Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2010-03-31
Jego Kapłani… (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)

Wszystkim Kapłanom, których Pan Bóg postawił na mojej drodze – z wdzięcznością

 Przed mym kapłaństwem klękam – pisał o tym darze od samego Najwyższego Kapłana jeden z nich, Ksiądz Jan Twardowski. I był w tej pokornej deklaracji księdza poety zachwyt i bojaźń wobec tajemnicy, która przerasta człowieka w każdym kapłanie. A czy my świeccy otaczamy należną czcią ten dar, bez którego niemożliwe jest prawdziwe życie. Bo oczywiście wegetacja jest możliwa mimo pozorów witalności. Do czasu…

Sukienkowi, czarni, klechy, księża na księżyc – to zestaw obelg, którymi anonimowi internauci częstują dziś kapłanów w postach, zamieszczanych pod każdą informacją związaną z Kościołem Katolickim, która pojawia się na Onet.pl –emanacji TVN.

 - Będą was prześladować z powodu mojego Imienia – zostali przecież ostrzeżeni przez samego Mistrza… Szyderstwo, obelgi bluźniercze wygłupy kabareciarzy pod najtańszą publiczkę dotykają nie tylko Jego wybranych - każdy cierń szyderczej korony wciska się głębiej w Głowę Tego, Który do końca nas umiłował.

Poszli za Nim , jak tamtych dwunastu znad Jeziora Galilejskiego.

Jak Ten ,który śpiewał jeszcze tak niedawno drżącym głosem z wielomilionowym tłumem na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r.: – „Panie to Ty na mnie spojrzałeś, dziś wyrzekłeś me imię”. Dobrze wiedzą, że oni tylko odpowiedzieli, wybór należał do Chrystusa, który w swoich wyborach jest wolny i wszechmocny.

 Czy mamy wobec tego prawo, bez zaciągania ciężkiego grzechu na swoje sumienie, ich sądzić, skoro są Chrystusowi? Zanika dziś wrażliwość na sacrum Kapłaństwa, dlatego tak pochopne, tak niesprawiedliwe są nasze opinie o kapłanach. Ile jest naszej winy w ich odejściach, w ich kryzysie powołania?

 Jak ochoczo przyłączamy się dziś my, katolicy, do piętnowania księży tylko na podstawie pomówień dziennikarza, który goni za sensacją czyli honorarium.

 Grzech pedofilii jest oczywiście straszny, ale czy księża katoliccy mają monopol na tę dewiację? Gdyby wnioskować tylko na podstawie częstotliwości informacji telewizyjnych, to niebawem w naszej głowie utworzy się zbitka pojęciowa : ksiądz równa się pedofil. Tymczasem badania wykazują , że wśród księży katolickich… jest najmniejszy procent pedofilii, więcej wśród polityków artystów i dziennikarzy. Co oczywiście nie umniejsza winy. Tyle że gdy w rodzinie jest chory , padamy na kolana, by wymodlić dla niego uzdrowienie , a nie bierzemy kamienie do ręki…

 Fałszywie pojęta fraternizacja wcale nie pogłębiła więzi między kapłanami i świeckimi, lecz ją spłyciła i strywializowała. Coraz częściej jej konsekwencją są opinie w rodzaju : ksiądz to taki sam człowiek jak ja i ty. Oczywiście, z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony…tyle że gdzieś się nam zagubiła najważniejsza różnica. To ten człowiek został wybrany przez Chrystusa , a nie ty i ja, to ten człowiek otrzymał w sakramencie święceń od Pana Jezusa pełnię Bożej mocy ( a nie świecki Kowalski czy Wiśniewska), i ostrzeżenie skierowane do nas: Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.

 

 Dla prześladowców Chrystusa i Jego Kościoła zawsze najbardziej niebezpieczny był Kapłan, bo tylko on mógł dać ludziom Chrystusa w Eucharystii. To kapłan był znakiem Bożej rzeczywistości, więc w Rosji sowieckiej i jakobińskiej Francji od eksterminacji księży zaczęto walkę z Kościołem.

 

 Gdy w roku Kapłańskim w Wielki Czwartek będziemy przeżywać pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, podziękujmy za Kapłanów.

Polska została szczodrze obdarowana tym skarbem. Czy wiemy, jakimi jesteśmy szczęściarzami?

 Mamy kapłanów w zasięgu ręki, ale czy modlitewnej pamięci serca?..

Niech w naszym wielkopostnym rachunku sumienia co do jakości naszej relacji do Kapłaństwa pomoże nam Patron Roku Kapłańskiego św. Jan Maria Vianney:
„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan…

 A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ja wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan.”

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;