Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2013-10-02
„Powołania na terenach misyjnych przyszłością Kościoła” (Danuta Berezowska)

W ramach ostatniego spotkania Papieskich Dzieł Misyjnych, które odbyło się w dniach 16-18 września b.r. w Niepokalanowie, na jednej z konferencji przedstawiono trudną sytuację kleryków i seminariów w krajach misyjnych. Temat ten jest aktualny odkąd istnieją seminaria duchowne, gdzie kształcą się ci, którzy zostali powołani do głoszenia ewangelii. Dlatego też, nie bez powodu hasłem przewodnim obrad było: „powołani na terenach misyjnych – przyszłością Kościoła”.

Ksiądz Franciszek Jabłoński, dyrektor PDM archidiecezji gnieźnieńskiej, przybliżył nam postać Jean Bigard, założycielki ruchu Papieskich Dzieł św. Piotra Apostoła (istniejące od 1889 roku), jego działanie i cele.

Jeanne Bigard urodziła się 12 grudnia 1859 r. w Coutance w Normandii we Francji, w rodzinie nie nadzwyczajnej, wręcz motanej sprzecznymi uczuciami, któro doprowadziły niektórych jej członków do tragicznych w skutkach zachowań. Jej ojciec - Charles Victor Bigard, ceniony urzędnik państwowy, był człowiekiem niewierzącym, ale dzięki modlitwom żony i córki się nawrócił. Matka Jeanne, Cottin-Bigard miała trudny charakter, była bardzo autorytatywna, władcza, mało uczuciowa. Przesadna i egzaltowana pobożność wywoływała u niej uczucia religijne ekstremalnie mocne. Postawa taka wnosiła w życie rodziny dużo cierpienia. Ojciec Jeanne 2 stycznia 1878 roku popełnił samobójstwo. Brat Joanny René był obiecującym prawnikiem; jednak i jego życie zakończyło się przedwcześnie, w sposób bardzo dramatyczny. W wieku 31 lat zapalił się po wybuchu lampy spirytusowej i zmarł na skutek rozległych oparzeń. Nawrócił się przed samą śmiercią i zmarł po otrzymaniu sakramentu chorych.

Joanna, wychowywana w odosobnieniu, od dzieciństwa była bardzo wrażliwa i chorowita. Całe wykształcenie otrzymała w domu. Matka dbała, by jej edukacja była staranna i wszechstronna. Bardzo lubiła wszelkie spotkania, uroczystości i rekolekcje, które odbywały się w jej macierzystej parafii, i w których z radością uczestniczyła. Bardzo pragnęła zostać siostrą zakonną, ale z powodu słabego stanu zdrowia żadne zgromadzenie nie chciało jej przyjąć. W wieku 23 lat złożyła ślubowanie i wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka dla świeckich, przyjmując imię Marii od Krzyża.

Joanna wcześnie zrozumiała ważność przygotowania tubylczego kleru. Wraz z matką bardzo udzielały się misyjnie, prowadziły korespondencję z misjonarzami za granicą, nawiązywały kontakty ze światem misyjnym, dzięki czemu były na bieżąco z problemami misji w Japonii, Korei, Chinach, Wietnamie i w innych krajach.
Wydawały biuletyny, które przekazywane z rąk do rąk angażowały całe rodziny we wsparcie misjonarzy na świecie.

W 1888 roku Jeanne wraz z matką sprzedały część własności i przekazały ofiarę w wys. 50 tys. franków na budowę kościoła w Kyoto, dzięki czemu powstał najpiękniejszy kościół w Japonii poświęcony św. Franciszkowi Ksaweremu. Obie zaczęły kwestować, ograniczyły swoje wydatki do najpotrzebniejszych, z czasem stały się matkami wielu kapłanów na całym świecie. Do inicjatywy tej przyłączyła sie babcia Stefania, dzieląc się swoją emeryturą.

Papież Leon XIII, w dniu 24 czerwca 1893 roku, z okazji otwarcia seminarium w Kandy na Cejlonie i z okazji swojego 50 lecia kapłaństwa, opublikował list apostolski Ad extremas Orientis, który stał się poparciem papieskim dla założonego przez Jeanne Dzieła. W liście tym papież wezwał cały świat chrześcijański do wspierania tubylczych powołań na misjach. Patronem dzieła stał się św. Piotr Apostoł. Pierwszy prospekt Dzieła został wydany w 1894 r. Wzywał on biednych i bogatych do ofiarowania na Dzieło 1 franka rocznie lub ufundowanie rocznego stypendium, utrzymującego jednego seminarzystę. I tak Papieskie Dzieło Piotra Apostoła oficjalnie rozpoczęło swoją działalność.

W styczniu 1903 roku zmarła matka Jeanne. Jeanne nigdy się nie podniosła po stracie matki, z którą spędziła całe życie i była emocjonalnie związana. Sama odczuwała coraz większe zmęczenie, bóle i zawroty głowy. Przeczuwając chorobę, jednocześnie pragnąc zabezpieczyć przyszłość tworzonego wraz z matką Dzieła, uregulowała wszystkie swoje sprawy finansowe, lokując całą fortunę w banku we Fryburgu. W lutym 1904 roku na prywatnej audiencji u Piusa X przedstawiła aktualny stan Dzieła i prosiła o błogosławieństwo dla niego i jego członków, wsparcia w poszukiwaniach następcy i kontynuatora Dzieła. Po długich poszukiwaniach Dzieło zaakceptowały i przyjęły Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi. W dniu 22 października 1904 r. podpisano zgodę na przejęcie Dzieła i jego Centrala znalazła siedzibę w domu sióstr we Fryburgu. Każdego roku pisano raport z działalności dzieła do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W momencie przekazania Dzieło przekroczyło 80 tys. franków i miało pod opieką 70 seminariów i wychowało 46 księży.

Po przekazaniu Dzieła nasiliły się psychiczne cierpienia Jeanne. Zaczęła wchodzić w stany przybicia i psychicznego niepokoju. Dnia 22 stycznia 1905 r. złożyła ostateczną dymisję z prowadzenia Dzieła i postanowiła udać się na dłuższy odpoczynek. Jej stan ciągle się pogarszał. W kwietniu 1906 roku trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano jej chorobę jako psychozę maniakalno-depresyjną. W ostatnim przypływie świadomości oznajmiła, że grób matki i miejsce pochówku dla niej jest na cmentarzu Montparnasse i jest ono nabyte na zawsze. Lekarze stracili nadzieję na jej wyleczenie. Dnia 29 września 1906 roku oddano ją do
Azylu dla Osób Wyalienowanych prowadzonego przez siostry św. Józefa z Cluny w Alençon, gdzie pozostała do śmierci, 28 kwietnia 1934 r. Została pochowana w jednym grobie z matką w Paryżu na cmentarzu Montparnasse.

Kuzyn, który dowiedziawszy się o przekazaniu przez Jeanne majątku na Dzieło chciał go przejąć, namawiając ją do zrzeczenia się praw do tegoż majątku i złożenia podpisu. Gdy lekarze orzekli, że jej podpis nie będzie ważny, że względu na jej stan zdrowia, wytoczył proces sądowy Dziełu. Proces ten zakończył się dopiero w 1917 r. na korzyść Dzieła, i bardzo zahamował jego rozwój.

Siostry Franciszkanki Misjonarki, które przejęły Dzieło, by go uratować, a następnie walczyły o jego przetrwanie podczas procesów sadowych, pragnęły je przekazać Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Benedykt XV nie robił trudności, by dzieło zostało przekazane Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a w encyklice Maximum Ilud z 30 listopada 1919 roku polecił, by Dzieło św. Piotra Apostoła tak jak Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Misyjne Dzieło Dzieci były polecane w Kościele na całym świecie. Dnia 12 marca 1920 r. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary przejęła Dzieło św. Piotra Apostoła. Pierwszym biskupem tubylczym, którego wykształcenie było finansowane przez Dzieło św. Piotra Apostoła był Janzier Hayasoka w Japonii.

Jak Dzieło Jeanne Bigard pomaga krajom misyjnym dzisiaj, niech świadczą liczby. Do roku 1995 na terenach misyjnych było więcej misjonarzy niż kapłanów tubylczych, teraz jest odwrotnie. 80% kapłanów to rdzenni kapłani. W Afryce obecnie działają 143 zgromadzenia zakonne, co jest efektem budowania tam tradycji chrześcijańskich.
Obecnie kształci się 73 tys. seminarzystów na terenach misyjnych, a 119 tys. na całym świecie (w tym 27 tys. korzysta z pomocy PDPA).

Czy ci, którzy są „powołani na terenach misyjnych są przyszłością Kościoła”?
- Tak, dlatego, że m.in.: jakość rodzinnych powołań spada; ponadto, często motywacją do stanu kapłańskiego jest chęć podniesienia statusu ekonomicznego, a nie do służby bycia pasterzem.
- Tak, dlatego że już np. we Francji 12% duchowieństwa to obcokrajowcy, we Włoszech – 10% (w większości z Afryki).
- Dla porównania w Polsce, kraju (38 mln ludności) z korzeniami katolickimi i zdeklarowanym jako katolicki - mamy obecnie 5362 seminarzystów. W Nigerii zaś, gdzie zdeklarowanych jest 16 milionów katolików (160 mln ludności) – seminarzystów jest 4244.

W roku 2014 przypada 80 rocznica śmierci Jeanne Bigard, założycielki Dzieła św. Piotra Apostoła, dlatego też 1 października 2013 r., w jej liturgiczne wspomnienie zainaugurowano „Rok z Jeanne Bigard”. Będzie on okazją do przybliżenia tej postaci i ukazania jej wkładu w założone przez nią Dzieła, w formację powołań kapłańskich i zakonnych w krajach misyjnych. Niech w „Roku z Jeanne Bigard” towarzyszą nam słowa papieża Innocentego XI, które wystosował do jednego z pierwszych wikariuszy apostolskich Dalekiego Wschodu: „Pragnąłbym bardziej otrzymać od ciebie wiadomość, że wyświęciłeś jednego tubylczego księdza niż tej, że nawróciłeś 50 tysięcy wiernych”. Słowa te inspirowały niegdyś Jeanne Bigard, a dzisiaj nadal ukazują ważność i aktualność Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

opr.: Danuta Berezowska
- na podst. notatek ze Zjazdu PDM Niepokalanów`2013
- www.missio.org

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;