Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-12-02
O dzieciach żołnierzach, współczesnym niewolnictwie i nietolerancji w Afryce w czasopiśmie „Misjonarze Kombonianie”

Zdjęcie okładki ostatniego, tegorocznego wydania dwumiesięcznego katolickiego informatora misyjnego KOMBONIANIE przypomina o zbliżającym się czasie wszechogarniającej radości z narodzenia Jezusa Chrystusa. Gdy zapoznajemy się z treścią artykułów zawartych w wydawnictwie natychmiast przekonujemy się - jak zawsze - że dominuje w nim aktualna, rzetelna i poruszająca relacja z miejsc misyjnych. Mieszkańcy tych miejsc, mimo swoich dramatów, wciąż czekają z nadzieją na Zbawiciela.

Jednym z takich miejsc jest Mozambik. Ministerstwo Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego Mozambiku zamierza przyznać 102 tys. kilometrów kwadratowych żyznych ziem prywatnemu konsorcjum ProSavana, złożonemu z przedsiębiorców pochodzących z Mozambiku, Japonii i Brazylii. Decyzja ta ma wielu przeciwników wśród organizacji społecznych, a zwłaszcza wśród samych rolników. Jak pisze autor tego artykułu, Arlindo Pinto, kombonianin „realizacja tego programu zagraża prawom człowieka, prawu obywateli do życia, ziemi i żywności.” Taki proces zagarnięcia ziemi miał już miejsce w Tanzanii, Nigerii, Kenii, Gwatemali, który jest niczym innym jak zamach na życie i możliwość przeżycia mieszkańców terenów wiejskich. Zabrane tereny mieszkańcom wsi będą poddane procesowi wdrożenia intensywnej monokultury kukurydzy, soi i palmy afrykańskiej na eksport, a także innych produktów rolnych przeznaczonych do wytwarzanie biopaliw, co będzie skutkowało kolejnemu zubożeniu żyjącej i tak na skraju ubóstwa ludności. Autor artykułu, opisując walkę mieszkańców tych terenów o swoje ziemie powołuje się na słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi, obchodzonego 22 kwietnia: „Namawiam wszystkich, aby postrzegali świat oczami Stworzyciela: ziemia jest środowiskiem, które należy chronić i ogrodem, który należy uprawiać. Relacja człowieka z naturą nie może być kierowana chciwością, manipulacją i wyzyskiem, ale powinna zachowywać boską harmonię między stworzeniami i dziełem tworzenia w atmosferze poszanowania i troski, i aby mogła służyć braciom, a szczególnie przyszłym pokoleniom.” Nie wypada do tych słów niczego dodać.

Autor kolejnego artykułu pt. ”Młodzi wojownicy – dzieci żołnierze” relacjonuje sytuację dzieci porywanych ze szkół - w trakcie lekcji czy egzaminów - przez rebeliantów. Według raportu Amnesty International liczba dzieci-żołnierzy wciąż rośnie – obecnie, na całym świecie ok. 300 tys. chłopców i dziewcząt wcielanych jest do armii w Afryce Środkowej, Demokratycznej Republice Konga czy Somalii. W niektórych krajach, takich jak Kamerun czy Czad wykorzystuje się dziewczęta do samobójczych zamachów. W Kolumbii tysiące dziewcząt i chłopców służą do transportu ładunków wybuchowych, w Birmie wielu chłopców służy w armii narodowej. Mimo, iż rządy świata poczyniły postępy w rozpoznawaniu, że dzieci nie mają miejsca w armii, ich rekrutacja jest wciąż ogromnym problemem. Można wymieniać przypadki dzieci wykorzystywanych do konfliktów zbrojnych bez końca.

W ostatnim czasie spotykamy się ze szczególnym okrucieństwem i przejawami nietolerancji religijnej wielu grup ekstremistycznych. Największym zagrożeniem swobody religijnej w Afryce jest fundamentalizm islamski. Nietolerancja religijna wzrosła w ostatnim czasie w Egipcie, Libii i Sudanie. Artykuł jednego z autorów Kombonianów pokazuje nam, że mimo to istnieją gdzieś scenariusze pokojowe, w których na pierwszym planie jest życie we wspólnocie. 54 kraje Afryki to miejsca, gdzie wolność religijna pojmowana jest różnie. W niektórych krajach przejście na inną religie traktowane jest jako przestępstwo. Dzieje się tak nawet w krajach, gdzie konstytucja uznaje swobodę wyznania, np. w Erytrei. Jednak w większości krajów afrykańskich mieszkańcy mogą cieszyć się swobodą religijną. Tu należy wymienić takie kraje jak: Senegal, Nigeria czy Gwinea, ponadto Benin, Ghana i Sierra Leone. Choć nietolerancja religijna niebezpiecznie rośnie w niektórych częściach Afryki, to w ostatnich latach rozwinęła się tendencja - dająca nadzieję na utworzenie dialogu międzyreligijnego dla wspólnego dobra, jakim jest pokój i prawa człowieka.

Problem niewolnictwa wciąż jest aktualny, miliony dzieci, mężczyzn i kobiet są pozbawiane wolności i zmuszane do życia w warunkach niewolniczych. Służą jako tania siła robocza na plantacjach, kopalniach, zmuszane są do uprawiania nierządu. Pozbawia się życia dzieci w celu nielegalnego handlu narządami. Kontynuując tematykę wolności i równouprawnienia warto zaznaczyć, że 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez ONZ rezolucją 423 (V) Zgromadzenia Ogólnego w 1950 r. Artykuł 7 Deklaracji wskazuje, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i przed jakimkolwiek narażeniem na dyskryminację. Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka wyraźnie rozróżniają obowiązki poszczególnych podmiotów, ale ustalenia te są stale łamane przez przedsiębiorstwa i organizacje, a nawet rządy działające w Afryce.

Historia życia Comboniego, założyciela Misjonarzy Kombonianów i wielkiego miłośnika Afryki dobiega końca. Już w poprzednim artykule był w nie najlepszym stanie zdrowia, kiedy to w Europie starał się o środki na uzdrowienie zniszczonego przez klęskę suszy i głodu wikariatu w Afryce. Jego pasja dla Afryki przyciągała misjonarzy - ochotników z Włoch, Polski, Belgii, Anglii, Niemiec, Holandii, Portugalii. Jako pierwszy biskup Afryki Środkowej, w Watykanie pomagał w wytyczaniu nowych wikariatów w Afryce, co świadczyło o tym, jak ceniono jego doświadczenia misyjne na tym kontynencie. 27 listopada 1880 roku wyruszył w swoją ostatnią podróż na kontynent, któremu oddał swoje życie. Odwiedził podopiecznych misjonarzy w Egipcie, Sudanie i Chartumie. Osłabiony trudami podróży i nawrotami gorączki nie był już w stanie funkcjonować. Daniel Comboni odszedł do domu Ojca 10 października 1881 r. w Chartumie w wieku tylko 50 lat. Zaledwie kilka dni przed śmiercią napisał w jednym z listów: "Naprawdę obchodzi mnie tylko, czy Nigeria się nawróci i czy Bóg mi da i zachowa te pomocne narzędzia, które mi dał i jeszcze zechce mi dać". Został pochowany obok swojego polskiego poprzednika, o. Maksymiliana Ryłły. Proces beatyfikacyjny Daniela Comboniego rozpoczęto w Weronie w 1928 r. Do grona błogosławionych biskupa Daniela zaliczył św. Jan Paweł II 17 marca 1996 roku; on też ogłosił go świętym w dniu 5 października 2003 roku. Na krótko przed śmiercią powiedział: „Ja umieram, ale moje dzieło przetrwa”. I miał rację, do dzisiaj misjonarze kombonianie, nie zniechęceni kontynuują misje wzorem swojego założyciela.

O. Krzysztof Ziębik, redaktor naczelny wydawnictwa kombonianów zachęca nas w czasie Adwentu do modlitwy za kraje, w których najbardziej łamane są prawa człowieka, odbierające mu godność, prowadząc w końcu do konfliktów zbrojnych. Na cierpieniu milionów ludzi wzbogacają się zawsze tylko najbogatsze jednostki.

opr. Danuta Berezowska
na podst. Misjonarze Kombonianie
dwumiesięcznika katolickiego informatora misyjnego,
nr 6 (1321) Listopad-Grudzień 2015

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;