Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2014-06-15
Ks. Jan Związek, Ksiądz Józef Pruchnicki i jego czasy (1894-1963) [ks. Michał Ceglarek, recenzja]

Staraniem Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego została wydana książka ks. Jana Związka pt.: „Ksiądz Józef Pruchnicki i jego czasy (1894-1963)”. Autor publikacji to kapłan archidiecezji częstochowskiej, emerytowany wykładowca historii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i Akademii im. Jana Długosza. Jest także Honorowym Członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

Praca ks. Związka wpisuje się w obchody 50. rocznicy śmierci ks. Józefa Pruchnickiego, która przypadła w październiku 2013 r. Ten zasłużony dla Wielunia duszpasterz i patriota miał w swojej biografii ponad dwuletnią przygodę z Wojskiem Polskim, bowiem w latach 1919-1921 był kapelanem wojskowym. Co prawda, w książce ks. Związka nie znajdziemy szczegółowych informacji o przebiegu służby ks. Pruchnickiego, nie mniej jednak warto po nią sięgnąć, gdyż wydobywa z niepamięci historii postać niezwykłego kapłana i Polaka.

Jako kapelan wojskowy ks. Józef Pruchnicki od 6 V 1919 r. do VIII 1920 r. pełnił służbę duszpasterską w grupie majora Władysława Dąbrowskiego. Następnie był kapelanem w Lidzkim Pułku Strzelców i Szpitalu Załogi Wilna. Był także referentem Dowództwa Okręgu Etapowego Wilno oraz referentem Dowództwa Okręgu Etapowego Mołodeczno. Od 7 maja 1920 r. w dyspozycji dziekana 4 Armii Wojska Polskiego. W końcu został kapelanem 211 Ochotniczego Pułku Ułanów. Od lutego 1921 r. był duszpasterzem Wojsk Litwy Środkowej. W czerwcu 1921 r. został bezterminowo urlopowany. Za bohaterstwo w wojnie z bolszewikami odznaczony został orderem Virtuti Militari (wniosek o odznaczenie w zboirach Centralnego Archiwum Wojskowego) oraz Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Niepodległości. Więcej informacji o pracy duszpasterskiej ks. Pruchnickiego po zwolnieniu z Wojska Polskiego znajdziemy na kartach książki jemu poświęconej.

ks. Michał Ceglarek

Patrz: biogram ks. kpt. Józefa Pruchnickiego - http://www.ordynariat.pl/pl/378_18031.html

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;