Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2009-06-15
Ukazały się materiały pokonferencyjne „Ku etycznym zasadom służb mundurowych”

Nakładem wydawnictwa NOVUM ukazały się materiały z zeszłorocznej konferencji naukowej „Ku etycznym zasadom służb mundurowych”, która odbyła się w Szkole Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku. Publikacja zawiera 14 referatów dotyczących wielu aspektów związanych z problematyką etyki i moralności w służbach mundurowych. Otwiera ją referat Biskupa Polowego, prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego „Działalność policji w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka i zasad etyki zawodowej policjanta”. Biskup Tadeusz Płoski podkreśla konieczność opisania i wprowadzenia standardów ochrony praw człowieka. „Sposób, w jaki policjanci postępują wobec obywateli przekłada się bezpośrednio na wizerunek społeczny tej instytucji” – podkreślił. Biskup Polowy dodaje, „że konieczne jest także zwrócenie uwagi na aspekt wewnętrzny i poprawne budowanie relacji w strukturach tej formacji mundurowej”. Zdaniem Biskupa Tadeusza Płoskiego ma to wpływ „na kształtowanie klimatu służby czy pracy, a przez to na efektywność wykonywanych zadań”. Biskup polowy omawia też liczne dokumenty odnoszące się do praw człowieka. Dotyczą one m .in. zasad funkcjonowania policji, praw obywatela, ochrony funkcjonariusza policji, a także etycznych aspektów pracy policjantów. W świetle tych dokumentów Biskup Polowy zwraca uwagę na działalność pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, których głównym zadaniem jest „propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach policji, a także bieżące monitorowanie działań policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie”.

Moralne i etyczne odniesienie do przykazań podczas wojny odnaleźć można w referacie o. prof. dr hab. Jacka Salija. Znany dominikanin zastanawia się nad priorytetowym dla chrześcijan w mundurach pytaniem „Czy na wojnie obowiązuje przykazanie nie zabijaj?”. O. Salij przypomina, że Kościół dopuszcza możliwość „uprawnionej obrony, która wyraziła się w postaci koncepcji wojny sprawiedliwej”. Podkreśla, jednak, że nawet „wojny sprawiedliwe” mogą przeradzać się całkowicie lub czasowo w wojny, których „sprawiedliwość można poddawać pod wątpienie”.

Swoimi doświadczeniami z misji pokojowych dzieli się ks. Piotr Majka, kapelan Ordynariatu Polowego. Dwa z prezentowanych artykułów rozważają kwestię patriotyzmu, są to teksty ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego i dr Andrzeja Szerauca. Do podstawowych kwestii związanych z możliwością stosowania zasad etycznych w codziennej służbie nawiązuje ks. dr Zbigniew Kępa w referacie.
Publikacja stanowi ważny element w popularyzowaniu wiedzy z zakresu etyki, może służyć jako pomoc uzupełniająca do wdrażania programu zajęć z etyki.

„Ku etycznym zasadom służb mundurowych”, red. Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc, Płock 2009, ss. 259

kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;