Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-22
Międzynarodowy Dzień Mediacji

21 października 2010 r. w całej Polsce po raz trzeci obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji czyli, mówiąc najprościej – polubownej formy rozwiązywania konfliktów i sporów przy współudziale osoby trzeciej – neutralnego mediatora.
Konflikty są powszechne i wielorodzajowe od globalnych, międzynarodowych, zbrojeniowych, gospodarczych, po spory i konflikty lokalne, w społeczności pracowniczej, sąsiedzkiej, w rodzinie. Niosą ze sobą ogromne, często nieodwracalne koszty emocjonalne, psychiczne, społeczne i finansowe. Angażuje się w ich tłumienie lub rozstrzyganie szereg instytucji, od tych siłowych typu: wojsko, policja, straż miejska po instytucje wymiaru sprawiedliwości. Ale instytucje te de facto znoszą tylko objaw choroby, widoczny w postaci konfliktu nie sięgając do jego źródła.
Skorzystanie z instytucji mediacji pozwala skonfliktowanym stronom prawidłowo komunikować się ze sobą, czyli pomaga w rozmowie, daje możliwość samodzielnego wypracowania porozumienia, znalezienia rozwiązania i wygaszenia konfliktu, a co za tym idzie wygaszenia negatywnych, bardzo przykrych emocji.
Rozwiązane konflikty dają szansę lepszego zrozumienia siebie i drugiego człowieka, twórczego działania i rozwoju, są więc okazją do pozytywnych zmian w zachowaniu człowieka. By tak się stało konieczny jest rzeczowy i konstruktywny dialog.
21 października na Placu Konstytucji w Warszawie Mediatorzy Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych propagowali ideę mediacji wśród warszawiaków – przechodniów rozmawiając z nimi o tym, czym jest mediacja, rozdając: ulotki, broszury, „ciasteczka mediacyjne”, zapraszając do konkursu oraz rozdając Kurier Mediacyjny – gazetę specjalną wydawaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

 

ap


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;