Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2009-11-05
„Moc w słabości się doskonali”- ukazał się piąty tom nauczania pasterskiego Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego

 - „Często wydaje się nam, że nasze nawrócenie jest wynikiem osobistego wysiłku i naszej woli. Nic podobnego. To jest działanie Boga, my możemy je przyjąć lub nie”. Te słowa z kazania Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, wygłoszone w Roku św. Pawła w Kościele Męczeństwa św. Pawła w Rzymie, otwierają V tom nauczania pasterskiego ordynariusza wojskowego pt. „ Moc w słabości się doskonali”.

 

 Duch Pawłowego nauczania jest obecny na kartach tego tomu kazań. Święty Paweł w swoich podróżach misyjnych przemawiał - po nawróceniu pod Damaszkiem - z Bożą mocą, przy świadomości swojej ludzkiej znikomości, do różnych ludzi . Byli i tacy, którzy nie przyjęli natchnionych słów Apostoła Narodów.

 

Jesteśmy dziś niemal zanurzeni w powodzi słów pustych, miałkich, które nic w naszym życiu nie zmieniają, a co gorsza, dewastują nasze sumienie, zaciemniają horyzonty intelektualne, zabijają uczucia wyższe.

 

Słowa Biskupa, który z mandatu samego Chrystusa naucza, by prowadzić człowieka do zbawienia – to nieporównywalna jakość. Biskupie kazania to nie jest książka jedna z wielu, którą można przeczytać i odłożyć na półkę . Te słowa żyją , jeżeli trafią na podatny grunt naszej duszy. Czas i miejsce otwarcia na to żywe słowo wybiera sam Bóg, jak podkreśla w cytowanym kazaniu Biskup Płoski.

 

W V tomie znalazły się kazania wygłoszone od 1 września 2008 roku do 3 maja 2009 r., zredagowane przez ks. płk. Zbigniewa Kępę, a wydane przez tarnowskie Wydawnictwo Biblos.

 

Ksiądz Kępa redaguje również stronę internetową Ordynariatu Polowego, gdzie w dziale nauczanie pasterskie dostępne są wszystkie teksty kazań Biskupa Płoskiego. Piąty tom zawiera również relację Ks. Zbigniewa Kępy i Zbigniewa Gretki z Pielgrzymki do Watykanu na uroczystości 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Relacja opatrzona jest bogatym serwisem fotograficznym.

 

W ciągu pięciu lat gorliwej posługi słowa Biskupa Polowego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego ukazały się następujące tomy : „Zostań z nami, Panie” (t.1); „Trwajcie mocni w wierze”(t. II); „Miłosierdzie Boże trwa na wieki”(t. III); „Miłość żąda ofiary” (t. IV) oraz „Moc w słabości się doskonali”(t. V).

 

Całość serii kazań, wydawana jest w nobliwej szacie edytorskiej, nawiązującej stylistycznie do dawnych dzieł piśmiennictwa o tematyce religijnej. Autorami tej szaty graficznej są Dagny Czerwińska – Bieńkowska i Jacek Czerwiński.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

 
 
 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;