Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-11-29
List do Dzieciątka Jezus... Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 7-17 lat do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastyczno-literackim pt.,, Mój List do Dzieciątka Jezus”.

Organizatorami konkursu w tym roku są Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, Ambasadora Jana Wielińskiego, Wice-Marszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Muzeum Kard. A. Kozłowieckiego SJ  i Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Daniela Korycińskiego 

Nazywał się Adam Kozłowiecki. Był Polskim misjonarzem jezuitą. Prze 61 lat pracował w Zambii. Został biskupem, arcybiskupem a potem kardynałem. Zambijskie dzieci chętnie przychodziły do niego i mówiły o nim, że miał serce bez granic.... Chrzcił, bierzmował, pocieszał, karmił i troszczył się o powierzony mu lud Boży w Afryce, budując szkoły, szpitale i sierocińce. Wiele spraw poświęcał Opatrzności Bożej, św. Józefowi, Świętej Rodzinie i Dzieciątku Jezus. Dzięki temu, w swoich listach do przyjaciół nazywał swoje potrzeby, problemy, radości i porażki.  Miał wielu przyjaciół na całym świecie, do których pisał listy, o wsparcie dzieł misyjnych, które rozpoczynał i kończył dzięki wsparciu dobrych ludzi na całym globie. Wysłał około 100 tysięcy listów w swoim 96 letnim życiu. Został pochowany w Lusace pod Katedrą Dzieciątka Jezus w atmosferze Świętości.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w tym konkursie, gdyż wystarczy napisać odręcznie autorski, własny Listu do Dzieciątka Jezus, w formacie A4. List powinien być napisany, pismem kaligraficznym. Forma papieru i grafika powinna być dostosowana to treści listu. List może zawierać od 15 do 50 zdań.

Jury będzie oceniać: sztukę kaligrafii, własny autorski tekst, dobór środków artystycznych, technikę, ogólny wyraz artystyczny i estetykę. Uwaga: prac napisanych na komputerze, Jury nie biedzie oceniało!

I warto pamiętać, że prace należy przesyłać do 20 grudnia 2015 r. na adres: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski.

Regulamin konkursu na www.cardinalekozlowiecki.pl i facebooku Muzeum.

 K. Cesarz

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;