Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
kwiecień
2017-04-15
Wielka Sobota: Święto wolności. Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas liturgii w katedrze polowej (dokumentacja)

Lęk, obawy i trwoga były nieodłącznymi towarzyszami uczestników paschalnych wydarzeń. Uczucia te napełniły serca Apostołów tak, że w godzinie męki opuścili swego Mistrza. Maria Magdalena i druga Maria, które o świcie pierwszego dnia tygodnia przybiegły obejrzeć grób Jezusa, także odczuwały lęk. Przerażone, ujrzały pusty grób i dwóch aniołów w lśniących szatach. Ze strachu zadrżeli także żołnierze pilnujący grobu Jezusa i „stali się jakby martwi”. Lękiem podszyci byli również  faryzeusze. To oni zabezpieczyli grób i postawili straże. Oni też po zmartwychwstaniu Jezusa, przekupili żołnierzy, aby rozgłaszali nieprawdziwą wieść, że to uczniowie nocą wykradli ciało swojego Mistrza.

Jezus podczas swojej ziemskiej działalności starał się wyjaśniać  Apostołom czym jest wolność i uczył ich postępowania w jej świetle. Kiedy okazywali lęk o przyszłość, o to, co będą jeść, z czego będą się utrzymywać, nie lekceważąc ich troski o chleb,  powiedział, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Aż pięć razy podkreślił: „nie troszczcie się zbytnio!”. Przekonywał, że człowiek najpierw powinien zatroszczyć się o sprawy królestwa Bożego a wszystko inne będzie mu dodane. Zaś ci, którzy zgromadzą wiele, będąc pewni swojego jutra, mogą usłyszeć: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” (Łk 12,20-21).

Największym lękiem, jaki wypełniał serca Apostołów, była obawa utraty życia. Dlatego też Jezus wiedząc o tym, cierpliwie tłumaczył: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą” (Łk 12,4). Istotę działalności Jezusa najpełniej wyraził św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów słowami: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).

Bracia i Siostry.

Każdy człowiek nosi w sobie uczucia podobne do tych, jakie wypełniały serca uczestników paschalnych wydarzeń, choć związane z innymi sytuacjami życiowymi. Są to obawy o poszanowanie jego godności. Jest strach przed utratą pracy i pozbawieniem środków koniecznych do utrzymania rodziny. Wielu towarzyszy niepokój o dobre wychowanie młodego pokolenia. Coraz częściej pojawia się uzasadniony lęk o pokój i bezpieczeństwo w naszym rejonie świata. Często paraliżuje nas trwoga w obliczu choroby i śmierci. Dlatego słowa skierowane przez zmartwychwstałego Pana do niewiast, które przyszły do grobu: „Nie bójcie się!” i słowa Pawła Apostoła „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”,  odnoszą się  do nas wszystkich. 

Każda świątynia to  miejsce, w którym Zmartwychwstały nieustannie wyzwala ludzi ze wszelkich lęków  i prowadzi ku  wolności. Tutaj w katedrze polowej uczyło się wolności wiele pokoleń żołnierzy i powstańców. Później na wielu polach bitewnych, walcząc „za wolność naszą i waszą”,  przelewali oni krew i oddawali swoje życie. Pozostali wierni ewangelicznemu przesłaniu, że miłość żąda ofiary. Ruszając do walki uczestnicy Powstania Warszawskiego obawiali się o swoje życie, ale nie był to lęk paraliżujący. Przed wyruszeniem do walki o Monte Cassino biskup polowy Józef Gawlina celebrował Mszę św., aby pokrzepić żołnierskie serca ewangelicznym przesłaniem:  „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (por. J 15,13). W ten sposób chciał ich zapewnić, że ofiara życia ma sens zarówno w oczach ludzi jak i Boga. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest świętem chrześcijańskiej wolności. Dzisiejszy wieczór jest czasem spotkania ludzi wolnych od grzechu niewiary i obojętności wobec Boga; wolnych od nienawiści, chęci potępienia i poniżenia. Mam nadzieję, że po głębokim przeżyciu Wielkiego Tygodnia, jesteśmy zdolni do jeszcze głębszej miłości i  potrafimy powtórzyć za Jezusem słowa wypowiedziane na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Spotkanie ze Zmartwychwstałym wyzwala z paraliżującego lęku o przyszłość, wszak  „jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8,31).   

Bogu mogą służyć jedynie ludzie wolni, wszak wewnętrzna wolność jest warunkiem dojrzałej wiary. Piękną historię naszego narodu pisali i nadal mogą pisać tylko ci, którzy nie są podszyci lękiem i paraliżującym strachem. Podejrzliwość jest matką wielu sierot. Ludzie, którzy obsesyjnie czują zagrożenie nierzadko potrafią – tak na wszelki wypadek – wykluczyć, pognębić i zniszczyć wielu.

Jezus mówi dziś do nas: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę” i jednocześnie zapewnia: „Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Nie lękajcie się!

Jego zmartwychwstanie jest tryumfem wolności. Chrystus zwyciężył piekło i szatana, pokonał zło i śmierć.Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1).

Niech zmartwychwstały Pan wyzwoli nas ze strachu, wszelkich obaw i lęku.
Niech napełni nas nadzieją i odwagą.
Niech nam błogosławi.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;