Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2014-11-07
„Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940)” [recenzja: Marta Jacukiewicz]

Tak bardzo ukochał Boga i Ojczyznę, że oddał za nich swoje życie. Książka, która porusza serce i wzbudza emocje. Biografia Brata Dominika – bo takie imię przyjął młody franciszkanin – to opis także pięknej, bolsenej historii miłości, która zakończyła się tragiczną śmiercią w maju 1940 roku. Dokładna data śmierci nie jest znana, ale na prawdopodobny dzień zakończenia ziemskiego życia określa się na 12 albo 15 maja. Brat Dominik został zamordowany strzałem w tył głowy. Miejsce zabójstwa również nie jest znane – za najbardziej prawdopodobne wskazuje się piwnicę okręgowego więzienia NKWD w Smoleńsku, albo las Kozie Góry niedaleko Smoleńska –Katyń.

„Wiernym synem św. Franciszka” – tak z jedynym zachowanym liście napisał do matki i Prowincjała. Młody franciszkanin poniósł śmierć męczeńską – co potwierdzają dokumenty. Poniósł śmierć z miłości do Boga i bliźniego. Brat Dominik Ignacy Drabczyński urodził się 8 listopada 1916 roku w Kętach. W sierpniu 1934 roku w Zakonie Braci Mniejszych w klasztorze w Pilicy rozpoczął roczny nowicjat. Rok później – 30 sierpnia złożył pierwsze śluby zakonne. W międzyczasie złożył egzaminy maturalne, ukończył VII i VIII klasę gimnazjalną i otrzymał świadectwo ukończenia filozofii – które stało się przepustką do studiowania nauk humanistycznych. W Studium Filozoficzno – Teologicznym w Wieliczce rozpoczął czteroletnie studia teologiczne. W dn. 8 września 1938 roku – złożył śluby zakonne.

Zaledwie trzy dni po napaści Niemiec na Polskę – razem z alumnami z Wieliczki i Krakowa udał się na Wschód. Ich misja skupiała się na pomocy bliźnim. W pierwszej dekadzie września udał się do klasztoru Chełmie Lubelskim. Tam został skierowany do służby sanitarnej w polowym szpitalu wojskowym – zgodnie z poleceniem prowincjała. „Mieszkałem z nim aż do 4 września 1939 r. w Wieliczce. W tym dniu poszedł na Wschód – jak powiedział mi wyraźnie – w celu niesienia pomocy potrzebującym rannym żołnierzom polskim” – wspomina br. Placyd Czernek (Zob. o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM, Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940, Wyd. Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2014, s. 75).

W listopadzie 1939 roku został wywieziony do obozu jeńców wojennych w Starobielsku. Stamtąd – odesłany do obozu w Kozielsku. „Nie ulega wątpliwości, że Brat Dominik Ignacy Drabczyński w obozie sowieckim w Kozielsku był jedynym franciszkaninem i jako wierny syn św. Franciszka z Asyżu, a we wrześniu 1939 roku jednym z „wojskowych misjonarzy”, którzy z Polski przenieśli do Rosji znaki wiary katolickiej, a on ponadto habit franciszkański i koronkę seraficką” (Tamże, s. 7).

Co ciekawe – w czasie, w którym nie był jeszcze wyświecony na księdza (wrzesień 1939) – Brat Dominik został zaliczony do grona kapelanów WP w st. porucznika. I choć do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne listy, pamiętniki, notatki – biografia oparta jest na dokumentach, jednak nie bez znaczenia są wnioski – ukazane przez analogię. W 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński w pośmiertnych awansach pomordowanym wiosną 1940 roku na wschodzie kapelanów wojskowych mianował Brata Dominika na stopień kapitana.

Publikacja „Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940)” warta przeczytania. Książka zawiera również bogate archiwalne fotografie. Zmienia myślenie o tym, co ważne.

Marta Jacukiewicz                                             

o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM, Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940, Wyd. Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2014

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;