Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-10-08
„Przezwyciężyć obojętność i osiągnąć pokój” – problematyka 49. Światowego Dnia Pokoju na łamach miesięcznika: „Kombonianie-Misjonarze”

Tytuł orędzia na 49. Światowy Dzień Pokoju, który co roku obchodzony jest 1 stycznia brzmi: „Przezwyciężyć obojętność i osiągnąć pokój”.  O. Krzysztof Ziębik, redaktor naczelny czasopisma misyjnego „Kombonianie-Misjonarze” w słowie wstępnym tego wydawnictwa zwraca uwagę, iż to właśnie obojętność jest podstawowym problemem współczesnego świata. Obojętność ta prowadzi do izolacji, egoizmu i podziałów.  Gdy krzywda dotyka nas, nasz kraj, czy Europę, oczekujemy, by inni łączyli się z nami. Gdy jednak cierpienie dotyka kraje rozwijające się, milczymy udając że to nas nie dotyczy.

Czy można przełamać obojętność wobec wojny, cierpienia i i strachu? Czy można stać się wrażliwym na dramaty współczesnego społeczeństwa, takie jak: fundamentalizm, masakry, prześladowania ze względu na wiarę, zniewolenie ludzi, głód, dramat uchodźców? Okazuje się, że tak. Świadczy o tym praca misjonarzy na terenach objętych tym dramatem. Przeglądając dwutygodnik poznamy wiele miejsc, gdzie po traumie wojny ludzie budują pokój i leczą rany. Jednym z takich miejsc jest powstałe z inicjatywy misjonarzy kombonianów Centrum budowania pokoju i leczenia traumatycznych przeżyć w Sudanie Południowym. To najmłodsze państwo świata, suwerenne i niepodległe, odzyskało niepodległość 9 lipca 2011 roku po trwającym 40 lat reżimie. Jednak konflikty zbrojne między grupami etnicznymi w roku 2013 w ciągu kilku dni spowodowały śmierć tysięcy ludzi, a kolejne tysiące zmuszono do emigracji. Dziś, ponad 100 tys. uchodźców żyje w obawie przed odwetem i przemocą w obozach ONZ wewnątrz kraju. Centrum powstaje w pobliżu pierwszej misji kombonianów w Sudanie Południowym, której początki sięgają 1919 roku. Na terenie tego obiektu organizowane będą rekolekcje, szkolenia, seminaria. Pracownicy Centrum skupią się na leczeniu urazów spowodowanych wojną i przemocą wewnątrz wspólnot. Organizowane będą spotkania ludzi z różnych plemion, by poznawali się wzajemnie i przezwyciężali wzajemne uprzedzenia, by budowali społeczeństwo oparte na szacunku i i akceptacji podstawowych wartości człowieka. Jak pisze autor tego artykułu, misjonarze komboniane nie mają złudzeń, że choć praca będzie długotrwała i niezwykle trudna, projekt ten, dzięki ich determinacji będzie się rozwijał.

Są jednak miejsca gdzie koszmar i udręka trwa nadal. W Republice Środkowej Afryki i Demokratycznej Republice Konga realnym wciąż zagrożeniem jest działająca od ponad 30 lat Armia Bożego Oporu. Rebelianci wciąż przeprowadzają ataki na ludność cywilną, choć, już nie na taką skalę jak w poprzednich latach. Dowiadujemy się z artykułu Southworld.net przetłumaczonego przez Beatę Niepieło, że w wyniku działań Armii Bożego Oporu ponad 160 tys. ludzi zmuszono do opuszczenia swoich domostw w Środkowoafrykańskiej Republice, Republice Konga oraz w Sudanie Południowym. Choć prowadzone są działania skierowane przeciwko Armii Bożego oporu mające na celu osłabienie jej struktur,  to grupa dopuszcza się kolejnych porwań i ataków, nielegalnie handluje zasobami naturalnymi. Na walkę z Armią przeznacza się miesięcznie 4,5 mln dol. miesięcznie, jak dotąd bezskutecznie.

Ewa Gniady, autorka artykułu pt. „Siostra” i „Brat” zwraca uwagę na potęgę modlitwy. Na podstawie przyjaźni i więzi modlitewnej dwojga: bł. Jordana z Saksonii i bł. Diany Andalo pokazuje nam potęgę słów kierowanych do Boga w intencji naszych bliskich. Nie zawsze potrafimy pomóc w potrzebie naszym przyjaciołom, ale gdy nasze przyjacielskie relacje budowane będą w oparciu o samego Boga, wówczas będą twórcze i rozwijające naszego ducha; bo to Chrystus musi być ogniwem, które łączy nas z innymi ludźmi – przekonuje autorka artykułu.

Zgodnie z zapowiedzią styczniowo-lutowego magazynu, rozpoczynającego jubileusz 25 - lecia istnienia Kombonianów w Polsce, w każdym kolejnym wydaniu dwutygodnika przypominane są kolejne losy bł. o. Daniela Comboniego, założyciela tej formacji zakonnej. O. Comboni otrzymał sakrę biskupią 12 sierpnia 1877 roku i stał się jednocześnie pierwszym biskupem wikariatu sięgającego od obszarów Mali i Egiptu aż po granice Mozambiku. Powrócił do swojej kochanej Afryki, zatrzymał się w Chartumie, gdzie udało mu się wzmocnić placówki misyjne. Jednak przerażająca w skutkach susza  spowodowała epidemię tyfusu i ospy, w wyniku czego zmarło wielu misjonarzy, wielu też postanowiło powrócić do Europy. O niezłomności ducha bł. Comboniego świadczą jego listy do kardynała Simeoni, w których pisał m.in.: „Niech waszej Eminencji nie przestraszą te tragiczne wieści z Afryki Środkowej. Katolicki apostolat nigdy nie był odłączony od ofiar i męczeństwa. Także po męce i śmierci Jezusa Chrystusa przyszło zmartwychwstanie. To samo stanie się w Afryce Środkowej”. O. Comboni na krótko powrócił do Europy, by szukać wsparcia i pomocy przy usuwaniu skutków tragicznej suszy w Afryce. Wkrótce znowu, umocniony obecnością nowych misjonarzy powróci do Afryki, o czym w następnym numerze wydawnictwa.

Papież Franciszek w liście Apostolskim do osób konsekrowanych na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego napisał m.in.: … „oczekuję od was także tego, o co proszę wszystkich członków Kościoła: wyjścia z siebie, aby pójść na peryferie egzystencjalne. „Idźcie na cały świat” – to były ostatnie słowa, które Jezus skierował do swoich uczniów i które nadal dziś kieruje do każdego z nas (por. Mk 16,15). Cała ludzkość oczekuje: ludzie, którzy stracili wszelką nadzieję, rodziny przeżywające trudności, porzucone dzieci, ludzie młodzi, którym zamknięto wszelką przyszłość, opuszczeni chorzy i osoby starsze, bogaci, nasyceni dobrami i z pustką w sercu, mężczyźni i kobiety poszukujący sensu życia, spragnieni tego, co boskie”…

Zapoznając się z działalnością misjonarzy kombonianów, przeglądając dwutygodnik tego zgromadzenia zakonnego, widzimy, że ich posługa w krajach misyjnych doskonale wpisuje się w pragnienia papieża Franciszka zawarte zarówno w orędziu na 49. Światowy Dzień Pokoju, jak i w przytoczonym powyżej fragmencie listu apostolskiego do osób konsekrowanych z dn. 24 listopada 2014 roku.

opr. Danuta Berezowska
na podstawie:
Dwumiesięcznego katolickiego informatora misyjnego
„Misjonarze Kombonianie”

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;