Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2013-12-31
Królowa Krakowskiego Przedmieścia (E. Szmigielska-Jezierska)

Tuli do serca Dzieciątko, wpatrując się weń z macierzyńską czułością. To mądre (bo rzeźbione przez Boga) Matczyne serce widzi już jednak ten wielki Krzyż, na którym król Zygmunt III Waza opiera swoje ziemskie panowanie. I Król Polski, chociaż ze szwedzkiej dynastii, i Matka Boża Passawska, wyrzeźbiona przez wdzięcznego Włocha, od wieków wciąż strzegą Warszawy. I przypominają przybyszom i rdzennym mieszkańcom o sprawach, które zgubili w przedświątecznej gorączce, trwającej na Krakowskim Przedmieściu.

Zimą otulona wiecznie zielonymi cisami przyprószonymi śniegiem, wiosną zdobna w białe bzy. I choć na skroniach Dzieciątka i na głowie Jego Matki błyszczą złote korony, to przecież maleńki Król wszechświata i Królowa Polski nie biorą udzialu w „błyszczeniu tego świata”. Błyszcząca nieopodal tysiącami lampek na skwerze Hoovera grupa dekoracji świątecznych : dama z parasolką i renifer „usuwają” głównych bohaterów Bożego Narodzenia za kulisy. I tak jest od ponad dwóch tysięcy lat. Cisza biednej betlejemskiej Groty – i bogate gospody, w których wciąż brak miejsca dla” najmniejszych” , a tak wielkich w oczach Boga. Władza Syna nie jest  bowiem z tego świata, choć jest jedynym ratunkiem dla świata

A jednak… Matka Boża Passawska – króluje od ponad trzystu lat w „salonie warszawskim” czyli na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Dyskretna obecność i trwanie. Mimo wszystko i dla wszystkich. Totalna służba czyli serce nastrojone na wszystko , „co powie Boży Syn”, rezygnacja z siebie, by być dla innych. To przecież największe atrybuty królowania Maryi i jej wstawienniczej skuteczności.
Królowa Krakowskiego Przedmieścia – Matka Boża Passawska od trzystu lat czuwa nad Warszawą. Jest już prawie niezauważalna, tak wrosła w pejzaż warszawski. I ta „niezauważalność” , w czasach tak natrętnej autopromocji, jeszcze więcej i głębiej mówi o jej żywej obecności i trwaniu w tym miejscu Warszawy. Miejscu tak brzemiennym w trudne wydarzenia i wymownym dla dziejów miasta i Polski.
Figurę Matki Bożej Passawskiej wyrzeźbił wdzięczny Włoch, Józef Belotti, nadworny architekt Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz królewski architekt za Jana III Sobieskiego. Belotti błagał Wspomożycielkę Wiernych o ocalenie swojej rodziny w czasie szalejącej w Warszawie „zarazy morowej” (czarna ospa). Złożył uroczysty ślub , że uczci Ją swoim talentem, gdy ocali jego rodzinę od czarnej śmierci.

Zabrał się do rzeźbienia dziękczynnego wotum , gdy tylko niebezpieczeństwo minęło. Pracę dokończył jednak dopiero w 1683r., bo przerwała ją budowa Kościoła św. Krzyża.
I tu zbiegły się w planie Opatrzności sprawy małe i wielkie. Indywidualna - rodzinna i wielka sprawa Ojczyzny. Belotti dowiedział się, że Król Jan III Sobieski chce podziękować Maryi za zwycięstwo pod Wiedniem. Udał się więc do króla, aby wyraził zgodę na połączenie dwóch wotów w jednej figurze Maryi Wspomożenia Wiernych.
Ratowniczka z Krakowskiego Przedmieścia wysłuchiwała przez wieki ufnej modlitwy wielu zalęknionych, zbolałych, którym zagrażało jakieś niebezpieczeństwo. Jak choćby zagrożonych epidemią cholery w 1852 r. mieszkańców Warszawy.
Przed tą Figurą modlili się słuchacze i nauczyciele Szkoły Podchorążych Piechoty, walczący w powstaniu listopadowym, powstańcy styczniowi, żołnierze dwóch wojen światowych.
Czuwała, aby pochowani u Jej stóp powstańcy warszawscy śnili spokojnie o wolnej Polsce…

Ale to nie warszawiacy, którzy tyle zawdzięczają Madonnie z Krakowskiego Przedmieścia, zadbali o jej odnowienie po 1989 r. , lecz… ambasador Austrii.
W inskrypcji przypominającej ten fakt, jest też przesłanie wzywające do solidarności i jedności w Unii Europejskiej…
Królowa z Krakowskiego Przedmieścia , której głowę okala „wieniec z gwiazd dwunastu”, nie przestaje przypominać ,gdzie bije źródło autentycznej jedności i solidarności.

Królowo Polski z Krakowskiego Przedmieścia, pokazuj warszawiakom i przybyszom swojego Syna - Jedynego Zbawiciela.

I drogę do betlejemskiej Groty.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;