Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2012-08-27
Caritas Ordynariatu Polowego wydała antologię pt. „Pieśń Ojczysta” zawierającą książkę – śpiewnik z zestawem 4 CD

CARMEN PATRIUM – to pieśń ojczysta albo pieśń ojców jak nazwał „Bogurodzicę” Jan Długosz historyk i kronikarz. Ten klejnot naszego kulturalnego dziedzictwa rozpoczyna antologię najpiękniejszych śpiewów patriotycznych w albumie „Pieśń ojczysta”. Wydawcą jest Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Wcześniej, bo przed 25 laty, temat ten był realizowany w formie scenicznej.

Pomysł zaprezentowania widowiska poetycko-muzycznego „Pieśń Ojczysta” powstał w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego którego autorem był płk Grzegorz Leszczyński – dyrektor tegoż Zespołu. Premiera widowiska, na podstawie scenariusza wspomnianego płk Grzegorza Leszczyńskiego i Heleny Cywińskiej, odbyła się w listopadzie 1987 r. w Klubie Kościuszkowca w Wesołej, w wykonaniu: aktora, solistów, chóru, baletu i orkiestry symfonicznej Centralnego Zespołu Artystycznego WP. Obok widowiska historycznego „Polonia Restituta” – „Pieśń Ojczysta” była pięknym prezentem na 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narrator zapowiadający widowisko mówił: „Pieśń ojczysta to pojęcie bardzo szerokie – zamyka w sobie wszystko, co o naszej ziemi, w naszej Ojczyźnie, jej urodzie i historii wyśpiewano. Pieśni te przez wieki śpiewali najwięksi poeci: Kochanowski, Mickiewicz, Norwid, Gałczyński…. Śpiewał także prosty lud. Siłą dla nich była miłość Ojczyzny, toteż pieśń brzmi pięknie i donośnie. Program cieszył się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej.

Nie było i na szczęście chyba nie ma polskiego domu, w którym nie nuci się, czy jak kto woli, nie śpiewa się pieśni i piosenek, które urosły do rangi symbolu, wpisały się w kanon repertuaru domowego, biesiadnego, scenicznego itp.
Eugeniusz Ratajczyk we wstępie do naszego albumu „Pieśń Ojczysta” napisał: Śpiew towarzyszy ludziom w chwilach radosnych, będąc stałym uczestnikiem zabaw, biesiad i różnego rodzaju uroczystości, a także w momentach dramatycznych jako krzepiący na duchu i kojący ból pocieszyciel. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej mieszkańców danego kraju. Niezwykle mocno doświadczamy roli pieśni ojczystej, sięgnąwszy do bogatej skarbnicy śpiewów polskiego narodu. Polska pieśń jednoczyła i umacniała rodziny, stawała się zawołaniem bojowym, dodając sił żołnierzom i powstańcom oraz rozpalała miłość do ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji była zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano.

Apoteozę muzyki służącej legionistom podczas tragicznych dni wojny ciekawie ujął krakowski tygodnik Nowości ilustrowane w 1916 roku: Nic tak nie skrzepia mdlejących już nie raz sił, czy to w marszu, czy w wiecznej tułaczce żołnierskiej jak głos trąbki, warkot bębna lub huczne tony orkiestry, ukrytej gdzieś za wzgórzem, przygrywającej szeregowym maszerującym na pozycję lub gotującym się do dalszego marszu ku pościgu za nieprzyjacielem. …Trąbka i bęben to wierni towarzysze żołnierza. W chwili upadku wzmacniają ducha i ciągle pocieszają go, wlewają ochotę i męstwo. W nocnej ciszy, gdy spoczywa po trudach, ostrzegają przed niebezpieczeństwem, bądź prowadzą do walki. Muzyka to jakby matka żołnierza: pociesza, pokrzepia, czuwa, przed niebezpieczeństwem ostrzega, budzi ze snu, na śniadanie wzywa, zwołuje do zebrania zbiórki, kołysze do snu, wzywa do wytrwania i głosi zwycięstwo…

Jak widzimy Polihymnia stała się najważniejszą muzą tamtych czasów. Jej rolę w życiu każdego człowieka, a żołnierza w szczególności, dostrzegano w różnych okresach naszych zmagań o odzyskanie niepodległości. Od wieków zdawano sobie sprawę, że muzyka i pieśń dostarczają pięknych wrażeń artystycznych i że są znakomitą lekcja patriotyzmu rozpalając świętą miłość kochanej Ojczyzny.

Wydana antologia „Pieśń Ojczysta” zawiera książkę – śpiewnik z zestawem 4 CD.

W śpiewniku zamieszczono teksty i nuty (linie melodyczne z głosem solowym) 46 wybranych pieśni, powstałych na przestrzeni siedmiu wieków wraz z krótkimi komentarzami. O wyborze utworów zdecydowała ich popularność, walory patriotyczne i ciekawa historia. Znalazły się tu pieśni, które z biegiem lat zostały nobilitowane do rangi pieśni narodowych i ojczystych, oraz piosenki rodzajowe, które mają charakter dokumentu epoki i są świadectwem czasu.
W notach podajemy istotne informacje o autorach, daty życia i działalności twórców (o ile zostały ustalone), przypominamy rolę i historię pieśni, a także ważniejsze fakty z dziejów Polski i Polaków.
Ponieważ różne źródła podają różniące się nieraz wersje tekstu i melodii pieśni, wybraliśmy te, które są najbardziej popularne i znane, często uświęcone tradycją.
W przeszłości zdarzało się, że te same pieśni wydawane były pod różnymi tytułami. Aby ułatwić Czytelnikom ich identyfikację, opracowaliśmy potrójny spis treści: chronologiczny, alfabetyczny spis tytułów, z podaniem autorów i alfabetyczny spis wg incipitów (pierwszych słów pieśni), z odnośnikami do stron.

Dodatkowym atutem naszego wydawnictwa jest różnorodny materiał ikonograficzny w postaci dokumentacji fotograficznej wydarzeń historycznych , zdjęć znanych, wybitnych postaci, reprodukcji obrazów i plakatów.

Do śpiewnika dołączony jest komplet 4 płyt CD zawierających 91 utworów nagranych przez znanych, polskich wykonawców – śpiewaków i piosenkarzy - z towarzyszeniem orkiestry. Większa jednak część nagrań pochodzi z archiwum Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Na płytach, obok 46 pieśni drukowanych w śpiewniku Pieśń Ojczysta (na końcu każdej noty podano informację o nagraniu), znajdują się inne utwory patriotyczne, pochodzące z różnych okresów historycznych. Łączy je jedno: są mocno związane z dziejami państwa polskiego i narodu oraz historią oręża.
Każda z płyt, opatrzona odrębnym tytułem, zawiera tematycznie powiązane ze sobą zestawy pieśni:


CD I „Święta miłości kochanej Ojczyzny …”
Pieśni rycerskie i staropolskie oraz arie z oper polskich. Nagranych jest 23 utworów m. inn. GAUDE MATER POLONIA, KURDESZ, STARY KAPRAL (Leonard A. Mróz), MOJA PIEŚŃ WIECZORNA (Teresa Żylis-Gara), ARIA HALKI (Maria Fołtyn), ARIA JONTKA (Bogdan Paprocki), PIEŚŃ CHORĄŻEGO (Adam Zwierz), ZNASZ-LI TEN KRAJ (Bernard Ładysz), KUJAWIAK (Jan Kiepura),  

CD II „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie …”
Polskie pieśni hymniczne i pieśni z okresu powstań narodowych. Nagranych jest 22 utworów m.inn. – BOGURODZICA, MAZUREK DĄBROWSKIEGO, BOŻE COŚ POLSKĘ, MARSZ, MARSZ POLONIA, ROTA, MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY, BYWAJ DZIEWCZE ZDROWE, ARIA MIECZNIKA (Andrzej Hiolski), ARIA STEFANA (Wiesław Ochman), JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH.

CD III „Za wolność wszystkich, za naszą i waszą!”
Pieśni historyczne i współczesne tematycznie związane z I i II wojną światową. Nagranych jest 26 utworów m. inn. – PIECHOTA, BIAŁE RÓŻE, ROZMARYN, MODLITWA OBOZOWA, KARPACKA BRYGADA, CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO, OKA, WARSZAWSKIE DZIECI, PIOSENKA O MOJEJ WARSZAWIE (Mieczysław Fogg), SERCE W PLECAKU.

CD IV „Póki Polska żyje w nas …”
Współczesne pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie. Nagranych jest 20 utworów m. inn. – ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ, ZOSTAŃ Z NAMI (Dorota Osińska), MURY (Zbigniew Wodecki), SKRZYDŁA (Alicja Majewska), OJCZYZNO MA (Bogusław Morka), POLNY KWIAT (Barbara Nieman, Kazimierz Pustelak), NADZIEJA (Jan Pietrzak), POLSKIE KWIATY (Justyna Steczkowska), BYĆ MOŻE (Anna German), POLONEZ WARSZAWSKI (ZPiT Mazowsze), POWRÓCISZ TU (Irena Santor).

Na końcu śpiewnika znajduje się spis pieśni zawartych na płytach z informacją o autorach, wykonawcach i realizatorach nagrań.

Barwny album zawiera 216 stron. Redaktorem muzycznym albumu jest wybitny muzyk, kompozytor, aranżer i długoletni dyrektor artystyczny wojskowych instytucji artystycznych Bolesław Szulia. Komentarze historyczne do wybranych pieśni opisał długoletni redaktor Polskiego Radia Eugeniusz Ratajczyk natomiast grafikę nutową opracował Adam Wojdak znany piosenkarz i kompozytor.

Album „Pieśń Ojczysta” został wyróżniony DIAMENTOWĄ PŁYTĄ (najwyższe wyróżnienie) przez Związek Producentów Audio Video.

Adam Buszko
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;