Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-08-12
Kombonianie na czterech kontynentach i w Polsce – jubileusz 25-lecia (Danuta Berezowska)

wydarzeniom w kraju, ale również, a może nawet przede wszystkim przekazywaniem nam tego, czego doświadczają misjonarze służąc tym, którzy nie znają jeszcze Ewangelii ani Pana Boga. Tymi wydarzeniami w kraju jest wciąż trwający Jubileusz 25-lecia Kombonianów w Polsce (1990-2015) oraz zakończony IV Kongres Misyjny w Polsce, który miał miejsce w Warszawie w dniach 12-14 czerwca b.r. Na łamach ostatniego wydania dwumiesięcznika Misjonarzy Kombonianów autorzy wspominają uroczyste obchody Jubileuszu, podczas których podziękowali Panu Bogu za „całe to dzieło powstałe w Polsce”, podziękowali również wszystkim tym, którzy wspomagają Zgromadzenie zarówno w sposób duchowy, jak i materialny. Wyrazili radość, że dzięki takiemu wydarzeniu, jakim był Kongres mogli razem z młodzieżą włączyć się w dzieło rozbudzania ducha misyjnego w polskim kościele.
O Krzysztof Ziębik Kombonianin, redaktor naczelny wydawnictwa w słowie wstępnym zaznaczył, że te wspaniale wydarzenia, niosące radość i nadzieję przeplatają się z innymi, które w swoich tragicznych skutkach prowokują do zadumy i do zastanowienia się nad swoją wiarą, tak często wystawianą na próbę…

„Praca polskich kombonianów na czterech kontynentach” – to druga część reportaży opisana przez o. Macieja Miąsika. W poprzednim numerze opisano misje w Ekwadorze i Kolumbii. W tym wydaniu opisują swoją posługę w Bogocie, brazylijskiej misji Timón w stanie Maranhão. Bracia opisują w jaki sposób pomagają mieszkańcom odnaleźć swoje korzenie, walczyć o swoje prawa, dostęp do służby zdrowia, szkolnictwa. Uczą ich pisać i czytać. Odwiedzają więźniów i ich rodziny. Praca misjonarza na tych terenach nie jest łatwa, bo wioski oddalone są od siebie nawet o 60 km.

Nie zapominajmy jednak, że ukochanym kontynentem założyciela Zgromadzenia Kombonianów, była Afryka. Udajmy się zatem do Zambii, gdzie posługuje o. Paweł Opioła, który oprócz głoszenia Słowa Bożego uczestniczy w budowie małego szpitala, kaplicy, przygotowuje infrastrukturę pod budowę nowej parafii. O. Paweł wraz ze współbraćmi z Peru i Beninu obsługują ponadto 20 parafii dojazdowych oddalonych od siebie o 70 km. Z kolei w Demokratycznej Republice Konga posługuje o. Wojtek Chwaliszewski, który wraz z bratem z Polski i Włoch pracuje w dwóch parafiach mających pod sobą kilkadziesiąt wspólnot rozproszonych na obszarze bezdrożnym, po którym można poruszać się tylko pieszo lub motocyklem. Na tym terenie Ewangelizacja trwa dopiero 15 lat. O. Miąsik opisuje kolejną misję – w Czadzie, gdzie posługuje o. Sebastian Chmiel wraz z misjonarzem z Włoch i Portugalii. Tam ochrzczono w ciągu roku 700 osób.

Świecka misjonarka kombonianka Joanna Owanek opisuje nam swoją posługę w Gulu, w północnej Ugandzie. Opiekuje się wraz ze współsiostrami 150 dzieci sierocińca o nazwie St. Jude Children`s Home. Dzieci są w różnym wieku, od niemowlęctwa do nastolatków. 40 z tych dzieci cierpi z powodu kalectwa, są to dzieci niesłyszące i niewidome, z porażeniem mózgowym i takie, które uległy wypadkom, czy chorują po przebytej malarii. Joanna opisuje ich życie; pisze o tym, że dziewczynki potrafią cieszyć się z kawałka materiału, z którego mogą zrobić sobie lalkę, z kolei kawałek tektury staje się dla chłopców nowoczesnym samochodem, a stara opona toczona na wyścigi sprawia im niesamowitą frajdę. Joanna, z jednej strony pyta, dlaczego ktoś nie kocha tych i tak pokrzywdzonych dzieci przez los, z drugiej daje jednocześnie odpowiedź: nie można zmusić do kochania kogoś, kto sam nie zaznał miłości i kto w pamięci ma tylko wojnę i zło, jakiego doświadczył.

A o czym marzą dzieci? Pytanie wydaje się proste, ale czy na pewno? O czym innym marzą dzieci z Afryki, a o czym innym dzieci z Europy. Ewa Gniady, w swoim „Zderzeniu dwóch światów” doskonale wypunktowała te różnice. Ale na pewno są marzenia wspólne dla wszystkich dzieci, i tych z Afryki, z Ameryki i Europy. Nie trudno odgadnąć jakie.

W artykule zatytułowanym: „Szach dla innych wyznań” opisany jest dramat chrześcijan wyganianych z domostw. Rozrost radykalnego islamu w Afryce jest poważnym zagrożeniem dla stabilności niektórych rządów, już samych w sobie kruchych – tak pisze autor tego artykułu, o. Gerardo Gonzales. Ponadto, obserwuje się wzrost obecności ludzi z Zachodu w szeregach dżihadystów, którzy walczą w Syrii czy Iraku. Obecność radykalnego islamu rozbija pokojowe współżycie, posiłkuje się młodzieżą, która nie widzi perspektyw na przyszłość nawet w tych krajach, które posiadają bogactwa naturalne. Do tych krajów należy m.in. wyniszczona złymi rządami i korupcją Nigeria.

Jak zapowiedziano na początku roku, w każdym wydaniu Kombonianów śledzimy losy Daniela Comboniego. W tym wydaniu o. Comboni kontynuuje swoje dzieło w myśl hasła” „Afryka albo śmierć” – i przeprowadza reorganizację instytutu w Kairze, po czym udaje się w 99 dniową podróż do Chartumu, siedziby nowowskrzeszonego do życia wikariatu Afryki Środkowej. W wygłoszonej homilii wyznał, że po 16 latach powrócił, gdzie pozostawił serce, aby teraz ponownie je odzyskać i stać się prawdziwym ojcem dla Afrykańczyków. Papież Pius IX zdecydował się uczynić go pierwszym w historii biskupem Afryki Środkowej. Jak Daniel Comboni służył jako biskup – dowiemy się w kolejnym artykule.

Misjonarze, którzy piszą do tego magazynu są ze wszech miar ludźmi Kościoła, który choć dosyć „sędziwy”, ciągle wzbudza emocje. Nie ma dnia, żeby o nim nie mówiono, szczególnie ostatnio i najczęściej negatywnie. Ci, którzy tak wiele widzą nieprawości, powierzchowności i pragną jak najbardziej naprawić Kościół niech posłuchają rad Matki Teresy: „najpierw napraw swoje życie, a potem …, potem nie będziesz już czuł żadnej potrzeby naprawiania Kościoła”.

opr. Danuta Berezowska
na podst. „Misjonarze Kombonianie”
4(129) lipiec-sierpień 201
5

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;