Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-19
Lubin: Wielka zbiórka darów prowadzona przez żołnierzy z Czarnej Dywizji

19 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie odbyło się spotkanie organizacyjne związane z pomocą humanitarną dla Afganistanu. -Przekażemy dzieciom z Afganistanu coś, czego bez naszej pomocy nie będą miały. – takim hasłem lubinianie włączyli się w zbiórkę darów prowadzoną przez żołnierzy z „Czarnej Dywizji”.

Celem spotkania było ukazanie potrzeby pomocy innym ludziom w krajach ogarniętych konfliktem oraz scharakteryzowanie działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie w zakresie realizacji programów rozwojowych, odbudowy infrastruktury, wspierania lokalnych władz i administracji, jak również zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych ludności. Informacje na temat zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation – CIMIC) przedstawił zgromadzonym kpt. Wiktor Kotlarz z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (11DKPanc). Prelekcja w głównej mierze dotyczyła pomocy humanitarnej i skierowana była do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z całego Lubina. Spotkanie zorganizowali pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta, naczelnik Andrzej Pudełko oraz Urszula Kozon, a także Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie Piotr Midziak.

Wspólnie ustalono szczegóły akcji pomocowej, która będzie prowadzona w lubińskich placówkach oświatowych. W pierwszym etapie kpt. Witkor Kotlarz przeprowadzi w szkołach podstawowych i gimnazjalnych lekcje, podczas których przybliży uczniom sytuację w Afganistanie. Dzieci i młodzież z Lubina będą zbierać materiały szkolne: zeszyty, długopisy, kredki, piórniki itp., które zostaną przekazane najmłodszym mieszkańcom prowincji Ghazni. -Podczas zajęć oprócz zasad udzielania pomocy humanitarnej, omówione zostaną także różnice wynikające z odmiennych kultur, gdyż nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pewne gesty, zachowania, a nawet postacie z bajek kojarzone z Zachodem mogą
obrazić uczucia religijne muzułman.-powiedział kpt. Wiktor Kotlarz z wydziału współpracy cywilno-wojskowej 11DKPanc.

W kolejnym etapie mieszkańcy miasta będą mogli przekazać swoje datki do puszek harcerzy, którzy będą prowadzić kwestę podczas pikniku wojskowego z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada na lubińskich błoniach. -Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży zimowej, ciepłych okryć wierzchnich, czapek, rękawic, butów i koców, by pomóc Afgańczykom przetrwać zimę – najtrudniejszą w tym rejonie porę roku.- powiedział kpt. Wiktor Kotlarz.

-Lubinianie zawsze chętnie pomagają innym, zwłaszcza tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Dzięki wspólnej akcji razem z żołnierzami 11. Dywizji Kawalerii Pancernej przekażmy Afgańczykom coś, czego bez nas nigdy nie będą mogli mieć. - podkreślił Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie Piotr Midziak.

Tekst: por. Joanna NowakowskaZdjęcia: Kasper Nowak Urząd Miejski w Lubinie

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;