Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2009-04-08
Największa polska diecezja (90 lat temu Ojciec Święty Benedykt XV utworzył Biskupstwo Polowe Wojska Polskiego)
Omówienie artykułu Józefa Szaniawskiego pt. „Największa polska diecezja” zamieszczonego w „Naszym Dzienniku”

90 lat temu Ojciec Święty Benedykt XV utworzył Biskupstwo Polowe Wojska Polskiego. Starania Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powołanie Biskupstwa Polowego dla Wojska Polskiego nastąpiły niemal na samym początku II Rzeczypospolitej. Zmartwychwstała po ponad 120 latach niewoli Polska tworzyła nie tylko nowe struktury państwowe, administracyjne i wojskowe, ale także kościelne. Ordynariat Polowy już w latach 1919-1939 był największą polską diecezją - czytamy na łamach Naszego Dziennika.

 

- Pierwszy biskup polowy Stanisław Gall przypominał, rozpoczynając swą misję: "Jako pasterze szarych zastępów żołnierskich wraz z całym duchowieństwem wojskowym, które dzieli wspólny los w całym narodzie polskim (...) w imię Boże, w imię Jezusowe, w imię Maryi. Wojsko Polskie przez wieki broniło Chrześcijaństwa, broniło ziemi ojczystej już to w zwycięskich bitwach pod Chocimiem i Wiedniem, już to w klęskach pod Warną i Cecorą. Polska była obrońcą chrześcijaństwa, a murem bywały piersi żołnierza polskiego, o które odbijały się zapędy wrogów Chrześcijaństwa i cywilizacji. Takiej tradycji szczytnej i wielkiej jesteście wy spadkobiercami, wy - mówię - polscy żołnierze odrodzonej, zjednoczonej i niepodległej Ojczyzny. Dziś wy z kolei stajecie się owym murem przed wrogiem, który ze wschodu i zachodu niesie zagładę wiary świętej i cywilizacji. Wasze ręce mają go wstrzymać, o wasze piersi ma się on rozbić".

 

Diecezja wojskowa w Polsce oficjalnie i formalnie została utworzona w 1919 roku, lecz faktycznie księża kapelani towarzyszyli wojskom polskim na polach chwały przez całe nasze dzieje - czytamy. - W okresie dramatycznych zmagań z zaborcami o wolność Ojczyzny liczni księża wspierali duchowo nie tylko kolejne pokolenia powstańców, ale sami brali udział w walkach o wolność Ojczyzny. To właśnie w Wielki Czwartek 18 kwietnia 1794 roku ksiądz Meier i ksiądz Konopka poprowadzili lud Warszawy z kościołów Starego Miasta do ataku na armię rosyjską. Tak się zaczęło Powstanie Kościuszkowskie w stolicy. To ksiądz Hugo Kołłątaj, autor Konstytucji 3 Maja, został przez Jana Matejkę utrwalony obok Kościuszki w "Bitwie pod Racławicami". […] Symbolem obrońcy nie tylko Polski, ale Europy przed najazdem Armii Czerwonej stał się ksiądz kapitan Ignacy Skorupka, który zginął bohaterską śmiercią jako dowódca oddziału ochotników 14 sierpnia 1920 roku pod Ossowem, prowadząc żołnierzy do kontrataku przeciwko bolszewikom. W latach II wojny światowej symbolem bohaterstwa stały się wielkie postacie naszej historii - biskup polowy Józef Gawlina pod Monte Cassino oraz ówczesny ksiądz Stefan Wyszyński w okupowanej Warszawie. Ale symbolem ofiary i męczeństwa stali się księża kapelani, oficerowie Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani przez oprawców sowieckiego NKWD, zanim nastąpił Katyń.

 

- "Syn oficera Wojska Polskiego, Karol Wojtyła, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1991 r. przywrócił Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Sławoj Leszek Głódź jako biskup polowy w swej historycznej misji odbudował od podstaw duszpasterstwo wojskowe i ponownie utworzył największą polską diecezję. Sięga ona od Świnoujścia i Gdyni po Bieszczady, Tatry i Sudety, od morza do gór i jest wszędzie tam, gdzie stacjonują najmniejsze nawet polskie jednostki i garnizony wojskowe. Wszędzie tam są księża oficerowie Ordynariatu Polowego. Także poza granicami Rzeczypospolitej: na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, Afryce. Wszędzie tam, gdzie służą polscy żołnierze w ramach najważniejszych międzynarodowych misji ONZ, NATO, UE" - pisze Nasz Dziennik.

IDK na podstawie artykułu zamieszczonego w „Naszym Dzienniku”

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;