Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-22
5 Batalion Dowodzenia w Krakowie - Święto Łączności i Informatyki

Wszyscy myślimy o swojej przyszłości,
zabiegamy o to by była dobra. Bo przyszłość to jutro, pojutrze.
Któż z nas nie chce doczekać szczęśliwie nowego dnia?
Każda nowa minuta, godzina, która w dużym stopniu jest od nas zależna,
każdy dzień, każdy nowy rok odkrywa nam przyszłość.

W piątek, 22 października 2010 roku w kaplicy żołnierskiej 5–go Batalionu Dowodzenia w Krakowie – w obecności Sztabu dowódczego jednostki, żołnierzy, pracowników wojska, zaproszonych gości odbyła się uroczysta Msza święta z okazji Święta Łączności i Informatyki.
Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali: Ks. por. Karol Skopiński – kapelan 5 Batalionu Dowodzenia i proboszcz z pobliskiej parafii.
Uroczystość uświetnili swą obecnością: dowódca jednostki: ppłk. Zbigniew Ryś, weterani i kombatanci z pod Tobruku, delegacje wszystkich jednostek wojskowych i władz cywilnych, żołnierze i pracownicy wojska JW 2771 w Krakowie.

Eucharystia był okazją do podziękowania Bogu za wszelkie dobro płynące od Niego i od ludzi a zarazem prośbą o wsparcie do codziennej służby żołnierskiej. Podczas Mszy św. modliliśmy się także o dobroć, jedność i pokój w naszym kraju, wspólnocie żołnierskiej, rodzinnej.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. por. Karol Skopiński – kapelan 5 Batalionu Dowodzenia, który powiedział: Tak jak myślimy, troszczymy się i zabiegamy o naszą przyszłość na ziemi, tak samo winniśmy myśleć, troszczyć się i zabiegać o nasze wieczne szczęście, o niebo. Jesteśmy roztropni i zapobiegliwi w sprawach dotyczących naszej ziemskiej przyszłości, ale również tak samo pamiętajmy aby zadbać o nasze zbawienie.
Tylko z perspektywy nieba, możemy dobrze żyć na ziemi, tylko z perspektywy nieba ziemia ma sens! Bez nieba ziemia jest tylko doliną płaczu, i bólu, bo poza Chrystusem jest tylko śmierć, nieuczciwość, dzielenie się - owszem – ale nieswoim! Poza Chrystusem jest tylko nienawiść, podziały o których dziś tak głośno. Prawdziwym antidotum może być tylko Miłość i to pisana z dużej litery.

Przed błogosławieństwem ks. por. Karol Skopiński podziękował wszystkim za modlitwę i obecność w uroczystej Mszy świętej, w Święto Łączności i Informatyki. Człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co zrobi z darem wiary: wykorzysta go czy zmarnuje. Prośmy, my tu obecni na eucharystii, obyśmy zawsze umieli wybierać Boga, który daje prawdziwe bezpieczeństwo i kreślisz nam z nieba jasną przyszłość. - powiedział na zakończenie uroczystości celebrans.

Po eucharystii wszyscy przeszli na plac apelowy na którym odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta. Dowódca jednostki JW. 2771 w Krakowie ppłk. Zbigniew Ryś złożył uroczysty meldunek panu gen. bryg. Jerzemu Biziewskiemu – dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego.

 
Ks. por. Karol Skopiński


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;