Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2016-04-20
Pytanie o misje w kontekście podróży papieża Franciszka (oprac. Danuta Berezowska)

„Pokój Wam” (J20,19), tymi słowami pozdrowił swoich uczniów Zmartwychwstały przychodząc do nich, kiedy siedzieli w zamknięciu, w obawie przed Żydami. Pozdrowieniem tym również rozpoczyna swoje słowo wstępne ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych i redaktor naczelny Misji Dzisiaj, pragnąc w ten sposób nawiązać zarówno do minionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jak i misyjnych podróży papieża Franciszka, które odbył w ubiegłym roku.

Papież w imieniu całego Kościoła niesie pokój i dary, radość i nadzieję, ale także i nowy zapał. Wszystkie te podróże odbywały się w obliczu konfliktów zbrojnych i na tle religijnym, ubóstwa społeczeństw, czy degradacji środowiska. Do końca 2015 r. papież Franciszek odbył 11 podróży zagranicznych, podczas których odwiedził 19 krajów: 2013 r. – Brazylia, 2014 r. Jordania, Palestyna, Izrael. Korea Pd., Albania, Francja i Turcja, a w 2015 r. Sri lanka, Filipiny, Bośnia i Hercegowina, Ekwador, Boliwia, Paragwaj, Kuba, Stany Zjednoczone, Kenia, Uganda i Republika Środkowoafrykańska.

W swoim artykule zatytułowanym: „Głosiciel sprawiedliwości i pokoju” o. Wojciech Kluj OMI opisuje te podróże papieża Franciszka, jednocześnie zwracając naszą uwagę na znamienną kolejność tych podroży i ich symbolikę. Np. pierwszym kościołem europejskim, który Franciszek odwiedził, nie był żaden z dawnych „wielkich”, ale męczeński kościół w Albanii. Wcześniej zdążył już udać się na inne kontynenty. Papież dostrzega rozwój wiary w Azji i jak jego wielki poprzednik, św. Jan Paweł II przewiduje, że właśnie misjonarze z Azji mogą przejąć inicjatywę ewangelizacyjną w Europie, czego dowodem było uczestnictwo ok. 7 mln wiernych we Mszy św. w Manili. Jako pierwszy papież pochodzący z krajów Ameryki Południowej wyraźnie wskazuje, iż już nie Kościół w Europie ma być to „centrum”, z którego wyrastają „młode” Kościoły na innych kontynentach. „My, jako chrześcijanie z Europy dzielimy się wiarą z innymi, ale też potrzebujemy świadectwa innych chrześcijan”  – przekonuje o. Kluj. Dowodem tej tezy będzie felieton Andrzeja Ilczuka o jego podróży po Europie Zachodniej, który omówię na końcu tej notatki.

Wracając do podroży Franciszka, wiadomo, że papież jest szczególnie wrażliwy na niesprawiedliwości społeczne, czego dowodem jest sześciodniowa podróż do Afryki. Zapytany o wrażenia z tej pielgrzymki odpowiedział, że najbardziej zaskoczyły go „rzesze wiernych, radość i zdolność świętowania o pustym żołądku. …Mieli poczucie gościnności, ponieważ ktoś ich odwiedził”. Na koniec Franciszek powiedział, że „kocha Afrykę, bo była ofiarą innych mocarstw”.

W październiku br. w Asyżu odbędzie się 30. Spotkanie w Intencji Pokoju przywódców wielkich religii, które zainicjował św. Jan Paweł II. Jak bardzo prorocza to była inicjatywa, widać wyraźnie, bo szczególnie dzisiaj potrzeba nam łączenia wszystkich sił w staraniach o pokój.

Nawiązując do wspomnianego autora felietonu Andrzeja Ilczuka pt.: „Dobra nowina z krajów misyjnych”, interesujące w nim jest opisane zdarzenie, które miało miejsce po kilkugodzinnej podróży po autostradzie; autor artykułu zapragnął wstąpić do kościoła na modlitwę. Zatrzymał się, widząc wystające wieżyczki w małym miasteczku. Wstąpił do świątyni i poczekał na rozpoczęcie Mszy św. Przy ołtarzu zjawiło się dwóch ciemnoskórych księży. Po zakończeniu Eucharystii podszedł do celebransa i zapytał o proboszcza, mniemając i wyjechał on na urlop. W odpowiedzi usłyszał, że on nim jest od 4 lat…

Autor artykułu powołuje się na badania statystyczne Kościoła, które pokazują, iż stale rośnie liczba wiernych oraz zwiększa się ilość osób konsekrowanych. Dane te nie dotyczą jednak Europy. Czy „Europa to kraj misjonarski – czy już misyjny?” – takie pytanie zadawał sobie, kontynuując swoją podróż autor tego felietonu. Tutaj doskonale sprawdza się prorocza wizja św. Jana Pawła II, że misjonarze z Azji mogą przejąć inicjatywę ewangelizacyjną, również w Europie. Misyjne podróże Franciszka, pielgrzyma pokoju są dowodem, że kontynuuje on dzieło swojego wielkiego poprzednika. Wszak po raz pierwszy w historii mamy papieża spoza Europy.

Czy Papież Franciszek w swoich podróżach do tzw. krajów misyjnych ma zanieść tam Dobrą Nowinę z Europy, czy może ją przynieść? Takim pytaniem zakończył swój felieton Andrzej Ilczuk.

Na to pytanie i wiele innych znajdziemy odpowiedź, zapoznając się z pozostałymi artykułami zawartymi w tym wydawnictwie. Omawiają one szczegółowo misyjne szlaki papieża Franciszka, pielgrzyma pokoju.

Opr. na podst. Misje Dzisiaj nr 2 rok XXXV
Dwumiesięcznika Papieskich dziel Misyjnych
Danuta Berezowska
Sekretarz Referatu Misyjnego Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;