Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
lipiec
2016-07-31
72. rocznica Powstania Warszawskiego. Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas Mszy św. sprawowanej na placu Krasińskich w Warszawie (dokumentacja)

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37) – powiedział Jezus. W tym jednym, krótkim zdaniu ujął On istotę swojego posłannictwa. Nie chciał się angażować w sprawy polityczne mówiąc: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. Gdy Jego rodacy po cudownym rozmnożeniu chleba, chcieli obwołać Go królem, oddalił się pospiesznie.

Jego zadaniem było głoszenie prawdy o Bogu bogatym w miłosierdzie, który nikogo nie wyklucza i nikogo nie spisuje na straty, ale raduje się z każdego nawróconego. Przekonywał, że Bóg cieszy się z powrotu syna marnotrawnego i odnalezienia zagubionej owcy – zapraszając do wspólnego przeżywania tej radości. „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7). Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Głoszoną prawdę o Bogu, który pragnie ocalić każdego człowieka, potwierdził na krzyżu.

Papież Franciszek podczas ŚDM w naszej Ojczyźnie w każdym miejscu, podczas tych pięciu dni, bogatych w wiele spotkań, głosił prawdę o Bogu miłosiernym i wzywał do praktykowania miłosierdzia. Przekonywał, że jedynie miłosierdzie i przebaczenie mogą zabliźnić rany zadane w przeszłości i pomogą budować lepszą, wspólną przyszłość. Przykładem tego są prorocze słowa z listu biskupów polskich do biskupów niemieckich: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. A kiedy słowa okazały się zbyt małe – papież milczał i modlił się w ciszy swojego serca. Tak było w Auschwitz i Birkenau – miejscach kaźni setek tysięcy niewinnych ludzi.

W powitalnym przemówieniu na dziedzińcu zamku królewskiego, na Wawelu, następca św. Piotra powiedział z uznaniem, że „c
echą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć”. Zapewne miał na myśli wydarzenia i bohaterów narodowych, którzy na przestrzeni 1050 lat od chrztu Polski, poświęcali swoje życie stając w obronie podstawowych praw człowieka i wolności Ojczyzny.

Papież Franciszek, podziwiając nas za kultywowanie pamięci, jednocześnie przypomniał, że „w codziennym życiu każdej osoby, podobnie jak każdego społeczeństwa istnieją dwa rodzaje pamięci: dobra i zła, pozytywna i negatywna”.

Dobrą pamięcią jest ta, z której rodzi się wdzięczność. Dziś w sposób szczególny wspominamy bohaterów Powstania Warszawskiego. Myślimy o tych, którzy bardziej umiłowali wolność, aniżeli swoje osobiste szczęście, zdrowie a nawet życie. Modlimy się za żołnierzy Armii Krajowej poległych w nierównej walce z niemieckim okupantem. Polecamy Bożemu Miłosierdziu bezbronnych mieszkańców Warszawy, zamordowanych w bestialski sposób. Myślimy także o półmilionowej rzeszy warszawiaków, którzy po upadku powstania zostali wypędzeni z rodzinnego miasta.

Drodzy Powstańcy.
Pomimo upływu 72. lat od wybuchu Powstania Warszawskiego nadal podziwiamy
geniusz harmonijnej współpracy i współdziałania kobiet i mężczyzn, dorosłych, młodzieży i dzieci, duchownych i świeckich, ludności cywilnej i wojska, harcerzy i harcerek. Podziwiamy wasze zjednoczenie wokół wspólnego celu. W pamiętnych sierpniowych dniach wszyscy stanowiliście jedną wielką rodzinę. Wspierani przez powstańczych kapelanów wypełnialiście Chrystusowy testament z Wieczernika: „Ojcze, spraw, aby byli jedno”. Od Was chcemy się uczyć tej jedności w działaniu dla dobra narodu i państwa.

Dobra pamięć nie pozwoli nam także zapomnieć o weteranach powstańczych walk będących w jesieni życia, schorowanych i samotnych. Nie możemy dopuścić do tego, aby umierali w biedzie, opuszczeniu i zapomnieniu.

Bracia i Siostry.
Papież Franciszek w swoim pierwszym wystąpieniu podczas Światowych Dni Młodzieży przestrzegał nas przed kultywowaniem złej pamięci, „która spojrzenie umysłu i serca obsesyjnie koncentruje na złu, zwłaszcza popełnionym przez innych”. A dwa dni później na Jasnej Górze prosił, aby Maryja – Matka i Królowa narodu polskiego zaszczepiła w naszych sercach i umysłach „pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania swej woli”. Podkreślam: komunii ze wszystkimi! Bez wyjątku! I bez narzucania swej woli! Papież powiedział wprost: „Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności”.

Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie czasem wspomnień i wielkiej modlitwy. Niech stanie się także okazją do umocnienia braterskich więzi.

Obyśmy ani jednym słowem, ani nawet najmniejszym gestem nie zakłócili powagi tych dni.

Obyśmy dziś – wpatrując się w powstańczych bohaterów – zdali egzamin z dobrej pamięci, z realizacji naszego chrześcijaństwa w praktyce!

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;