Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2014-04-24
Dzieci komunijne misjom (Maria Koziarska)

 „Chciałbym bardzo,

aby nawet na chwilę, nie zgasła radość

na twarzach dzieci całego świata…”

 Jan Paweł II

Dzień Misyjny w Białym Tygodniu
Wiosenne miesiące maj i czerwiec to czas, kiedy dzieci przystępują do I Komunii Świętej. Jest to pierwsze spotkanie dzieci z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Tą radością dziecięctwa Bożego można się dzielić. W Białym Tygodniu, który jest czasem dziękczynienia i radości, w wielu parafiach jeden dzień poświęca się  tematyce misyjnej, aby zachęcić dzieci do modlitwy i zaangażowania w pomoc rówieśnikom z krajów misyjnych.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, działające w Polsce od 1858 r. zajmuje się animacją misyjną mającą na celu uwrażliwianie dzieci na trudną sytuację ich rówieśników z krajów misyjnych, którzy nie znają Chrystusa, żyją w skrajnie trudnych warunkach.

W ciągu całego roku dzieci angażują się w różnorodne działania: udział w nabożeństwach misyjnych, misteriach, jasełkach, przedstawieniach teatralnych, organizowanie loterii, kiermaszów, poprzez uczestnictwo w akcji 'Kolędnicy Misyjni" (spotkanie kolędników misyjnych z biskupem polowym WP  miało miejsce w Katedrze Polowej WP 18.01. 2014). Jedną z wielu inicjatyw jest dzień misyjny w Białym Tygodniu.

„Im więcej dzielimy się naszą wiarą, im bardziej pozwalamy innym uczestniczyć w tym wielkim darze, tym bardziej my sami się nim ubogacamy”. /O. Paweł Manna /


Misyjny Łańcuch Otwartych Serc

Podczas dnia misyjnego w Białym Tygodniu dzieci modlą się za swoich rówieśników z krajów misyjnych i dzielą się z nimi darem materialnym, który dobrowolnie składają w specjalnie przygotowanych na ten cel kopertach - „Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych”. W ten sposób dzieci tworzą Misyjny Łańcuch Otwartych Serc - serc gotowych do dzielenia się swoją wiarą . Ofiary zebrane w tym dniu przesyłane są do Sekretariatu Krajowego PDMD, a następnie - przez ręce Ojca Świętego – przekazywane są dla dzieci najbardziej potrzebujących. Każde dziecko, które chce pomóc, w misyjnym dniu Białego Tygodnia przynosi kopertkę. Jest w niej własnoręcznie napisana modlitwa za dzieci z krajów misyjnych i ofiara pochodząca z części pierwszokomunijnego prezentu. Dzieci, które pragną trwale związać się z działalnością misyjną i uczestniczyć w PDMD, otrzymują specjalny indeks i legitymację.Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci ?


Jan Paweł II zwracał się do dzieci przystępujących I Komunii Świętej:
„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Komunia Święta, dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. (…) Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu. Wiele dzieci w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawiane ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci?” (Jan Paweł II, List do dzieci).


Przyjaźń i solidarność bez granic

Patronem   Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko jako wzór – „Niebo - pisze Jan Paweł II - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" (List do dzieci).  
Biskup Karol de Forbin-Janson,  założyciel PDMD pragnął zbudować przyjaźń i solidarność bez granic w oparciu o wrażliwość i miłość dzieci. Dzieci pomagają dzieciom osieroconym, głodnym, ofiarom konfliktów i wojen, ich ofiary są miłe Bogu.
Poprzez  zaangażowanie dzieci w dobre dzieła pomocy innym wyprowadza się je z pustki duchowej, z pułapki egoizmu i konsumpcjonizmu, uczy radości dzielenia się wiarą i wrażliwości na cudzą krzywdę. Działalność misyjna, jaką podejmują dzieci, pomaga im samym wzrastać w wierze.  Św. Jan Bosco prawdziwy przyjaciel młodzieży, zachęcał zgodnie ze słowami proroka: „Servite Domino in laetitia” (służcie Panu z radością)”. W dzieciach jest najwięcej szczerego entuzjazmu i radości. Ich ofiary są miłe Bogu.
Na czas przygotowania i włączania dzieci pierwszokomunijnych w dzieło pomocy Centrala Papieskich Dzieł Misyjnych przygotowuje materiały liturgiczne oraz plakat. Parafie, które chciałyby włączyć się w to dzieło mogą korzystać z materiałów do animacji misyjnej ze strony www.pdmd.missio.org.pl oraz  kontaktować się bezpośrednio z  Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci.

MODLITWA DZIECKA
Ja jestem szczęśliwy bo mam Jezu Ciebie.
Ale są też dzieci a ile ich - nie wiem...
które Cię nie znają, o Tobie nie słyszeli,
a z pewnością bardzo poznać by Cię chcieli.
Choć mam lat nie wiele chcę pomagać innym,
bo wiem że w Kościele w jedno się łączymy.
Chcę by moim braciom i siostrom z daleka
wystarczyło ryżu, nie zabrakło mleka...
Codzienna modlitwa i drobne ofiary
to dla misjonarzy moje małe dary
Panie spraw, by wszystkie dzieci Cię poznały
i jak ja, w Komunii z Tobą się spotkały.
                             (S. Izabela Rudnicka OP)

 
Maria Koziarska

opr. na podst. www.pdmd.missio.org.pl

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;