Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2013-05-23
„Wielka Księga Patriotów” na 1050-lecie Chrztu Polski

Pięćset sylwetek osób szczególnie zasłużonych dla kraju na 1050-lecie Chrztu przygotowało wydawnictwo Biały Kruk. "Wielka Księga Patriotów Polskich" ukazała się pod redakcją Andrzeja Nowaka, Krzysztofa Ożoga oraz Leszka Sosnowskiego.

Ponad pięćdziesięciu historyków kreśli w niej sylwetki wybitnych Polaków, którzy zapisali się w dziejach narodu. Wielka Księga została podzielona na trzy części: "Średniowiecze", "Wiek XVI-XIX" i "Wiek XX i współczesność". Pierwsza część prezentuje sylwetki władców, duchownych, uczonych i rycerzy aż po wiek XV - panowanie Kazimierza Jagiellończyka. W tym rozdziale wybitni Polacy uszeregowani są według imion, gdyż nazwiska zaczęły kształtować się w XV-XVI wieku. W drugiej części obejmuje złoty wiek Rzeczpospolitej aż po koniec XIX wieku, zawiera więc także czasy zaborów. Rozdział prezentuje sylwetki osób, które co prawda zmarły po roku 1900, ale ich aktywność była największa w XIX wieku. Wreszcie "Wiek XX i współczesność" zawiera biogramy ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę, budowali zręby odrodzonego państwa, pokazuje czasy dwóch totalitaryzmów - niemieckiego i sowieckiego, ale też umieszcza informacje o ludziach nauki, sztuki, kultury. Autorzy umieścili tu tylko te osoby, które już nie żyją. Odsyłacze pomagają znaleźć osoby, znane powszechnie pod pseudonimami - Nil, Alek, Grot. Są hasła, w których opisuje się dokonania kilku osób, np. zespołu, który złamał niemiecki szyfr - "Enigmę" czy obrońców Westerplatte. Każda sylwetka podpisana jest imieniem i nazwiskiem autora i napisana jest żywym i przystępnym językiem.

We wstępie wydawcy zastrzegają, że wybór wybitnych Polaków był świadomie dokonany, gdyż obok postaci oczywistych, zamieszczono sylwetki osób mniej znanych czy niesłusznie zapomnianych, które chcieliby spopularyzować. "«Wielka Księga» powstała także z potrzeby chwili: ma budzić upadającego ducha narodowego... Literacki sposób pisania, barwność życiorysów prezentowanych postaci i wyeksponowanie tradycyjnych wartości są gwarancją jego atrakcyjności" - pisze we wstępie wydawca.

Wielka Księga Patriotów Polskich, redakcja Andrzej Nowak, Krzysztof ożóg, Leszek Sosnowski. Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2013.

KAI (aw / Kraków)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;