Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-11-07
Chrześcijanie – ofiarami prześladowań w wielu krajach świata

Świat zmienia oblicze na naszych oczach. Zmieniają się warunki klimatyczne, budzą nas nagłe i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe, ale nie tylko… Jesteśmy świadkami ogromnej fali uchodźców i emigrantów, można powiedzieć głównie z krajów misyjnych. Prześladowania dotykają różne grupy społeczne, ale najsilniej odczuwają je najsłabsi. Wśród tych najsłabszych są chrześcijanie, którzy stanowią mniejszość narodową w takich krajach, jak Syria, Irak, Libia, Egipt, cała Afryka Środkowa, Pakistan.

Nie chodzi zresztą o to, aby wymienić wszystkie kraje, gdzie chrześcijanin jest prześladowany. Przeglądając ostatnie wydanie dwumiesięcznika Misje Dzisiaj, dowiadujemy się o ich wykluczaniu ze społeczności, o podpalaniu kościołów, o kolejnych bestialskich morderstwach na chrześcijanach, aż po mordowanie księży misjonarzy. Oczywiście nie jest to jedyne źródło informacji na ten temat, ale bliskie nam z uwagi na to, iż są to relacje naocznych świadków, misjonarzy księży i świeckich. Sposób przejęcia władzy np. w Demokratycznej Republice Konga czy Republiki Środkowoafrykańskiej to narzucanie swojej religii, prześladowania opozycji i tych, którzy wyznają inną wiarę, wyśmiewanie ich i upokarzanie. Wiosna Arabska, która wybuchła w grudniu 2010 roku i trwała do 2013 roku rozpętała kolejną fale prześladowań. W lutym tego roku dżihadyści dokonali bestialskiego mordu na 21. egipskich Koptach. Cały świat mógł widzieć śmierć 21 mężczyzn ubranych w pomarańczowe kombinezony, którzy w ostatnich chwilach swego życia wzywali pomocy Jezusa Chrystusa.

Czy światełkiem w tunelu można nazwać fakt, że Sąd Najwyższy w Pakistanie zawiesił karę śmierci dla Asii Bibi i zarządził przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia? Przypomnijmy, że ta chrześcijańska matka od ponad 6 lat przebywa w więzieniu z dala od swojego męża i dzieci. Do tej pory nie wyrzekła się swojej wiary.

Papieskie Dzieło Pomocy Rozkrzewiania Wiary realizuje projekty w krajach misyjnych, budując kościoły, remontując zburzone podczas działań wojennych czy rebelii obiekty szkolne, szpitale; wspomaga media, aby mogły ukazywać  Chrystusa i Jego wspólnotę, dodając tym samym otuchy wiernym chrześcijanom. Inaczej mówiąc, realizacja tych projektów ma na celu dotrzeć do jak największej liczby chrześcijan, aby nie czuli osamotnienia w swojej tragedii.

„Musimy bronić braci i sióstr – prześladowanych, wypędzanych, ścinanych, zabijanych tylko dlatego, że są chrześcijanami. Są oni naszymi dzisiejszymi męczennikami i jest ich wielu. Możemy powiedzieć, że jest ich więcej niż w pierwszych wiekach. Wyrażam pragnienie, aby wspólnota międzynarodowa nie patrzyła w milczeniu i bezradnie na te niedopuszczalną zbrodnię, która stanowi niepokojące odstępstwo od najbardziej elementarnych praw człowieka”. Są to słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas Regina coeli 6 kwietnia 2015 roku. W tych słowach wyrażana jest nie tylko troska o chrześcijan, ale wezwanie do niesienia konkretnej pomocy ofiarom prześladowań.

Zachód jest albo bezsilny, albo obojętny. Polityka jest taką dziedziną życia publicznego, którą trudno zrozumieć i jednoznacznie ocenić.  Dlatego też lepiej zastanowić się, jak możemy wesprzeć naszych współbraci?

8 listopada, to dzień, w którym obchodzimy po raz siódmy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ten rok, 2015, poświęcony jest sytuacji chrześcijan w Syrii. Do roku 2011, przed rozpoczęciem wojny chrześcijanie syryjscy stanowili 13 % społeczeństwa (ok. 22 mln mieszkańców). Obecnie liczba ta drastycznie maleje. Islamscy fundamentaliści mają na celu oczyścić kraj z chrześcijaństwa, za w szelką cenę dążąc do wprowadzenia surowej interpretacji islamu. Niech liczby świadczą o ogromnym dramacie tamtejszej społeczności chrześcijańskiej: podczas trwającej 4,5 roku wojny zginęło ok. 300 tys. osób, w tym 12 tys. dzieci.

Doroczna sesja misjologiczna Papieskiej Unii Misyjnej  i czuwanie modlitewne w intencji misji odbędzie się na Jasnej Górze 5 grudnia b.r. W tym samym czasie w Peru zostaną beatyfikowani polscy misjonarze męczennicy, a hasło tego czuwania modlitewnego to: „Wierni Synowie Maryi – misjonarze męczennicy z Pariacoto”.  Zespół Misyjny Ordynariatu Polowego włącza się co roku w tę inicjatywę.
AdoMis już trzeci rok z rzędu zajmuje się wspieraniem powołań w krajach misyjnych. Jest to inicjatywa podjęta przez Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, która już na stałe wpisała się w działalność PDPA.

Jest wiele inicjatyw podejmowanych niejako z urzędu, przez instytucje zajmujące się tematem misyjnym i prześladowaniami. Jest też wiele możliwości indywidualnych, w małych społecznościach, gdzie można wyrazić solidarność z prześladowanymi braćmi w wierze.  Bardzo modne hasło : „myśl globalnie, działaj lokalnie” i w tym przypadku znajduje doskonałe zastosowanie.

opr. Danuta Berezowska

na podst. Misje Dzisiaj - dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych nr 6, rok XXXIV

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;