Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2009-03-30
„Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II” - poleca mjr. Jadwiga Kalinowska
Praca zawiera artykuły ściśle naukowe, publicystyczne i o charakterze wspomnieniowym. Różne formy wypowiedzi łatwiej trafiają do szerokich rzesz czytelników i zdecydowanie łatwiej obrazują wielkość Ojca Świętego...

W Wielkim Poście zachęcając do lektury wartościowych książek pragnę polecić studium wybranych problemów pt: „Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II.”

„Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w dziejach świata, Kościoła Katolickiego, Polski i każdego z nas. I chociaż jeszcze boleśnie odczuwamy Jego fizyczną nieobecność, to całe bogactwo myśli, nauki, wskazań, recept, które nam pozostawił dodaje sił i skrzydeł, by upowszechniać jego dzieło, bo teraz 'pora na nas'. Nauczanie Ojca Świętego obejmuje całokształt Kościoła, życia społecznego i jego ogarnięcie nie jest zadaniem łatwym. Ta ważna okoliczność powoduje, że niniejsze dzieło stanowi próbę zarysu wielkości nauczania przez sygnalizowanie niektórych problemów sakralnych i świeckich.”, czytamy we wstępie napisanym przez głównych redaktorów wydania Pawła Marca i Jerzego Nikołajewa. Trzymam w dłoniach świeżą książkę, pachnącą jeszcze farbą drukarską, książkę hymn dziękczynny niesiony w hołdzie naszemu Rodakowi, Profesorowi, Ojcu Świętemu - Janowi Pawłowi II.

Współczesnemu człowiekowi potrzebna jest refleksja nad życiem, posługą i twórczością Jana Pawła II. Zbliżająca się czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II jest ważnym momentem na chwilę refleksji. Myślę, że studium jest odpowiedzią na nasze potrzeby. „Jan Paweł II we wspomnieniach i refleksjach” – „W trosce o prawo” – „W trosce o godność” – „W trosce o wychowanie”, „W trosce o naród”. Prezentowane refleksje, różnych autorów koncentrują się wokół pięciu głównych zagadnień- rozdziałów. Praca zawiera artykuły ściśle naukowe, publicystyczne i o charakterze wspomnieniowym. Różne formy wypowiedzi łatwiej trafiają do szerokich rzesz czytelników i zdecydowanie łatwiej obrazują wielkość Ojca Świętego w kształtowaniu osobowości ewangelicznej współczesnego człowieka. Autorzy artykułu to ludzie nauki, ale nie tylko; reprezentują różne zawody. Wszyscy wywodzą się z pokolenia Pontyfikatu Jana Pawła II i dla wszystkich temat jest bliski i bardzo ważny.

Milowymi krokami zbliża się dziesiąta rocznica Beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej. Wśród nich jest także nasz (wojskowy) orędownik błogosławiony Władysław Miegoń. W rozdziale: „W trosce o godność znajdujemy art. ks. kan. kmdr. por. dr. Zbigniewa Jaworskiego- „Beatyfikacja ks. kmdr. ppor Władysława Miegonia (1892-1942) według prawodawstwa Jana Pawła II”. „Czas II wojny światowej ujawnił wielkie pokłady zła, które są w człowieku oraz wyzwolił najniższe instynkty u osób totalitarnych systemów nazizmu i komunizmu. Pośród tej hekatomby okrucieństw, zniszczenia i śmierci, jak przysłowiowe diamenty wśród popiołu ostali się męczennicy. Ich męczeńska krew użyźnia glebę chrześcijaństwa, z której wyrastają nowi wyznawcy.”-pisze autor.

W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej Bożej sprawy... Ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, 37).

Kościół szerzy kult świętych i błogosławionych albowiem: „Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie- tacy jak każdy z nas - którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli” - Jan Paweł II. Pomagają oni wiernym prowadzić życie zgodne z wolą Bożą. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Na drogę takiej miłości wstąpił sługa Boży ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń. Stąd właśnie wynika kult świętych męczenników. Oddając mu część czcimy także Jezusa Chrystusa, ponieważ od Boga otrzymał światło, którym teraz jaśnieje. Niech więc będzie naszym orędownikiem i patronem.

W naszych czasach gdy nie potrzeba świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia zarówno żołnierskiego jak i rodzinnego Doskonale wiemy jak trudne i skomplikowane są nasze drogi życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Jednak na każdej drodze -jedynym plonem naszego życia jest miłość. Z człowieka zostanie tylko tyle ile rozdał innym. Musimy ciągle pamiętać, że nasze tęsknoty, miłość, uśmiech żyją w innych ludziach. Odkrywanie radości w podążaniu drogą krzyża łatwiej odnaleźć zgłębiając wiedzę o życiu wzorcowych chrześcijan, świętych i błogosławionych.

Dziesiąta rocznica beatyfikacji niech będzie chwilą refleksji, zatrzymajmy się w tym przedziwnym biegu życia i słowami modlitwy poprośmy Boga o potrzebne łaski do godnego, mądrego i pełnego miłości życia:
„Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Władysławowi Miegoniowi i jego Współtowarzyszom udział w męce Chrystusa, racz go otoczyć chwałą świętości, a mnie przez jego pośrednictwo udziel łaski, o którą pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

 

Wszak tylko świadomy źródeł swojej wiary i nadziei chrześcijanin może być wiarygodnym świadkiem żyjącego Boga wobec współczesnego świata, dlatego tak ważne było uwypuklenie w niniejszym dziele nauczania Ojca Świętego w kształtowaniu osobowości człowieka w wymiarze ewangelicznym. Myślę, że to przedsięwzięcie wydawnicze jest bogatym źródłem obrazującym osobę i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II.

mgr Jadwiga Kalinowska
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Redaktorami książki są Paweł Marzec i Jerzy Nikołajew. Paweł Marzec- dr hab., Katedra Ekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszewie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jerzy Nikołajew-mgr, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 Książkę wydało: Wydawnictwo Polihymia Sp.z o.o. Lublin, księgarnia wysyłkowa: www.polihymnia.pl
Książka ma 403 str.

 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;