Piątek, 22 wrzesień 2017 r.
Maury, Milany, Tomasza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Szansa nie przychodzi do tych, którzy czekają. Jest chwytana przez tych, którzy atakują.

Gen. Douglas MacArthur
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
maj
2016-05-02
Radom: Uroczystości 75. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Bolesława Strzeleckiego w kościele garnizonowym

Z  okazji  75. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Bolesława Strzeleckiego w poniedziałek 2 maja  w kościele garnizonowym św. Stanisława w Radomiu odbyła się  uroczystość rocznicowa.

Ksiądz Bolesław Strzelecki, niezwykle ofiarny duszpasterz, wychowawca młodzieży, opiekun głodnych i ubogich, nazywany „świętym Franciszkiem z Radomia”, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach, kapelan więźniów i harcerzy, prefekt Szkoły Handlowej zginął śmiercią męczeńską 2 maja 1941 w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół Ekonomicznych. Ks. Strzelecki był zasłużonym nauczycielem szkoły, która opiekuje się dziedzictwem radomskich więźniów obozów koncentracyjnych.

Mszy świętej w intencji więźniów, ofiar wojny oraz społeczności szkoły
przewodniczył proboszcz parafii ks. major Krzysztof Smoleń. Obecni byli b. więźniowie obozów koncentracyjnych, rodzina ks. Strzeleckiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców Polskich, założyciela szkół handlowych w Radomiu, młodzież i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych, mieszkańcy Radomia. Życiorys bł. Księdza przedstawiła absolwentka Katarzyna Rosłaniec, wiersz poświęcony Jego pamięci – nauczycielka Bożena Błaszczyk-Ziętek.

Homilię wygłosił ks. płk Marian Kmiecikowski, który podkreślił patriotyzm ks. Strzeleckiego oraz znaczenie barw narodowych. Na uroczystości obecne były historyczne sztandary – pierwszy sztandar szkoły poświecony przez bł. ks. Strzeleckiego oraz sztandar Zarządu Okręgowego Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych poświęcony przez Św. Jana Pawła II, poczty sztandarowe stanowili uczniowie „ekonomika”.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli do  Kaplicy Św. Maksymiliana Kolbe w dolnej części Kościoła, gdzie modlono się oraz złożono kwiaty przy tablicy bł. ks. B. Strzeleckiego. Tablica powstała w 2011 roku z inicjatywy Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz radomskiego środowiska b. więźniów obozów koncentracyjnych. 

 bł. ks. Bolesław Strzelecki

Błogosławiony ksiądz Bolesław Strzelecki urodził się 10 czerwca 1896 roku w miejscowości Poniemoń na Suwalszczyźnie. Wychowywał się w Kuźni, parafia Jastrząb. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu i tam otrzymał 21 grudnia 1918 roku święcenia kapłańskie. Był diakonem, potem wikariuszem w Parafii Św. Michała w Ostrowcu. W latach 1919-23 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał doktorat prawa kanonicznego.

Ksiądz Bolesław Strzelecki związał swoje życie kapłańskie z Radomiem. Od 4 września 1924 roku był prefektem Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych. W tym czasie szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Traugutta.  W roku 1930 poświęcił pierwszy sztandar  szkoły z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.  Uczył w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim oraz w Państwowej Szkole Przemysłowej. Ksiądz Strzelecki był kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego w Radomiu, sprawował opiekę nad dziećmi w Ochronie nr 3 Towarzystwa Dobroczynności na Starym Mieście, z dużym zaangażowaniem wypełniał posługę kapelana więziennego, ponadto pracował jako opiekun Stowarzyszenia świętej Zyty gromadząc członkinie  w Kościele Opieki Najświętszej Marii Panny. W 1935 roku został mianowany rektorem kościoła Św. Trójcy w Radomiu, a 15 lipca 1940 roku proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach, gdzie natychmiast zorganizował kuchnię dla biednych.  W swej kapłańskiej posłudze odznaczał się duchem niesienia pomocy potrzebującym i biednym. Zyskał opinię „świętego Franciszka z Radomia”.

Był gorącym patriotą. Z chwilą wybuchu II wojny światowej podnosił innych na duchu, wskazywał na Boga jako niezawodnego opiekuna, ułatwiał ucieczkę jeńcom wojennym, opiekował się biednymi dziećmi. W uroczystość Trzech Króli 1941 roku mówił w kazaniu: „... tak jak spotkała kara Boża biblijnego Heroda, tak dosięgnie ona również i dzisiejszych Herodów....„ oraz „..trzeba wierzyć w powstanie narodu polskiego”. Wypowiedzenie tych słów było aktem wielkiej odwagi. Następnego dnia rano ks. Bolesław został aresztowany. Aresztowano go po Mszy Świętej, gdy rozpoczął rozdawać chleb i inne proste produkty najbiedniejszym, ustawionym w długiej kolejce. Aresztowano go "za nadużycie ambony" i przewieziono do budynku policji bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki 6, gdzie był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany. 5 kwietnia 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu (Nr obozowy 13002).  W obozie koncentracyjnym wypełniał dzieła miłosierdzia -  podtrzymywał współwięźniów na duchu  i  dzielił się z innymi swoimi racjami żywnościowymi. W obozie miał przezwisko „głodomór”, gdyż żebrał o chleb dla innych. Wyczerpany nadludzką pracą, głodem i na skutek pobicia kijem dębowym przez vorarbeitera Nitasa zmarł w szpitalu obozowym 2 maja 1941 r. w wigilię Matki Bożej Królowej Polski. Zmarł w opinii świętości i męczeństwa, miał 45 lat. Ciało Błogosławionego Bolesława spalono w krematorium. Współwięzień ks. Bolesława  napisał: Ubył nam towarzysz w walce ze złem, ksiądz, który nie tylko słowo Boże, ale i każdy zdobyty kęs chleba niósł między nas. Chleb ten na równi ze słowem Bożym podnosił zwątpiałe głowy do góry. Nawet w Oświęcimiu ksiądz Strzelecki kazał wierzyć w człowieczeństwo”.

Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił księdza Bolesława błogosławionym - w grupie 108 (stu ośmiu) heroicznych świadków wiary, męczenników nazizmu.

Mieszkańcy Radomia pielęgnują pamięć o Błogosławionym Bolesławie Strzeleckim. W 1950 roku w kościele na Glinicach umieszczono tablicę pamiątkową. W kościele znajduje się ołtarz z obrazem jego postaci, w dniu śmierci swojego proboszcza parafia organizuje coroczną pielgrzymkę do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Błogosławiony ma swoje miejsce w radomskiej katedrze, w kaplicy męczenników w Licheniu, w krypcie męczenników w Kałkowie-Godowie, do której w tym roku rodzinna parafia Jastrząb zorganizowała nocną pielgrzymkę ku czci Błogosławionego, w ekstremalnej drodze krzyżowej uczestniczyło ok. 90 osób. Ks. Strzelecki jest patronem Caritas Diecezji Radomskiej.

Ksiądz Bolesław Strzelecki był wyjątkowym nauczycielem naszej szkoły. Na tablicy pamiątkowej, ufundowanej w 1949 roku z okazji 30 –lecia powstania szkoły, obok założyciela szkoły dyrektora Feliksa Paschalskiego zamieszczono tylko jedno nazwisko – Przyjaciela Młodzieży księdza doktora Bolesława Strzeleckiego. W 2011 roku z inicjatywy przedstawicieli Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz radomskiego środowiska byłych więźniów obozów koncentracyjnych w kaplicy św. Maksymiliana w dolnej części Kościoła Garnizonowego została odsłonięta tablica upamiętniająca 70-tą rocznicę śmierci Błogosławionego Księdza i Nauczyciela.

Bożena Błaszczyk-Ziętek
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;