Sobota, 21 październik 2017 r.
Celiny, Hilarego, Janusza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dbaj nie o to, co najprzyjemniejsze , lecz o to, co najlepsze.

Solon
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2010-02-05
„Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i Poległym na Wschodzie” – wybór kazań Biskupa Polowego Wojska Polskiego (prezentacja)
Projekt wydawniczy inspirowany 50 r. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę i skutkami tej agresji.

„PAMIĘTAJ O NICH POLSKO” – to jeden z ostatnich projektów wydawniczych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego inspirowany rocznicą agresji sowieckiej na Polskę (17.09.1939 r.) oraz kolejnymi rocznicami, będących następstwem już wymienionej, masowych deportacji, wywózek i mordów na ludności polskiej w okresie II Wojny Światowej. Jest to zbiór homilii wygłoszonych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego podczas różnych uroczystości.

Wydawnictwo to jest hołdem złożonym pamięci ofiar bestialsko zamordowanych, traktowanych nieludzko, zmarłych w wyniku wycieńczenia, ale też, jak sam tytuł wskazuje, ku pamięci następnych pokoleń Polaków.

Wybór homilii rozpoczyna się od uroczystości w dniu 16 kwietnia 2005 roku w kościele św. Anny w Warszawie, upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej, która obok rocznicy agresji sowieckiej na naszą Ojczyznę umieszczona jest w kalendarzu centralnych obchodów.

Kiedy mówimy o „zbrodni katyńskiej” mamy na myśli pomordowanych polskich oficerów, funkcjonariuszy i urzędników państwowych w Katyniu, Twerze, Charkowie i innych miejscach. Decyzją Stalina na wniosek Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR rozstrzelano ich, uznając za „zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej”, bez przedstawiania zarzutów i aktu oskarżenia. Mord ten został dokonany w Katyniu, Charkowie, Kalininie i wielu jeszcze nie znanych nam miejscach.

Proces uświadamiania polskiemu społeczeństwu i międzynarodowej opinii publicznej rozmiaru tych zbrodni trwa od lat, czego ważnym elementem jest ustanowienie przez Sejm Polski 13 kwietnia - Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Odsłanianie tych prawd z dziejów ludzkości nie ma nawoływać do nienawiści, ale jak powiedział Prymas Polski kardynał Józef Glemp, lecz po to, by przyszło spojrzenie prawdzie, która rodzi miłość, a z miłości rodzi się przebaczenie.

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski, w trakcie Mszy św.; celebrowanej na polskim cmentarzu w Katyniu, podczas pielgrzymki służby więziennej 27 września 2009 roku powiedział: wiem, że jest różnica pomiędzy niemieckim a rosyjskim stanowiskiem w kwestii uznania winy, niemniej wartość pojednania, zwłaszcza jego zainicjowanie, jest wyrazem mądrości i piękna ducha. Chrystus udzielając na krzyżu przebaczenia swoim katom („Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”), nie żądał, aby wcześniej uznali się za winnych.

15 września 2002 roku, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie otwarto i poświęcono Kaplicę Katyńską, a staraniem Biskupa Polowego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, z pomocą finansową Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, umieszczono tablicę, na której zostały uwiecznione nazwiska z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Widnieje  tam 3435 imion i nazwisk.

Agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku spowodowała śmierć tysięcy polskich żołnierzy oraz ludności cywilnej. Mimo chwalebnej śmierci – na polu chwały – byli grzebani w pośpiechu, bez należnego ceremoniału pozbawieni modlitwy księdza kapelana. Wysiłkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odnaleziono wiele prowizorycznych pochówków, a doczesne szczątki żołnierzy przeniesiono do kwater wojennych polskich żołnierzy. Uroczystością nawiązującą do tych wydarzeń była Msza św., która odbyła się w dniu 13 września 2008 roku, w kościele pw. Zaśnięcia NMP w Kobryniu. W intencji poległych i pomordowanych Mszę św. celebrował Ordynariusz Polowy. W swojej homilii powiedział: dzieje walk w okolicach Kobrynia i dramatyczne losy ludzi zmuszonych do walki z dwoma wrogami nie są wystarczająco obecne w świadomości historycznej i pamięci Polaków. Wyraził nadzieję, że: dzień ten otworzy nowy etap utrwalania pamięci o naszych zamordowanych Braciach, i stanie się przełomem w stosunkach między pobratymczymi słowiańskimi państwami: polskim i białoruskim.

Haniebnie przemilczaną jest tzw. obława augustowska, przeprowadzona tuż po wojnie, w lipcu 1945 roku. 62 lata temu, siłami NKWD i kontrwywiadu „Smiersz”, wspomaganymi przez UB i MO zatrzymano ok. 2000 osób, wśród których byli żołnierze podziemia niepodległościowego i mieszkańcy wiosek ich wspierających.  Zostali zabrani z domów, z pól, z dróg. Po brutalnym śledztwie prowadzonym w stodołach i chlewach 600 osób wywieziono w stronę wschodniej granicy, i od tego momentu słuch o nich zaginął. O zaginionych mieszkańcach Suwalszczyzny pierwsza upomniała się gmina Giby, wysyłając w tej sprawie delegację do Warszawy. Odpowiedzi nie uzyskano, a obława augustowska stała się niebezpiecznym tematem, grożącym reperkusjami trudnymi do przewidzenia. Do tej pory trwa blokowanie dostępu do archiwów przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej, chociaż w 2001 roku Oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu rozpoczął śledztwo w tej sprawie.

Cofając się wstecz pamięcią o naszych rodakach, pamiętamy również o tych, którzy swą drogę życia zakończyli na terenach byłego Związku Radzieckiego. W listopadzie 2001 roku, na terenie obecnej republiki Uzbekistanu zakończono budowę 11 cmentarzy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych dowodzonych przez gen. dyw. Władysława Andersa. 13 kwietnia 2007 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Taszkiencie rozpoczęły się uroczystości związane z ich otwarciem. Następnego dnia Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski celebrował Mszę św. polową na cmentarzu w Guzar, gdzie pochowano 700 żołnierzy Polskich SZ w ZSRR. Mszę tę koncelebrował bp Jerzy Maculewicz, który pierwsze dwa lata swojego życia spędził na Syberii. W homilii swojej wygłoszonej na tę okoliczność Ordynariusz Polowy wspomniał Biskupa Wojsk Polskich Józefa Gawlinę, który 30 sierpnia 1942 roku w Jangi-Julu sprawował Mszę św. i zacytował jego słowa z „Kazania pożegnalnego do Polaków, którym nie zezwolono na ewakuację i zmuszono do pozostania w Związku Radzieckim”: wzywam Was – Rodacy (…)  skazani na zesłanie na lodowate pustkowia Syberii oraz wygnani na rozpalone azjatyckie stepy, których jedyną winą była miłość do Polski. Słowa te do dzisiaj wywołują łzy wielu Polakó.  O wizycie bp. Gawliny w Uzbekistanie i całej podróży duszpasterskiej z Londynu poprzez Gibraltar, Afrykę Zachodnią, Egipt i Palestynę dowiemy się z tej właśnie homilii.

Biskup Polowy w swoich homiliach wspomniał też dzieci, tych najsłabszych, które przecież nie wiedzą jak życie bywa krótkie i kruche. Ginęły niewinnie, albo przetrwały zabiedzone, dziesiątkowane chorobami, dzięki opiece polskiego żołnierza, pozbawione wszystkiego – włącznie z sercem rodzicielskim, odarte z miłości matczynej, której serce zastygło gdzieś pod śniegiem. 

Homilie zawarte w tym opracowaniu pobudzają do myślenia i refleksji i nawołują do pojednania między narodami. Sami przecież zostajemy często dotknięci utratą kogoś bliskiego.

Homilie Biskupa Polowego zamieszczone w wyborze kazań „Pamiętaj o Nich, Polsko” nawiązujące do uroczystości rocznicowych poprzedzone są relacjami autorstwa p. Krzysztof Burka, ks. prał. płk. SG Zbigniewa Kępy i redaktor „Naszej Służby”, p. Elżbiety Szmigielskiej-Jezierskiej. Relacje te zawierają kontekst historyczny i są nieocenione w swej zawartości jako źródło historyczne.

Wyboru zdjęć do tej publikacji dokonał fotoreporter „Naszej Służby” Krzysztof Stępkowski. Wstęp zaś jest autorstwa ks. prał. płk SG Zbigniewa Kępy.

Publikacja od strony edytorskiej została opracowana staraniami przez wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, projekt graficzny autorstwa Dagny Czerwińskiej – Bieńkowskiej i Jacka Bieńkowskiego.

Książka ukazała się dzięki inicjatywie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i wsparciu finansowym CIECH – u i jest drugą publikacją nawiązującą do martyrologii narodu polskiego. Pierwsza z nich zatytułowana „Dobrze, że jesteś Polsko” dokumentowała uroczystości i homilie 3 maja, 15 sierpnia, i 11 listopada z lat 2004-2008 ukazała się w 2009 roku.

Danuta Berezowska

 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;