Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-11-07
Chrześcijanie – ofiarami prześladowań w wielu krajach świata

Świat zmienia oblicze na naszych oczach. Zmieniają się warunki klimatyczne, budzą nas nagłe i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe, ale nie tylko… Jesteśmy świadkami ogromnej fali uchodźców i emigrantów, można powiedzieć głównie z krajów misyjnych. Prześladowania dotykają różne grupy społeczne, ale najsilniej odczuwają je najsłabsi. Wśród tych najsłabszych są chrześcijanie, którzy stanowią mniejszość narodową w takich krajach, jak Syria, Irak, Libia, Egipt, cała Afryka Środkowa, Pakistan.

Nie chodzi zresztą o to, aby wymienić wszystkie kraje, gdzie chrześcijanin jest prześladowany. Przeglądając ostatnie wydanie dwumiesięcznika Misje Dzisiaj, dowiadujemy się o ich wykluczaniu ze społeczności, o podpalaniu kościołów, o kolejnych bestialskich morderstwach na chrześcijanach, aż po mordowanie księży misjonarzy. Oczywiście nie jest to jedyne źródło informacji na ten temat, ale bliskie nam z uwagi na to, iż są to relacje naocznych świadków, misjonarzy księży i świeckich. Sposób przejęcia władzy np. w Demokratycznej Republice Konga czy Republiki Środkowoafrykańskiej to narzucanie swojej religii, prześladowania opozycji i tych, którzy wyznają inną wiarę, wyśmiewanie ich i upokarzanie. Wiosna Arabska, która wybuchła w grudniu 2010 roku i trwała do 2013 roku rozpętała kolejną fale prześladowań. W lutym tego roku dżihadyści dokonali bestialskiego mordu na 21. egipskich Koptach. Cały świat mógł widzieć śmierć 21 mężczyzn ubranych w pomarańczowe kombinezony, którzy w ostatnich chwilach swego życia wzywali pomocy Jezusa Chrystusa.

Czy światełkiem w tunelu można nazwać fakt, że Sąd Najwyższy w Pakistanie zawiesił karę śmierci dla Asii Bibi i zarządził przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia? Przypomnijmy, że ta chrześcijańska matka od ponad 6 lat przebywa w więzieniu z dala od swojego męża i dzieci. Do tej pory nie wyrzekła się swojej wiary.

Papieskie Dzieło Pomocy Rozkrzewiania Wiary realizuje projekty w krajach misyjnych, budując kościoły, remontując zburzone podczas działań wojennych czy rebelii obiekty szkolne, szpitale; wspomaga media, aby mogły ukazywać  Chrystusa i Jego wspólnotę, dodając tym samym otuchy wiernym chrześcijanom. Inaczej mówiąc, realizacja tych projektów ma na celu dotrzeć do jak największej liczby chrześcijan, aby nie czuli osamotnienia w swojej tragedii.

„Musimy bronić braci i sióstr – prześladowanych, wypędzanych, ścinanych, zabijanych tylko dlatego, że są chrześcijanami. Są oni naszymi dzisiejszymi męczennikami i jest ich wielu. Możemy powiedzieć, że jest ich więcej niż w pierwszych wiekach. Wyrażam pragnienie, aby wspólnota międzynarodowa nie patrzyła w milczeniu i bezradnie na te niedopuszczalną zbrodnię, która stanowi niepokojące odstępstwo od najbardziej elementarnych praw człowieka”. Są to słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas Regina coeli 6 kwietnia 2015 roku. W tych słowach wyrażana jest nie tylko troska o chrześcijan, ale wezwanie do niesienia konkretnej pomocy ofiarom prześladowań.

Zachód jest albo bezsilny, albo obojętny. Polityka jest taką dziedziną życia publicznego, którą trudno zrozumieć i jednoznacznie ocenić.  Dlatego też lepiej zastanowić się, jak możemy wesprzeć naszych współbraci?

8 listopada, to dzień, w którym obchodzimy po raz siódmy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ten rok, 2015, poświęcony jest sytuacji chrześcijan w Syrii. Do roku 2011, przed rozpoczęciem wojny chrześcijanie syryjscy stanowili 13 % społeczeństwa (ok. 22 mln mieszkańców). Obecnie liczba ta drastycznie maleje. Islamscy fundamentaliści mają na celu oczyścić kraj z chrześcijaństwa, za w szelką cenę dążąc do wprowadzenia surowej interpretacji islamu. Niech liczby świadczą o ogromnym dramacie tamtejszej społeczności chrześcijańskiej: podczas trwającej 4,5 roku wojny zginęło ok. 300 tys. osób, w tym 12 tys. dzieci.

Doroczna sesja misjologiczna Papieskiej Unii Misyjnej  i czuwanie modlitewne w intencji misji odbędzie się na Jasnej Górze 5 grudnia b.r. W tym samym czasie w Peru zostaną beatyfikowani polscy misjonarze męczennicy, a hasło tego czuwania modlitewnego to: „Wierni Synowie Maryi – misjonarze męczennicy z Pariacoto”.  Zespół Misyjny Ordynariatu Polowego włącza się co roku w tę inicjatywę.
AdoMis już trzeci rok z rzędu zajmuje się wspieraniem powołań w krajach misyjnych. Jest to inicjatywa podjęta przez Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, która już na stałe wpisała się w działalność PDPA.

Jest wiele inicjatyw podejmowanych niejako z urzędu, przez instytucje zajmujące się tematem misyjnym i prześladowaniami. Jest też wiele możliwości indywidualnych, w małych społecznościach, gdzie można wyrazić solidarność z prześladowanymi braćmi w wierze.  Bardzo modne hasło : „myśl globalnie, działaj lokalnie” i w tym przypadku znajduje doskonałe zastosowanie.

opr. Danuta Berezowska

na podst. Misje Dzisiaj - dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych nr 6, rok XXXIV

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;