Piątek, 22 wrzesień 2017 r.
Maury, Milany, Tomasza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Szansa nie przychodzi do tych, którzy czekają. Jest chwytana przez tych, którzy atakują.

Gen. Douglas MacArthur
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
wrzesień

2011-09-27
Katedra Polowa WP: kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas Mszy św. w 72 rocznicę powostania Polskiego Państwa Podziemnego

2011-09-25
Kazanie Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka wygłoszone podczas Pielgrzymka Policji na Jasną Górę

2011-09-23
Katedra Polowa WP: kazanie Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka wygłoszone podczas Mszy św. z okazji 7. rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

2011-09-21
Apel Jasnogórski Biskupa Polowego Wojska Polskiego podczas rekolekcji księży kapelanów

2011-09-19
Katedra Polowa WP: kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych gen. dyw. dr. inż. Mariana Pasternaka

2011-09-17
Katedra Polowa WP: Kazanie Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka z okazji 72. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

2011-09-15
Katedra Polowa WP: Kazanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego wygłoszone podczas Święta Służby Celnej

2011-09-10
Jasna Góra: Kazanie Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka wygłoszone podczas pielgrzymki harcerzy w 100-lecie harcerstwa w Polsce

2011-09-09
Białystok: Kazanie wygłoszone w kościele pw. Ducha Świętego na zakończenie XI Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

2011-09-05
Katedra Polowa WP: Kazanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego podczas Mszy św. z okazji Centralnych Obchodów Dnia Żołnierza-Górnika

2011-09-03
Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka podczas uroczystości nadania imienia gen. Franciszka Gągora Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koniuszowej

2011-09-02
Miednoje: Homilia Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka wygłoszona podczas XI Pielgrzymki Policji do Miednoje

2011-09-01
Węgierska Górka: Modlitwa Biskupa Polowego w 72. rocznicę wybuchu II wojny światowej

2011-09-01
Kazania biskupa polowego WP Józefa Guzdka wygłoszone w sierpniu 2011 r.

2011-09-01
Kazania Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka wygłoszone w lipcu 2011 r.

2011-09-01
Kazania Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka wygłoszone w czerwcu 2011 roku

Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;