Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2016-02-24
Spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych z udziałem delegacji Ordynariatu Polowego

W dniach 22-23 lutego 2016 roku odbyło się doroczne spotkanie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Obradom przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM w Polsce. Miejscem spotkania był Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej EMAUS, w miejscowości Turno Brzeźce. Ordynariat Polowy reprezentował ks. płk Zbigniew Kępa, delegat Biskupa Polowego ds. Misji oraz Danuta Berezowska i Maria Koziarska z Referatu Misyjnego Ordynariatu Polowego.

 Obrady rozpoczęto wspólnym uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył gospodarz spotkania, ks. bp Henryk Tomasik, biskup diecezji radomskiej. Bp Tomasik w homilii nawiązał do misyjnego posłannictwa każdego ochrzczonego człowieka i wzywał do wypełniania tego posłannictwa. W pierwszym dniu obrad bp Henryk Tomasik wygłosił seminarium na temat wymiaru misyjnego Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku w Polsce. Przypomniał genezę ŚDM i zapoznał słuchaczy z aktualnym stanem przygotowań do tego wydarzenia. Wspólnie zastanawiano się, w jaki sposób nadać temu wyjątkowemu wydarzeniu charakter misyjny, wykorzystując miejsce spotkania młodzieży z całego świata (w tym z krajów misyjnych).

Z kolei, ks. Jan Stanisław Hou Yongwang z Chin przedstawił swoje świadectwo. Opowiedział zebranym, w jaki sposób znalazł się w Polsce. Jako jedyny syn wielodzietnej, katolickiej rodziny chińskiej kształcił się u werbistów w Pieniężnie. Opowiadając swoją historię piękną polszczyzną, poruszył serca zebranych. Ks. Jan, chcąc spłacić dług wobec tych, którzy mu pomagali, obecnie opiekuje się młodymi klerykami w Chinach i pomaga w organizowaniu przyjazdu młodych Chińczyków na ŚDM do Polski.

Ks. Antoni Koszorz SVD w kilku słowach opowiedział o Sinicum, organizacji, która m.in. wspiera formację sióstr zakonnych, księży i świeckich z Chin w Polsce, pomaga chińskim katolikom doświadczyć życia religijnego, wspiera różne inicjatywy kościoła w Chinach.

Drugi dzień obrad rozpoczęto wspólnym uczestnictwem w jutrzni i Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji. W homilii bp Mazur nawoływał do wypełniania misyjnego nakazu Chrystusa: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Jako honorowy gość zebrania PDM, bp Mazur przedstawił zebranym komunikat Komisji Episkopatu ds. Misji: „Ożywienie misyjne kościoła w Polsce – droga po IV Krajowym Kongresie Misyjnym”.

W komunikacie tym zawarto propozycje działań na rok duszpasterski 2016/2017, które mają wpłynąć na pobudzenie zainteresowań misjami. Bp Mazur wzywał do umisyjnienia struktur diecezjalnych i parafialnych, zachęcał do wspólnej animacji misyjnej w parafiach, szkołach i rodzinie. Ciekawą inicjatywą, która ma budzić zainteresowania misjami będą „czytanki majowe” poświęcone działalności misyjnej, przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne. W ramach tej inicjatywy opracowano już czytanki majowe prezentujące sylwetki wybitnych misjonarzy. Bp Mazur zachęcał również do odnowy Tygodnia Misyjnego, Tygodnia św. Krzysztofa czy uroczystości Objawienia Pańskiego w parafiach. Przekonywał, że jest to doskonała okazja, aby wspólnota parafialna zapoznała się z inicjatywami związanym z działalnością misyjną, aby również wysłuchała zaproszonego misjonarza.

Drugi dzień obrad, to również komunikaty i sprawozdania PDM z działalności za rok 2015 i informacja o planach na rok 2016.

Ks. Maciej Będziński przedstawił program PDRW i PDPA na rok 2016, informując jednocześnie o wznowieniu akcji AdoMiS i zachęcał do wzięcia w niej udziału. Poinformował on również o nowej inicjatywie „Bukiet dla misji”. Zwolennicy tej inicjatywy pragną pieniądze przeznaczone na kwiaty dla wyświęconych diakonów, księży, nowożeńców, jubilatów i in. przekazać na cele misyjne. Akcję tę już rozpropagowano w seminariach.

Z kolei o. Luca Bovio zapoznał zebranych z planem obchodów 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej, które mają być zakończone wspólnym czuwaniem na Jasnej Górze 3-4 grudnia tego roku.

Kolejne spotkanie PDM odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

Danuta Berezowska
Sekretarz Referatu Misyjnego
Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;