Poniedziałek, 25 wrzesień 2017 r.
Aureli, Kamila, Kleofasa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Jeżeli możesz wybierać swoich kolegów w pracy, wybieraj z tych, którzy radośnie pracują.

V. Ghika
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Nauczanie pasterskie listopad 2005 r.

2005-11-27
Gdynia: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas uroczystości 87 rocznicy powołania Marynarki Wojennej RP

2005-11-26
Sopot: Kazanie w parafii św. Jerzego w Sopocie podczas pożegnania obrazu Chrystusa Miłosiernego

2005-11-25
Wieruszew: Kazanie Biskupa Polowego podczas uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej ks. mjr. Szczepana Walkowskiego

2005-11-23
Słupsk: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas poświęcenia kaplicy garnizonowej

2005-11-22
Kazanie Biskupa Polowego WP podczas udzielania sakramentu bierzmowania w kościele garnizonowym

2005-11-21
Bydgoszcz: Poświęcenie Stacji Drogi Krzyżowej w kościele garnizonowym

2005-11-20
Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone podczas Uroczystości X-lecia XVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Orląt Lwowskich

2005-11-18
Lubliniec: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym podczas udzielania sakramentu bierzmowania

2005-11-11
Warszawa – Bazylika Świętego Krzyża: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas Święta Niepodległości

2005-11-10
Legionowo: Poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego

2005-11-06
Hrubieszów: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas X Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej

2005-11-05
Zamość: Kazanie Biskupa Polowego WP podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie szkolenia w 3. Zamojskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

2005-11-02
Warszawa-Katedra Polowa WP: Kazanie Biskupa Polowego WP w Dzień Zaduszny

Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;