Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
maj
2013-05-21
XXII rocznica powstania Straży Granicznej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu

21 maja w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczyste obchody święta Straży Granicznej. Złożył się na nie m.in. uroczysty apel, w trakcie którego wręczone zostały medale i odznaczenia, odczytano rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie w korpusach SG oraz odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry reprezentacyjnej SG oraz Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego).

W okolicznościowym przemówieniu Komendant KOSG płk SG Andrzej Zając przedstawił Straż Graniczną jako formację podlegającą ciągłym przeobrażeniom, dostosowującym ją do zagrożeń współczesnego świata. Komendant zaakcentował iż w najbliższych miesiącach nastąpią kolejne zmiany, które bezpośrednio dotyczą pracowników i funkcjonariuszy KOSG. Zniesienie Oddziału z końcem roku dla wielu oznacza zmianę miejsca pracy i służby. Komendant zapewnił iż uważa za swoje najważniejsze zadanie zapewnienie dalszego zatrudnienia pracownikom cywilnym oraz udzielenie wsparcia funkcjonariuszom przy podejmowaniu decyzji o dalszym pełnieniu służby. Podkreślił również, że Straż Graniczna nie opuszcza Małopolski i nadal formacja ta będzie wypełniać na tym terenie swoje ustawowe zadania, choć w innych strukturach. W trakcie swojego przemówienia Komendant wygłosił wiele ciepłych słów pod adresem samorządu terytorialnego, służb współdziałających oraz wszystkich, którzy wspomagają Oddział. W tym momencie wymienił również współorganizatorów obchodów Święta: przedstawicieli samorządu lokalnego i instytucje ubezpieczeniowe.   Na zakończenie Komendant złożył życzenia i pogratulował wszystkim funkcjonariuszom KOSG oraz pracownikom cywilnym, zwłaszcza wyróżnionym, nagrodzonym i awansowanym.

                        
Przed uroczystym apelem dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa przewodniczył Mszy św. w kaplicy Straży Granicznej w intencji Karpackiego Oddziału SG.  Współkoncelebransem był ks. ppor. Tomasz Szewczyk, wikariusz Parafii pw. św. Rocha z Nowego Sącza Dąbrówki.
W kazaniu ks. Kępa zachęcał do zaufania Bożej Opatrzności, zwłaszcza w trudnych doświadczeniach życia. Wskazał, że przeciwności życiowe są próbą wiary i odkrywają głębię wiary człowieka wierzącego.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. dyr. płk SG Waldemar Więcej – przedstawiciel komendanta głównego SG gen. bryg. Dominika Tracza, komendanci Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze i pracownicy cywilni a także emeryci i kombatanci.

kpt. SG Barbara Zaremba (http://www.karpacki.strazgraniczna.pl)/kjz (opwp@wp.mil.pl)

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii >>>>>>

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;