Sobota, 21 październik 2017 r.
Celiny, Hilarego, Janusza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dbaj nie o to, co najprzyjemniejsze , lecz o to, co najlepsze.

Solon
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2009-08-02
Powstanie oczyma uczestnika i historyka
Monumentalna i świetnie wydana księga: „Powstanie Warszawskie” zawiera niezwykle bogaty dorobek Władysława Bartoszewskiego na ten z lat 1944 – 2008.

W przeddzień 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (31 lipca br. ) ukazała się na rynku księgarskim znakomita monografia Władysława Bartoszewskiego o tym wielkim historycznym wydarzeniu.

Monumentalna i świetnie wydana księga: „Powstanie Warszawskie” zawiera niezwykle bogaty dorobek Władysława Bartoszewskiego na ten z lat 1944 – 2008. Zebrane w jednym tomie teksty – świadka i uczestnika walk, a następnie przez kilkadziesiąt lat jego historyka – dowodzą trafności i niezmienności poglądów autora, pomimo zmieniających się epok historycznych.

 

Pierwsza cześć książki obejmuje nadzwyczaj drobiazgowo opracowaną przez Bartoszewskiego kronikę Powstania dzień po dniu: od momentu wybuchu 1 sierpnia, aż do kapitulacji i wymarszu powstańców do niemieckiej niewoli na początku października 1944 r. Sytuuje je w szerokim kontekście politycznym i historycznym. Kronika, pisana zwięzłym, reporterskim językiem, ukazuje z jednej strony bezmiar ofiarności, męstwa i bohaterstwa walczącej stolicy, z drugiej podłość i zbrodnie okupanta oraz bierność Armii Czerwonej, jak i mizerię ówczesnej polityki aliantów.

 

Wielki walor historyczny ma rozdział o prasie Powstania Warszawskiego, będący jednym z ważniejszych opracowań monograficznych Autora. Zawiera precyzyjne informacje o 130 powstańczych, konspiracyjnych gazetach i periodykach, wydawanych przez różnorodne orientacje polityczne.

 

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca interaktywną prezentację multimedialną niemieckich zdjęć lotniczych z czasów Powstania, uzupełnionych o dodatkowe informacje, pełne kalendarium Powstania, archiwalne zdjęcia naziemne, nagrania z powstańczej radiostacji Błyskawica i symulację przelotu samolotem nad zburzoną stolicą.

KAI (mp / Warszawa)
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;