Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-11-29
List do Dzieciątka Jezus... Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 7-17 lat do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno-literackim pt.,, Mój List do Dzieciątka Jezus”.

Organizatorami konkursu w tym roku są Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, Ambasadora Jana Wielińskiego, Wice-Marszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Muzeum Kard. A. Kozłowieckiego SJ  i Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Daniela Korycińskiego 

Nazywał się Adam Kozłowiecki. Był Polskim misjonarzem jezuitą. Prze 61 lat pracował w Zambii. Został biskupem, arcybiskupem a potem kardynałem. Zambijskie dzieci chętnie przychodziły do niego i mówiły o nim, że miał serce bez granic.... Chrzcił, bierzmował, pocieszał, karmił i troszczył się o powierzony mu lud Boży w Afryce, budując szkoły, szpitale i sierocińce. Wiele spraw poświęcał Opatrzności Bożej, św. Józefowi, Świętej Rodzinie i Dzieciątku Jezus. Dzięki temu, w swoich listach do przyjaciół nazywał swoje potrzeby, problemy, radości i porażki.  Miał wielu przyjaciół na całym świecie, do których pisał listy, o wsparcie dzieł misyjnych, które rozpoczynał i kończył dzięki wsparciu dobrych ludzi na całym globie. Wysłał około 100 tysięcy listów w swoim 96 letnim życiu. Został pochowany w Lusace pod Katedrą Dzieciątka Jezus w atmosferze Świętości.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w tym konkursie, gdyż wystarczy napisać odręcznie autorski, własny Listu do Dzieciątka Jezus, w formacie A4. List powinien być napisany, pismem kaligraficznym. Forma papieru i grafika powinna być dostosowana to treści listu. List może zawierać od 15 do 50 zdań.

Jury będzie oceniać: sztukę kaligrafii, własny autorski tekst, dobór środków artystycznych, technikę, ogólny wyraz artystyczny i estetykę. Uwaga: prac napisanych na komputerze, Jury nie biedzie oceniało!

I warto pamiętać, że prace należy przesyłać do 20 grudnia 2015 r. na adres: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski.

Regulamin konkursu na www.cardinalekozlowiecki.pl i facebooku Muzeum.

 K. Cesarz

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;