Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
kwiecień
2017-04-15
Bp Guzdek: zmartwychwstanie jest tryumfem wolności

- Dzisiejszy wieczór jest czasem spotkania ludzi wolnych od grzechu niewiary i obojętności wobec Boga; wolnych od nienawiści, chęci potępienia i poniżenia - mówił dziś wieczorem w katedrze polowej bp Józef Guzdek. Podkreślił, że "zmartwychwstanie Jezusa jest tryumfem wolności". Ordynariusz wojskowy przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej. Po jej zakończeniu ulicami Starego Miasta przeszła procesja rezurekcyjna. Obrzędy liturgiczne odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej i sztandaru Wojska Polskiego.

Wigilia Paschalna rozpoczęła się przed wejściem do katedry polowej od obrzędów związanych z błogosławieństwem ognia, tzw. liturgii Światła. Biskup polowy po błogosławieństwie naznaczył Paschał literami Alfa i Omega, w trzon świecy wbite zostały grona - znak męczeńskiej śmierci Chrystusa. Poświęcony przez ordynariusza wojskowego ogień rozniecili żołnierze z wojskowej straży pożarnej 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego.

Paschał, został w asyście wojska i kapelanów, wniesiony do pogrążonego w ciemnościach wnętrza katedry. Światło świecy paschalnej zostało przekazane wiernym. Liturgię światła zakończyło odśpiewanie przez ks. ppor. Daniela Piejkę, wikariusza katedry, Exultetu - starożytnej pieśni, głoszącej pochwałę ofiary Chrystusa, sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie Chrystusa i wybawienie ludzkości z grzechu.

Następnie rozpoczęła się rozbudowana liturgia słowa, przygotowana przez żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej. Zabrzmiał hymn "Chwała na wysokości Bogu", oznajmiający zmartwychwstanie Chrystusa.

W homilii bp Guzdek powiedział, że "lęk, obawy i trwoga były nieodłącznymi towarzyszami uczestników paschalnych wydarzeń". Przypomniał, że towarzyszył on niewiastom, zdążającym do grobu, żołnierzom, którzy w popłochu opuścili posterunek i faryzeuszom, przekupującym strażników, aby Ci rozgłaszali kłamstwo o wykradzeniu ciała Zbawiciela.

Biskup polowy podkreślił, że Jezus podczas swojej ziemskiej działalności "starał się wyjaśniać Apostołom czym jest wolność i uczył ich postępowania w jej świetle". Zachęcał, aby mniej martwili się o sprawy doczesne, ale by bardziej troszczyli się o sprawy królestwa Bożego. Ordynariusz wojskowy powiedział, że każdy człowiek "nosi w sobie uczucia podobne do tych, jakie wypełniały serca uczestników paschalnych wydarzeń, choć związane z innymi sytuacjami życiowymi". - Są to obawy o poszanowanie jego godności. Jest strach przed utratą pracy i pozbawieniem środków koniecznych do utrzymania rodziny. Wielu towarzyszy niepokój o dobre wychowanie młodego pokolenia. Coraz częściej pojawia się uzasadniony lęk o pokój i bezpieczeństwo w naszym rejonie świata. Często paraliżuje nas trwoga w obliczu choroby i śmierci - wymieniał.

Zdaniem bp. Guzdka dlatego tym bardziej powinniśmy wziąć sobie do serca słowa skierowane przez zmartwychwstałego Pana do niewiast, które przyszły do grobu: „Nie bójcie się!” i słowa św. Pawła:„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.

Biskup polowy podkreślił, że "każda świątynia to miejsce, w którym Zmartwychwstały nieustannie wyzwala ludzi ze wszelkich lęków i prowadzi ku wolności". - Tutaj w katedrze polowej uczyło się wolności wiele pokoleń żołnierzy i powstańców. Później na wielu polach bitewnych, walcząc „za wolność naszą i waszą”, przelewali oni krew i oddawali swoje życie. Pozostali wierni ewangelicznemu przesłaniu, że miłość żąda ofiary - powiedział.

Według bp. Guzdka uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego "jest świętem chrześcijańskiej wolności". - Dzisiejszy wieczór jest czasem spotkania ludzi wolnych od grzechu niewiary i obojętności wobec Boga; wolnych od nienawiści, chęci potępienia i poniżenia. Mam nadzieję, że po głębokim przeżyciu Wielkiego Tygodnia, jesteśmy zdolni do jeszcze głębszej miłości i potrafimy powtórzyć za Jezusem słowa wypowiedziane na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” - powiedział.
Dodał, że Bogu mogą służyć jedynie ludzie wolni, bo tylko wewnętrzna wolność jest warunkiem dojrzałej wiary. Biskup podkreślił, że "piękną historię naszego narodu pisali i nadal mogą pisać tylko ci, którzy nie są podszyci lękiem i paraliżującym strachem". - Podejrzliwość jest matką wielu sierot. Ludzie, którzy obsesyjnie czują zagrożenie nierzadko potrafią – tak na wszelki wypadek – wykluczyć, pognębić i zniszczyć wielu - przestrzegał.

Ordynariusz wojskowy powiedział, że "zmartwychwstanie jest tryumfem wolności". - Chrystus zwyciężył piekło i szatana, pokonał zło i śmierć.„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1).Niech zmartwychwstały Pan wyzwoli nas ze strachu, wszelkich obaw i lęku. Niech napełni nas nadzieją i odwagą - życzył zebranym.

Po komunii świętej od Grobu Pańskiego umiejscowionego w kaplicy katyńskiej ulicami Starego Miasta: Miodową, Kapitulną, Podwalem, Kilińskiego i Długą, wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, który niósł bp Guzdek. Procesji towarzyszyła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego ze sztandarem. Melodię pieśni odgrywała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

U drzwi katedry polowej bp Guzdek udzielił wiernym pasterskiego błogosławieństwa i złożył świąteczne życzenia.

Proboszcz katedry, ks. ppłk Piotr Majka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości i przebiegu Triduum Paschalnego, m.in. Chórowi Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej a wiernym za liczny udział w nabożeństwach.

Uroczystości Triduum Sacrum zakończyły pokaz pirotechniczny przygotowany przez pirotechników Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz defilada żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego WP.

W liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze polowej uczestniczyli Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, Jan Józef Kasprzyk, p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generałowie WP, żołnierze wraz z rodzinami, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej, Bractwo Kurkowe oraz Konfraternia św. Jakuba, kombatanci, harcerze oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy.

Więcej zdjęć w naszej galerii >>>
kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;