Niedziela, 11 grudzień 2016 r.
Biny, Damazego, Waldemara
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Istotnym elementem nawrócenia jest odkrycie tej prawdy, że nasze życie na sens jedynie wówczas, gdy na kogoś czekamy, gdy dla kogoś żyjemy, gdy jesteśmy komuś potrzebni.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
maj
2013-05-21
XXII rocznica powstania Straży Granicznej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu

21 maja w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczyste obchody święta Straży Granicznej. Złożył się na nie m.in. uroczysty apel, w trakcie którego wręczone zostały medale i odznaczenia, odczytano rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie w korpusach SG oraz odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry reprezentacyjnej SG oraz Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego).

W okolicznościowym przemówieniu Komendant KOSG płk SG Andrzej Zając przedstawił Straż Graniczną jako formację podlegającą ciągłym przeobrażeniom, dostosowującym ją do zagrożeń współczesnego świata. Komendant zaakcentował iż w najbliższych miesiącach nastąpią kolejne zmiany, które bezpośrednio dotyczą pracowników i funkcjonariuszy KOSG. Zniesienie Oddziału z końcem roku dla wielu oznacza zmianę miejsca pracy i służby. Komendant zapewnił iż uważa za swoje najważniejsze zadanie zapewnienie dalszego zatrudnienia pracownikom cywilnym oraz udzielenie wsparcia funkcjonariuszom przy podejmowaniu decyzji o dalszym pełnieniu służby. Podkreślił również, że Straż Graniczna nie opuszcza Małopolski i nadal formacja ta będzie wypełniać na tym terenie swoje ustawowe zadania, choć w innych strukturach. W trakcie swojego przemówienia Komendant wygłosił wiele ciepłych słów pod adresem samorządu terytorialnego, służb współdziałających oraz wszystkich, którzy wspomagają Oddział. W tym momencie wymienił również współorganizatorów obchodów Święta: przedstawicieli samorządu lokalnego i instytucje ubezpieczeniowe.   Na zakończenie Komendant złożył życzenia i pogratulował wszystkim funkcjonariuszom KOSG oraz pracownikom cywilnym, zwłaszcza wyróżnionym, nagrodzonym i awansowanym.

                        
Przed uroczystym apelem dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa przewodniczył Mszy św. w kaplicy Straży Granicznej w intencji Karpackiego Oddziału SG.  Współkoncelebransem był ks. ppor. Tomasz Szewczyk, wikariusz Parafii pw. św. Rocha z Nowego Sącza Dąbrówki.
W kazaniu ks. Kępa zachęcał do zaufania Bożej Opatrzności, zwłaszcza w trudnych doświadczeniach życia. Wskazał, że przeciwności życiowe są próbą wiary i odkrywają głębię wiary człowieka wierzącego.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. dyr. płk SG Waldemar Więcej – przedstawiciel komendanta głównego SG gen. bryg. Dominika Tracza, komendanci Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze i pracownicy cywilni a także emeryci i kombatanci.

kpt. SG Barbara Zaremba (http://www.karpacki.strazgraniczna.pl)/kjz (opwp@wp.mil.pl)

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii >>>>>>

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 20/2016
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2016
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;