Sobota, 21 październik 2017 r.
Celiny, Hilarego, Janusza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dbaj nie o to, co najprzyjemniejsze , lecz o to, co najlepsze.

Solon
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2014-11-24
By przygotować się do IV Krajowego Kongresu Misyjnego (12-14.06. 2015 r. )

W związku ze zbliżającym się IV. Krajowym Kongresem Misyjnym ukazało się wydawnictwo nawiązujące do tego ważnego wydarzenia w świecie katolickim pod takim właśnie tytułem: „IV Krajowy Kongres Misyjny”.

Podtytuł a zarazem hasło IV Kongresu Misyjnego – „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” zachęca nas do włączenia się w przygotowania na rzecz tego dzieła. Książka została wydana przez komisję Episkopatu Polski ds. Misji i Dzieło Pomocy Ad Gentes. Jest ciekawym zbiorem materiałów opracowanych przez misjonarzy i animatorów misyjnych, przez osoby znające misje z bezpośredniej działalności na różnych kontynentach lub zajmujące się animacją misyjną, ożywianiem ducha misyjnego w naszym kraju. We wstępie bp Jerzy Mazur SVD przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przypomniał historię trzech poprzednich Kongresów Misyjnych w Polsce oraz nakreślił zadania i stan przygotowań do IV Kongresu, który odbędzie się w Warszawie (sympozjum misjologiczne na UKSW, stacja dzieci, młodzieży i dorosłych).

Propozycje konferencji tematycznych, opracowania misjologów, które są pogłębioną refleksją naukową i pastoralną mogą posłużyć księżom kapelanom za inspirację podczas głoszenia nauk rekolekcyjnych, kazań niedzielnych, pielgrzymek. Konferencje zawierają materiały formacyjne dla rodziców, katechetów, seminarzystów, kapłanów, zgromadzeń zakonnych. Teksty konferencji i scenariusze katechez mogą posłużyć jako pomoc przy opracowaniu wykładów z etyki normatywnej lub zostać wykorzystane podczas posługi duszpasterskiej kapelanów wyjeżdżających na misje pokojowe i stabilizacyjne, gdzie stykają się z misjonarzami i ze wszystkimi problemami krajów misyjnych. Przykładowe tematy katechez: „Jesteśmy uczniami misjonarzami”, „Jesteśmy misjonarzami przez dzieła miłości”  zachęcają do czynienia dobra wszędzie tam, gdzie zostajemy posłani. Kapelani i żołnierze na misjach pokojowych włączają się w pomoc humanitarną, zwłaszcza dzieciom, dlatego dalsze popularyzowanie dzieł misyjnych w tym środowisku jest cenne.

Druga część książki zawiera scenariusze katechez dla dzieci z przedszkoli, szkół i dla dorosłych. Katechezy o tematyce misyjnej mogą być prowadzone podczas Białego Tygodnia i podczas przygotowania do sakramentu bierzmowania, podczas wyjazdów wakacyjnych, pielgrzymek oraz podczas wakacji i nauk rekolekcyjnych dla różnych grup wiernych. Scenariusze katechez misyjnych zawierają treści i materiały dostosowane do grup wiekowych. Starannie i fachowo przygotowane tematy konferencji, gotowe scenariusze katechez mogą być pomocne w codziennej pracy duszpasterskiej, ubogacając ją tematyką misyjną.

Danuta Berezowska
Zespół Misyjny Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;