Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2016-01-27
O Biskupie, który się władzy nie kłaniał (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)

Umarł nagle w Rzymie, w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, 21 września 1964 r. W 50. rocznicę śmierci abp. Józefa Gawliny, drugiego po odzyskaniu Niepodległości biskupa polowego WP, Ordynariat Polowy zorganizował sesję naukową, poświęconą wielkiemu Pasterzowi największej polskiej diecezji świata (opiekun emigracji). Wielkiemu, a tak przemilczanemu przez komunistyczną historiografię. Oficyna Wydawnicza Zbroja wydała właśnie publikację „Arcybiskup Józef Gawlina w oczach historyków i duszpasterzy” pod redakcją ks. płk. Zbigniewa Kępy. To plon konferencji z września 2014 r.

Ten syn ziemi śląskiej i polski patriota, rozmiłowany w polskiej literaturze, zaczynał swoją edukację od … „wilczego biletu” za polskość, za używanie polskiego języka, za bezkompromisową postawę patriotyczną. Został relegowany z gimnazjum w Raciborzu. I to młodzieńcze wydarzenie w pewien sposób określa całe jego kapłańskie życie. Był pasterzem niezłomnym, wiernym Bogu i Polsce.

Prof. dr hab. Bogusław Polak prezentuje jego postawę wobec powstań śląskich i wielkopolskiego. Przytacza m.in. artykuł bp. Józefa Gawliny „Pugnator” (Wojownik) - opublikowany w Londynie w „Dzienniku Polskim” (20 sierpnia 1940r.). Biskup polowy oddaje w nim hołd Wojciechowi Korfantemu, który nawet mimo przeszkód, niezrozumienia ze strony władz kościelnych, toczył swój heroiczny bój o polskość Śląska. W cytowanym artykule można odczytać wielki szacunek biskupa Gawliny dla Korfantego, człowieka o naturze niełatwej, ale uczciwie walczącego o wielką sprawę polskości Śląska. Na wygnaniu ten „wojownik”, przypomina bp Gawlina, zasilał prasę katolicką „głębokimi myślami” i kończy: „Wierzę, że grób ten będzie kołyską nowej wolności całego Śląska Polskiego”.

Korfanty był biskupowi Gawlinie z pewnością bliski osobowościowo, choć nieraz przyszło im krzyżować szpady w sprawie Akcji Katolickiej.

Sam biskup Gawlina był silną osobowością. Nie zawahał się upominać ludzi władzy cywilnej i wojskowej.

Artykuł prof. dr. hab. Wiesława Wysockiego odsłania tło intryg politycznych, które kładły się cieniem na stosunkach Naczelnego Wodza i premiera rządu, gen. Władysława Sikorskiego z biskupem polowym Józefem Gawliną. Przed śmiercią w katastrofie gibraltarskiej, po rozmowie w cztery oczy, stosunki między nimi nagle się polepszyły…Drugi plan historii najnowszej to rzeczywistość, która każe się wnikliwej przyglądać politykom i ich szarym eminencjom. A taką rolę odegrał Józef Retinger przy boku gen. Sikorskiego.

Historia misji biskupa polowego w Rosji sowieckiej, wśród wycieńczonej, ale dumnej Armii Andersa i tułaczych polskich dzieci, które doświadczyły sowieckiego okrucieństwa, to kolejne mało znane karty z życia biskupa Gawliny.
Krzepił ducha żołnierzy, wyprowadzonych z niewoli sowieckiej, także na Monte Cassino. A gdy ruszyło natarcie, sprawował Najświętszą Ofiarę i w momencie Przeistoczenia do kielicha Krwi Pańskiej „spływały” krople krwi heroicznych polskich żołnierzy, idących na śmiertelny bój o wzgórze. Wrócił do swoich podopiecznych żołnierzy spod Monte Cassino po latach, by spocząć na cmentarzu, wśród czerwonych maków.

Piękna jest historia braterskiej więzi między Sługą Bożym, kard. Augustem Hlondem, poprzednikiem Prymasa Wyszyńskiego, kiedy bp Hlond był ordynariuszem w Katowicach. Te relacje przedstawił w swoim artykule ks. ppor. Sławomir Bylina, kapelan Ordynariatu Polowego. To tylko kilka tematów, zawartych w publikacji - tytułem zachęty do lektury - bo postać arcybiskupa Gawliny jest tak wielowymiarowa i zasłużona dla Kościoła, Wojska Polskiego i ojczyzny, że pola jego aktywności są liczne. Był m.in. założycielem Katolickiej Agencji Prasowej i „Gościa Niedzielnego”.  

Naszą powinnością jest  poznawanie  tych rozdziałów historii, które władza komunistyczna i nie tylko ukrywała przed narodem. A może potem „nabierzemy apetytu” na „Wspomnienia” samego biskupa?

W tej publikacji można zobaczyć polską historię w odsłonie, która daje wiele do myślenia. A może pozwoli bardziej cenić skarb polskości, którego kustoszami były postaci miary arcybiskupa Józefa Gawliny. 

Publikację wstępem opatrzył obecny biskup polowy, gen. bryg. Józef Guzdek, który przytacza proroczą rozmowę bp. Gawliny z niemieckim biskupem Augsburga z 1933 r.: „Nie przeciwstawiacie się wystarczająco mocno złu…Sprawy zmierzają gładko do wojny. Wojnie także się nie sprzeciwiacie. Ale wojnę przegracie i będziecie potem wołać: „Nie chcieliśmy wojny…nie jesteśmy winni wojny”.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;