Piątek, 22 wrzesień 2017 r.
Maury, Milany, Tomasza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Szansa nie przychodzi do tych, którzy czekają. Jest chwytana przez tych, którzy atakują.

Gen. Douglas MacArthur
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1993 r.

1993 (ważniejsze wydarzenia)

 

12-15 I

 • Biskup Polowy WP gen. bryg. Sławoj L. Głódź z wizytą ad limina Apostolorum w Rzymie

 

19 I

 • obradowała diecezjalna komisja synodalna w Ordynariacie Polowym

 

21 I

 • msza św. w kościele św. Agnieszki w Krakowie w 2. rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego

 

1-5 II

 • IV doroczna Konferencja Głównych Kapelanów Europy i Ameryki Północnej w Budapeszcie

 

10 II

 • 75 rocznica zaślubin z morzem w Pucku

 

24 II

 • konferencja prasowa Biskupa Polowego WP

 

5-6 III

 • Centrum Szkolenia Specjalistów Wojennych w Ustce

 • msza św. i przysięga ok. 700. żołnierzy

 

22-26 III

 • ćwiczenia wojskowe „Klon ‘93” (msza polowa i odwiedziny żołnierzy)

 

25 III

 • poświęcenie kaplicy garnizonowej w Zegrzu

 

28 III

 • msza św. w Kościele św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu za pomordowanych w Katyniu, Ostaszkowie i Starobielsku

 

4 IV

 • poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej saperom w Katedrze Polowej

 

12 IV

 • homilia podczas mszy św. z okazji konsekracji Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela Miłosiernego we Włocławku

 

18 IV

 • msza św. w Katedrze Polowej w intencji kobiet-żołnierzy obozu jenieckiego Oberlangen

 

19 IV

 • msza św. z homilią w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie w 50. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim

 

19-22 IV

 • wizyta w Syrii (UNDOF)

 

23-24 IV

 • sprowadzenie prochów „Błękitnego Generała” Józefa Hallera, powitanie na Okęciu i msza św. z kazaniem w katedrze polowej

 

25 IV

 • msza św. z kazaniem w intencji pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, w Katedrze Polowej

 

3 V

 • kazanie radiowe w Kościele św. Krzyża w Warszawie

 

5-9 V

 • w Rzymie, VII Zebranie Członków Centralnego Biura Koordynującego Duszpasterstwo Wojskowe w Świecie

 

10-13 V

 • pielgrzymka żołnierzy Wojska Polskiego do Lourdes

 

18 V

 • pielgrzymka żołnierzy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Marynarki Wojennej do Górki Klasztornej

 

29 V

 • wmurowanie kamienia węgielnego spod Monte Cassino pod budowę szkoły podstawowej w Taczanowie k. Pleszewa (msza św. i homilia)

 

10 VI

 • procesja Bożego Ciała w Warszawie z udziałem wojska

 

14 VI

 • w Parafii pw. Dobrego Pasterza poświęcenie nowego kościoła garnizonowego i konsekracja głównego ołtarza

 

20 V

 • odsłonięcie i poświęcenie w katedrze polowej tablicy pamiątkowej ku czci „platerówek” – żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego

 • 70-lecie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

 • 75 lat Marynarki Wojennej (msza św. na ORP „Metalowiec”)

 

11 VII

 • w 49. rocznicę akcji „Ostra Brama” poświęcenie kwatery cmentarnej żołnierzy Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu AK na Rossie w Wilnie

 

10 VIII

 • odwiedziny pielgrzymów w drodze na Jasną Górę

 

13 VIII

 • msza św. przed kaplicą pw. Ducha Św. na Cytadeli

 

14 VIII

 • spotkanie prezydenta Lecha Wałęsy z kadrą kierowniczą Wojska Polskiego w Belwederze. Wizyta prezydenta w 1 WDZ im. T. Kościuszki

 

15 VIII

 • Święto Wojska Polskiego (msza św. w Katedrze Polowej z udziałem Prezydenta RP)

 

21-22 VIII

 • Biskup Polowy WP gen. bryg. Sławoj L. Głódź z reprezentacją MW i WLOP u Ojca Świętego w Rzymie z okazji 75. rocznicy MW i WLOP

 

27 VIII

 • msza św. w Dęblinie i poświęcenie „Medalionów z Meksyku” w Katedrze Polowej

 

28 VIII

 • msza św. w Dęblinie za poległych i zmarłych w stalowych mundurach

 

11 IX

 • sprowadzenie do Polski prochów Prezydenta II RP Ignacego Mościciego (nabożeństwo żałobne)

 

12 IX

 • msza św. za za gen. Nikodema Sulika, dowódcę 5 Kresowej Dywizji, w Dąbrowie Białostockiej

 

14 IX

 • delegacja polska na czele z Biskupem Polowy przywozi z Newark trumnę z prochami gen. Władysława Sikorskiego (msza św. w Katedrze Polowej WP, pogrzeb na Błoniach w Krakowie)

 

27-30 IX

 • kurs szkoleniowy księży kapelanów wojskowych w marynarce wojennej (Gdynia-Hel)

 

12 X

 • msza św. przed pomnikiem-mauzoleum Lenino w 50. rocznicę bitwy

 

22 X

 • wizyta w Górnej Grupie, spotkanie z kadrą i żołnierzami

 

30 X

 • w Malechowie pod Lwowem pogrzeb 74 żołnierzy gen. Sosnkowskiego

 

31 X

 • msza św. w Katedrze Lwowskiej za żołnierzy Wojska Polskiego i obrońców Lwowa

 

1 XI

 • msza św. na cmentarzu Orląt Lwowskim

 

6 XI

 • poświecenie placu pod budowę przyszłej kaplicy w Wałczu

 

11 XI

 • awans Biskupa Polowego Sławoja L. Głódzia na stopień generała dywizji

 

18 XI

 • Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź otrzymał tytuł honorowego obywatela Hrubieszowa

 

4 XII

 • poświęcenie kaplicy w stołecznym oddziale żandarmerii wosjkowej

 

8 XII

 • poświęcenie nowej świątyni garnizonowej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gubinie

 

15 XII

 • poświęcenie pomieszczeń Kurii Polowej przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza w Warszawie

 

31 XII

 • msza św. w kościele garnizonowym w Legionowie na zakończenie roku kalendarzowego

 

oprac. zjk

 
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;