Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2009-05-28
Padnijmy na kolana… („Dominus est – refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej” Bp. Athanasiusa Schneidera z Karagandy)

Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii, oznacza wyznanie wolności. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze choćby była największa. My chrześcijanie klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem ,bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego” (Benedykt XVI ,Boże Ciało 2008)

 

Maj – czas matur, pierwszych miłości, wśród których jest i ta największa. Przyjęcie po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa w Komunii świętej. Ile to już minęło lat?... A przecież mijane na ulicy dzieciaki w bieli i uroczystych garniturkach wywołują wciąż dziwny skurcz serca. Co zrobiliśmy z tą miłością, która nam wypełniała ośmioletnie serce przedziwną radością i dumą z uczestniczenia w wielkiej Tajemnicy? Myślę, że tę refleksję może pogłębić lektura niepozornej , ale jakże cennej książeczki wydanej przez Siostry Loretanki z Rembertowa. „Dominus  est – refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej” Bp.  Athanasiusa Schneidera z Karagandy ( Kazachstan). Po raz pierwszy pozycja ta ukazała się w języku włoskim nakładem watykańskiego wydawnictwa Liberia Editrice Vaticana. Jak cenna to pozycja w czasach osłabienia wiary w substancjalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii, niech świadczą słowa Biskupa Drohiczyńskiego, Antoniego Dydycza, autora wstępu do wydania polskiego: „Książka ta jest darem  Opatrzności dla naszego kraju, który w ostatnich czasach przeżywa okres przemian, także w dziedzinie liturgii”. Niezwykle poruszające świadectwo wiary w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii trzech kobiet i męczennika Bł. Aleksego Zaryckiego (grekokatolik beatyfikowany przez Jana Pawła II) w czasach sowieckich prześladowań Kościoła  otwiera biskupie refleksje. Jedna z tych kobiet to Maria Schneider , rodzona matka Biskupa Karagandy .Tę historię powinien przeczytać każdy polski katolik , który mając nieskrępowany dostęp do Kapłana i Pana Jezusa, oczekującego w tabernakulach, obojętnieje na te dary – dar kapłaństwa i eucharystii. A nawet przyłącza się do nieroztropnej krytyki   pobożności eucharystycznej czy kapłaństwa.

 

Te świadectwa pokazują , że żadna potęga tego świata, żadna władza świecka nie pokona Bożej mocy, Boga, który działa w misterium Kościoła, a szczególnie w sakramentach świętych.

 

 Byłam niedawno w Lourdes i zobaczyłam kolejny dowód klęski sowieckiego antykościoła i tryumfu Bożych planów. Wobec zgromadzonych w Kościele Piusa X  wielotysięcznych tłumów wojskowych z całego świata ewangeliarz ponad głowami niósł i   pię- knie śpiewał  po grecku ewangelię kapelan armii ukraińskiej. Robiłam z nim swego czasu wywiad, był wtedy diakonem, który studiował w naszym seminarium. Jego powołanie zrodziło się dzięki niezłomnej wierze babci, która przeniosła Chrystusa w  sercu przez morze czerwone. Morze nienawiści do Kościoła, jego kapłanów i Eucharystii. - Dla prześladowców Chrystusa i Jego Kościoła najbardziej niebezpieczny jest właśnie kapłan – pisze Biskup Schneider . Prawdopodobnie znali on najgłębsze racje , dla których kapłan był przez nich postrzegany jako niebezpieczny, ponieważ tylko on mógł dać ludziom Boga, mógł dać Chrystusa w sposób bardzo konkretny i bezpośredni - w Komunii świętej.

 

To one - bezsilne w oczach imperium zła -  kobiety „Eucharystki”, wszystko mogły „ w Tym, który je umacniał”. Wytrwać i wygrać – zbawienie dla swoich dzieci i wnuków.

Elżbieta  Szmigielska - Jezierska 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;