Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
lipiec
2011-07-03
Przekazanie obowiązków proboszcza Parafii Wojskowej w Szczecinie

3 lipca br. w Kościele Garnizonowym w Szczecinie podczas uroczystej Mszy św. odprawianej o godz. 13.00 miała miejsce uroczystość pożegnania dotychczasowego proboszcza ks. prał. płk Ryszarda Stępnia, który na mocy dekretu Biskupa Polowego został mianowany na stanowisko Kapelana Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy NATO i UE w Brukseli. Podczas Mszy św. odbyła się ceremonia przekazania obowiązków nowemu proboszczowi, którym został ks. ppłk Piotr Sroka.
We Mszy św. z udziałem sztandarów wojskowych wzięli udział parafianie, sympatycy garnizonowej świątyni oraz liczni zaproszeni goście.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Dziekan Inspektoratu Wsparcia ks. Kan. płk Zenon Surma. Na początku Mszy św. ks. prał. płk Ryszard Stępień powitał wszystkich parafian, sympatyków garnizonowej świątyni oraz gości i poprosił Księdza Dziekana o przewodniczenie liturgii. Na zakończenie Mszy św. Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej podziękował ks. prał. płk Ryszardowi Stępniowi za dotychczasową pracę duszpasterską w garnizonie Szczecin życząc wszystkiego najlepszego w nowym miejscu duszpasterskiej służby, wśród rodzin wojskowych pracujących poza granicami kraju i jednocześnie przywitał nowego proboszcza Parafii Wojskowej.

Na uroczystość przybyli m.in. gen. dyw. Andrzej Malinowski Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych, gen. dyw. Marek Tomaszycki - Dowódca 12 DZ, gen. dyw. Ryszard Sorokosz - Z-ca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu, gen. bryg. Janusz Adamczak - Szef Zarządu Planowania Operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gen. bryg. Andrzej Gwadera - Zastępca Dowódcy 12 DZ, nadinsp. Wojciech Olbryś - Komendant Wojewódzki Policji, kmdr Dariusz Bednarczyk - Szef WSzW, insp. Jacek Wolf - Komendant Miejski Policji, insp. Dariusz Rudy - Dyrektor CBA, płk Piotr Czorna - Szef RZI, p. Leon Gajewski - Komendant Straży Miejskiej, p. Lidia Mołodecka - Dyrektor Izby Celnej, p. Agata Kowalska - Dyrektor WAM, bryg. Jacek Staśkiewicz - Komendant Miejski PSP, ppłk Krzysztof Gardias - Szef RWŁ, ppłk Mirosław Pieczykolan - Z-ca Komendanta WOG, ppłk Andrzej Sauter - były Komendant GOM, p. Tadeusz Żyłczyński - Kierownik Wojskowej Administracji Koszar, ks. kan. płk Zenon Surma - Dziekan Inspektoratu Wsparcia, ks. prał. płk Józef Kubalewski - były Dziekan Inspektoratu Wsparcia, ks. Adam Staszczak Dziekan dek. Szczecin Śródmieście- Proboszcz Parafii NSPJ, ks. prof. Henryk Wejman - profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. prał. Aleksander Ziejewski - Proboszcz Parafii i Bazyliki św. Jana Chrzciciela, ks. kan. Jan Kazieczko - Proboszcz Parafii Katedralnej św. Jakuba Ap., ks. Marek Borowski - Proboszcz Parafii Św. Jana Ewangelisty oraz ks. mjr Janusz Kłopot - Proboszcz Parafii Wojskowej Szczecin Podjuchy.

xRS
 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;