Czwartek, 21 wrzesień 2017 r.
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bóg złożył świat w ręce Maryi

Matka Teresa z Kalkuty
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2014-02-26
Polscy Kawalerowie Maltańscy organizują pomoc dla Ukrainy


Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM) od samego początku zaangażowany jest w akcję niesienia pomocy rannym na kijowskim Majdanie.
Fundacja Maltańska Służba Medyczna powołała Maltańskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu kontynuacji i rozszerzenia pomocy poszkodowanym obywatelom Ukrainy. - Na nasz apel odpowiedziało 50 specjalistów, lekarzy medycyny gotowych podjąć natychmiastowe działania medyczne w kraju jak i na Ukrainie oraz 25 wolontariuszy. Do pomocy zgłaszają się indywidualne osoby oraz firmy transportowe, właściciele hoteli - informuje Tomasz Tarnowski z ZPKM.

ZPKM koordynuje pomoc na rzecz rannych i poszkodowanych na kijowskim Majdanie wspólnie z Ambasadą RP w Kijowie, Konsulem Ukrainy w Krakowie, jak również w Warszawie z przedstawicielami MSW i MSZ.

"Aktualnie w Krakowie opiekujemy się dziewięcioma rannymi, z których dwóch przebywa obecnie na OIOM-ie, trzej są ciężej ranni, a czterej lżej. Pacjenci otrzymali już aktywne telefony do kontaktów z rodzinami, mają także dostęp do internetu, mają dostęp do tłumaczy" - poinformował Tarnowski.

"Stworzyliśmy aktualną listę potrzebnych rzeczy, które będziemy zbierać: ubrania, buty, środki higieny. Organizujemy noclegi dla rodzin pacjentów, które lada moment przyjadą" - dodał.

Chętni do współpracy w tym zakresie proszeni są o kontakt ze sztabem email: ukraina@fmsm.pl

- Wszystkich innych prosimy o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na doraźną pomoc rannym oraz ich rehabilitację - apelują Kawalerowie Maltańscy.

Uruchomione zostało specjalne konto - Fundacja Maltańska Służba Medyczna nr: 65 1140 2017 0000 4402 1304 0547 z dopiskiem "Darowizna dla Ukrainy".

W najbliższym czasie ZPKM organizuje dwa wydarzenia, z których dochód przeznaczony będzie również na pomoc Ukrainie. 17 marca - XI Wieczór Maltański w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, oraz 23 marca, również w Krakowie (ul. Gołębia 4) aukcję charytatywną, obejmującą dzieła wybitnych współczesnych artystów Polskich.

więcej informacji na stronie na www.zakonmaltanski.pl


Zakon Maltański to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Od 1113 r. niezależny od władzy świeckiej, jak i kościelnej, jest pierwowzorem działań humanitarnych i charytatywnych realizowanych na szeroką skalę. Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową i najwyższą sprawność militarną - wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które dzisiaj pomagają mu prowadzić działalność charytatywną i ratunkową w około 120 krajach.

Poprzez swoje struktury organizacyjne, maltańskie specjalistyczne oddziały ratunkowe były obecne jako pierwsze, by nieść pomoc poszkodowanym w katastrofie hali w Katowicach. Poszukiwały zaginionych po trzęsieniu ziemi na Haiti, były obecne w wojnie domowej w Kongo, stale pomagają uchodźcom z Syrii, a dzisiaj Polska sekcja współpracująca z Zakonem Maltańskim na Ukrainie wydobywa z kijowskiego Majdanu rannych i zapewnia im pomoc medyczną.

"W ten sposób włączając się w humanitarne akcje poza granicami Polski, obok niesienia konkretnej pomocy, możemy wyrazić symbolicznie wdzięczność narodu polskiego za otrzymane wsparcie w trudnych czasach komunizmu od krajów zachodu" - informują Kawalerowie Maltańscy.
tt/lk / Warszawa

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;