Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2016-02-24
Spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych z udziałem delegacji Ordynariatu Polowego

W dniach 22-23 lutego 2016 roku odbyło się doroczne spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Obradom przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM w Polsce. Miejscem spotkania był Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej EMAUS, w miejscowości Turno Brzeźce. Ordynariat Polowy reprezentował ks. płk Zbigniew Kępa, delegat Biskupa Polowego ds. Misji oraz Danuta Berezowska i Maria Koziarska z Referatu Misyjnego Ordynariatu Polowego.

 Obrady rozpoczęto wspólnym uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył gospodarz spotkania, ks. bp Henryk Tomasik, biskup diecezji radomskiej. Bp Tomasik w homilii nawiązał do misyjnego posłannictwa każdego ochrzczonego człowieka i wzywał do wypełniania tego posłannictwa. W pierwszym dniu obrad bp Henryk Tomasik wygłosił seminarium na temat wymiaru misyjnego Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku w Polsce. Przypomniał genezę ŚDM i zapoznał słuchaczy z aktualnym stanem przygotowań do tego wydarzenia. Wspólnie zastanawiano się, w jaki sposób nadać temu wyjątkowemu wydarzeniu charakter misyjny, wykorzystując miejsce spotkania młodzieży z całego świata (w tym z krajów misyjnych).

Z kolei, ks. Jan Stanisław Hou Yongwang z Chin przedstawił swoje świadectwo. Opowiedział zebranym, w jaki sposób znalazł się w Polsce. Jako jedyny syn wielodzietnej, katolickiej rodziny chińskiej kształcił się u werbistów w Pieniężnie. Opowiadając swoją historię piękną polszczyzną, poruszył serca zebranych. Ks. Jan, chcąc spłacić dług wobec tych, którzy mu pomagali, obecnie opiekuje się młodymi klerykami w Chinach i pomaga w organizowaniu przyjazdu młodych Chińczyków na ŚDM do Polski.

Ks. Antoni Koszorz SVD w kilku słowach opowiedział o Sinicum, organizacji, która m.in. wspiera formację sióstr zakonnych, księży i świeckich z Chin w Polsce, pomaga chińskim katolikom doświadczyć życia religijnego, wspiera różne inicjatywy kościoła w Chinach.

Drugi dzień obrad rozpoczęto wspólnym uczestnictwem w jutrzni i Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji. W homilii bp Mazur nawoływał do wypełniania misyjnego nakazu Chrystusa: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Jako honorowy gość zebrania PDM, bp Mazur przedstawił zebranym komunikat Komisji Episkopatu ds. Misji: „Ożywienie misyjne kościoła w Polsce – droga po IV Krajowym Kongresie Misyjnym”.

W komunikacie tym zawarto propozycje działań na rok duszpasterski 2016/2017, które mają wpłynąć na pobudzenie zainteresowań misjami. Bp Mazur wzywał do umisyjnienia struktur diecezjalnych i parafialnych, zachęcał do wspólnej animacji misyjnej w parafiach, szkołach i rodzinie. Ciekawą inicjatywą, która ma budzić zainteresowania misjami będą „czytanki majowe” poświęcone działalności misyjnej, przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne. W ramach tej inicjatywy opracowano już czytanki majowe prezentujące sylwetki wybitnych misjonarzy. Bp Mazur zachęcał również do odnowy Tygodnia Misyjnego, Tygodnia św. Krzysztofa czy uroczystości Objawienia Pańskiego w parafiach. Przekonywał, że jest to doskonała okazja, aby wspólnota parafialna zapoznała się z inicjatywami związanym z działalnością misyjną, aby również wysłuchała zaproszonego misjonarza.

Drugi dzień obrad, to również komunikaty i sprawozdania PDM z działalności za rok 2015 i informacja o planach na rok 2016.

Ks. Maciej Będziński przedstawił program PDRW i PDPA na rok 2016, informując jednocześnie o wznowieniu akcji AdoMiS i zachęcał do wzięcia w niej udziału. Poinformował on również o nowej inicjatywie „Bukiet dla misji”. Zwolennicy tej inicjatywy pragną pieniądze przeznaczone na kwiaty dla wyświęconych diakonów, księży, nowożeńców, jubilatów i in. przekazać na cele misyjne. Akcję tę już rozpropagowano w seminariach.

Z kolei o. Luca Bovio zapoznał zebranych z planem obchodów 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej, które mają być zakończone wspólnym czuwaniem na Jasnej Górze 3-4 grudnia tego roku.

Kolejne spotkanie PDM odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

Danuta Berezowska
Sekretarz Referatu Misyjnego
Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;