Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2014-11-07
„Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940)” [recenzja: Marta Jacukiewicz]

Tak bardzo ukochał Boga i Ojczyznę, że oddał za nich swoje życie. Książka, która porusza serce i wzbudza emocje. Biografia Brata Dominika – bo takie imię przyjął młody franciszkanin – to opis także pięknej, bolsenej historii miłości, która zakończyła się tragiczną śmiercią w maju 1940 roku. Dokładna data śmierci nie jest znana, ale na prawdopodobny dzień zakończenia ziemskiego życia określa się na 12 albo 15 maja. Brat Dominik został zamordowany strzałem w tył głowy. Miejsce zabójstwa również nie jest znane – za najbardziej prawdopodobne wskazuje się piwnicę okręgowego więzienia NKWD w Smoleńsku, albo las Kozie Góry niedaleko Smoleńska –Katyń.

„Wiernym synem św. Franciszka” – tak z jedynym zachowanym liście napisał do matki i Prowincjała. Młody franciszkanin poniósł śmierć męczeńską – co potwierdzają dokumenty. Poniósł śmierć z miłości do Boga i bliźniego. Brat Dominik Ignacy Drabczyński urodził się 8 listopada 1916 roku w Kętach. W sierpniu 1934 roku w Zakonie Braci Mniejszych w klasztorze w Pilicy rozpoczął roczny nowicjat. Rok później – 30 sierpnia złożył pierwsze śluby zakonne. W międzyczasie złożył egzaminy maturalne, ukończył VII i VIII klasę gimnazjalną i otrzymał świadectwo ukończenia filozofii – które stało się przepustką do studiowania nauk humanistycznych. W Studium Filozoficzno – Teologicznym w Wieliczce rozpoczął czteroletnie studia teologiczne. W dn. 8 września 1938 roku – złożył śluby zakonne.

Zaledwie trzy dni po napaści Niemiec na Polskę – razem z alumnami z Wieliczki i Krakowa udał się na Wschód. Ich misja skupiała się na pomocy bliźnim. W pierwszej dekadzie września udał się do klasztoru Chełmie Lubelskim. Tam został skierowany do służby sanitarnej w polowym szpitalu wojskowym – zgodnie z poleceniem prowincjała. „Mieszkałem z nim aż do 4 września 1939 r. w Wieliczce. W tym dniu poszedł na Wschód – jak powiedział mi wyraźnie – w celu niesienia pomocy potrzebującym rannym żołnierzom polskim” – wspomina br. Placyd Czernek (Zob. o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM, Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940, Wyd. Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2014, s. 75).

W listopadzie 1939 roku został wywieziony do obozu jeńców wojennych w Starobielsku. Stamtąd – odesłany do obozu w Kozielsku. „Nie ulega wątpliwości, że Brat Dominik Ignacy Drabczyński w obozie sowieckim w Kozielsku był jedynym franciszkaninem i jako wierny syn św. Franciszka z Asyżu, a we wrześniu 1939 roku jednym z „wojskowych misjonarzy”, którzy z Polski przenieśli do Rosji znaki wiary katolickiej, a on ponadto habit franciszkański i koronkę seraficką” (Tamże, s. 7).

Co ciekawe – w czasie, w którym nie był jeszcze wyświecony na księdza (wrzesień 1939) – Brat Dominik został zaliczony do grona kapelanów WP w st. porucznika. I choć do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne listy, pamiętniki, notatki – biografia oparta jest na dokumentach, jednak nie bez znaczenia są wnioski – ukazane przez analogię. W 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński w pośmiertnych awansach pomordowanym wiosną 1940 roku na wschodzie kapelanów wojskowych mianował Brata Dominika na stopień kapitana.

Publikacja „Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940)” warta przeczytania. Książka zawiera również bogate archiwalne fotografie. Zmienia myślenie o tym, co ważne.

Marta Jacukiewicz                                             

o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM, Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM – wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916 -1940, Wyd. Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2014

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;