Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2015-02-24
Beatyfikacja dwóch polskich franciszkanów zamordowanych przez Świetlisty Szlak w Peru (5.12.2015) [Danuta Berezowska]

5 grudnia 2015 w Chimbote w Peru odbędzie się uroczystość beatyfikacji dwóch franciszkańskich męczenników, o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Proces beatyfikacyjny polskich franciszkanów rozpoczął się w 1996 roku. W 2002 roku dokumentacja została przesłana z Peru do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, gdzie opracowywane jest tzw. „positio”, czyli kluczowy dokument procesu beatyfikacyjnego.

Watykaniści podkreślali, że proces nie był łatwy z powodu pojawiających wątpliwości, czy misjonarze zostali zamordowani za wiarę i dlatego można ich uznać za męczenników, czy też padli ofiarą toczących się wtedy w Peru walk. Aby wyjaśnić okoliczności, w Watykanie przeanalizowano materiały powołanej w Peru Komisji na Rzecz Prawdy i Pojednania, która zgromadziła dokumentację na temat 70 tys. ofiar walk w tym kraju. Wynika z niej, że początkowo bojownicy maoistowskiej bojówki Świetlisty Szlak nie interesowali się ludźmi Kościoła i oszczędzali misjonarzy. Kiedy jednak zaczęli oni mówić o sprawiedliwości, prawdzie i pojednaniu, organizacja ta oskarżyła ich o bycie „sługami imperializmu”. Gdy Kościół zaangażował się w niesienie pomocy najbiedniejszym, bojówkarze zaczęli widzieć w misjonarzach wrogów także dlatego, że rosły ich wpływy wśród miejscowej ludności.

O. Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek zginęli 9 sierpnia 1991 roku z rąk terrorystów z tego maoistowskiego ugrupowania. Terroryści otoczyli klasztor, związali ojców Zbigniewa i Michała i wywieźli samochodami za wioskę. Tam strzałami w tył głowy zabili zakonników. Na ciele o. Zbigniewa oprawcy pozostawili kartkę z hasłem: „Niech żyje wojna ludowa! Taki los spotka wszystkich sługusów imperializmu!”

24 lata od ich męczeńskiej śmierci i blisko 20 lata od rozpoczęcia kanonicznego procesu beatyfikacyjnego zapadła decyzja, która jest ogromnym darem dla Kościoła w Peru i w Polsce oraz trudnym do przecenienia darem dla zakonu i krakowskiej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. W ramach przygotowań do beatyfikacji we wszystkich wspólnotach krakowskiej prowincji 5 marca br. rozpocznie się specjalna comiesięczna nowenna, która zakończy się 4 grudnia br. O. Zachariasz, krakowski prowincjał poinformował, iż
w 24. rocznicę męczeńskiej śmierci ojców Zbigniewa i Michała, tj. 9 sierpnia 2015 r. odbędzie się w Pariacoto uroczyste otwarcie grobów męczenników i pobranie ich relikwii. Są to pierwsi męczennicy w historii Peru.

Krakowska prowincja franciszkanów rozpoczęła pracę misyjną w Peru w 1988 roku. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek byli jednymi z pierwszych, którzy zainaugurowali działalność misyjną w Peru. Zamieszkali w położonej wysoko w Andach wsi Pariacoto. Misjonarze oprócz pracy duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną. W Pariacoto zbudowali instalacje wodne, kanalizację oraz uruchomili agregat prądotwórczy. Sprowadzili pielęgniarki i lekarzy, by uczyli miejscowych Indian profilaktyki związanej zwłaszcza z niebezpieczną w tamtym rejonie cholerą.

Dla obu zakonników praca na misjach była spełnieniem ich marzeń. Polscy zakonnicy byli kilka razy ostrzegani wprost, w sposób niepozostawiający wątpliwości: albo się wyniesiecie z Pariacoto, albo was zabijemy. Mieli świadomość zagrożenia, nie chcieli się jednak wycofać. Paradoksalnie śmierć znaleźli w kraju, w którym ponad 92 procent ludności wyznaje katolicyzm.Stali się ofiarami zbrodniczej ideologii komunistycznej, nieuznającej żadnych świętości i panicznie obawiającej się wszelkich dobrych uczynków, które najmocniej uosabia franciszkańskie zawołanie „Pokój i Dobro".

Świetlisty Szlak to organizacja terrorystyczna posługująca się ideologią maoistowską, działająca od lat 60. XX wieku na terytorium Peru. Założycielem organizacji i jej pierwszym przywódcą był Abimael Guzmán. Obecny przywódca (2013 r.) to Víctor Quispe Palomino.

Podstawowym celem Świetlistego Szlaku jest wprowadzenie w Peru rządów komunistycznych, które poprzez swoją prawdziwość (w przeciwieństwie do ruchów komunistycznych w innych krajach), rzeczywiście doprowadzą do rewolucji na poziomie ogólnoświatowym. Oficjalna nazwa organizacji to Komunistyczna Partia Peru – Świetlisty Szlak. Warto podkreślić, że Świetlisty Szlak jest organizacją aktywną, przeprowadzającą zamachy terrorystyczne także w XXI wieku. Szacuje się, iż w 2012 r. organizacja liczyła ponad 4000 członków.

Modlitwa o beatyfikację Sług Bożych
Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa Twoich synów – Michała i Zbigniewa. Posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny I ukoronowałeś ich życie doczesne palmą męczeństwa – Zalicz ich do grona świętych Kościoła za krew przelaną dla Ciebie. Daj nam wytrwać w wierze, Zachowaj nasze życie i udziel łaski pokoju. Przyjmij niewinne ofiary przemocy do Twojego Królestwa I daj nagdrodę wieczną. Amen.

opr. Danuta Berezowska
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;