inspekcja przedstawiciela WAK-u w sprawie zacieków i tzw. „lasowania” komina spowodowanych wyziewami ogrzewania c.o. w plebani i k-le.

9 marca 1990 – Pogrzeb oficera lotnictwa w PILE w zastępstwie kolegi z Bydgoszczy, bowiem Piła nie należy do mego rejonu.

16 marca 1990 – Konferencja dekanalna o godz. 10:00 w parafii błog. Michała Kozala.

21 marca 19190 – Inspekcja przedstawicieli WRZKB z Poznania i WAK w sprawie przebudowy komina w plebanii i w kościele.

22 marca 1990 – Spotkanie z dowództwem jednostki lotniczej w JAROCINIE w sprawie spowiedzi wielkanocnej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Uzgodniono, że ta odbędzie się w kościele OO. Franciszkanów w JAROCINIE.

[s. 58]

30 marca 1990 – Dziś w Powidzu o godz. 10:00 odbyła się przysięga młodego rocznika przy współudziale Ks. Kapelana.

1 kwietnia 1990 – o godz. 16:00 na placu ZWYCIĘSTWA wszyscy Księża Kapelani wojskowi koncelebrowali wraz z głównym celebransem Ks. biskupem KRASZEWSKIM i Ks. Generalnym Dziekanem WP Mszę św. polową w pięknej oprawie Generalicji i KOMPANII HONOROWEJ WP, w intencji pomordowanych w KATYNIU i innych miejscach kaźni w ZWIĄZKU RADZIECKIM polskich oficerów.

4 kwietnia 1990 - Konferencja dekanalna w Pawłowie i spowiedź wielkopostna w tej parafii w godz. wieczornych.

5 kwietnia 1990 – odprawa Księży Kapelanów w Generalnym Dziekanacie WP w WARSZAWIE.

12-15 kwietnia 1990 - Uroczyste TRIDUUM SACRUM w kościele garnizonowym odprawił osobiście proboszcz garnizonu - te uroczystości nie należą do par. Farnej lecz do rektora kościoła. Podobnie Msza św. Rezurekcyjna.

[s. 59]

19 kwietnia 1990 – Rozpoczęcie tradycyjnych dni WOJCIECHOWYCH w Katedrze gnieźnieńskiej. Głównym CELEBRANSEM był Ks. Kard. J. Glemp przy współudziale (koncelebrze) całego prezbiterium kościoła gnieźnieńskiego.

22 kwietnia 1990 – Ks. Proboszcz Garnizonu udał się do Jarocina na godz. 17:00 by dla tamtejszego garnizonu, policji, kombatantów i wiernych odprawić Mszę św. polową – wraz z poświęceniem pomnika ku czci poległych zwłaszcza zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZWIĄZKU RADZIECKIM. Współkoncelebransami Ks. Pułkownika byli: Ks. prał. Stanisław Adamski, prob. parafii Chrystusa Króla oraz O. Serafin – prob. par. OO Franciszkanów. Po słowie Bożym, które wygłosił Ks. pułkownik Kaźmierczak rozległy się gromkie brawa współziomków.

28 kwietnia 1990 – W parafii św. Mikołaja we Witkowie Ks. Kaźmierczak był szafarzem sakramentu małżeństwa porucznika Grzegorza Pawłowskiego z Justyna Grzesiak – po Mszy św. zaproszono Ks. Kapelana na uroczystość weselną, która miała miejsce w Klubie Oficerskim w Witkowie.

[s. 60]

3 maja 1990 – Po Mszach św. w k-le garnizonowym Ks. Kapelan udał się do Katedry, by wziąć udział w uroczystej Mszy św. Ku czci NMP Królowej Polski wraz ze swoim wojskiej o godz. 10.00. O godz. Zaś 13.30 ks. kapelan odprawił we Witkowie Mszę św. polową przed pomnikami lotników ku czci NMP Królowej Polskie, której święto – jako święto narodowe – po raz pierwszy po wojnie obchodzono i wygłosił stosowną homilię. Po Mszy św. odbył się APEL poległych i na zakończenie ORKIESTRA tamt. Garnizonu odegrała hymn „Boże, coś Polskę”. Po uroczystości Ks. Kapelana zaproszono na obiad do KASYNA OFICERSKIEGO.

- Wieczorem zaś o godz. 18:00 obchodzono uroczystość odpustową w kościele garnizonowym, którego patronką jest KRÓLOWA POLSKI. Mszę św. odpustową sprawował Ks. kan. Dr Józef NOWACZYK przy współudziale 15 zaproszonych księży – gości. Słowo Boże na tej Mszy św. – niestety – ale musiał głosić sam gospodarz „wesela”, gdyż dwóch Księży mu odmówiło.
Dopełnieniem uroczystości odpustowej była tradycyjna wieczerza w plebanii Kościoła garnizonowego. W urocz. nie brali udziału Księża z par. Farnej.

[s. 61]

6 maja 1990 – Z polecenia Generalnego Dziekana WP wszyscy Księża Kapelani brali udział i w koncelebrze, której przewodniczył Ks. bp prof. Kazimierz Majdański w SIEKIERKACH nad Odrą, z racji uroczystych obchodów rocznicy „forsowania ODRY” w r. 1945 przez Wojsko Polskie. W uroczystości brali udział GENERAŁOWIE WP, Kompania Honorowa  WP. ORKIESTRA wojskowa, przedstawiciele miejscowych władz i województwa. Przy tej sposobności zorganizowano swoisty KIERMASZ. Ksiądz kapelan wrócił późnym wieczorem do domu.

8 maja 1990 – Uroczysta odprawa Księży Kapelanów w W-wie z okazji dnia WOJSKA POLSKIEGO. Działo się tak, gdyż w obecnej sytuacji tzn. zmian politycznych w naszej OJCZYŹNIE dzień Wojska Polskiego nie jest jeszcze ustalony!

9 maja 1990 – Dla uczczenia DNIA ZWYCIĘSTWA i DNIA WP – rano Msza św. w kościele garnizonowym o godz. 7:30, a o godz. 10:00 spotkanie z DOWÓDZTWEM tut. GARNIZONU przy Jednostce Wojskowej 1496.

[s. 62]

13 maja 1990 – Na zaproszenie KOMITETYU ORGANIZACYJNEGO Ks. Pułkownik brał udział w uroczystości ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ 17 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH im. Bol. Chrobrego w Gnieźnie. Uroczystości przewodniczył Ks. bp. JAN CZERNIAK. w k-le FARNYM o godz. 12:15.

14 maja 1990 – o godz. 10:00 Konferencja dekanalna u św. WAWRZYŃCA.

15 maja 1990 – Spotkanie informacyjne w ŻERNIKACH w sprawie sakr. małżeństwa.

25 maja 1990 – ODPRAWA Księży kapelanów w W-wie o godz. 11:00.

9 czerwca 1990 – O godz. 9:00 w Powidzu PRZYSIĘGA młodego rocznika. O godz. zaś 15;00 spowiedź przed zakończeniem roku szkolnego w parafii Kędzierzyńskiej.

10 czerwca 1990 – NIEDZIELA o godz. 10:00 przysięga wojskowa w Jednostce Wojskowej 1496 w Gnieźnie. W związku z tym Ksiądz kapelan musiał się postarać o zastępstwo w kościele, co uczynił zawsze „niezawodny”. Ks. prof. Ryszard Figiel. Przysięga mogła się więc odbyć z udziałem Ks. Kapelana.

[s. 63]

29 lipca 1990 – Na podstawie „swoistego” rozkazu Ks. kaprala Jerzego Mostowskiego z KAMIEŃCA dek. trzemeszyńskiego Ks. pułkownik St. Kaźmierczak odprawił uroczystą Msze św. odpustową w tamt. parafii.

3 sierpnia 1990 – Pogrzeb p. pułkownika Mieczysława Fuczkiewicza w Poznaniu o godz. 11:00 na cmentarzu starołęckim.
 - Tego samego dnia o godz. 15:00 w J.W. 1496 w Gnieźnie pożegnanie dowódcy pułku p. Andrzeja Juszczaka i powitanie p. płk Jana Kruga na to stanowisko.

7 sierpnia 1990 – „STAREGO” i „NOWEGO” dowódcę podejmował Ks. Kapelan w swojej plebanii.

19 sierpnia 1990 – Na zaproszenie Ks. prob. Henryka Sobierajskiego z Kędzierzyna Ks. kapelan brał udział w uroczystości ku czci św. Rocha patrona tamt. parafii.

21 sierpnia 1990 – Pogrzeb ppłk Mariana Maciejewskiego w JARZĄDKOWIE dek. wrzesiński. Całość wraz z Mszą prowadził w asyście tamt. Ks. proboszcza Ks. KAPELAN. Była również kompania honorowa i orkiestra wojskowa!

[s. 64]

25 sierpnia 1990 – Ślub w kościele św. Mikołaja w Witkowie podoficera Krzysztofa Koźmińskiego z Bożeną Reszuto, którego szafarzem z del.[egacji] proboszcza tamt parafii był Ks. ppłk Kaźmierczak.

26 sierpnia 1990 – Na zaproszenie Ks. prob. Jana Dzierli Ks. Kapelan odprawił uroczystą Mszę św. odpustową Ku czci M.B. Częstochowskiej w LINÓWCU dek. trzemeszyński.

29 sierpnia 1990 – Pogrzeb naszego kolegi Ks. kapelana płk. Dr Bolesława Spychały w Gliwicach. Następnie przejazd do KATOWIC gdzie odbył się pogrzeb.

30 sierpnia 1990 – Konferencja rejonowa w Prym. Seminarium Duchownym o godz. 10:00

2 września 1990 – NIEDZIELA – W JAROCINIE o godz. 12:00 na rynku tam. Miasta Ks. KAPELAN odprawił uroczystą Mszę św. polową wraz z odpowiednią homilią z okazji rocznicy najazdu wojsk hitlerowskich na POLSKĘ. We Mszy św. brała udział kompania honorowa tamtejszego garnizonu wraz z dowództwem. Odbył się też apel poległych, a po uroczystościach w KASINIE [Kasynie: Red] OFIERSKIM poczęstunek i tradycyjna „grochówka”.

[s. 65]

4 września 1990 – W INOWROCŁAWIU pogrzeb Ks. Ppłk. Tadeusza Błońskiego - Mszę św. i ceremonię poprowadził Ks. bp Bogdan WOJTUŚ, a koncelebrowali Księża kapelani, koledzy zakonni i koledzy Księża z dekanatu inowrocławskiego. Pogrzeb odbył się nazajutrz w TRZEBINI k. Krakowa.

8 września 1990 – Przysięga wojskowa o g. 9:00 w godzinach popołudniowych w k-le POWIDZKIM spowiedź, dla żołnierzy udających się na pielgrzymkę Wojska Polskiego na JASNA GÓRĘ!

9 września 1990 – OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA WOJSKA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ – ze swoim wojskiem był również Ks. KAPELAN.

12 września 1990 – Udział w uroczystości odpustowej ku czci IMIENIA NMP w SZYDŁOWIE na zaproszenie Ks. proboszcza z KAMIEŃCA.

13 września 1990 – Pożegnanie do „cywila” odpowiedniego rocznika wojsk lotniczych w POWIDZU.

14 września 1990 – Na zaproszenie Ks. ppłk Sternika z Poznania udział w koncelebrze ur. odpustowej ku czci PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. i udział w „Biesiadzie odpustowej”.

[s. 66]

15 września 1990 – ŚLUB majora WP i chrzest ich dziecka w ŻARNIKACH dek. Rogowski uzgod. na dzień 29.09.1990.

17 września 1990 – Nawiedzenie sanktuarium MARYJNEGO w LICHENIU k. Konina z delegacją wojskową.
 - tego samego dnia rozpoczęcie przebudowy komina centralnego ogrzewania w PLEBANII GARNIZONOWEJ przez firmę budowlaną PANA LESZKA DOPIERAŁY w Gnieźnie.

21 września 1990 – Konferencja dekanalna u Księdza Dziekana o godz. 15:00

22 września 1990 – Na szczególna prośbę Nowożeńców i Rodziców byłem szafarzem sakramentu małżeństwa Mariusza Stankowiaka i Marleny Jakubowskiej w k-le OO. Franciszkanów w Gnieźnie.

5 października 1990 – Pożegnanie rocznika jednostki Lotniczej w Powidzu o godz. 9:00.

6 października 1990 – Konferencja dekanalna tym razem w parafii świętej TRÓJCY o godz. 10:00.

[s. 67]

14 października 1990 – Na zaproszenie księdza proboszcza Zb. Kapturczaka uczestnictwo w uroczystości odpustowej, ku czci bł. Radzyma Gaudentego patrona tamt. Parafii.

16 października 1990 – Dowódca Jednostki lotniczej w Powidzu zaprosił Księdza Kapelana na pokazy lotnicze, które odbywały się na rezerwowym pasie lotniczym na autostradzie między Wrześnią a Koninem.

18 października 1990 – W Generalnym Dziekanacie w W-wie spotkanie wszystkich księży kapelanów z ministrem KOMOROWSKIM.

20 października 1990 – W kościele garnizonowym na prośbę Ks. Kan. Święciochowskiego ze STRZELNA odbyło się spotkanie maturzystów, którzy przed 40 laty składali maturę w GNIEŹNIE. Mszę świętą sprawował Ks. Święciochowski, jako jeden z tych „czterdziestolatków”.

21 października 1990 – Pogrzeb ppłk Mariana Gradka – nawigatora – we Witkowie – pożegnanie w Klubie oficerskim, Msza św. w Kościele i ceremonie na cmentarzu. Brało udział DOWÓDZTWO, KOMPANIA HONOROWA i ORKIESTRA.

[s. 68]

27 października 1990 – Odpust ku czci św. Judy Tadeusza w Janikowie o godz. 18:00.

29 października 1990 – Spowiedź parafialna w Kędzierzynie od godz. 16:00 aż do skutku.

30 października 1990 – Pogrzeb Ks. prof. infułata Lucjana Kłonieckiego początek o godz. 15:00 w Katedrze. Po Mszy św. odprowadzenie zwłok na cmentarz św. PIOTRA – nawet niebo płakało, gdyż padł rzęsiście deszcz!

6 listopada 1990 – Spotkanie z młodym rocznikiem w Powidzu.

8 listopada 1990 – Poświęcenie tablicy na plebanii farnej ku czci Ks. majora Mateusza Zabłockiego przez Ks. Kardynała Józefa Glempa przy współudziale wielu Księży i parafian. Ks. proboszcz podejmował wieczerzą!

9 listopada 1990 – Msza św. we Witkowie a następnie AKADEMIA niepodległościowa zorganizowana w Klubie oficerskim.

12-15 listopada 1990 – REKOLEKCJE KSIĘŻY KAPELANOW NA JASNEJ GÓRZE.

[s. 69]

17 listopada 1990 – Konferencja dekanalna w PAWŁOWIE o godz. 10:00. O godz. 16:00 ŚLUB w kościele garnizonowym na podstawie LICENCJI z par. WITKOWSKIEJ porucznika Grzegorza Stelmaczyka z Marzenną Dybowską – szafarzem ślubu był w zastępstwie Ks. Kapelan Ksiądz Stanisław Kubacki z par. bł. Radzyma – wszystko - z powodu pogrzebu matki Księdza Kapelana, który odbył się w godz. południowych w JAROCINIE w par. CHRYSTUSA KRÓLA.

24 listopada 1990 – Konferencja rejonowa w Prym. Seminarium Duchownym na temat przygotowania do obchodów 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. WOJCIECHA.

25 listopada 1990 - Obowiązkowe liczenie wiernych obecnych na Mszach św.

[Zapisano w formie schematu; Red]
Godz. 9:00 – we Mszy św. udział wzięło: mężczyzn 65, kobiety 104; Komunię św. przyjęło: mężczyzn 10 i kobiet 17
Godz.10:00 – we Mszy św. udział wzięło: mężczyzn 38, kobiety 75; Komunię św. przyjęło: mężczyzn 7 i kobiet 13
Razem we Mszy św. udział wzięło: mężczyzn 103, kobiety 179; Komunię św. przyjęło: mężczyzn 17 i kobiet 30
Ogółem we Mszy św. udział wzięło: 282 wiernych; Komunię św. przyjęło: 47 osób.

[s. 70]

1 grudnia 1990 – o godz. 9:00 PRZYSIĘGA WJSKOWA w Powidzu, a o godz. 11:00 w Garnizonie miejscowym w Gnieźnie.

2 grudnia 1990 – PRZYSIĘGA WOJSKOWA w JAROCINIE, gdzie w zastępstwie Ks. Kapelana wystąpił O. Serafin prob. Franciszkanów.

13 grudnia 1990 – Odprawa gospodarcza w W-wie i spotkanie opłatkowe z ministrem KOMOROWSKIM.

15 grudnia 1990 – Konferencja dekanalna u Księdza Dziekana o godz. 10:00, a o godz. 13:00 w kościele garnizonowym spotkanie współpracowników ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, które prowadzili Księża Pallotyni z Ołtarzewa.

21 grudnia 1990 – Spowiedź całodzienna w Kędzierzynie przed ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA.


24 grudnia 1990 – PASTERKĘ Ks. Kapelan odprawił wspólnie z FARĄ – właściwie Ks. KAPELAN celebrował i głosił Kazanie, a połowę składki zabrała FARA.

[s. 71]

25 -31 grudnia 1990 – Wszystkie Msze św. wśród tygodnia sprawowane były rano o godz. 7:30 – Również zakończenie roku 1990 – rano o godz. 7:30 przy nikłym udziale wiernych, których w sumie było 29 osób.
Przerwana – tym samym – została tradycja Mszy wieczornych „zakończenia ROKU” – kiedy Ks. Kapelan sprawował ją bardzo uroczyście z udziałem wielu, wielu wiernych. Tę atmosferę odebrał dekretem generalny Dziekan Ks. Florian Klewiado użyczając nasz k-ł garnizonowy proboszczowi parafii Św. Trójcy – Księdzu Janowi Kasprowiczowi, który szczególne zdolności ma zbieranie składek w nie – swoim kościele. W takim to nastroju kończy się rok 1990.

[s. 72]

+ ROK PAŃSKI 1991 +

1 stycznia 1991 – Rok Pański 1991 rozpoczęto dwoma Mszami św. o godz. 9:00 i 10:00 – od roku bowiem tylko za te Msze św. odpowiada Ks. Kapelan. Rzecz b. znamienna, że po „hucznym” sylwestrze na tych Mszach św. była znikoma liczba wiernych, a niektórzy z „humorem” i „strojach” jeszcze SYLWESTROWYCH.

16 stycznia 1991 – Ks. Kapelan pojechał „celebrować” pogrzeb śp. płk Andrzeja Grochowskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej w Pile.

21 stycznia 1991 – RADIO WATYKAŃSKIE, a za nim POLSKIE RADIO podało sensacyjną wiadomość, iż OJCEC ŚW. JAN PAWEŁ II przywrócił ORDYNARIAT POLOWY w POLSCE. – ustanawiając tym samym biskupem polowym Ks. prałata Dra Sławoja Leszka GŁÓDZIA.

[s. 73 ]

24 stycznia 1991 – Odprawa w WARSZAWIE w Generalnym Dziekanacie zupełnie inna atmosfera. Bardzo często powtarzano imię SŁAWOJA. Z tej odprawy Ks. Kapelan przywiózł wspaniały dar MON – czyli walizkowy „OŁTARZ POLOWY”

6 lutego 1991 – Ks. kapelan odbył dwugodzinne spotkanie z nowo - powołanym rocznikiem w GARNIZONIE LOTNICZYM w POWIDZU.

17 i 18 lutego 1991 – Pogrzeb tragicznie zmarłego Ks. biskupa Jerzego Dąbrowskiego najpierw w Katedrze i nazajutrz na cmentarzu św. PIOTRA w GNIEŹNIE.

23 lutego 1991 – UROCZYSTA KONSEKRACJA BISKUPA POLOWEGO KS. DRA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA na JASNEJ GÓRZE w CZĘSTOCHOWIE.

24 lutego 1991 – UROCZYSTY INGRES BISKUPA POLOWEGO do KATEDRY WOJSKOWEJ przy ul. Długiej 13/15 w WARSZAWIE - Tym samym powstał: ORDYNARIAT POLOWY WP.

[s. 74]

ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO

Oficjalnie z dniem ingresu Ks. Biskupa Polowego został [zaczął; Red] istnieć ORDYNARIAT POLOWY WP w Polsce, tj. dnia 24 lutego 1991 r., a siedzibą jest WARSZAWA ul. Długa 13/15.

2 marca 1991 – O godz. 10:00 w parafii pw. bł. Michała Kozala konferencja dekanalna I Dekanatu Gnieźnieńskiego, którą musiałem przerwać z powodu pogrzebu wojskowego.
Był to pogrzeb St. Chorążego Sztabowego śp. MEDARDA KOWALIKA z Gniezna na cmentarzu św. PIOTRA w Gnieźnie.

 - Tego samego dnia spowiedź parafialna w Kędzierzynie od godz. 14:00.

7 marca 1991 – pierwsza konferencja zapoznawcza w ORDYNARIACIE POLOWYM w W-wie. Nowy Biskup Polowy Dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ, przyjął wszystkich proboszczów poszczególnych garnizonów i przekazał im pełną jurysdykcję dla parafii personalnych wojska, tzn. z pełnymi prawami i obowiązkami na równi z innymi proboszczami KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE.

[s. 75]

9 marca 1991 – Przysięga nowego rocznika w garnizonie lotniczym w Powidzu. Akcentem szczególnym była LITURGIA SŁOWA BOŻEGO i uroczyste końcowe błogosławieństwo Proboszcza Garnizonu Gnieźnieńskiego.
 - Tego samego dna godz. 11:00 – podobna przysięga w garnizonie gnieźnieńskim.

10 marca 1991 – niedziela – Powołując się na polecenie Biskupa POLOWEGO WP podałem do publicznej wiadomości w kościele, że przy naszym kościele garnizonowym istnieje z chwilą ogłoszenia parafia wojskowa z wszystkimi uprawnieniami, a proboszczem parafii wojskowej jest dotychczasowy proboszcz garnizonu Ks. ppłk Stanisław Kaźmierczak. Ponadto powiedziałem, że do parafii woskowej należą wszyscy wojskowi zawodowi wraz z rodzinami, również „niezawodowi” i pracownicy cywilni.
Odzew był natychmiastowy „samozwaniec” nawet księża zaczęli negować. A przecież jest to przywrócenie Ordynariatu Polowego przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ przez odpowiednie dekrety i zarządzenia.

[s. 76]

12 marca 1991 – brałem udział w pogrzebie Księdza proboszcza śp. Ks. Michała Kapsy w ŚWIĄTKOWIE w dek. Rogowskim.

19 marca 1991 – całodzienna spowiedź wielkopostna w parafii pw. bł. Michała Kozala.

20 marca 1991 – Od godz. 9:00 – 14:00 spowiedź wielkopostna w parafii pw. bł. RADZYMA – GAUDENTEGO.

21 marca 1991 – całodzienna spowiedź wielkopostna w parafii WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Mielżynie dek. Witkowski.

24 marca 1991 – o godz. 18:00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych w kościele garnizonowym – pod przewodnictwem Ks. Dra Tadeusza Nowaka, ojca duchownego tut. seminarium. Bedą one trwały przez trzy dni do W. ŚRODY włącznie. Gorliwość o Pana Jezusa tak „pożera” księży, że ułamali klucz do tabernakulum, co było następstwem wielkich kłopotów. Dobrze, że sam Ksiądz Kapelan „opanował” trudność, a następnie sprawił nowy zamek.

[s. 77]

25 marca 1991 – Ksiądz kapelan brał udział w pogrzebie matki śp. KAZIMIERY tut. Ks. proboszcza Jana Kasprowicza w MOGILNIE.

27 marca 1991 – o godz. 9:00 – spowiedź w Kętrzynie.
 - o godz. 13:00 pogrzeb wojskowy w WITKOWIE ppłk Ryszarda Karpińskiego, a o godz. 14:30 drugi pogrzeb z Mszą św. chorążego Andrzeja Jóźwiaka w NIECHANOWIE.
 - o godz. 18:00 w kościele garnizonowym zakończenie rekolekcji.

28 marca 1991 – W. CZWARTEK godz. 18:00 początek uroczystego TRIDUUM W k-le garnizonowym, którego gospodarzem i celebransem będzie jak za „dawnych lat” Ks. Kapelan WP.

31 marca 1991 – WIELKANOC – Mimo zmiany czasu rezurekcję sprawowano rano o godz. 6:00 – z parafii farnej nikt nie przyszedł do pomocy, lecz o „składkę” się upomniano! Powiedziałem „niestety” wikariuszem fary nie jestem, lecz proboszczem garnizonu – słowem nie miłe jest życie w symbiozie z farą!

[s. 78 ]

12 kwietnia 1991 – W garnizonie powidzkim Ks. Kapelan żegnał żołnierzy do rezerwy. Do „cywila” odeszło 89 żołnierzy.

13 kwietnia 1991 – Ks. proboszcz brał udział w uroczystościach odpustowych w STRZYŻEWIE o godz. 11:00, a o godz. 15:00 miał chrzest w kościele garnizonowym dziecka z rodziny wojskowej.

14 kwietnia 1991 – Ks. Kapturczak proboszcz par. Radzyma-Gaudentego obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa, na który zaprosił Księdza Kapelana, swego przyjaciela.

17 kwietnia 1991 – W Ordynariacie Polowym spotkanie wszystkich Księży Kapelanów.

25 kwietnia 1991 – Uroczystą Mszą pontyfikalną o godz. 12:00 rozpoczęły się tradycyjne DNI WOJCIECHOWE w tut. KATEDRZE, w której brał udział i koncelebrował Ks. Kapelan.

Główne uroczystości zaś odbywały się 27 i 28 kwietnia.

[s. 79]

2 maja 1991 – W garnizonie powidzkim spotkanie Ks. Kapelana z nowym rocznikiem poborowym.

3 maja 1991 – W kościele garnizonowym o godz. 18:00 sprawowano uroczysta SUMĘ odpustową; głównym celebransem był Ks. Dr Jerzy Skórcz proboszcz par. ZERNIK, który też wygłosił Słowo Boże, przy współudziale zaproszonych księży gości.

5 maja 1991 – W naszym k-le garnizonowym o godz. 14:00 mieli spotkanie Ks. Ks. Pallotyni ze swoimi współpracownikami, dla których też sprawowali Mszę św.

13 maja 1991 -  Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy w par. św. Trójcy.

15 maja 1991 – Pogrzeb płk Laskowskiego w Czarnkowie, którego z kaplicy cmentarnej prowadził Ks. Kaźmierczak.

17 maja 1991 – Ks. ppłk St. Kaźmierczak poświęcił we Witkowie nowo otwartą WOJSKOWĄ SPECJALISTYCZNĄ PRZYCHODNIĘ LEKARSKĄ i przy tej sposobności WITKOWSKIE KASYNO OFICERSKIE!

[s. 80]

18 maja 1991 – W k-le garnizonowym chrzest Niny Smuktonowicz o godz. 17:00.

23 maja 1991 – Spotkanie Księży Kapelanów w Ordynariacie Polowym w W-wie przed spotkaniem OJCA ŚW. JANA PAWŁA II z wojskiem w KOSZALINIE. Przewodniczył biskup polowy Sławoj L. Głódź.

25 maja 1991 – Spowiedź w parafii Kędzierzyn.

1 czerwca 1991 – Całonocne czuwanie wojska polskiego na spotkanie PAPIEŻA Jana Pawła II na lotnisku koszalińskim.

2 czerwca 1991 – o godz. 7:00 Msza pontyfikalna biskupa polowego i wszystkich kapelanów WP przy ołtarzu polowym na lotnisku koszalińskim. O godz. 8:30 samo spotkanie OJCA ŚW. z wojskiem polskim. Wydarzenie to, iście historyczne. Takich spotkań, nie było w całej powojennej historii naszego państwa. Księża kapelani traktowani byli jako prawdziwe „zło konieczne”.

[s. 81]

3 czerwca 1991 – Brałem udział w pogrzebie mojego serdecznego przyjaciela śp. Ks. JANA KRZYŚLAKA proboszcza Mielżyńskiego w dek. Witkowskim.

8 czerwca 1991 – W garnizonie powidzkim – lotniczym odbyła się „przysięga” nowego rocznika, gdzie Ks. Kapelan odprawił LITURGIĘ SŁOWA BOŻEGO i udzielił uroczystego błogosławieństwa nowym żołnierzom Wojska Polskiego.

19 czerwca 1991 – zakończenie kursu przedmałżeńskiego dla narzeczonych z tut. parafii wojskowej. W kursie tym brały udział trzy pary.

20 czerwca 1991 - Na zaproszenie Ks. proboszcza Zenona Gubana brałem udział w kanonicznej wizytacji biskupiej w parafii STRZYŻEWO KOŚCIELNE.

25 i 27 czerwca 1991 – Dowództwo Lotniczego garnizonu powidzkiego zaprosiło Ks. Kapelana na „loty”, pokazowe na tzw. DOLU k. Wrześni, gdzie był obecny też biskup polowy, gen bryg. Dr Sławoj Leszek Głódź.

[s. 82]

4 lipca 1991 – Msza św. pogrzebowa we Witkowie oficera Wojska Polskiego w stanie spoczynku i odrowadzenie [odprowadzenie: Red] w uroczystym kondukcie na miejsce wiecznego spoczynku.

5 lipca 1991 – Spotkanie u Dowódcy tut. garnizonu w celu omówienia aktualnych prac duszpasterskich. Szczególnie z mającą się odbyć drugą częścią IV PIELGRZYMNKI OJCA ŚWIĘTEGO w naszej OJCZYŹNIE, gdzie ma uczestniczyć również młodzież wojskowa.

6 lipca 1991 – Spotkanie z narzeczonymi naszej wojskowej parafii i przygotowanie ich do ceremonii ślubnej.

8 sierpnia 1991 – Pogrzeb śp. Ireneusza Romanka, ppłk – pilota w WITKOWIE.

11 - 16 sierpnia 1991 – Zjazd międzynarodowej młodzieży wojskowej w OPOLU i CZĘSTOCHOWIE z OJCEM ŚWIETYM  JANEM PAWŁEM II – W tych spotkaniach nie brałem udziału z powodu choroby. Od dawna cierpię na zapalenie stawu biodrowego, co szczególnie nasiliło się w ostatnim czasie.

[s. 83]

18 sierpnia 1991 – O godz.11:00 spotkanie z narzeczonymi, a o godz. 13:00 brałem udział w dorocznym odpuście ku czci św. ROCHA w Kędzierzynie.

24 sierpnia 1991 – Zaangażowałem zwiedzanie tut. KATEDRY generałowi lotnictwa panu Maciole i gen. francuskich wojsk lotniczych wraz z towarzyszącymi osobami. Oprowadzenia podjął się Ks. Infułat Zenon Willa.

25 sierpnia 1991 – Odpust w SZEMBOROWIE w dek. Witkowskim, gdzie pospieszyłem z posługą spowiedniczą podczas tej uroczystości.

26 sierpnia 1991 – Inspekcja wojskowa tut. WAK-u i WRZKB z Poznania.

30 sierpnia 1991 – Brałem udział w wielkiej uroczystości 10–lecia par. bł. Radzyma Gaudentego. Której przewodniczył J. Em Ks. Kardynał Józef GLEMP, Prymas Polski.

[s. 84]

31 sierpnia 1991 – Parafia wojskowa przeżywała uroczysty DZIEŃ. Tego dnia bowiem o godz. 16:00, w czasie uroczystej Mszy świętej odbył się pierwszy ślub pp. D. i P. Turowskich przygotowany całkowicie w tut. parafii wojskowej.

3 września 1991 – Brałem udział w uroczystościach poświęcenia i wmurowania kamienia „węgielnego” w mury nowo powstającego Kościoła w Jankowie Dolnym. Uroczystościom przewodniczył Ks. Kardynał PRYMAS!

9 września 1991 – Podpisałem w Ordynariacie Polowym w Warszawie oświadczenie rezygnacji ze stanowiska PROBOSZCZA GARNIZONU W GNIEŹNIE ze względu na stan zdrowia i wymagany wiek. Rezygnacja została przyjęta przez J.E. biskupa Polowego WP Sławoja Leszka GŁÓDZIA gen. bryg.
Następcy nie określono.

13 września 1991 – Telefonicznie zgłosił się desygnowany na proboszcza garnizonu Ks. płk Wincenty Łanowy, dotychczasowy proboszcz garnizonu olsztyńskiego oświadczając, że nie przyjmuje tego stanowiska. Nastąpiło długie milczenie ze strony Ordynariatu Polowego WP. Ks. Kaźmierczak wobec tego nadal sprawuje swoją funkcję!

[s. 85]

14 września 1991 – Brałem udział w uroczystościach odpustowych ku czci PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETEGO w kościele garnizonowym w Poznaniu koncelebrując Mszę św., gdzie głównym celebransem był były Generalny Dziekan WP, Ks. Dr Julian Humeński, a drugim koncelebransem był proboszcz garnizonu w Jeleniej Górze Ks. ppłk January Chorążewicz.

16 września 1991 – Spotkanie z kadrą garnizonu powidzkiego.

19 września 1991 – Spotkanie z Dowódcą J.W. 1496 w Gnieźnie.

21 września 1991 – Na Mszy św. o godz. 19:00 udzielono sakramentu małżeństwa i przyjęto nupturienta do I Komunii św. po 10 latach trwania w związku małżeńskim na kontrakcie cywilnym. Bogu za to niech będą dzięki, że udało się ten związek uzdrowić! Dotyczy ślubu 16.11.1991.

23 września 1991 – Pożegnanie Dowódcy Garnizonu powidzkiego ppłk Benedykta SASIMA i jednocześnie Ks. ppłk Stanisława Kaźmierczaka, odpowiedzialnego za duszpasterstwo w tamtejszym garnizonie.

25 września 1991 – Spotkanie z SZEFEM WAK-u przy J.W. 1496 w Gnieźnie.

[s. 86]

3 października 1991 – Brałem udział w pogrzebie Ks. infułata Władysława Zientarskiego Kustosza tut. Archiwum Archidiecezjalnego, którego Pan Bóg przed trzema dniami powołał nagle do siebie.

11 października 1991 – Kurs przedmałżeński dla dwu żołnierzy w kancelarii tut. probostwa.

12 października 1991 – Brałem udział w uroczystości sakramentu bierzmowania w Kołaczkowie dek. miłosławski głównie z tego powodu, iż jedną „kandydatką” była parafianka z naszej par. wojskowej. Szafarzem tam był Ks. biskup Jan Czerniak.

14 października 1991 – Brałem udział w uroczystościach odpustowych ku czci bł. Radzyma-Gaudentego w parafii jego imienia w Gnieźnie. Gdzie celebrował Ks. Dr Zenon Rubach, a kazanie głosił Ks. Dr Andrzej Grzelak.

19 października 1919 – Sprawowałem Mszę św. w par. Szemborowo dek. Witkowski za śp. Ks. Jana Krzyślaka, b. proboszcza par. Mielżyn.

[s. 87]

20 października 1991 – W naszej parafii wojskowej chrzest z konieczności poza Mszą św. o godz. 15:00

26 października 1991 - Konferencja dekanalna dekanatu I-go u OO. Franciszkanów o godz. 10:00, a o godz. 14:00 w naszym k-le garnizonowym spotkanie dla współpracowników Zjedn. Apostol. Katolickiego, które prowadzili Księża Pallotyni z OŁTARZEWA, k. W-wy.

6 listopada 1991 – Spotkanie u Dowódcy garnizonu gnieźnieńskiego przed uroczystymi obchodami 100-lecia tut. KOSZAR.

30 listopada 1991 – Spowiedź w par. w Kędzierzynie przed odpustem św. Andrzeja.

6 grudnia 1991 – Brałem udział w rekolekcjach kapłańskich zorganizowanych przez ORDYNARIAT POLOWY WP w Ryni k. W-wy dla księży kapelanów wojska polskiego, podczas których, biskup polowy wyznaczył na jego następcę Ks. kpt Jędrzeja Małeckiego, który obowiązki proboszczowskie przejmie w późniejszym terminie.

[s. 88]

7 grudnia 1991 – Dwie przysięgi – jedna w GARNIZONIE JAROCIŃSKIM, gdzie w imieniu Ks. Kapelana występował o. Serafin, franciszkanin z tamt. Parafii, a w Garnizonie gnieźnieńskim Ks. Kaźmierczak, który nie ma daru „bilokacji”. Piszę tak dlatego, że jedna i druga przysięga odbyła się tego samego dnia i o tej samej godzinie. Temat ten jest zawsze bulwersujący, gdyż do jednego kapelana należy wiele garnizonów, jak Gniezno, Powidz, garnizon lotniczy i ostatnio Murowana Goślina.

9 grudnia 1991 – Wizyta nowego proboszcza „NOMINATA” Ks. kpt Jędrzeja Małeckiego. Wierem [Wieczorem: Red.] o godz. 17:00 Ks. Kaźmierczak brał udział w spotkaniu Związku byłych żołnierzy zawodowych na terenie tut. Garnizonu. W spotkaniu Ksiądz Kapelan przedstawił temat o przywróceniu w Polsce ORDYNARIATU POLOWEGO WP na czele, którego stoi, Ks. biskup Dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ, generał brygady.
Związkowcy z wielkim zainteresowaniem, wysłuchali prelegenta. Po przerwie wyrażono sobie życzenia na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 1992. Spotkanie zakończono kolęda, „Wśród nocnej ciszy” po czym Ks. Kapelan udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.

[s. 89]

TEGOROCZNE LICZENIE WIERNYCH w naszym KOŚCIELE GARNIZONOWYM:
Msza św. dnia 24.11.91
[Zapisano w formie schematu; Red]
Godz. 9:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 68, kobiety 126; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 14 kobiety 37
Godz. 10:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 91, kobiety 167; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 19 kobiety 24
Razem we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 159, kobiety 293; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 33 kobiety 61

LICZBA WIERNYCH NA MSZACH ŚW. PAR. FARNEJ w naszym kościele użyczonym na rzecz tej parafii:
Sobota:
Godz. 18:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 20, kobiety 36; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 8 kobiety 19

Niedziela:
Godz.11:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 274, kobiety 362; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 46 kobiety 73
Godz.12:15 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 198, kobiety 253; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 14 kobiety 28
Godz. 18:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 41, kobiety 72; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 71 kobiety 138.

Razem we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 533, kobiety 723; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 33 kobiety 61
[Podpisano;] Gniezno, 24.11.91     Ks. Stan. Kaźmierczak prob. garnizonu GNIEZNO.


LICZBA WIERNYCH NA MSZACH ŚW. PAR. FARNEJ [przekreślono nad tekstem dopisano; Red.] GARNIZON.

Niedziela;
Godz. 9:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 100, kobiety 200 – razem = 300; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 21 kobiety, 71 - razem = 92
Godz. 10:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 120, kobiety 160 – razem = 280; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 17, kobiety 61 - razem = 78
Ogółem;
We Mszach św. wzięło udział: mężczyźni 220, kobiety 360 – razem = 580 wiernych; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 38, kobiety 132 - razem = 170 osób.
[Podpisano;] Gniezno 21.06.92 r.     ks. kpt. JS [podpis nieczytelny; Red.]


LICZBA WIERNYCH NA MSZACH ŚW. PAR GARNIZONOWEJ
Niedziela 20.06.1993
[Zapisano w formie tabeli; Red.]
Godz. 9:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 160, kobiety 208 – razem = 368; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 22 kobiety, 67 - razem = 89
Godz. 10:00 we Mszy św. wzięło udział: mężczyźni 180, kobiety 313 – razem = 493; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 29, kobiety 73 - razem = 102

Ogółem:
We Mszach św. wzięło udział: mężczyźni 340, kobiety 521 – razem = 861 wiernych; Komunię św. przyjęło: mężczyźni 51, kobiety 140 - razem = 191 osób.

[Podpisano:]     ks. mjr JS….    [podpis nieczytelny: Red.]

[s. ?]

NINIEJSZA KSIĘGA ZAWIERA 91 KART NIENUMEROWANYCH

 [Podpisano;] GNIEZNO, DNIA 1 STYCZNIA 1985 R.     
PROBOSZCZ GARNIZONU GNIEZNO
Ppłk Ks. Stan. Kaźmierczak
[Pieczęć okrągła z orłem w środku i napisem; Probostwo Garnizonu Gniezno]

 

[KONIEC]

opublikowano 19.09.2020 (zjk)

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ordynariat Polowy
Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa
tel. 261873193
fax. 261879737

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.