Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-15
Święto 16 Batalionu Dowodzenia i Orkiestry Garnizonowej w Elblągu

15 października w garnizonie odbyły się obchody święta 16 Batalionu Dowodzenia im. Ziemi Elbląskiej a także Orkiestry Garnizonowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą sprawowaną przez proboszcza garnizonu ks. kan. ppłk Bogdana Zalewskiego w intencji żołnierzy i pracowników cywilnych Batalionu i Orkiestry. Proboszcz na początku Eucharystii powitał dowódcę 16 Batalionu Dowodzenia, ppłk mgr inż. Andrzeja Dudę i kapelmistrza Orkiestry kpt. Macieja Skrzypczaka oraz wszystkich przybyłych żołnierzy, pracowników cywilnych i zaproszonych gości. Proboszcz garnizonu w okolicznościowej homilii wspomniał o ważnej roli, jaką pełnią Batalion i Orkiestra dla dobra Ojczyzny i miasta Elbląg.

14 września 1995 roku społeczeństwo miasta Elbląg ufundowało sztandar wojskowy dla 16 Batalionu Dowodzenia. Został on wręczony na Placu Króla Kazimierza Jagiellończyka w ramach święta 16 PDZ. Warto wspomnieć, iż 19 czerwca 1996 roku został oddany do użytku Kościół Garnizonowy w obiektach koszarowych jednostki. W doniosłej ceremonii poświęcenia kościoła wzięli udział: Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź oraz Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Julian Lewiński. Dla podkreślenia więzi żołnierzy 16 Batalionu Dowodzenia ze społeczeństwem Elbląga i Ziemi Elbląskiej, Minister Obrony Narodowej dn. 25 czerwca 2001r. polecił 16 Batalionowi Dowodzenia przyjąć nazwę wyróżniającą "Ziemi Elbląskiej".

Orkiestra Garnizonowa świętowała w tym roku 66-tą rocznicę utworzenia. Została powołana do istnienia przy IV Zapasowym Pułku Piechoty rozkazem Dowódcy I Armii Wojska Polskiego nr 03/OU z dnia 7 maja 1944 roku na terenie byłego Związku Radzieckiego. Uczestniczy w uroczystościach państwowych, patriotyczno – religijnych oraz bierze udział w koncertach organizowanych dla wojska i całego społeczeństwa. Zabezpiecza wszelkie uroczystości wynikające z ceremoniału wojskowego w jednostkach. W programach koncertów, obok muzyki wojskowej znajdują się utwory znanych kompozytorów światowych i polskich we współczesnych opracowaniach. Orkiestra prezentuje się również w widowiskowej musztrze paradnej, która cieszy się uznaniem wśród widzów. Ważnym osiągnięciem w ostatnich latach było zdobycie drugiego miejsca w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego.

Po Mszy świętej odbyła się uroczysta zbiórka na palcu apelowym. Święto Batalionu i Orkiestry było dniem otwartych koszar przybyli goście mogli zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje jednostka oraz podziwiać umiejętności orkiestry podczas defilady i koncertu który odbył sie w godzinach popołudniowych w sali kinowej Klubu Żołnierskiego.

ks. kpt. Stanisław Garbacik
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;