Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2014-04-24
Dzieci komunijne misjom (Maria Koziarska)

 „Chciałbym bardzo,

aby nawet na chwilę, nie zgasła radość

na twarzach dzieci całego świata…”

 Jan Paweł II

Dzień Misyjny w Białym Tygodniu
Wiosenne miesiące maj i czerwiec to czas, kiedy dzieci przystępują do I Komunii Świętej. Jest to pierwsze spotkanie dzieci z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Tą radością dziecięctwa Bożego można się dzielić. W Białym Tygodniu, który jest czasem dziękczynienia i radości, w wielu parafiach jeden dzień poświęca się  tematyce misyjnej, aby zachęcić dzieci do modlitwy i zaangażowania w pomoc rówieśnikom z krajów misyjnych.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, działające w Polsce od 1858 r. zajmuje się animacją misyjną mającą na celu uwrażliwianie dzieci na trudną sytuację ich rówieśników z krajów misyjnych, którzy nie znają Chrystusa, żyją w skrajnie trudnych warunkach.

W ciągu całego roku dzieci angażują się w różnorodne działania: udział w nabożeństwach misyjnych, misteriach, jasełkach, przedstawieniach teatralnych, organizowanie loterii, kiermaszów, poprzez uczestnictwo w akcji 'Kolędnicy Misyjni" (spotkanie kolędników misyjnych z biskupem polowym WP  miało miejsce w Katedrze Polowej WP 18.01. 2014). Jedną z wielu inicjatyw jest dzień misyjny w Białym Tygodniu.

„Im więcej dzielimy się naszą wiarą, im bardziej pozwalamy innym uczestniczyć w tym wielkim darze, tym bardziej my sami się nim ubogacamy”. /O. Paweł Manna /


Misyjny Łańcuch Otwartych Serc

Podczas dnia misyjnego w Białym Tygodniu dzieci modlą się za swoich rówieśników z krajów misyjnych i dzielą się z nimi darem materialnym, który dobrowolnie składają w specjalnie przygotowanych na ten cel kopertach - „Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych”. W ten sposób dzieci tworzą Misyjny Łańcuch Otwartych Serc - serc gotowych do dzielenia się swoją wiarą . Ofiary zebrane w tym dniu przesyłane są do Sekretariatu Krajowego PDMD, a następnie - przez ręce Ojca Świętego – przekazywane są dla dzieci najbardziej potrzebujących. Każde dziecko, które chce pomóc, w misyjnym dniu Białego Tygodnia przynosi kopertkę. Jest w niej własnoręcznie napisana modlitwa za dzieci z krajów misyjnych i ofiara pochodząca z części pierwszokomunijnego prezentu. Dzieci, które pragną trwale związać się z działalnością misyjną i uczestniczyć w PDMD, otrzymują specjalny indeks i legitymację.Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci ?


Jan Paweł II zwracał się do dzieci przystępujących I Komunii Świętej:
„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Komunia Święta, dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. (…) Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu. Wiele dzieci w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawiane ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci?” (Jan Paweł II, List do dzieci).


Przyjaźń i solidarność bez granic

Patronem   Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko jako wzór – „Niebo - pisze Jan Paweł II - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" (List do dzieci).  
Biskup Karol de Forbin-Janson,  założyciel PDMD pragnął zbudować przyjaźń i solidarność bez granic w oparciu o wrażliwość i miłość dzieci. Dzieci pomagają dzieciom osieroconym, głodnym, ofiarom konfliktów i wojen, ich ofiary są miłe Bogu.
Poprzez  zaangażowanie dzieci w dobre dzieła pomocy innym wyprowadza się je z pustki duchowej, z pułapki egoizmu i konsumpcjonizmu, uczy radości dzielenia się wiarą i wrażliwości na cudzą krzywdę. Działalność misyjna, jaką podejmują dzieci, pomaga im samym wzrastać w wierze.  Św. Jan Bosco prawdziwy przyjaciel młodzieży, zachęcał zgodnie ze słowami proroka: „Servite Domino in laetitia” (służcie Panu z radością)”. W dzieciach jest najwięcej szczerego entuzjazmu i radości. Ich ofiary są miłe Bogu.
Na czas przygotowania i włączania dzieci pierwszokomunijnych w dzieło pomocy Centrala Papieskich Dzieł Misyjnych przygotowuje materiały liturgiczne oraz plakat. Parafie, które chciałyby włączyć się w to dzieło mogą korzystać z materiałów do animacji misyjnej ze strony www.pdmd.missio.org.pl oraz  kontaktować się bezpośrednio z  Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci.

MODLITWA DZIECKA
Ja jestem szczęśliwy bo mam Jezu Ciebie.
Ale są też dzieci a ile ich - nie wiem...
które Cię nie znają, o Tobie nie słyszeli,
a z pewnością bardzo poznać by Cię chcieli.
Choć mam lat nie wiele chcę pomagać innym,
bo wiem że w Kościele w jedno się łączymy.
Chcę by moim braciom i siostrom z daleka
wystarczyło ryżu, nie zabrakło mleka...
Codzienna modlitwa i drobne ofiary
to dla misjonarzy moje małe dary
Panie spraw, by wszystkie dzieci Cię poznały
i jak ja, w Komunii z Tobą się spotkały.
                             (S. Izabela Rudnicka OP)

 
Maria Koziarska

opr. na podst. www.pdmd.missio.org.pl

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;