Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-21
Otwarcie i poświęcenie laboratorium logistyki im. gen. broni Tadeusza Buka

Nowo wyremontowany budynek nr 22 na terenie zamkniętym WAT, w którym mieści się nowoczesne na miarę XXI w. laboratorium logistyki otrzymał imię gen. broni Tadeusz Buka. Uroczystość nadania imienia odbyła się 21 października 2010 r. Rozpoczęła się Mszą św. w pobliskim kościele wojskowym M.B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie, celebrowaną przez Dziekana WDW i proboszcza ks. płk Jana Domiana wraz z ks. mjr Witoldem Machem Kapelanem WAT. Uczestniczyli w niej: Rodzina gen. T. Buka- siostra Jadwiga Jamrożek wraz z mężem oraz szwagier Bogdan Tofil, senator RP Michał OKŁA, przedstawiciele władz samorządowych województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Jolanta Zdrojkowska wraz z delegacją uczniów klas wojskowych, przyjaciele z rodzinnej Spały – reprezentujący małżonkę, córki i syna, którzy z uwagi na stan zdrowia i inne przedsięwzięcia nie mogli przybyć na uroczystość, generałowie, oficerowie Sztabu Generalnego WP, Rektor Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk wraz ze swoim zastępcą płk dr Tadeuszem Szczurkiem, Kanclerz WAT – gen. dyw. Jan Klejszmit, Dziekani Wydziałów WAT, kadra dydaktyczno – naukowa i dowódcza, podchorążowie i studenci cywilni.

W kazaniu ks. Witold nawiązał do smoleńskiej katastrofy oraz do wydarzeń, które po niej następują m.in. odprawiane Msze św. nadawanie imion poległych: ulicom, placom i skwerom, aby następnie przybliżyć zebranym sylwetkę gen. broni Tadeusza Buka. Mówił: Cieszył się on ogromnym autorytetem i wręcz niezwykłą charyzmą. Był wyjątkowo silną osobowością i człowiekiem, który miał charakter prawdziwego przywódcy. Pokazywał przykładem osobistym jak działać i porywał wszystkich do działania. Był przy tym prawdziwy, naturalny. … Wiele osób o nim mówiło "Buk wojny". Padało też określenie" jak u pana Buka za piecem". Bardzo nie lubił nazywania go "Bukiem wojny", drażniło go to, ale miał świadomość, że to brało się z ogromnego szacunku dla jego postawy, działań. Był niezwykle dobrym i skromnym człowiekiem. Na pozór wydawał się być osobą surową i bardzo zasadniczą, czasem impulsywną, ale to był wulkan energii, który nigdy nie wygasał. Biło od niego niesamowite dobro, bo to był człowiek, który lubił innych ludzi. Gen. Buk był humanistą i wybitną postacią z wieloma pasjami. Możemy o nim powiedzieć - niesamowity człowiek. Norwida cytował z pamięci. Doskonale znał angielski i łacinę, interesował się greką. Był dobrym tenisistą, jeździł konno i biegał. Był też świetnym myśliwym.
Ale przede wszystkim był też bardzo rodzinnym człowiekiem. Zakochany w swojej rodzinie, w żonie i trójce wspaniałych dzieci.

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii ks. prałat płk Jan Domian podziękował zebranym za przybycie, a następnie wszyscy udali się przed tablice umieszczone na bocznej ścianie kościoła, a poświęcone poległym w smoleńskiej katastrofie, na których widnieje imię i nazwisko generała oraz pełniona przez niego funkcja. Tam odbyło się złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w intencji uczestników feralnego lotu.

Na drugą część uroczystości uczestnicy udali się przed budynek Laboratorium Logistyki im. gen. broni Tadeusza Buka, które składa z kilku nowoczesnych sal umożliwiających prowadzenie wykładów i zajęć przy wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych. Tam zebranych powitał Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT – prof. dr hab. Zdzisław Bogdanowicz który powiedział: Generał broni Tadeusz Buk – chłopak z Kielecczyzny, jak mówił o sobie, całe swoje dorosłe życie poświęcił służbie dla Ojczyzny. Był zacnym człowiekiem, wspaniałym dowódcą, twórcą taktyki Wojsk Aeromobilnych. W służbie dla Ojczyzny udowodnił swoje walory dowódcze, jako zdecydowany, rzeczowy i konsekwentny żołnierz, nie szczędzący wysiłku i czasu dla wychowania i wykształcenia podwładnych oraz zgrania i doskonalenia zespołów dowódczo-sztabowych.
Był dowódcą charyzmatycznym, energicznym i pełnym inicjatyw twórczych, które stosując w praktycznym działaniu bojowym tworzył podstawy rozwoju nowych zasad taktyki i sztuki operacyjnej, odpowiednio do nowych uwarunkowań militarnych, zwłaszcza współczesnych zagrożeń i możliwości technicznych. Natomiast Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk wspominając swoje spotkanie z gen. broni Tadeuszem Bukiem tak mówił … był sympatykiem naszej Akademii. Z uznaniem wyrażał się o jej potencjale naukowo-badawczym. Gościliśmy Go w murach naszej Alma Mater 3 lutego br. Z rewizytą wybrałem się do Niego 9 kwietnia 2010 r. Niestety, było to nasze ostatnie spotkanie. Tym wspaniałym aktem, nadania imienia laboratorium logistyki i wmurowaniem tablicy społeczność Akademii oddała cześć i uhonorowała wielkiego żołnierza Polaka i patriotę.
WM


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;