Sobota, 21 październik 2017 r.
Celiny, Hilarego, Janusza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dbaj nie o to, co najprzyjemniejsze , lecz o to, co najlepsze.

Solon
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-20
Abp Kazimierz Nycz kardynałem

Papież Benedykt XVI mianował dziś arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego – kardynałem. 60-letni polski hierarcha otrzyma kapelusz kardynalski 21 listopada w Watykanie podczas konsystorza z udziałem 24 nominowanych dziś purpuratów. Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 203 członków, z których 122 nie ukończyło jeszcze 80 lat i może uczestniczyć w konklawe.

Abp Nycz jest doktorem teologii w zakresie katechetyki. Jego dewizą biskupią są słowa „Ex hominibus, pro hominibus” (Z ludu i dla ludu). Nowy polski kardynał jest m.in. członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczącym Rady Ekonomicznej KEP i ordynariuszem dla wiernych obrządku wschodniego, nie mających swego ordynariusza. Przez lata był przewodniczącym Komisji ds. Wychowania Katolickiego.

Abp Kazimierz Nycz pełni funkcję metropolity warszawskiego od kwietnia 2007 roku. Przedtem przez kilka lat był ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a wcześniej biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

KAI (tom, tk (KAI) / Warszawa)

Abp Kazimierz Nycz

Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia w rodzinie robotniczo-chłopskiej (ojciec był mistrzem budowlanym). W latach 1967-1973 kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r.

W latach 1973-1975 był wikariuszem w Jaworznie-Szczakowej, w latach 1975-1977 - wikariuszem w Raciborowicach.

W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, w latach 1977-1980 odbył studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone doktoratem w 1981 r. W latach 1981-1987 był wykładowcą katechetyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od roku 1981 pomagał też w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W roku 1987 został wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

16 kwietnia 1988 r. ks. Kazimierz Nycz został przez papieża Jana Pawła II mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji krakowskiej, a 9 czerwca 2004 r. został biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim. Od grudnia tegoż roku jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

3 marca 2007 r. papież Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim.

Rządy nad stołeczną archidiecezją 57-letni wówczas hierarcha objął w Niedzielę Palmową, 1 kwietnia w archikatedrze św. Jana. Na początku swej posługi w Warszawie podkreślił, że jego priorytetami będą: dobra współpraca z kapłanami, otwarcie na świeckich oraz katecheza dzieci i młodzieży. Zadeklarował też dobrą współpracę z mediami, zaznaczając, iż „bez mediów Kościół sobie nie poradzi”. Zapowiedział także, że nie da się zaszufladkować politycznie, zaś najważniejsze będą dla niego sprawy duchowe, w tym pomoc ludziom, którzy się zagubili.

Jeszcze przed kanonicznym objęciem archidiecezji pytany o odwołany ingres abp. Stanisława Wielgusa, który złożył rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego po fali oskarżeń o współpracę z SB, abp Nycz powiedział, że jest człowiekiem, który nie lekceważy przeszłości, ale idzie też ku przyszłości: „Trzeba najbliższą przeszłość korygować, naprawiać, leczyć, ale nie rozdrapywać. Leczyć należy ją przez pozytywną, duszpasterską, wspólną pracę Kościoła warszawskiego”.

 

Jako metropolita warszawski podjął szereg działań na rzecz decentralizacji działań kurii archidiecezjalnej, ściślejszego kontaktu z wiernymi i z pracującymi z nimi duszpasterzami oraz na rzecz formacji apostolskiej wiernych.

Bardzo mocno angażował się w proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki, wraz z innymi polskimi biskupami kierując do Benedykta XVI specjalną prośbę w tej sprawie. 6 czerwca br., podczas uroczystej Mszy beatyfikacyjnej na Placu Piłsudskiego abp Nycz apelował: „Niech ta beatyfikacja zaowocuje zjednoczeniem wszystkich Polaków wokół tych spraw i wartości, za które ks. Jerzy Popiełuszko poniósł męczeńską śmierć”.

Od 2008 r. z inicjatywy metropolity warszawskiego obchodzony jest w pierwszą niedzielę czerwca Dzień Dziękczynienia. Ustanowiony został na terenie archidiecezji warszawskiej, ale w jego obchody włączają się również inne diecezje w Polsce. Jego ideą jest propagowanie wśród Polaków postawy wdzięczności za dobro, jakie otrzymują i aby uczyli się za nie dziękować – zarówno Bogu, jak i sobie nawzajem – jako naród i społeczność, ale także w wymiarze indywidualnym. Obchody Dnia Dziękczynienia odbywają się na Polach Wilanowskich w Warszawie, przy Świątyni Opatrzności Bożej. Oprócz przestrzeni ściśle sakralnej przeznaczonej na sprawowanie liturgii, w świątyni znajdzie się m.in. nowoczesne muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

W czasie ostrego konfliktu społecznego wokół krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu, abp Nycz podkreślał konsekwentnie, iż „nie wolno używać krzyża do tego, by dzielić ludzi, wyznaczać przestrzenie i tereny, by osiągać swoje ludzkie cele, bo byłoby to wielką instrumentalizacją krzyża”.

Abp Kazimierz Nycz jest autorem setek artykułów w pismach "Katecheta", "Ateneum Kapłańskie", seriach pomocy katechetycznych i prasie.

Lubi czytać literaturę piękną i teksty z pogranicza filozofii i teologii, jako hobby wymienia spacery i wycieczki górskie.

KAI
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;