Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2011-02-12
Warszawa – Wojskowy Instytut Medyczny: Kazanie biskupa polowego podczas XIX Światowego Dnia Chorego

               Jezus w czasie swojej ziemskiej działalności uzdrowił wielu ludzi chorych. Pochylał się także nad tymi, którzy byli chorzy duchowo, udzielając im odpuszczenia grzechów i przywracając wewnętrzny pokój. Na weselu w Kanie Galilejskiej też pomógł ludziom będącym w potrzebie. Pośrednikiem między nowożeńcami a Jezusem została Maryja, jego Matka. Dostrzegła ich zakłopotanie, i Jej wrażliwe serce kazało interweniować u Boskiego Syna: zaradź tej biedzie, „nie mają już wina” (J 2, 3). Maryja zwróciła się również do sług z prośbą: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn (por. J 2, 5). To zachęta, by się nie ociągać z pomocą, by zaufać Jezusowi. Radość, wesele zostały uratowane, ponieważ pomoc nadeszła w porę.

               Na kartach Ewangelii zostały opisane wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Rozważając je, zaczynamy rozumieć, że Ewangelia wydarza się nieustannie. W długiej historii Kościoła wciąż pojawiają się wierzący w Chrystusa
o sercach wrażliwych na ludzką biedę, cierpienie i chorobę. Wspomnę tutaj dwóch świętych związanych z Krakowem.

               Pierwszy z nich to św. Brat Albert, zdolny malarz i zarazem człowiek o wrażliwym sercu. Sercem widzi się dalej i lepiej! Kontemplując Chrystusowe przesłanie: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), dokonał radykalnego wyboru – porzucił sztukę i zaangażował się w pracę charytatywną na rzecz ubogich i cierpiących. Często powtarzał: „Trzeba być dobrym jak chleb” i na co dzień kierował się tą zasadą. Mówił też, że człowieka „nie ratuje się wyłącznie chlebem. Ratuje się go dając mu chleb okraszony miłością”. Ostrzegał: „Pomoc bez miłości gorzka jest – chleb nie ma smaku, a pomoc najtroskliwsza staje się przykra”. W tych słowach zawarte jest przesłanie do wszystkich posługujących chorym i cierpiącym – lekarzy, pielęgniarek i salowych. Potrzebne są odpowiednie fundusze, najnowocześniejsza aparatura medyczna i fachowe przygotowanie, ale najważniejsza jest miłość do człowieka. Gdy jej zabraknie – „wszystkiego nie dostaje”. Wówczas pomoc nie będzie do końca skuteczna.

               Chcę wspomnieć także drugiego świętego związanego z Krakowem, klasztorem karmelitów w Czernej i Wadowicach – św. Rafała Kalinowskiego. On też pomagał człowiekowi w potrzebie, choć szedł inną drogą. Początkowo – angażując się w powstanie styczniowe – uważał, że najważniejsze jest odzyskanie utraconej wolności, aby rodacy mogli godnie żyć. Po klęsce powstania i dziesięciu latach spędzonych na zesłaniu w carskiej Rosji, kiedy wrócił w rodzinne strony, doszedł do wniosku, że najlepiej można pomóc, angażując się w wychowanie młodzieży. Na tym jednak nie poprzestał. Ostatecznie odkrył, że najwięcej może dać innym jako kapłan i zakonnik przez modlitwę, sprawowanie Eucharystii i posługę w konfesjonale.

               Sługa Boży Jan Paweł II, który wkrótce będzie ogłoszony błogosławionym, wielki czciciel świętych Brata Alberta i Rafała Kalinowskiego, chętnie pielgrzymował do Lourdes. Dzisiaj wspominamy objawienia Matki Bożej, które miały tam miejsce. Papież dostrzegał w tym sanktuarium połączenie dwóch wymiarów troski o człowieka – uzdrowienie ciała i ducha. Właśnie tam dokonuje się przemiana duchowa wielu pielgrzymów, zdarzają się też liczne uzdrowienia ciała potwierdzone przez niezależną komisję lekarską.

               Obchodząc uroczyście XIX Światowy Dzień Chorego, spotykamy się przy ołtarzu, w kaplicy Wojskowego Instytutu Medycznego. Klinika jest miejscem posługi chorym i cierpiącym. Pragnę wyrazić wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu, wszystkim troszczącym się o człowieka w potrzebie, podającym mu „chleb” codziennej posługi „okraszony miłością”. Dziękuję także księżom kapelanom sprawującym duchową posługę w szpitalu. Za przepowiadanie słowa Bożego, które rodzi nadzieję, oraz podawanie Chleba eucharystycznego, który jest źródłem wewnętrznej mocy. Dziękuję za udzielanie sakramentu namaszczenia chorych, który przywraca zdrowie duchowe, nie rzadko także siły fizyczne i zdrowie ciała. Od Maryi z Kany Galilejskiej uczmy się wrażliwości serca i patrzenia na człowieka chorego przez pryzmat miłości. Niech święty Brat Albert pomaga nam „być dobrymi jak chleb” wobec każdego człowieka. Zaś św. Rafał Kalinowski niech nas uwrażliwia na wymiar duchowy naszej troski. Nie można niczego zaniedbać w ratowaniu ciała, pamiętając zawsze że i duch ludzki domaga się pomocy.

            Motto listu Benedykta XVI na XIX Światowy Dzień Chorego brzmi: „Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni” (1 P 2, 24).ProszęWas, drodzy Chorzy i Cierpiący: otwierajcie się na chrześcijańską wartość cierpienia – bólu i lęku – łącząc je ze zbawczym cierpieniem Chrystusa. Niech umocnienie duchowe pomaga Wam w podejmowaniu zmagań z chorobą, z własną słabością. I otaczajcie wdzięcznością każdego, kto z różnorodną posługą staje przy Waszym łóżku. Niech święci: Brat Albert i Rafał Kalinowski wypraszają u Boga łaskę rychłego powrotu do pełni sił. Niepokalana Dziewico z Lourdes, Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Amen.

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;